รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์เนปาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชวงศ์ศาหะ[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ รัชกาล สิ้นพระชนม์ พระสวามี
สมเด็จพระราชินีนเรนทราลักษมีศาหะ ค.ศ. 1726 25 กันยายน 174311 มกราคม 1775 ค.ศ. 1775 พระเจ้าปฤถวีนารายัณ ศาหะ
สมเด็จพระราชินีราเชนทราลักษมีศาหะ 11 มกราคม 177517 พฤศจิกายน 1777 ค.ศ. 1785 พระเจ้าประตาปสิงห์ ศาหะ
สมเด็จพระราชินีราชเรศวรีเทวีศาหะ ค.ศ. 1799 17 พฤศจิกายน 177723 มีนาคม 1799 ค.ศ. 1806 พระเจ้ารณพหาทุร ศาหะ
สมเด็จพระราชินีโกรัขชยาศาหะ ค.ศ. 1798 23 มีนาคม 179920 พฤศจิกายน 1816 ค.ศ. 1816 พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ
สมเด็จพระราชินีสามราชยาศาหะ ค.ศ. 1814 20 พฤศจิกายน 179912 พฤษภาคม 1841 ค.ศ. 1841 พระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ
สมเด็จพระราชินีตริโลกราชยาลักษมีเทวี ค.ศ. 18XX 12 พฤษภาคม 184117 พฤษภาคม 1881 ค.ศ. 1850 พระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ
สมเด็จพระราชินีลักษมีทิพเยษรานี ศาหะ ค.ศ. 1875 17 พฤษภาคม 188111 ธันวาคม 1911 ค.ศ. 1933 สมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรมศาหเทวะ
สมเด็จพระราชินีกันติราชยลักษมีเทวีศาหะ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1875 11 ธันวาคม 19117 พฤศจิกายน 1950 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1973 สมเด็จพระเจ้าตริภูวนพีรพิกรมศาหเทวะ
สมเด็จพระราชินอิชวารีราชยลักษมีเทวีศาหะ กันยายน ค.ศ. 1907 7 มกราคม 195113 มีนาคม 1955 27 มิถุนายน ค.ศ. 1983 สมเด็จพระเจ้าตริภูวนพีรพิกรมศาหเทวะ
สมเด็จพระราชินีรัตนาราชยลักษมีเทวีศาหะ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1928 14 มีนาคม 195531 มกราคม 1972 ยังทรงมีพระชนม์ สมเด็จพระเจ้ามเหนทรพีรพิกรม ศาหเทวะ
สมเด็จพระราชินีไอศวรรยาราชยลักษมีเทวีศาหะ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1949 31 มกราคม 19721 มิถุนายน 2001 1 มิถุนายน ค.ศ. 2001 สมเด็จพระราชาธิบดีพีเรนทรพีรพิกรมศาหเทวะ
สมเด็จพระราชินีโกมลราชยลักษมีเทวีศาหะ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1951 4 มิถุนายน ค.ศ. 200128 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 ยังทรงมีพระชนม์ สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ

อ้างอิง[แก้]