รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์ฮาวาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชอาณาจักรฮาวายก่อตั้งโดยพระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 1 (หรือที่รู้จักกันในพระนามคาเมฮาเมฮามหาราช) ในปี 1795 หลังจากทรงพิชิตเกาะส่วนใหญ่ในหมู่เกาะฮาวาย ราชวงศ์ของพระองค์สืบทอดต่อมาจนกระทั่งสมเด็จพระราชินีนาถลีลีโอกาลานี ซึ่งทรงถูกปลดออกจากราชบัลลังก์โดยการปฏิวัติอเมริกาในปี 1893 พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 1 มีพระชายามากมายหลายองค์ (บางทีอาจจะมากกว่า 21 องค์) แต่องค์ที่ทรงโปรดปรานที่สุดคือสมเด็จพระราชินีคาอาฮูมานู

รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระประมุขแห่งฮาวาย[แก้]

พระมเหสีของพระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 1 ที่ไม่ได้กล่าวถึงในรายพระนามนี้คือสมเด็จพระราชินีคิโอปูโอลานิ เป็นพระมเหสีที่ดำรงพระยศสูงสุด สมเด็จพระราชินีคาลาคัว คาเฮอิเฮอิมาลิเอ พระขนิษฐาของสมเด็จพระราชินีคาอาฮูมานู และอีกหลายพระองค์ พระโอรสของพระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 1 พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 2 มีพระมเหสี 5 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระราชินีคามามาลู สมเด็จพระราชินีเคคาอูโอโนฮี สมเด็จพระราชินีเปาอาฮี สมเด็จพระราชินีคินาอู และสมเด็จพระราชินีเคคาเอาอูโนฮี พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 3 ทรงเป็นกษัตริย์องค์แรกของฮาวายที่มีพระมเหสีเพียงพระองค์เดียว สมเด็จพระราชินีเอ็มมา นาเอเป็นสมเด็จพระราชินีองค์แรกและองค์เดียวที่ทรงเป็น ฮาปา ฮาโอล (มีเชื้อสาวชาวพื้นเมืองฮาวายบางส่วน) จอห์น โอเวน โดมินิส ผู้ที่เป็นชาวอเมริกันโดยสายเลือดเป็นเจ้าชายพระราชสวามีเพียงพระองค์เดียว จากการอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินีนาถลิลิอัวคาลานี คู่อภิเษกสมรสทุกพระองค์ยกเว้นเจ้าชายโดมินิสมีพระชนมายุยืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์

ราชวงศ์คาเมฮาเมฮา[แก้]

พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ สวรรคต คู่อภิเษกสมรส
สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ คาอาฮูมานู 1768 5 มิถุนายน 1832 พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 1
สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย คามามาลู ประมาณ 1802 6 มิถุนายน 1824 พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 2
สมเด็จพระราชินีคาลามา ฮากาเลเลโปนิ คาปาคุไฮลิ ประมาณ 1817 30 กันยายน 1870 พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 3
สมเด็จพระราชินีเอ็มมา นาเอ รูก 2 มกราคม 1836 25 เมษายน 1885 พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 4

ราชวงศ์คาลาคาอัว[แก้]

พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ สวรรคต คู่อภิเษกสมรส
สมเด็จพระราชินีเอสเธอร์ คาปิโอลานี 31 ธันวาคม 1834 24 มิถุนายน 1899 พระเจ้าคาลาคาอัว
เจ้าชายจอห์น โอเวน โดมินิส แห่งฮาวาย พระราชสวามี 10 มีนาคม 1832 27 สิงหาคม 1891 สมเด็จพระราชินีนาถลีลีโอกาลานี