รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural logo gif.gif
ตราประจำกระทรวง
สุรศักดิ์.jpeg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

ตั้งแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์
โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซื่อ
ผู้ประเดิมตำแหน่งประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
สถาปนาพ.ศ. 2545
เว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยตำแหน่งนี้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 พร้อมการการจัดตั้งกระทรวงตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใน คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54

ประวัติ[แก้]

สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้มีการจัดตั้ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีหน้าที่หลักในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงได้มีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการตามไปด้วย จึงต้องมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการขึ้น เพื่อบริหารและสั่งการกระทรวง ให้การดำเนินงานของกระทรวง เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ โดยได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเป็นคนแรกของกระทรวง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545[1]


รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

รหัสสี (สำหรับพรรคการเมือง):
      ไทยรักไทย, พลังประชาชน, เพื่อไทย       ประชาธิปัตย์       มัชฌิมาธิปไตย       กิจสังคม

รายนาม รูป วาระดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง นายกรัฐมนตรี
ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ Prapat Punyachatruk.jpg 3 ตุลาคม 2545 10 มีนาคม 2547 ไทยรักไทย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
(ยศในขณะนั้น)
(ครม.54)
สุวิทย์ คุณกิตติ Suwit Khunkitti.jpg 10 มีนาคม 2547 11 มีนาคม 2548
ยงยุทธ ติยะไพรัช Yongyut Tiyapairat.jpg 11 มีนาคม 2548 19 กันยายน 2549 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
(ยศในขณะนั้น)
(ครม.55)
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 19 กันยายน 2549 1 ตุลาคม 2549 พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน
(รักษาการนายกรัฐมนตรี)
เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา Kasame Sanitwong Na Ayuthya.jpg 9 ตุลาคม 2549 6 กุมภาพันธ์ 2551 ไม่สังกัดพรรคการเมือง พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์
(ครม.56)
อนงค์วรรณ เทพสุทิน Anongvan Thepsuthin.jpg 6 กุมภาพันธ์ 2551 9 กันยายน 2551 มัชฌิมาธิปไตย สมัคร สุนทรเวช
(ครม.57)
24 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551 สมชาย วงศ์สวัสดิ์
(ครม.58)
สุวิทย์ คุณกิตติ
(สมัยที่สอง)
Suwit Khunkitti.jpg 20 ธันวาคม 2551 8 สิงหาคม 2554 กิจสังคม อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(ครม.59)
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข.jpg 9 สิงหาคม 2554 30 มิถุนายน 2556 เพื่อไทย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(ครม.60)
วิเชษฐ์ เกษมทองศรี วิเชษฐ์ เกษมทองศรี.jpg 30 มิถุนายน 2556 22 พฤษภาคม 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 22 พฤษภาคม 2557 30 สิงหาคม 2557 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(รักษาการนายกรัฐมนตรี)
พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ.jpg 30 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558 ไม่สังกัดพรรคการเมือง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ครม.61)
พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ สุรศักดิ์.jpeg 19 สิงหาคม 2558 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. "พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2561.