รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตรากระทรวงทรัพยากร.jpg
ตรากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สุรศักดิ์.jpeg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

ตั้งแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ผู้เสนอชื่อ นายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
วาระ 4 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่ง นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
สถาปนา พ.ศ. 2545
เว็บไซต์ MNRE.go.th

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Prapat Punyachatruk.jpg นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 10 มีนาคม พ.ศ. 2547
2
(1)
Suwit Khunkitti.jpg นายสุวิทย์ คุณกิตติ 54 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
3 Yongyut Tiyapairat.jpg นายยงยุทธ ติยะไพรัช 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
4 Kasame Sanitwong Na Ayuthya.jpg นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
5
(1,2)
Anongvan Thepsuthin.jpg นาง อนงค์วรรณ เทพสุทิน
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก (รักษาการ)
57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
58 9 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
6
(2)
Suwit Khunkitti.jpg นายสุวิทย์ คุณกิตติ 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
7 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข.jpg นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
8 วิเชษฐ์ เกษมทองศรี.jpg นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี 60 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
9 ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ.jpg พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
10 สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์.jpg พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 61 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]