รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Emblem of the Ministry of Digital Economy and Society of Thailand.png
เครื่องหมายราชการ
Phutthipong Punnakan.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
สถาปนา3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เว็บไซต์MICT.go.th

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[แก้]

ลำดับที่
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 6 มกราคม พ.ศ. 2548
2 Suwit Khunkitti.jpg นายสุวิทย์ คุณกิตติ 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
3 Soraaut.jpg นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 55 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
- ProfSuchai-2.jpg นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุล
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
55 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
4 Sitthichai Pookaiyaudom2.jpg ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 30 กันยายน พ.ศ. 2550
- โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์.jpg นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
56 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
5
(1,2)
Mun Pattanothai.jpg ดร. มั่น พัธโนทัย 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
6 Ranongruk Suwanchavi.jpg ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
7 จุติ ไกรฤกษ์.jpg นายจุติ ไกรฤกษ์ 59 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
8 Anudith Nakornthap, 2012 ITU Telecom World.jpg นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
9 พรชัย รุจิประภา.jpg ดร. พรชัย รุจิประภา 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
10 อุตม.jpg ดร. อุตตม สาวนายน 61 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 12 กันยายน พ.ศ. 2559
- ประจิน จั่นตอง.jpg พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
61 13 กันยายน พ.ศ. 2559 15 กันยายน พ.ศ. 2559

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
- ประจิน จั่นตอง.jpg พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
61 16 กันยายน พ.ศ. 2559 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
11 Pichet Durong.jpg ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 61 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 10 กรกฎาคม

พ.ศ. 2562

12 Phutthipong Punnakan.jpg นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 62 10 กรกฎาคม

พ.ศ. 2562

ปัจจุบัน

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ยังมีชีวิตอยู่ 10 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
มั่น พัธโนทัย พ.ศ. 2551 21 มกราคม พ.ศ. 2484 (79 ปี)
สิทธิชัย โภไคยอุดม พ.ศ. 2549 -​ 2550 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 (71 ปี)
พรชัย รุจิประภา พ.ศ. 2557 -​ 2558 19 เมษายน พ.ศ. 2495 (67 ปี)
สรอรรถ กลิ่นประทุม พ.ศ. 2548 -​ 2549 17 มีนาคม พ.ศ. 2499 (64 ปี)
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี พ.ศ. 2551 -​ 2553 23 มิถุนายน พ.ศ. 2499 (63 ปี)
จุติ ไกรฤกษ์ พ.ศ. 2553 -​ 2554 14 ธันวาคม พ.ศ. 2499 (63 ปี)
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี พ.ศ. 2545 - 2548 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (62 ปี)
สุวิทย์ คุณกิตติ พ.ศ. 2548 17 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (62 ปี)
อุตตม สาวนายน พ.ศ. 2558 -​ 2559 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (59 ปี)
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ พ.ศ. 2554 - 2557 7 เมษายน พ.ศ. 2508 (55 ปี)

อ้างอิง[แก้]