รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Emblem of the Ministry of Digital Economy and Society of Thailand.png
เครื่องหมายราชการ
Pichet Durong.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

ตั้งแต่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผู้เสนอชื่อ นายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่ง นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
สถาปนา 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เว็บไซต์ MICT.go.th

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[แก้]

ลำดับที่
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Suraphongsuep.jpg นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 6 มกราคม พ.ศ. 2548
2 Suwit Khunkitti.jpg นายสุวิทย์ คุณกิตติ 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
3 Soraaut.jpg นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 55 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
- ProfSuchai-2.jpg นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุล
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
55 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
4 Sitthichai Pookaiyaudom2.jpg ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 30 กันยายน พ.ศ. 2550
- โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์.jpg นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
56 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
5
(1,2)
Mun Pattanothai.jpg ดร. มั่น พัธโนทัย 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
6 Ranongruk Suwanchavi.jpg ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
7 จุติ ไกรฤกษ์.jpg นายจุติ ไกรฤกษ์ 59 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
8 100px นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
9 พรชัย รุจิประภา.jpg ดร. พรชัย รุจิประภา 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
10 อุตม.jpg ดร. อุตตม สาวนายน 61 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 12 กันยายน พ.ศ. 2559
- ประจิน จั่นตอง.jpg พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
61 13 กันยายน พ.ศ. 2559 15 กันยายน พ.ศ. 2559

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
- ประจิน จั่นตอง.jpg พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
61 16 กันยายน พ.ศ. 2559 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
11 Pichet Durong.jpg ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 61 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]