รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ ทีเอ็นเอ็น 24

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ ทีเอ็นเอ็น 24 เรียงชื่อตามลำดับอักษร

เนื้อหา: บนสุด -

[แก้]

 • กพล ทองพลับ (ป๋อง)
  • สปอร์ตคลายเส้น - ข่าวหลัก (อา.)
 • กัญญารัตน์ พิมพ์สวัสดิ์ (ดอย)
  • TNN ข่าวเช้า - TNN บันเทิง (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวเที่ยง - TNN บันเทิง (จ.-อา.)
  • ห้องข่าวสุดสัปดาห์ - TNN บันเทิง (ส.-อา.)
 • กาญจนา ทัพจีน (จุ๊)
  • TNN ข่าวเที่ยง - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN Headline News
 • กิตติกรณ์ ศิลปดนตรี (เบนซ์)
  • TNN ข่าวเช้า - ข่าวหลักช่วงแรก (จ.-ศ.)
  • เรื่องดีดี TNN - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวดึก - ข่าวหลัก (ส.-อา.)
 • กุลชา ตั้งมหาศุกร์
  • นาทีสืบสวน - ข่าวหลัก (ส.)

[แก้]

[แก้]

 • ชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ (เมย์)
  • เจาะลึกข่าวร้อน - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • คนหลังข่าว - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปี2 - ข่าวหลัก (ส.)
  • เส้นทางสู่เลือกตั้งปี62 - ข่าวหลัก (อา.)
 • ชล วจนานนท์ (ชลลี่)
  • TNN ข่าวเที่ยง - TNN World News (จ.-อา.)
  • อาเซียน4.0 - (อา.)
 • รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
  • มองรอบด้านสุดสัปดาห์ - ข่าวหลัก (อา.)
 • ชไมพร เห็นประเสริฐ (ยุ้ย)
  • TNN สปอร์ต - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวดึก - TNN สปอร์ต (จ.-อา.)
 • รศ.ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต
  • TNN World Today Weekend - ข่าวหลัก (ส.)

[แก้]

 • ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา (แพนจัง)
  • Money Delivery - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • ณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ (นัท)
  • TNN ข่าวบ่าย - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • ห้องข่าวสุดสัปดาห์ - ข่าวหลัก (ส.-อา.)
  • คนหลังข่าว - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • ณัฏฐ์ฑิฌากร กะลัมพระนันทน์ (ออย)
  • TNN ข่าวเที่ยง - ข่าวหลัก (ส.)
  • TNN ข่าวบ่าย - ข่าวหลัก (ส.)
  • TNN Headline News

[แก้]

[แก้]

 • ทิน โชคกมลกิจ (ทิน)
  • TNN ข่าวเช้า - ข่าวหลักช่วงสอง (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวค่ำ - ข่าวหลัก (ส.)
  • เปิดใจคุยกับทิน - ข่าวหลัก (อา.)

[แก้]

 • ธนิกานต์ มณีขาว
  • การตลาดเงินล้าน - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • ห้องข่าวสุดสัปดาห์ - ข่าวหลักช่วงแรก (ส.-อา.)
 • ธัญญรัตน์ เต็มโชติโกศล (ขวัญ)
  • TNN ข่าวเช้า - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวเที่ยง - ข่าวหลัก (อา.)
  • TNN ข่าวบ่าย - ข่าวหลัก (อา.)
  • ห้องข่าวสุดสัปดาห์ - ข่าวหลักช่วงแรก (ส.-อา.)

[แก้]

 • นิรัชญา หมอนทอง (ปุ้ย)
  • TNN ข่าวดึก - ข่าวหลัก (จ.-อา.)
  • TNN ข่าวค่ำ - ข่าวหลัก (ส.)

[แก้]

[แก้]

 • พรรณพิไล ปุกหุต (โอ๋)
  • ห้องข่าวสุดสัปดาห์ - TNN บันเทิง (ส.-อา.)
 • พรรษิษฐ์ วิชญคุปต์ (ตั้ม)
  • TNN สปอร์ต - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • พลวัชร ภู่พิพัฒน์ (นิว)
  • TNN ข่าวเที่ยง - ข่าวหลัก (อา.-ศ.)
  • TNN ข่าวบ่าย - ข่าวหลัก (อา.-ศ.)
 • พัฒนพงศ์ แสงธรรม (แพท)
  • TNN World Today Weekend - ข่าวหลัก (ส.)

[แก้]

 • ภัทร จึงกานต์กุล (ลูกบิด)
  • TNN ข่าวค่ำ - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)

[แก้]

 • มนตรี จอมพันธ์
  • เส้นทางสู่เลือกตั้งปี62 - ข่าวหลัก (อา.)

[แก้]

 • รัชชพล เหล่าวานิช
  • หมอเงินหมอความ - ข่าวหลัก (อา.)
 • เรวดี แซ่ตัน (ดี้)
  • TNN ทั่วไทย - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN Headline News

[แก้]

 • วรินท์มาศ ปัญญาดี
  • ชั่วโมงทำเงิน - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • วาทิต ตรีครุธพันธุ์ (ต๊อบ)
  • TNN ข่าวเที่ยง - ข่าวกีฬา (ส.-อา.)
  • TNN ข่าวบ่าย - ข่าวกีฬา (ส.-อา.)
  • TNN ข่าวค่ำ - ข่าวกีฬา (จ.-อา.)
  • TNN สปอร์ต - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • วารินทร์ สัจเดว (วี)
  • TNN World Today - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN World Today Weekend - ข่าวหลัก (ส.)

[แก้]

 • ศรุต วิทูวินิต (ใช้)
  • TNN สปอร์ต - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • สปอร์ตคลายเส้น - ข่าวหลัก (อา.)
 • ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ (หญิง)
  • มองรอบด้านสุดสัปดาห์ - ข่าวหลัก (อา.)

[แก้]

 • สุชาทิพ จิรายุนนท์ (พลอย)
  • TNN ข่าวเช้า - ข่าวหลักช่วงสอง (จ.-ศ.)
  • เรื่องดีดี TNN - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • สุทธิดา เกษวิทย์ (ผึ้ง)
  • TNN World Today - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวดึก - TNN World News (จ.-อา.)
  • TNN Headline News
 • สุพัตรา สมถวนิช (แหม่ม)
  • ห้องข่าวสุดสัปดาห์ - ข่าวหลัก (ส.-อา.)
 • สุวินัย อ่อนสอาด (แจ็คเล็ก)
  • สปอร์ตคลายเส้น - ข่าวหลัก (อา.)

[แก้]

 • อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ (อ๋อง)
  • ชั่วโมงทำเงิน - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • การตลาดเงินล้าน - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวค่ำ - ข่าวหลัก (อา.)
 • อังคนางค์ ใหม่มงคล (อ๋อย)
  • ชั่วโมงทำเงิน - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • Money Delivery - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวเที่ยง - ข่าวหลัก (ส.)
  • TNN ข่าวบ่าย - ข่าวหลัก (ส.)
  • TNN Headline News