รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ ทีเอ็นเอ็น 24

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ ทีเอ็นเอ็น 16 เรียงชื่อตามลำดับอักษร

เนื้อหา: บนสุด -

[แก้]

 • กมลพร วรกุล (เก๋)
  • TNN ประเด็นใหญ่ (จ.-ศ.)
 • กัญญารัตน์ พิมพ์สวัสดิ์ (ดอย)
  • เรื่องดีดีทั่วไทย - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • กาญจนา ทัพจีน (จุ๊)
  • TNN ข่าวเที่ยง - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN Headline News
 • กุลชา ตั้งมหาศุกร์
  • นาทีสืบสวน - ข่าวหลัก (ส.)
 • เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร (เคนโด้)
  • TNN ประเด็นใหญ่ (จ.-ศ.)

[แก้]

[แก้]

[แก้]

 • ชลธิชา อัศวาณิชย์ (แอม)
  • TNN ข่าวเช้า - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวเช้าเปิดประเด็น - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • ชไมพร เห็นประเสริฐ (ยุ้ย)
  • TNN สปอร์ต - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)

[แก้]

 • ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา (แพนจัง)
  • Money Delivery - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • ณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ (นัท)
  • TNN ข่าวบ่าย - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • ห้องข่าวสุดสัปดาห์ - ข่าวหลัก (ส.-อา.)
  • คนหลังข่าว - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • The key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว - ข่าวหลัก (ส.)
 • ณัฏฐ์ฑิฌากร กะลัมพระนันทน์ (ออย)
  • TNN ข่าวเที่ยง - ข่าวหลัก (ส.)
  • TNN ข่าวบ่าย - ข่าวหลัก (ส.)
  • TNN Headline News

[แก้]

 • ทวีรัตน์ จิรดิลก (แอน)
  • TNN ข่าวค่ำ - ย่อโลกเศรษฐกิจ (จ.-ศ.)
 • เทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ์ (ปิ๊ก)
  • ชั่วโมงทำเงิน - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)

[แก้]

 • ธนิกานต์ มณีขาว
  • การตลาดเงินล้าน - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • ธัญญรัตน์ เต็มโชติโกศล (ขวัญ)
  • TNN ข่าวเที่ยง - ข่าวหลัก (อา.)
  • TNN ข่าวบ่าย - ข่าวหลัก (อา.)
 • ธันย์ชนก จงยศยิ่ง
  • TNN World Today - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)

[แก้]

 • นิรัชญา หมอนทอง (ปุ้ย)
  • TNN ข่าวดึก - ข่าวหลัก (จ.-อา.)
  • TNN ข่าวค่ำ - ข่าวหลัก (ส.-อา.)

[แก้]

 • บรรพต ธนาเพิ่มสุข (อิก)
  • TNN ข่าวเช้า - ย่อโลกเศรษฐกิจ (จ.-ศ.)

[แก้]

[แก้]

 • พรรณพิไล ปุกหุต (โอ๋)
  • ห้องข่าวสุดสัปดาห์ - TNN บันเทิง (ส.-อา.)
 • พรรษิษฐ์ วิชญคุปต์ (ตั้ม)
  • TNN สปอร์ต - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • พลวัชร ภู่พิพัฒน์ (นิว)
  • TNN ข่าวเที่ยง - ข่าวหลัก (อา.-ศ.)
  • TNN ข่าวบ่าย - ข่าวหลัก (อา.-ศ.)
 • พัฒนพงศ์ แสงธรรม (แพท)
  • TNN World Today Weekend - ข่าวหลัก (ส.)
 • พัสวี ฐิติพรวัฒนกุล
  • การตลาดเงินล้าน - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)

[แก้]

 • มนตรี วงษ์กิตติไกรวัล (เล็ก)
  • เศรษฐกิจอินไซต์ - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • โมไนย เย็นบุตร (โม)
  • คนชนข่าว - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)

[แก้]

 • รัชชพล เหล่าวานิช
  • หมอเงินหมอความ - ข่าวหลัก (อา.)
 • เรวดี แซ่ตัน (ดี้)
  • เรื่องดีดีทั่วไทย - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN Headline News
 • รวิฌา ทังสุบุตร (ริทฌา)
  • TNN ข่าวเช้า - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวเช้าเปิดประเด็น - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)

[แก้]

 • วาทิต ตรีครุธพันธุ์ (ต๊อบ)
  • TNN ข่าวเที่ยง - ข่าวกีฬา (ส.-อา.)
  • TNN ข่าวบ่าย - ข่าวกีฬา (ส.-อา.)
  • TNN ข่าวค่ำ - ข่าวกีฬา (จ.-อา.)
  • TNN สปอร์ต - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN สปอร์ต Weekend - ข่าวหลัก (ส.-อา.)
 • วารินทร์ สัจเดว (วี)
  • TNN World Today Weekend - ข่าวหลัก (ส.)

[แก้]

 • ศรุต วิทูวินิต (ใช้)
  • TNN สปอร์ต - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • ศิรัถยา อิศรภักดี
  • เศรษฐกิจอินไซต์ - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)

[แก้]

 • สุทธิดา เกษวิทย์ (ผึ้ง)
  • TNN World Today - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN Headline News
 • สุพัตรา สมถวนิช (แหม่ม)
  • ห้องข่าวสุดสัปดาห์ - ข่าวหลัก (ส.-อา.)
 • สินีนาท สวัสดิ์พูน
  • TNN ข่าวบ่าย - ย่อโลกเศรษฐกิจ (จ.-ศ.)

[แก้]

 • อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ (อ๋อง)
  • ชั่วโมงทำเงิน - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • การตลาดเงินล้าน - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวเที่ยง - ย่อโลกเศรษฐกิจ (จ.-ศ.)
 • อดิสรณ์ พึ่งยา (แจ๊คกี้)
  • TNN สปอร์ต Weekend - ข่าวหลัก (ส.-อา)
 • อังคนางค์ ใหม่มงคล (อ๋อย)
  • ชั่วโมงทำเงิน - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • Money Delivery - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN Headline News
  • TNN ข่าวดึก - ย่อโลกเศรษฐกิจ (จ.-ศ.)

[แก้]

 • ฤทธิกร การะเวก (โอ๊ต)
  • TNN สปอร์ต Weekend - ข่าวหลัก (ส.-อา)