รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ ทีเอ็นเอ็น 24

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ ทีเอ็นเอ็น 16 เรียงชื่อตามลำดับอักษร

เนื้อหา: บนสุด -

[แก้]

 • กุลชา ตั้งมหาศุกร์ (เป้)
  • ข่าวดังสุดสัปดาห์ - ข่าวหลัก (ส.)
 • กาญจา ทัพจีน (จุ๊)
  • TNN News ข่าวเที่ยง - ข่าวหลัก (พ.-อา.)
  • TNN News ข่าวเย็น - ข่าวหลัก (ส.-อา.)

[แก้]

[แก้]

 • ขวัญชนก เจริญพะกุไพศาล (เก๋)
  • TNN News ข่าวค่ำ - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)

[แก้]

 • ชล วจนานนท์ (ชลลี่)
  • บรรณาธิการข่าวไอที
  • TNN News ข่าวค่ำ - TNN tech reports (จ.-ศ.)
  • TNN tech reports - ข่าวหลัก (ส.)
 • ชลธิชา อัศวาณิชย์ (แอม)
  • TNN News ข่าวเย็น - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • ชวัลน์ จันทร์ทรัพย์ (เกม)
  • TNN News ข่าวเช้า - ข่าวหลัก (ส.-อา.)
  • TNN News ข่าวเย็น - ข่าวหลัก (ส.-อา.)
 • ชาติ พัฒนกุลการกิจ (แบงค์)
  • TNN ประเด็นใหญ่ - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • ชไมพร เห็นประเสริฐ (ยุ้ย)
  • TNN สปอร์ต - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)

[แก้]

 • ฐิติกร ทิพย์มณเฑียร (ตั๊ก)
  • TNN News ข่าวเที่ยง - ย่อโลกเศรษฐกิจ (จ.-พ.)
  • TNN Wealth - ข่าวหลัก (อ.)

[แก้]

 • ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา (แพนจัง)
  • Money Delivery - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • ณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ (นัทตี้)
  • คนหลังข่าว - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • สุขหยุดโรค - พิธีกรหลัก (อา.)
 • ณัฐชยา สงวนสุข (ลูกปัด)
  • TNN News ข่าวเช้า - ข่าวต่างประเทศ (จ.-ศ.)

[แก้]

 • ทวีรัตน์ จิรดิลก (แอน)
  • เศรษฐกิจ Insight - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN News ข่าวค่ำ - ย่อโลกเศรษฐกิจ (จ.-ศ.)

[แก้]

 • ธีรยุทธ บัญหนองสา (ฟลุค)
  • TNN สปอร์ต - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • ธวัลรัตน์ เล่นเลิศชัยกุล (เอมมี่)
  • การตลาดเงินล้าน - ข่าวหลัก (จ.-ส.)
  • อาเซียนพลัส - ข่าวหลัก (จ.)
  • อาเซียน 4.0 ออนไลน์ - ข่าวหลัก (อา.)(ทางเพจ TNN LIVE)
 • ธันย์ชนก จงยศยิ่ง (มิกกี้)
  • บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ
  • TNN News ข่าวเที่ยง - ข่าวต่างประเทศ (จ.-ศ.)
  • TNN World Today - ข่าวหลัก (จ.-ส.)
 • ธัญรมน ไพศาลสุนทรกิจ (เป้)
  • สุขหยุดโรค - พิธีกรหลัก (อา.)

[แก้]

 • บรรพต ธนาเพิ่มสุข (อิก)
  • ย่อโลกเศรษฐกิจ - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • Business Watch จับกระแสธุรกิจ - ข่าวหลัก (อา.-ศ.)

[แก้]

 • ปารินทร์ เจือสุวรรณ (อิน)
  • TNN News ข่าวค่ำ - ข่าวกีฬา (ส.-อา.)
  • TNN News ข่าวดึก - ข่าวกีฬา (ส.-อา.)
 • ปาลิดา หงษ์กระจ่าง (แพรว)
  • เกษตร NEW GEN - ข่าวหลัก (ส.)
 • ปิยลักษณ์ รักประทานพร (หมู)
  • TNN News ข่าวเช้า - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN Meet The Top - ข่าวหลัก (ส.)

[แก้]

 • พรรณพิไล ปุกหุต (โอ๋)
  • สุขหยุดโรค - พิธีกรหลัก (อา.)
 • พรรษิษฐ์ วิชญคุปต์ (ตั้ม)
  • TNN สปอร์ต - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • พลวัชร ภู่พิพัฒน์ (นิว)
  • TNN News ข่าวเที่ยง - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • พัสวี ฐิติพรวัฒนกุล (เพ็ญ)
  • การตลาดเงินล้าน - ข่าวหลัก (จ.-ส.)

[แก้]

 • มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล (เล็ก)
  • เศรษฐกิจอินไซต์ - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN Start up - ข่าวหลัก (พฤ.)
 • โมไนย เย็นบุตร (โม)
  • TNN News ข่าวเย็น - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • คนชนข่าว - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)

[แก้]

 • เรวดี แซ่ตัน (ดี้)
  • เรื่องดีดีทั่วไทย - ข่าวหลัก (จ.-ส.)
  • TNN ประเด็นใหญ่ - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)

[แก้]

 • พ.อ.ทพ.ฤทธิกร การะเวก (โอ๊ค)
  • TNN สปอร์ต (อา.)

[แก้]

 • วรุณวรรณ วราสินธุ์ (พลอย)
  • TNN News ข่าวเช้า - ข่าวหลัก (ส.-อา.)
  • TNN News ข่าวเที่ยง - ข่าวหลัก (ส.-อ.)
 • วรรณวณิช ภัสสรธนาพิชัย (แพรว)
  • TNN ชั่วโมงทำเงิน - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • TNN News ข่าวเย็น - ย่อโลกเศรษฐกิจ (จ.-ศ.)
  • EEC Focus - ข่าวหลัก (ศ.)
 • วาทิต ตรีครุธพันธุ์ (ต๊อบ)
  • TNN News ข่าวค่ำ - ข่าวกีฬา (จ.-ศ.)
  • TNN สปอร์ต - ข่าวหลัก (จ.-อา.)
 • วารินทร์ สัจเดว (วี)
  • TNN World Today - ข่าวหลัก (ส.)

[แก้]

 • ศรุต วิทูวินิต (ใช้)
  • TNN สปอร์ต - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
 • โศภณ นวรัตนาพงษ์ (เจี่ย)
  • TNN ชั่วโมงทำเงิน - ข่าวหลัก (จ.-ศ.)
  • Business Watch จับกระแสธุรกิจ - ข่าวหลัก (อา.)

[แก้]

 • สุกัญญา ไชยภาษี (เหน่ง)
  • บรรณาธิการข่าวอาเซียน
  • อาเซียน 4.0 ออนไลน์ - ข่าวหลัก (อา.)(ทางเพจ TNN LIVE)

[แก้]

 • อดิสรณ์ พึ่งยา (แจ๊คกี้)
  • TNN สปอร์ต - ข่าวหลัก (ส.)
 • อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ (แมวสาว)
  • Business Watch จับกระแสธุรกิจ - ข่าวหลัก (อา.-ศ.)