รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว ช่อง 7HD เรียงชื่อตามลำดับอักษร

[แก้]

 • กฤษดา นวลมี
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวหลัก) (อา.-พ.)
  • ข่าวภาคค่ำ - (สะเก็ดข่าว) (พฤ.-ศ.)
  • ม่ะจะเล่าให้ฟัง - (ข่าวหลัก) (จ./พ./ศ.) ทางเพจ CH7HD News
 • เกณฑ์สิทธิ์ กันฑจันทร์
  • เช้าข่าว 7 สี - (ข่าวหลัก) (จ.-พ.)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
 • กมลาสน์ เอียดศรีชาย
  • เช้าข่าว 7 สี - (ข่าวหลัก) (จ.-พ.)
  • เช้าข่าว 7 สี - (ข่าวพยากรณ์อากาศ) (จ.-พฤ.)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวพยากรณ์อากาศ) (พฤ.-อา.)
  • 7 สีช่วยชาวบ้าน - (กรีนรีพอร์ต) (จ.-พ.)
  • ผู้สื่อข่าว
 • กรรญกฤต อรรควงษ์
  • แบไต๋ 7 เอชดี ไอทีและยานยนต์ - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์
  • แบไต๋ 7 เอชดี ไอทีและยายนต์ - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • เกียรติชัย บุญราโส
  • ผู้สื่อข่าว
 • เกรียงไกร รัตนา
  • ผู้สื่อข่าว
 • กัณฑ์ทัพ เลิศฤทธิเศรษฐ์
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

 • เจษฎา อุปนิ
 • จีรนันท์ เขตพงศ์
  • 7 สีช่วยชาวบ้าน - (ข่าวหลัก) (จ.-พ.)
  • เจาะประเด็นข่าว 7HD - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
 • จักรพงษ์ เมษพันธุ์
  • จับทองของจริง - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
 • จุฑามาศ มังกรชัย
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

[แก้]

[แก้]

 • เตชะวัฒน์ สุขรักษ์
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

 • ธนนันท์ วงศ์วศวัฒน์
  • ผู้สื่อข่าว
 • ธนพัต กิตติบดีสกุล
  • 7 สีช่วยชาวบ้าน - (กรีนรีพอร์ต) (จ.-พ.)
  • ผู้สื่อข่าว
 • ธนิศ แก้วนาค
  • เที่ยงบันเทิงสด - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • สด ๆ บทไม่มี - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
 • ธัญลักษณ์ ฉัตรยาลักษณ์
  • เช้าข่าว 7 สี - (ข่าวกีฬา) (จ.-พ.)
 • ธีรัช โพธิ์พานิช
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา

[แก้]

 • นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ
 • นิลาวัลย์ พาณิชย์รุ่งเรือง
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวหลัก )(พฤ.-ศ.)
  • หนทางพารวย - (พิธีกรหลัก) (อา.)
 • นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
  • จับทองของจริง - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
 • นันทิพัฒน์ โปธาปัน
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

 • ทิน โชคกมลกิจ
  • จับทองของจริง - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
  • ข่าวเย็นประเด็นร้อน - (ข่าวหลัก/ถกไม่เถียง) (จ.-ศ.)

[แก้]

 • บัวบูชา ปุณณนันท์
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง - (ข่าวหลัก) (พ.-ศ.)

[แก้]

[แก้]

 • พิธพงษ์ จตุรพิธพร
  • ผู้สื่อข่าว
 • พลอยระวี แป้นเจริญ
  • ผู้สื่อข่าว
 • พิสิทธิ์ กีรติการกุล
  • เช้าข่าว 7 สี - (ข่าวต่างประเทศ) (จ.-ศ.)
  • คดีเด็ด - (พิธีกรหลัก) (ส.)
 • ไพศาล รัตนบันเทิง
  • ผู้สื่อข่าว
 • พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์
  • เที่ยงบันเทิงสด - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
  • แบไต๋ 7 เอชดี ไอทีและยานยนต์ - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • พัทธ์ธีร รัตนประสิทธิ์
  • ผู้สื่อข่าว
 • พรรษนพ เศาณานนท์
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา

[แก้]

 • ภานุรัจน์ ศนีบุตร
  • เช้าข่าว 7 สี - (ข่าวหลัก) (ศ.)
  • 7 สีช่วยชาวบ้าน - (ทุก(ข์)ชีวิต)
  • ม่ะจะเล่าให้ฟัง - (ข่าวหลัก) (จ./พ./ศ.) ทางเพจ CH7HD News
  • ผู้สื่อข่าว
 • ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง - (ข่าวหลัก) (จ.-อ.)
  • ประเด็นเด็ด 7 สี - (ข่าวหลัก) (จ.-พฤ.)

[แก้]

 • มณเฑียร อินทะเกตุ
  • ผู้สื่อข่าว
 • มะลิ แซ่ฉิ่น
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

 • รัตนกรณ์ โต๊ะหมัด
  • ผู้สื่อข่าว
 • รสริน หนูตอ
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

 • วาทิต ตรีครุธพันธุ์
 • วิทย์ สิทธิเวคิน
  • จับทองของจริง - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
 • วิทวัส ปาลอินทร์
  • ผู้สื่อข่าว
 • วิรัช นุชตเวช
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา

[แก้]

[แก้]

 • สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา
  • เช้านี้...ที่หมอชิต - (ข่าวหลัก) (พ.-ศ.)
  • ข่าวเย็นประเด็นร้อน - (ขยี้ประเด็นร้อน)(จ.-ศ.)
 • สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์
  • เช้าข่าว 7 สี - (ข่าวหลัก) (จ.-พฤ.)
  • ข่าวภาคค่ำ - (สะเก็ดข่าว) (ส.-อา.)
  • ผู้สื่อข่าว
 • สงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์
  • ฆ่าโง่ - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
  • ข่าวเย็นประเด็นร้อน - (ทนายมหาชน) (จ.-ศ.)
 • สมโภชน์ โตรักษา
 • สมจิตต์ นวเครือสุนทร
  • ผู้สื่อข่าว
 • สุธาทิพย์ ผาสุข
  • ผู้สื่อข่าว
 • สุภาพร ศรีหาวงศ์
  • ผู้สื่อข่าว
 • สุพรรษา คงเหล็ก
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

 • เหมือนฝัน ประสานพานิช
  • เช้านี้...ที่หมอชิต - (ข่าวหลัก) (จ.-อ./พฤ.)
  • เจาะประเด็นข่าว 7HD - (ข่าวหลัก) (ส.)
  • ข่าวภาคค่ำ - (ข่าวหลัก) (พ.-พฤ.)

[แก้]