รายชื่อบุคคลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายนามบุคคลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

  • ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์-ประติมากรรม ปี พ.ศ. 2541)(เพาะช่าง)
  • ชาติ กอบจิตติ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2547)(เพาะช่าง)
  • ชาย เมืองสิงห์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นักร้อง-นักแต่งเพลงลูกทุ่ง ปี พ.ศ. 2538) (เพาะช่าง)

[แก้]

[แก้]

  • ถวัลย์ ดัชนี (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์-จิตรกรรม ปี พ.ศ. 2544)(เพาะช่าง)

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์-จิตรกรรม ปี พ.ศ. 2528)(เพาะช่าง)

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]