รายนามบุคคลจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เป็นคณาจารย์และผู้บริหารทั้งในอดีต และปัจจุบัน รวมทั้งศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยตั้งแต่สมัยวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก สมัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก จนกระทั่งถึงสมัยมหาวิทยาลัยนเรศวร มีหลากหลายตั้งแต่บุคคลสำคัญในด้านการเมืองการปกครอง นักวิชาการ ศิลปิน ข้าราชการและคณาจารย์ ดังรายนามต่อไปนี้


เนื้อหา: บนสุด -

[แก้]

[แก้]

[แก้]

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์[2]

[แก้]

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์[3]

[แก้]

[แก้]

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก

ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์[4]

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก[5]

[แก้]

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์[6]

[แก้]

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก[7]

[แก้]

[แก้]

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ [10]

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) คณะสังคมศาสตร์[11]

[แก้]

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก[12]

[แก้]

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก [13]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัตินายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์
 2. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นพ.ชาญชัย ศิลปอวยชัย นายก อบจ.แพร่
 3. ประวัติย่อพันตำรวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ครม.ชุด นายสมัคร สุนทรเวช)
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 9/2552 วันพุธที่ 9 กันยายน 2552
 5. รางวัลซีไรท์ (S.E.A. WRITE AWARD) ตอน ไพฑูรย์ ธัญญา
 6. หมอนิล หมอหนุ่มใจใหญ่ นพ.มารุต เหล็กเพชร กับภารกิจ สร้างสุขให้ชาวเกาะ
 7. ประวัติ รศ.ดร.ลลิตา ฤกษ์สำราญ
 8. วรางคนาง วุฑฒยากร
 9. นางสาววรางคนาง วุฑฒยากร Miss Tourism Thailand 2014 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558
 10. ประวัตินางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
 11. ประวัตินายศรีเรศ โกฎคำลือ
 12. พลับเที่ยง ประวัติ ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง
 13. ประวัตินางอนงค์วรรณ เทพสุทิน

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]