รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รัชกาลที่ 9 โดยพอสังเขป

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 1 บาท[แก้]

ỽ01. เสด็จนิวัตพระนคร ปี 2504

ỽ02. พระชนมายุครบ 3 รอบ ปี 2506

ỽ03. เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 ปี 2509

ỽ04. เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 6 ปี 2513

ỽ05. แรกนาขวัญ ปี 2515

ỽ06. สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ปี 2515

ỽ07. 25 ปี องค์การอนามัยโลก ปี 2516

ỽ08. กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 8 ปี 2518

ỽ09. 75 พรรษาสมเด็จย่า ปี 2518

ỽ10. องค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติ ปี 2520

ỽ11. เจ้าฟ้าสิรินธร ทรงสำเร็จการศึกษา ปี 2520

ỽ12. สถานปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ปี 2521

ỽ13. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรางสำเร็จการศึกษา ปี 2521

ỽ14. เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 8 ปี 2521

ỽ15. วันอาหารโลก ปี 2525

ỽ16. พระราชพิธีกาญจนาภิเษก (มีเหรียญ 1, 5, 10, 25 และ 50 สตางค์ด้วย) ปี 2539

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 2 บาท[แก้]

ỽ01. เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2522

ỽ02. ปีเยาวชนสากล ปี 2528

ỽ03. การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 ปี 2528

ỽ04. งานปีต้นไม้แห่งชาติ ปี 2528

ỽ05. ปีสันติภาพสากล ปี 2529

ỽ06. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัย ปี 2530

ỽ07. 100 ปี โรงเรียนนายร้อย จปร. ปี 2530

ỽ08. 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2530

ỽ09. รัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2531

ỽ10. 72 ปี แห่งการสถาปนาการสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2531

ỽ11. 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ปี 2531

ỽ12. 36 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ปี 2531

ỽ13. 72 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2532

ỽ14. 100 ปี แห่งการสถาปนาศิริราชแพทยากร ปี 2533

ỽ15. 90 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2533

ỽ16. 100 ปี กรมบัญชีกลาง ปี 2533

ỽ17. 36 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ ปี 2534

ỽ18. 80 ปี ของการกำเนิดลูกเสือไทย ปี 2534

ỽ19. งานสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2534

ỽ20. รางวัลแมกไซไซ ปี 2534

ỽ21. 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพ พระบรมราชชนก ปี 2535

ỽ22. 100 ปี กระทรวงยุติธรรม ปี 2535

ỽ23. 100 ปี กระทรวงมหาดไทย ปี 2535

ỽ24. 100 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2535

ỽ25. 64 พรรษา เท่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2534 (ประกาศใช้ปี 2535)

ỽ26. 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี 2535

ỽ27. 60 ปี รัฐสภาไทย ปี 2535

ỽ28. 100 ปี การฝึกหัดครูไทย ปี 2535

ỽ29. 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2535

ỽ30. 100 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันอัยการ ปี 2536

ỽ31. 100 ปี สภากาชาดไทย ปี 2536

ỽ32. 60 ปี กรมธนารักษ์ ปี 2536

ỽ33. 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2536

ỽ34. 120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ปี 2537

ỽ35. 60 ปี ราชบัณฑิตยสถาน ปี 2537

ỽ36. 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2537

ỽ37. ปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ปี 2538

ỽ38. ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ปี 2538

ỽ39. 50 ปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ปี 2538

ỽ40. 100 ปี การพยาบาลไทย ปี 2539

ỽ41. กาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2539

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 5 บาท[แก้]

ỽ01. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระชนมายุ 50 พรรษา 5 ธันวาคม 2520

ỽ02. การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 8 ปี 2521

ỽ03. พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 11 มกราคม 2522

ỽ04. F.A.O. ถวายพระเกียรติอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถลงบนเหรียญ CERES 12 สิงหาคม 2523

ỽ05. ฉลองพระชนมายุครบ 80 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2523

ỽ06. เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7

ỽ07. พระราชสมภพรัชกาลที่ 6 ครบ100 ปี ปี 2523

ỽ08. สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ปี 2525

ỽ09. วันอาหารโลก ปี 2525

ỽ10. 75 ปี ของการลูกเสือโลก ปี 2525

ỽ11. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 21 ตุลาคม 2527

ỽ12. 200 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี2530

ỽ13. 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2530

ỽ14. รัชมังคลาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2 กรกฎาคม 2531

ỽ15. 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2535

ỽ16. การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ปี 2538

ỽ17. กาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 9 มิถุนายน 2539

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 10 บาท (สีเดียว)[แก้]

ỽ01. รัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี 9 มิถุนายน 2514 (เหรียญเงิน)

ỽ02. อภิเษกสมรสสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราช 3 มกราคม 2520

ỽ03. เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ทรงสำเร็จการศึกษา ปี 2520

ỽ04. เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ทรงสำเร็จการศึกษา ปี 2522

ỽ05. 80 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคา 2523

ỽ06. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกครบ 30 ปี ปี 2524

ỽ07. รัชกาลที่ 9 สถิตในสิริราชสมบัติ เป็นสองเท่า ของรัชกาลที่ 4 วันที่ 9 มิถุนายน 2524

ỽ08. 50 พรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2525

ỽ09. 75 ปี ของการลูกเสือโลก ปี 2525

ỽ10. 100 ปี การไปรษณีย์ไทย 4 วิงหาคม 2526

ỽ11. 700 ปี ลายสือไทย ปี 2526

ỽ12. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 21 ตุลาคม 2527

ỽ13. 72 ปี แห่งการสถาปนาธนาคารออมสิน 1 เมษายน 2528

ỽ14. งานปีต้นไม้แห่งชาติ ปี 2529

ỽ15. งานกล้วยไม้อาเซียน ครั้งที่ 6 ปี 2529

ỽ16. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัย 24 ตุลาคม 2529

ỽ17. 100 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 5 สิงหาคม 2530

ỽ18. 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2530

ỽ19. พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2 กรกฎาคม 2531

ỽ20. 72 ปี แห่งการสถาปนาการสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2531

ỽ21. เฉลิมพระเกียรติในการทรงนำชนบทให้วัฒนา 21 กรกฎาคม 2530

ỽ22. 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช 26 เมษายน 2531

ỽ23. 36 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 28 กรกฎาคม 2531

ỽ24. 72 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีนาคม 2532

ỽ25. 100 ปี แห่งการสถาปนาศิริราชแพทยากร ปี 2533

ỽ26. 90 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2533

ỽ27. 100 ปี กรมบัญชีกลาง ปี 2533

ỽ28. 36 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 2 เมษายน 2534

ỽ29. 80 ปี ของการกำเนิดลูกเสือไทย ปี 2534

ỽ30. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เหรียญทองแห่งสุขภาพดีถ้วนหน้า 17 ธันวาคม 2533

ỽ31. แมกไซไซทูลเกล้าฯ ถวาย 31 สิงหาคม 2534

ỽ32. 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 1 มกราคม 2535

ỽ33. 100 ปี กระทรวงยุติธรรม 25 มีนาคม 2535

ỽ34. 100 ปี กระทรวงมหาดไทย 1 เมษายน 2535

ỽ35. 100 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 เมษายน 2535

ỽ36. สมมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา เท่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 พฤศจิกายน 2534

ỽ37. 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2535

ỽ38. 60 ปี รัฐสภาไทย 28 มิถุนายน 2535

ỽ39. 100 ปี การฝึกหัดครูไทย 12 ตุลาคม 2535

ỽ40. 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย 10 ธันวาคม 2535

ỽ41. 100 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันอัยการ 1 เมษายน 2535

ỽ42. 100 ปี สภากาชาดไทย ปี 2536

ỽ43. 60 ปี กรมธนารักษ์ 23 ฑฤษภาคม 2536

ỽ44. 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 8 พฤศจิกายน 2536

ỽ45. 120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ปี 2537

ỽ46. 60 ปี ราชบัณฑิตยสถาน 31 มีนาคม 2537

ỽ47. 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 มิถุนายน 2537

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 10 บาท (โลหะสองสี)[แก้]

ỽ01. การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง 2538 ผลิตจำนวน 5,006,001 เหรียญ

ỽ02. พระราชพิธีกาญจนาภิเษก 2539

ỽ03. วิจัยข้าวนานาชาติ 2539

ỽ04. 100 ปี รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป 2540

ỽ05. 100 ปี โรงพยาบาลกลาง 2541 (ผลิตจำนวน 2 ล้านเหรียญ)

ỽ06. เอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 2541

ỽ07. 6 รอบ รัชกาลที่ 9 2542

ỽ08. พระราชสมัญญานามรัชกาลที่ 3 2542

ỽ09. 125 ปี กรมศุลกากร 2542

ỽ10. 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก 2542

ỽ11. 50 ปี คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2543

ỽ12. 80 ปี กระทรวงพาณิชย์ 2543

ỽ13. 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2543

ỽ14. 100 ปี กรมที่ดิน 2544

ỽ15. 90 ปี วชิระพยาบาล 2545

ỽ16. 90 ปี กรมทางหลวง 2545

ỽ17. 100 ปี กรมชลประทาน 2545

ỽ18. 60 ปี กรมการค้าภายใน 2545

ỽ19. ชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 2546

ỽ20. 75 พรรษา รัชกาลที่ 9 2545

ỽ21. 80 พรรษา พระพี่นางฯ 2546

ỽ22. 100 ปี กรมจเรทหารบก 2546

ỽ23. 90 ปี ธนาคารออมสิน 2546 (ผลิตจำนวน 2 ล้านเหรียญ)

ỽ24. 150 ปี วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 5 2546

ỽ25. การประชุมเอเปค ครั้งที่ 11 2546 (ผลิตจำนวน 1 ล้านเหรียญ)

ỽ26. พลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด 2546 (ผลิตจำนวน 2 ล้านเหรียญ)

ỽ27. 70 ปี ราชบัณฑิตยสถาน 2547 (ผลิตจำนวน 2 ล้านเหรียญ)

ỽ28. 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2547

ỽ29. 70 ปี ธรรมศาสตร์ 2547

ỽ30. 200 ปี วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 4 2547

ỽ31. การประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 2547

ỽ32. การประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 2547

ỽ33. 72 ปี สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2547

ỽ34. 72 ปี กรมธนารักษ์ 2548

ỽ35. 100 ปี กรมการขนส่งทางบก 2548

ỽ36. 80 พรรษา เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ 2549

ỽ37. งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 25 2549

ỽ38. สมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระองค์เจ้าทีปังกรฯ 2549 (ผลิตจำนวน 1 ล้านเหรียญ)

ỽ39. 130 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2549

ỽ40. พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 2549

ỽ41. 150 ปี เจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีฯ 2549

ỽ42. 100 ปี กรมพระธรรมนูญ 2549

ỽ43. ทลูเกล้าฯ ถวายรางวัลอาหารปลอดภัย 2550

ỽ44. 100 ปี ธนาคารไทยแห่งแรก 2550

ỽ45. การประชุมใหญ่ สมาคมศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ 9 2550

ỽ46. 100 ปี กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ 2550

ỽ47. กีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 2550

ỽ48. 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย 2550

ỽ49. 75 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2550

ỽ50. 80 พรรษา รัชกาลที่ 9 2550

ỽ51. ซีเกมส์ 2007|การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 2550

ỽ52. 120 ปี โรงพยาบาลศิริราช 2551

ỽ53. 125 ปี การไปรษณีย์ไทย 2551

ỽ54. 50 ปี สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2552

ỽ55. 84 พรรษา เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ 2552 (ผลิตจำนวน 1 ล้านเหรียญ)

ỽ56. 60 ปี คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 2553

ỽ57. 120 ปี กรมสารบัญชี - กรมบัญชีกลาง 2554 (ผลิตจำนวน 1 ล้านเหรียญ)

ỽ58. 100 ปี กรมศิลปากร 2554 (ผลิตจำนวน 2 ล้านเหรียญ)

ỽ59. 100 ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 2555

ỽ60. 150 ปี เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ 2552 (ผลิตจำนวน 1 ล้านเหรียญ)

ỽ61. 100 ปี กระทรวงคมนาคม 2555

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 20 บาท[แก้]

ỽ1. พระชนมายุครบ 3 รอบ รัชกาลที่ 9 (เหรียญเงิน) 2506

ỽ2. 108 ปี แห่งการสถาปนา กระทรวงกลาโหม 8 เมษายน 2538

ỽ3. 120 ปี กระทรวงการคลัง 2538

ỽ4. 120 ปี กระทรวงการต่างประเทศ 14 เมษายน 2538

ỽ5. 72 พรรษา พระพี่นาง 2538

ỽ6. 80 ปี กรมสรรพากร 2538

ỽ7. 120 ปี การตรวจเงินแผ่นดิน 2538

ỽ8. ปีสิ่งแวดล้อมอาเซี่ยน 2538

ỽ9. ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย พ.ศ. 2538

ỽ10. 50 ปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 2538

ỽ11. 75 ปี กระทรวงพานิชย์ 2538

ỽ12. 50 ปี สันติภาพ 2538

ỽ13. เฉลิมพระเกีรยติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง 6 ธันวาคม 2538

ỽ14. 100 ปี การพยาบาลไทย 2539

ỽ15. พระราชพิธีกาญจนาภิเษก 2539

ỽ15(1). พระราชพิธีกาญจนาภิเษก 2539 ( ไม่มี อุณาโลม )

ỽ16. เหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ 2539

ỽ17. 100 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย 26 มีนาคม 2540

ỽ18. 84 ปี ธนาคารออมสิน 2540

ỽ19. 50 ปี วันทหารผ่านศึก 2541

ỽ20. เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

ỽ21. 84 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

18 กันยายน 2542

ỽ22. ASIAN DEVERLOPMENT BANK 6-8 MAY 2000 (2543)

ỽ23. สมมงคลเสมอเท่า รัชกาลที่ 1 2543

ỽ24. 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2543

ỽ25. 72 ปี ข้าราชการพลเรือน 2544

ỽ26. 84 ปี จุฬาลงกรณ์ 2544

ỽ27. 50 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2545

ỽ28. 100 ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2545

ỽ29. 50 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 2545

ỽ30. 100 ปี การนำธนบัตรออกใช้ 2545

ỽ31. เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 75 พรรษา รัชกาลที่ 9 5 ธันวาคม 2545

ỽ32. 80 พรรษา พระพี่นาง 2546

ỽ33. 150 ปี แห่งวันพระราชสมภพ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 20 กันยายน 2546

ỽ34. 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2547

ỽ35. 200 ปี พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2547

ỽ36. 72 ปี กรมธนารักษ์ 2548

ỽ37. 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 2548

ỽ38. 100 ปี หอสมุดวชิรญาณ 2548

ỽ39. 80 ปี เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ 2548

ỽ40. 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน 14 พฤศจิกายน 2548

ỽ41. พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549

ỽ42. รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ 2549

ỽ43. 84 พรรษา พระพี่นาง 2550

ỽ44. 75 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2550

ỽ45. พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ỽ46. พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย 28 มิถุนายน 2550

ỽ47. 9 รอบ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2551

ỽ48. รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2551

ỽ49. พระบิดาแห่งการค้าไทย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 4 พฤศจิกายน 2551

ỽ50. เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา พระชนมายุ 84 พรรษา 24 พฤศจิกายน 2552

ỽ51. 100 ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 29 ธันวาคม 2553

ỽ52. มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม 2555

ỽ53. 150 ปี วันประสูติ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 21 มิถุนายน 2555

ỽ54. 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 10 กันยายน 2555

ỽ55. 120 ปี วันพระราชสมภพ พระบรมราชชนก 1 มกราคม 2555

ỽ56. รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม 16 เมษายน 2555

ỽ57. 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2555

ỽ58. 100 ปี กรมทางหลวง 2555

ỽ59. 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 7 มกราคม 2556

ỽ60. 100 ปี โรงเรียนเพาะช่าง 7 มกราคม 2556

ỽ61. 100 ปี ธนาคารออมสิน 2556

ỽ62. 120 ปี พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 2556

ỽ63. 50 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 มกราคม 2557

ỽ64. 80 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 มิถุนายน 2557

ỽ65. 72 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2558

ỽ66. 120 ปี การสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารบก 6 สิงหาคม 2558

ỽ67. 100 ปี การสถาปนา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 18 กันยายน 2558

ỽ68. การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC 31 ธันวาคม 2558

ỽ69. 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI 26 มกราคม 2559

ỽ70. 100 ปี สหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2559 วาระสุดท้ายในรัชกาล

ỽ71. 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีนาคม 2560

ỽ72. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ 27สิงหาคม2558  เปิดจอง มีนาคม 2560

ỽ73. 100 ปี การสาธารณสุขไทย 27 พฤศจิกายน 2561 จ่ายแลก 29 กรกฎาคม 2563

ỽ74. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เปิดจอง 4 มีนาคม - 4 เมษายน 2562

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 50 บาท[แก้]

ỽ01. 20 ปี พุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก 2514

ỽ02. 100 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2517

ỽ03. อนุรักษ์ธรรมชาติฯ 2517

ỽ04. การพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ (Agricola) 2538

ỽ05. ชุดปีมังกร ค.ศ. 2000 2543

ỽ06. 50 ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ 2546

ỽ07. 50 ปี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 2547

ỽ08. 1 พรรษา พระองค์เจ้าทีปังกรฯ 2549

ỽ09. 100 ปี โรงเรียนนายเรือ 2549

ỽ10. 150 ปี โรงกษาปณ์ 2553

ỽ11. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ỽ12. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

ỽ13. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ỽ14. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

ỽ15. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ỽ16. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 100 บาท[แก้]

ỽ1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า (ละมั่ง) ปี 2517

ỽ2. 100 ปี กระทรวงการคลัง ปี 2518

ỽ3. การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ปี 2534

ỽ4. ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 33 19-23 Jul 1993

ỽ5. อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า (เหรียญเสือ) ปี 2541

ỽ6. 100 ปี กรมสรรพากร

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 150 บาท[แก้]

ỽ1. พระชนมายุครบ 75 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2518

ỽ2. องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ปี 2520

ỽ3. พระราชพิธีอภิเษกสมรสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมงกุฏราชกุมาร ปี 2520

ỽ4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ทรงสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปี 2520

ỽ5. พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2521

ỽ6. งานกล้วยไม้โลก ครั้งที่ 9 ปี 2521

ỽ7. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯทรงสำเร็จการศึกษา ปี 2521

ỽ8. เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2529

ỽ9. พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2529

ỽ10. เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี 2535

ỽ11. พระราชพิธีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2539

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 200 บาท[แก้]

ỽ1. พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่องค์ภา ปี 2522

ỽ2. ปีเด็กสากล ปี 2525

ỽ3. 25 ปี กองทุนคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งโลก ปี 2530

ỽ4. 50 ปี องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ปี 2541

ỽ5. อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า แบบที่ 1

ỽ6. อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า แบบที่ 2

ỽ7. ค.ศ.2000 เหรียญมังกร

ỽ8. ช้างไทย

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 250 บาท[แก้]

ỽ1. ปีคนพิการสากล 2526


รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 300 บาท[แก้]

ỽ1.เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์สำเร็จการศึกษา

ỽ2. พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2529

ỽ3. มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 2529

ỽ4. มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2535

ỽ5. มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2539

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 600 บาท[แก้]

 1. ซีเรียส (CERES) 2523
 2. 100 ปี วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 6 2523
 3. รัชกาลที่ 9 สถิตในสิริราชสมบัตรเป็นสองเท่าของ รัชกาลที่ 4 2524
 4. สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 2525
 5. 50 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2525
 6. 100 ปี ไปรษณีย์ไทย 2526
 7. 700 ปี ลายสือไทย 2526
 8. 84 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2527
 9. พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2529
 10. มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 2529
 11. กล้วยไม้อาเซี่ยน ครั้งที่ 6 2529
 12. เจ้าฟ้านักวิจัย 2530
 13. ผู้นำชนบทให้วัฒนา 2531
 14. 36 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 2531
 15. 72 ปี จุฬาลงกรณ์ 2531
 16. 90 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2533
 17. 36 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 2534
 18. 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 2534
 19. สุขภาพดีถ้านหน้า 2533
 20. รางวัลแมกไซไซ 2534
 21. มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2535
 22. สมมงคล 64 พรรษา 2535
 23. 100 ปี สภากาชาดไทย 2536
 24. 100 ปี วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 7 2536
 25. 108 ปี กระทรางกลาโหม 2538
 26. 120 ปี กระทรวงการคลัง 3538
 27. 120 ปี กระทรวงการต่างประเทศ 2538
 28. 72 พรรษาพระพี่นาง 2538
 29. 80 ปี กรมสรรพากร 2538
 30. 120 ปี ตรวจเงินแผ่นดินไทย 2538
 31. มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2539
 32. 6 รอบพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2542
 33. สมมงคลเสมอเท่า รัชกาลที่ 1 2544
 34. 50 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 2545
 35. 75 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2545
 36. 80 พรรษาพระพี่นาง 2546
 37. 150 ปี พระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 2546
 38. 6 รอบพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2547
 39. 200 ปี รัชกาลที่ 4 2547
 40. 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2548
 41. 80 พรรษา เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ 2548
 42. สมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 2548
 43. พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 2549

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 800 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2550, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่องค์การอนามัยโลกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลอาหารปลอดภัย
 2. พ.ศ. 2550, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา พระชนมายุ 84 พรรษา 4 พฤษภาคม 2550
 3. พ.ศ. 2550, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา พระชนมายุ 84 พรรษา 4 พฤษภาคม 2550 (ขัดเงา)
 4. พ.ศ. 2550, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 75 พรรษา (12 สิงหาคม 2550)
 5. พ.ศ. 2550, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 75 พรรษา (12 สิงหาคม 2550) (ขัดเงา)
 6. พ.ศ. 2550, พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550)
 7. พ.ศ. 2550, พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550) (ขัดเงา)
 8. พ.ศ. 2552, 9 รอบนักษัตรแห่งวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (21 ตุลาคม 2551)
 9. พ.ศ. 2552, 9 รอบนักษัตรแห่งวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (21 ตุลาคม 2551) (ขัดเงา)
 10. พ.ศ. 2553, องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (2551) (ขัดเงา)
 11. พ.ศ. 2553, สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ 84 พรรษา (24 พฤศจิกายน 2552)
 12. พ.ศ. 2554, พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (5 ธันวาคม 2554) (ขัดเงา)
 13. พ.ศ. 2555, 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 กรกฎาคม 2555) (ขัดเงา)
 14. พ.ศ. 2555, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 80 พรรษา (12 สิงหาคม 2555) (ขัดเงา)
 15. พ.ศ. 2555, 120 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (1 มกราคม 2555) (ขัดเงา)
 16. พ.ศ. 2558, 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน 2558) (ขัดเงา)
 17. พ.ศ. 2559, สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) (ขัดเงา)
 18. พ.ศ. 2560, องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (27 สิงหาคม 2558) (ขัดเงา)
 19. พ.ศ. 2560, 5 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (4 กรกฎาคม 2560) (ขัดเงา)

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 900 บาท[แก้]

 1. สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ 2549, UNDP

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 1,000 บาท[แก้]

 1. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 เปิดจอง 4 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2562

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 1,500 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2539, มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก (Golden Jubilee) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (9 มิถุนายน 2539)

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 2,000 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2541, ครบ 50 ปี องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 2,500 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2543, ปี ค.ศ. 2000 (ปีมังกร)

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 3,000 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2539, มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก (Golden Jubilee) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (9 มิถุนายน 2539)

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 6,000 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2539, มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก (Golden Jubilee) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (9 มิถุนายน 2539)
 2. พ.ศ. 2542, พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม 2542)
 3. พ.ศ. 2543, พระราชพิธีสมมงคลเฉลิมพระชนมายุ 73 พรรษา เท่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (5 ธันวาคม 2543)

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 7,500 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2545, เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 75 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม 2545)

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 9,000 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2546, 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (20 กันยายน 2546)
 2. พ.ศ. 2547, มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม 2547)
 3. พ.ศ. 2547, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระราชสมภพ 200 ปี (18 ตุลาคม 2547)

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 12,000 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2549, พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (9 มิถุนายน 2549)

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 16,000 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2550, องค์การอนามัยโลก (WHO) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย รางวัลอาหารปลอดภัย (Food Safety Award) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (8 สิงหาคม 2548)
 2. พ.ศ. 2550, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 75 พรรษา (12 สิงหาคม 2550)
 3. พ.ศ. 2550, พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550)
 4. พ.ศ. 2552, 9 รอบนักษัตรแห่งวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (21 ตุลาคม 2551)
 5. พ.ศ. 2555, 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 กรกฎาคม 2555)
 6. พ.ศ. 2555, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 80 พรรษา (12 สิงหาคม 2555)
 7. พ.ศ. 2558, ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน 2558)
 8. พ.ศ. 2559, สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559)
 9. พ.ศ. 2560, องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (27 สิงหาคม 2558)
 10. พ.ศ. 2560, 5 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (4 กรกฎาคม 2560)

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 19,000 บาท[แก้]

 1. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 เปิดจอง 4 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2562

สรุปรายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในรัชการที่ ๙ ตามปีที่ผลิต[1][แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.thaicoin.net/index.php?mo=3&art=42294791 รวบรวมประวัติและข้อมูลเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ
 2. https://today.line.me/th/pc/article/เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก+ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-NrKpXO
 3. https://mylibrary4u.files.wordpress.com/2015/07/0000661.pdf เหรียญกษาปณไทย ในรัชการที่ ๙
 4. https://today.line.me/th/pc/article/เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก+ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-NrKpXO
 5. http://www.thaicoin.net/index.php?mo=3&art=42294791 รวบรวมประวัติและข้อมูลเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ
 6. https://today.line.me/th/pc/article/เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก+ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-NrKpXO
 7. http://www.themintmarket.in.th/product/600-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-150-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2546-2/
 8. http://www.posttoday.com/เศรษฐกิจ-หุ้น/การเงิน-การคลัง/356327/ธนารักษ์ทำเหรียญกษาปณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
3. หนังสือ กษาปณ์เมืองสยาม โดย นพ.ไชยยศ พงศ์จารุสถิต


ปีที่ผลิต
(พ.ศ.)
โอกาส ชนิดโลหะ ราคาหน้าเหรียญ
(บาท)
ราคาแรกจำหน่าย
(บาท)
จำนวนเหรียญที่ผลิต
(เหรียญ)
ภาพเหรียญ
2506 มหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ (5 ธันวาคม 2506)[2] เงิน 20 1,000,000[3] - 2506 มหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ (5 ธันวาคม 2506)[4] โลหะสีขาว (คิวโปรนิกเกิล) 1 picture
2511 มหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม 2511)[5] ทองคำขัดเงา 15/ 7.5/ 3.75 กรัม 600/ 300/ 150 45,829/ 101,362/ 202,316 picture
2514 มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชดาภิเษก ครองราชย์ครบ 25 ปี (9 มิถุนายน 2514) ทองคำ 10/20 กรัม 400/800 46,584/22,243 picture
2517 การอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า (16 พฤศจิกายน 2517) ทองคำ(ขัดเงา) 5,000 2,602(623) picture
2520 พระราชพิธีอภิเษกสมรสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (3 มกราคม 2520) ทองคำ 2,500 20,000 picture
2520 มหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 50 พรรษา (5 ธันวาคม 2520) ทองคำ 5,000 6,400 picture
2520 พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรรัตนราชสุดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี (5 ธันวาคม 2520) ทองคำ 2,500 5,000 picture
2521 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก (14 กันยายน 2521) ทองคำ 3,000 10,000 picture
2523 องค์การ F.A.O. ถวายพระเกียรติอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ลงบนเหรียญ CERES (12 สิงหาคม 2523) ทองคำ 9,000 3,900 picture
2524 พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๑๐๐ ปี (1 มกราคม 2524) ทองคำ 9,000 2,600 picture
2524 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นสองเท่ารัชกาลที่ 4 (9 มิถุนายน 2524) ทองคำ 9,000 4,000 picture
2524 ปีเด็กสากล พ.ศ. 2524 (International Year of the Child 1981) ทองคำขัดเงา 17.17/34.34 กรัม 4,000 4,892/61 picture
2525 สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ทองคำ(ขัดเงา) 9,000 3,290(?) picture
2525 เฉลิมพระชนมพรรษา 50 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม 2525) ทองคำ(ขัดเงา) 6,000 1,431(99) picture
2526 ครบรอบ ๗๐๐ ปี ลายสือไทย ทองคำ(ขัดเงา) 6,000 700(235) picture
2526 ปีคนพิการสากล (International Year of Disable Persons 1983) ทองคำ 15 กรัม(ขัดเงา 15/31.96 กรัม) 2,500 98(105/72) picture
2527 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา (21 ตุลาคม 2527) ทองคำ(ขัดเงา) 6,000 835(246) picture
2529 ปีต้นไม้แห่งชาติ (National Years of the Trees 1985-1988) คิวโปรนิกเกิล ไส้ทองแดง 2 3,000,000 picture
2529 ปีต้นไม้แห่งชาติ (National Years of the Trees 1985-1988) นิกเกิล(ขัดเงา) 10 100,000(2,100) picture
2530 ครบ ๒๕ ปี ของกองทุนคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งโลก (WWF 25th Anniversary) ทองคำขัดเงา 2,500 5,000 picture
2530 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม 2530) ทองคำ 15/7.5/3.75 กรัม
(ขัดเงา 15/7.5/3.75 กรัม)
6,000/3,000/1,500 2,000/3,000/5,000
(350/400/400)
picture
2530 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการทรงนำชนบทให้วัฒนา (21 กรกฎาคม 2530) ทองคำ(ขัดเงา) 6,000 700(100) picture
2531 มหามงคลสมัยรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (2 กรกฎาคม 2531) ทองคำ 15/7.5/3.75 กรัม
(ขัดเงา 15/7.5/3.75 กรัม)
6,000/3,000/1,500 6,067/7,904/11,373
(670/780/995)
picture
2533 100 ปี ศิริราช แพทยากร (5 กันยายน 2533)[6] 2 picture
2533 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าแก่งานสุขภาพอนามัยแห่งชาวโลกทั้งหลาย WHO ถวายเหรียญทองแห่งสุขภาพดีถ้วนหน้า (17 ธันวาคม 2533) ทองคำ(ขัดเงา) 6,000 5,000(591) picture
2534 กำเนิดลูกเสือไทยครบ 80 ปี (1 กรกฎาคม 2534) โลหะขาว 2 picture
2534 การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (3 กันยายน 2534) โลหะขาว 100 500,000
สภาผู้ว่าการธนาคารโลก 2534 ขาว100.jpg
2535 มูลนิธิแมกไซไซทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลแมกไซไซสาขาบริการสาธารณะ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (31 สิงหาคม 2534) ทองคำ(ขัดเงา) 6,000 1,636(500) picture
2535 พระราชพิธีสมมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา (23,360 วัน) เท่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 พฤศจิกายน 2354) ทองคำ(ขัดเงา) 6,000 3,000(500) picture
2535 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม 2535) ทองคำ 15/7.5/3.75 กรัม
(ขัดเงา 15/7.5/3.75 กรัม)
6,000/3,000/1,500 7,000/700/10,000
(1,200/1,100/1,500)
picture
2536 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (8 พฤศจิกายน 2536) ทองคำ(ขัดเงา) 6,000 2,484(300) picture
2538 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญอะกริโคลา” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (6 ธันวาคม 2538) ทองคำ(ขัดเงา) 6,000 20,000(5,000) picture
2538 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญอะกริโคลา” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (6 ธันวาคม 2538) คิวโปรนิกเกิล 20 1,500,000 picture
2538 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญอะกริโคลา” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (6 ธันวาคม 2538) โลหะ 2 สี 10 5,006,001 picture
2539 มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก (Golden Jubilee) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (9 มิถุนายน 2539) ทองคำ 15 กรัม(ขัดเงา) 6,000 35,331(9,044) picture
2539 มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก (Golden Jubilee) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (9 มิถุนายน 2539) ทองคำ 7.5 กรัม(ขัดเงา) 3,000 35,057(9,408) picture
2539 มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก (Golden Jubilee) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (9 มิถุนายน 2539) ทองคำ 3.75 กรัม(ขัดเงา) 1,500 63,068(12,940) picture
2541 ครบ 50 ปี องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ทองคำขัดเงา 2,000 1,290 picture
2542 125 ปี กรมศุลกากร (4 กรกฎาคม 2542) โลหะ 2 สี (ขาว-ทอง) 10 picture
2542 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม 2542) ทองคำ(ขัดเงา) 6,000 15,011(1,211) picture
2543 ปี ค.ศ. 2000 (Thai Millennium 2000 Coin Collection) ทองคำ 155.5 กรัม ขัดเงา 2,500 500 picture
2543 ปี ค.ศ. 2000 (Thai Millennium 2000 Coin Collection) ทองคำ 15.5 กรัม ขัดเงา 250 2,000 picture
2543 ปี ค.ศ. 2000 (Thai Millennium 2000 Coin Collection) ทองคำ 7.75 กรัม ขัดเงา 100 2,000 picture
2543 ปี ค.ศ. 2000 (Thai Millennium 2000 Coin Collection) เงินขัดเงา 200 2,000 picture
2543 ปี ค.ศ. 2000 (Thai Millennium 2000 Coin Collection) เงินแบบที่ 1/2/3 50 8,000/8,000/8,000 picture
2543 พระราชพิธีสมมงคลเฉลิมพระชนมายุ 73 พรรษา เท่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (5 ธันวาคม 2543) ทองคำ(ขัดเงา) 6,000 2,500(531) picture
2544 84 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (26 มีนาคม 2544) โลหะสีขาว 20
จุฬา 84ปี ขาว20.jpg
2545 เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 75 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม 2545) ทองคำ(ขัดเงา) 7,500 6,000(1,200) picture
2545 ครบ 100 ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (19 เมษายน 2545) โลหะสีขาว (คิวโปรนิกเกิล) 20 600,000 picture
2546 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (20 กันยายน 2546)[7] ทองคำ(ขัดเงา) 9,000 9,000(12,000) 5,000(1,500) picture
2546 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (20 กันยายน 2546) เงิน(ขัดเงา) 600 600(1,200) picture
2546 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (20 กันยายน 2546) โลหะสีขาว-ทองแดงผสมนิกเกิล(ขัดเงา) 20 20(200) picture
2546 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (20 กันยายน 2546) โลหะ 2 สี (ขาว-ทอง) 10 10 picture
2547 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม 2547) ทองคำ(ขัดเงา) 9,000 6,000(1,600) picture
2547 200 ปี แห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 ตุลาคม 2547) ทองคำ(ขัดเงา) 9,000 3,000(1,000) picture
2549 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ The first UNDP Human Development Lifetime Achievement Award (26 พฤษภาคม 2549) เงินขัดเงา Hologram 900 1,800 200,000 picture
2549 พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (9 มิถุนายน 2549) ทองคำ(ขัดเงา) 12,000 16,000(9,600) picture
2549 พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (9 มิถุนายน 2549) เงินขัดเงา Hologram 600 16,000 picture
2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา (2 พฤษภาคม 2550) เงิน 800 11,500 picture
2550 องค์การอนามัยโลก (WHO) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย รางวัลอาหารปลอดภัย (Food Safety Award) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (8 สิงหาคม 2548) ทองคำ 90%, เงิน 3%, ทองแดง 7% 16,000 16,000 3,000 picture
2550 องค์การอนามัยโลก (WHO) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย รางวัลอาหารปลอดภัย (Food Safety Award) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (8 สิงหาคม 2548) เงิน 800 6,500 picture
2550 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 75 พรรษา (12 สิงหาคม 2550) ทองคำ(ขัดเงา) 16,000 16,000(18,000) 5,000(2,000) picture
2550 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 75 พรรษา (12 สิงหาคม 2550) เงิน(ขัดเงา) 800 picture
2550 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 75 พรรษา (12 สิงหาคม 2550) โลหะสีขาว-ทองแดงผสมนิกเกิล(ขัดเงา) 20 20(200) picture
2550 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 75 พรรษา (12 สิงหาคม 2550) 2 สี 10 10 picture
2550 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550) ทองคำ(ขัดเงา) 16,000 16,000(18,000) 16,800(12,800) picture
2550 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550) เงิน(ขัดเงา) 800 800(1,400) 98,000(19,800) picture
2552 ครบ 125 ปีไปรษณีย์ไทย (4 สิงหาคม 2551) โลหะสองสี 10 10 3,000,000 picture
2552 9 รอบนักษัตรแห่งวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (21 ตุลาคม 2551) ทองคำ 90%, เงิน 3%, ทองแดง 7%(ขัดเงา) 16,000 16,000(18,000) 1,200(400) picture
2552 9 รอบนักษัตรแห่งวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (21 ตุลาคม 2551) เงิน 92.5%, ทองแดง 7.5%(ขัดเงา) 800 800(1,400) 30,000(5,000) picture
2552 9 รอบนักษัตรแห่งวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (21 ตุลาคม 2551) โลหะสีขาว-ทองแดงผสมนิกเกิล(ขัดเงา) 20 20(200) 500,000(20,000) picture
2553 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (2551) ทองคำขัดเงา 16,000 25,000 2,000 picture
2553 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (2551) เงินขัดเงา 800 1,400 2,000 picture
2553 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (2551) โลหะสีขาว 20 20 2,000 picture
2553 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ 84 พรรษา (24 พฤศจิกายน 2552) เงิน 800 5,000 picture
2554 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ (5 ธันวาคม 2554) ทองคำขัดเงา 16,000 picture
2555 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 กรกฎาคม 2555) ทองคำขัดเงา 16,000 30,000 picture
2555 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 กรกฎาคม 2555) เงินขัดเงา 800 1,600 picture
2555 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 กรกฎาคม 2555) โลหะสีขาว-ทองแดงผสมนิกเกิล 50 50 picture
2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 80 พรรษา (12 สิงหาคม 2555) ทองคำขัดเงา 16,000 30,000 picture
2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 80 พรรษา (12 สิงหาคม 2555) เงินขัดเงา 800 1,600 picture
2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 80 พรรษา (12 สิงหาคม 2555) โลหะสีขาว-ทองแดงผสมนิกเกิล(ขัดเงา) 20 20(200) picture
2558 ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน 2558)[8] ทองคำขัดเงา 16,000 30,000 picture
2558 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน 2558) เงินขัดเงา 800 1,600 picture
2558 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน 2558) โลหะสีขาว 50 50 picture
2558 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อนุรักษ์ช้างไทย (Thai Wildlife Elephant 2015) ทองคำขัดเงา 31 กรัม(7.5 กรัม) 4,000 1,000 picture
2558 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อนุรักษ์ช้างไทย (Thai Wildlife Elephant 2015) ทองคำขัดเงา 7.5 กรัม 2,000 2,000 picture
2558 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist)" (16 เมษายน 2555) ทองคำขัดเงา 16,000 30,000 picture
2558 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" (16 เมษายน 2555) เงินขัดเงา 800 1,600 picture
2558 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" (16 เมษายน 2555) โลหะสีขาว 20 20 picture
2558 100 ปี กรมสรพพากร (2 กันยายน 2558) โลหะสีขาว 100 picture
2558 80 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (27 มิถุนายน 2557) โลหะสีขาว 20
2559 สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) ทองคำขัดเงา 16,000 30,000 10,000 picture
2559 สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) เงินขัดเงา 800 1,600 picture
2559 สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) โลหะสีขาว 50 50 picture
2559 ที่ระลึกช้างไทย (Thai Wildlife Elephant 2015) ทองคำขัดเงา Latent Image 7.8/31.21 กรัม 2,000/4,000 23,000/75,000 2,000/1,000 picture
2559 ที่ระลึกช้างไทย (Thai Wildlife Elephant 2015) เงินขัดเงา Latent Image 200 3,200 5,000 picture
2560 100 ปี จุฬาลงกาณ์มหาวิทยาลัย (26 มีนาคม 2560) โลหะสีขาว 20 800,000
2560 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (27 สิงหาคม 2558) ทองคำขัดเงา 16,000 30,000 5,000 picture
2560 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (27 สิงหาคม 2558) เงินขัดเงา 800 1,600 30,000 picture
2560 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (27 สิงหาคม 2558) โลหะสีขาว 20 20 1,000,000 picture