รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 ถึง รัชกาลปัจจุบัน โดยพอสังเขป

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 1 บาท[แก้]

01. เสด็จนิวัตพระนคร ปี 2504

02. พระชนมายุครบ 3 รอบ ปี 2506

03. เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 ปี 2509

04. เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 6 ปี 2513

05. แรกนาขวัญ ปี 2515

06. สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ปี 2515

07. 25 ปี องค์การอนามัยโลก ปี 2516

08. กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 8 ปี 2518

09. 75 พรรษาสมเด็จย่า ปี 2518

10. องค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติ ปี 2520

11. เจ้าฟ้าสิรินธร ทรงสำเร็จการศึกษา ปี 2520

12. สถานปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ปี 2521

13. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงสำเร็จการศึกษา ปี 2521

14. เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 8 ปี 2521

15. วันอาหารโลก ปี 2525

16. พระราชพิธีกาญจนาภิเษก (มีเหรียญ 1, 5, 10, 25 และ 50 สตางค์ด้วย) ปี 2539

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 2 บาท[แก้]

01. เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2522

02. ปีเยาวชนสากล ปี 2528

03. การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 ปี 2528

04. งานปีต้นไม้แห่งชาติ ปี 2528

05. ปีสันติภาพสากล ปี 2529

06. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัย ปี 2530

07. 100 ปี โรงเรียนนายร้อย จปร. ปี 2530

08. 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2530

09. รัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2531

10. 72 ปี แห่งการสถาปนาการสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2531

11. 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ปี 2531

12. 36 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ปี 2531

13. 72 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2532

14. 100 ปี แห่งการสถาปนาศิริราชแพทยากร ปี 2533

15. 90 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2533

16. 100 ปี กรมบัญชีกลาง ปี 2533

17. 36 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ ปี 2534

18. 80 ปี ของการกำเนิดลูกเสือไทย ปี 2534

19. งานสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2534

20. รางวัลแมกไซไซ ปี 2534

21. 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพ พระบรมราชชนก ปี 2535

22. 100 ปี กระทรวงยุติธรรม ปี 2535

23. 100 ปี กระทรวงมหาดไทย ปี 2535

24. 100 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2535

25. 64 พรรษา เท่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2534 (ประกาศใช้ปี 2535)

26. 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี 2535

27. 60 ปี รัฐสภาไทย ปี 2535

28. 100 ปี การฝึกหัดครูไทย ปี 2535

29. 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2535

30. 100 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันอัยการ ปี 2536

31. 100 ปี สภากาชาดไทย ปี 2536

32. 60 ปี กรมธนารักษ์ ปี 2536

33. 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2536

34. 120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ปี 2537

35. 60 ปี ราชบัณฑิตยสถาน ปี 2537

36. 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2537

37. ปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ปี 2538

38. ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ปี 2538

39. 50 ปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ปี 2538

40. 100 ปี การพยาบาลไทย ปี 2539

41. กาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2539

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 5 บาท[แก้]

01. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระชนมายุ 50 พรรษา 5 ธันวาคม 2520

02. การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 8 ปี 2521

03. พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 11 มกราคม 2522

04. F.A.O. ถวายพระเกียรติอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถลงบนเหรียญ CERES 12 สิงหาคม 2523

05. ฉลองพระชนมายุครบ 80 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2523

06. เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7

07. พระราชสมภพรัชกาลที่ 6 ครบ100 ปี ปี 2523

08. สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ปี 2525

09. วันอาหารโลก ปี 2525

10. 75 ปี ของการลูกเสือโลก ปี 2525

11. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 21 ตุลาคม 2527

12. 200 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี2530

13. 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2530

14. รัชมังคลาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2 กรกฎาคม 2531

15. 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2535

16. การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ปี 2538

17. กาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 9 มิถุนายน 2539

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 10 บาท (สีเดียว)[แก้]

01. รัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี 9 มิถุนายน 2514 (เหรียญเงิน)

02. อภิเษกสมรสสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราช 3 มกราคม 2520

03. เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ทรงสำเร็จการศึกษา ปี 2520

04. เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ทรงสำเร็จการศึกษา 19 กรกฎาคม 2522

05. 80 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2523

06. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกครบ 30 ปี ปี 2524

07. รัชกาลที่ 9 สถิตในสิริราชสมบัติ เป็นสองเท่า ของรัชกาลที่ 4 วันที่ 9 มิถุนายน 2524

08. 50 พรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2525

09. 75 ปี ของการลูกเสือโลก ปี 2525

10. 100 ปี การไปรษณีย์ไทย 4 สิงหาคม 2526

11. 700 ปี ลายสือไทย ปี 2526

12. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 21 ตุลาคม 2527

13. 72 ปี แห่งการสถาปนาธนาคารออมสิน 1 เมษายน 2528

14. งานปีต้นไม้แห่งชาติ ปี 2529

15. งานกล้วยไม้อาเซียน ครั้งที่ 6 ปี 2529

16. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัย 24 ตุลาคม 2529

17. 100 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 5 สิงหาคม 2530

18. 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2530

19. พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2 กรกฎาคม 2531

20. 72 ปี แห่งการสถาปนาการสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2531

21. เฉลิมพระเกียรติในการทรงนำชนบทให้วัฒนา 21 กรกฎาคม 2530

22. 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช 26 เมษายน 2531

23. 36 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 28 กรกฎาคม 2531

24. 72 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีนาคม 2532

25. 100 ปี แห่งการสถาปนาศิริราชแพทยากร ปี 2533

26. 90 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2533

27. 100 ปี กรมบัญชีกลาง ปี 2533

28. 36 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 2 เมษายน 2534

29. 80 ปี ของการกำเนิดลูกเสือไทย ปี 2534

30. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เหรียญทองแห่งสุขภาพดีถ้วนหน้า 17 ธันวาคม 2533

31. แมกไซไซทูลเกล้าฯ ถวาย 31 สิงหาคม 2534

32. 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 1 มกราคม 2535

33. 100 ปี กระทรวงยุติธรรม 25 มีนาคม 2535

34. 100 ปี กระทรวงมหาดไทย 1 เมษายน 2535

35. 100 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 เมษายน 2535

36. สมมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา เท่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 พฤศจิกายน 2534

37. 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2535

38. 60 ปี รัฐสภาไทย 28 มิถุนายน 2535

39. 100 ปี การฝึกหัดครูไทย 12 ตุลาคม 2535

40. 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย 10 ธันวาคม 2535

41. 100 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันอัยการ 1 เมษายน 2535

42. 100 ปี สภากาชาดไทย ปี 2536

43. 60 ปี กรมธนารักษ์ 23 พฤษภาคม 2536

44. 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 8 พฤศจิกายน 2536

45. 120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ปี 2537

46. 60 ปี ราชบัณฑิตยสถาน 31 มีนาคม 2537

47. 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 มิถุนายน 2537

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 10 บาท (สีเดียวขัดเงา)[แก้]

01. เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 12 สิงหาคม 2525 จำนวนการผลิต 7,210 เหรียญ

02. เนื่องในโอกาสครบ 75 ปี ของการลูกเสือโลก ใน พ.ศ. 2525 จำนวนการผลิต 1,500 เหรียญ

03. เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การไปรษณีย์ไทย 4 สิงหาคม 2526 จำนวนการผลิต 5,000 เหรียญ

04. เนื่องในโอกาสครบ 700 ปี ลายสือไทย ใน พ.ศ. 2526 จำนวนการผลิต 5,167 เหรียญ

05. เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 21 ตุลาคม 2527 จำนวนการผลิต 3,492 เหรียญ

06. เนื่องในโอกาสครบรอบ72 ปี แห่งการสถาปนาธนาคารออมสิน 01 เมษายน 2528 จำนวนการผลิต 3,000 เหรียญ

07. เนื่องในงานปีต้นไม้แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2528 - 2531 จำนวนการผลิต 2,100 เหรียญ

08. งานกล้วยไม้อาเซียน ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2529 จำนวนการผลิต 3,000 เหรียญ

09. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัย เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงได้รับการถวายเหรียญทองคำที่ระลึกแอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ จากองค์การยูเนสโก 28 ตุลาคม 2529 จำนวนการผลิต 1,080 เหรียญ

10. เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แกห่งการสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 05 สิงหาคม 2530 จำนวนการผลิต 2,060 เหรียญ

11. เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 05 ธันวาคม 2530 จำนวนการผลิต 5,000 เหรียญ

12. เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 02 กรกฎาคม 2531 จำนวนการผลิต 8,110 เหรียญ

13. เนื่องในโอกาสครบ 72 ปี แห่งการสถาปนาการสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2531 จำนวนการผลิต 3,000 เหรียญ

14. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการทรงนำชนบทให้วัฒนา 21 กรกฎาคม 2530 จำนวนการผลิต 2,100 เหรียญ

15. เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชครบ 100 ปี 26 เมษายน 2531 จำนวนการผลิต 5,000 เหรียญ

16. เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุ 36 พรรษา 28 กรกฎาคม 2531 จำนวนการผลิต 3,000 เหรียญ

17. เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาศิริราชแพทยากร 5 กันยายน 2533 จำนวนการผลิต 3,700 เหรียญ

18. เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 253 จำนวนการผลิต 6,076 เหรียญ

19. เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 36 พรรษา 2 เมษายน 2534 จำนวนการผลิต 4,300 เหรียญ

20. เนื่องในโอกาสครบ 80 ปี ของการกำเนิดลูกเสือไทย 1 กรกฎาคม 2534 จำนวนการผลิต 3,237 เหรียญ

21. "เหรียญทองแห่งสุขภาพดีถ้วนหน้า" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 17 ธันวาคม 2533 จำนวนการผลิต 4,011 เหรียญ

22. “เหรียญรางวัลแมกไซไซ" สาขาบริการสาธารณะ เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิแมกไซไซทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 31 สิงหาคม 2534 จำนวนการผลิต 2,111 เหรียญ

23. เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 1 มกราคม 2535 จำนวนการผลิต 5,044 เหรียญ

24. เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กระทรวงมหาดไทย 1 เมษายน 2535 จำนวนการผลิต 10,000 เหรียญ

25. พระราชพิธีสมมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา เท่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 พฤศจิกายน 2534 จำนวนการผลิต 3,711 เหรียญ

26. เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2535 จำนวนการผลิต 20,000 เหรียญ

27. เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย 10 ธันวาคม 2535 จำนวนการผลิต 36,527 เหรียญ

28. เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี สภากาชาดไทย 26 เมษายน 2536 จำนวนการผลิต 20,000 เหรียญ

29. เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี กรมธนารักษ์ 23 พฤษภาคม 2536 จำนวนการผลิต 9,900 เหรียญ

30. เนื่องในวโรกาส 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 08 พฤศจิกายน 2536 จำนวนการผลิต 10,000 เหรียญ

31. เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน เคาน์ซิลออฟเตด 14 มิถุนายน 2537 จำนวนการผลิต 12,011 เหรียญ

32. เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ราชบัณฑิตยสถาน 31 มีนาคม 2537 จำนวนการผลิต 10,000 เหรียญ

33. เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 มิถุนายน 2537 จำนวนการผลิต 12,011 เหรียญ

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 10 บาท (โลหะสองสี)[แก้]

01. การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง 6 ธันวาคม 2538 ผลิตจำนวน 5,006,001 เหรียญ

02. พระราชพิธีกาญจนาภิเษก 9 มิถุนายน 2539

03. เหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ 5 มิถุนายน 2539

04. 100 ปี รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป 2540

05. 100 ปี โรงพยาบาลกลาง 2541 (ผลิตจำนวน 2 ล้านเหรียญ)

06. เอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 6 ธันวาคม 2541

07. 6 รอบ รัชกาลที่ 9 5 ธันวาคม 2542

08. พระราชสมัญญานามรัชกาลที่ 3 31 มีนาคม 2542

09. 125 ปี กรมศุลกากร 4 กรกฎาคม 2542

10. 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก 7 มกราคม 2542

11. 50 ปี คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 15 กุมภาพันธ์ 2543

12. 80 ปี กระทรวงพาณิชย์ 20 สิงหาคม 2543

13. 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2543

14. 100 ปี กรมที่ดิน 17 กุมภาพันธ์ 2544

15. 90 ปี วชิระพยาบาล 2 มกราคม 2545

16. 90 ปี กรมทางหลวง 1 เมษายน 2545

17. 100 ปี กรมชลประทาน 13 มิถุนายน 2545

18. 60 ปี กรมการค้าภายใน 5 พฤษภาคม 2545

19. ชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 2546

20. 75 พรรษา รัชกาลที่ 9 5 ธันวาคม 2545

21. 80 พรรษา พระพี่นางฯ 6 พฤษภาคม 2546

22. 100 ปี กรมจเรทหารบก 6 พฤษภาคม 2546

23. 90 ปี ธนาคารออมสิน 1 เมษายน 2546 (ผลิตจำนวน 2 ล้านเหรียญ)

24. 150 ปี วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 5 20 กันยายน 2546

25. การประชุมเอเปค ครั้งที่ 11 20 ตุลาคม 2546 (ผลิตจำนวน 1 ล้านเหรียญ)

26. พลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด 3 ธันวาคม 2546 (ผลิตจำนวน 2 ล้านเหรียญ)

27. 70 ปี ราชบัณฑิตยสถาน 31 มีนาคม 2547 (ผลิตจำนวน 2 ล้านเหรียญ)

28. 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม 2547

29. 70 ปี ธรรมศาสตร์ 27 มิถุนายน 2547

30. 200 ปี วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 4 18 ตุลาคม 2547

31. การประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 17 พฤศจิกายน 2547

32. การประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 2 ตุลาคม 2547

33. 72 ปี สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2547

34. 72 ปี กรมธนารักษ์ 23 พฤษภาคม 2548

35. 100 ปี กรมการขนส่งทางบก 7 กุมภาพันธ์ 2548

36. 80 พรรษา เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ 24 พฤศจิกายน 2548

37. งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 25 2549

38. สมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระองค์เจ้าทีปังกรฯ 17 มิถุนายน 2548 (ผลิตจำนวน 1 ล้านเหรียญ)

39. 130 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 18 กันยายน 2548

40. พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549

41. 150 ปี เจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีฯ 13 มกราคม 2549

42. 100 ปี กรมพระธรรมนูญ 12 กันยายน 2549

43. ทลูเกล้าฯ ถวายรางวัลอาหารปลอดภัย 8 กรกฎาคม 2550

44. 100 ปี ธนาคารไทยแห่งแรก 10 มกราคม 2550

45. การประชุมใหญ่ สมาคมศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ 9 22 พศจิกายน 2550

46. 100 ปี กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ 6 กุมภาพันธ์ 2550

47. กีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 8 สิงหาคม 2550

48. 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิถุนายน 2550

49. 75 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม 2550

50. 80 พรรษา รัชกาลที่ 9 5 ธันวาคม 2550

51. ซีเกมส์ 2007|การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 6 ธันวาคม 2550

52. 120 ปี โรงพยาบาลศิริราช 26 เมษายน 2551

53. 125 ปี การไปรษณีย์ไทย 4 สิงหาคม 2551

54. 50 ปี สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 28 ตุลาคม 2552

55. 84 พรรษา เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ 24 พฤศจิกายน 2552 (ผลิตจำนวน 1 ล้านเหรียญ)

56. 60 ปี คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 15 กุมภาพันธ์ 2553

57. 120 ปี กรมสารบัญชี - กรมบัญชีกลาง 7 ตุลาคม 2553 (ผลิตจำนวน 1 ล้านเหรียญ)

58. 100 ปี กรมศิลปากร 2554 (ผลิตจำนวน 2 ล้านเหรียญ)

59. 100 ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 3 เมษายน 2552

60. 150 ปี เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ 11 มกราคม 2552 (ผลิตจำนวน 1 ล้านเหรียญ)

61. 100 ปี กระทรวงคมนาคม 1 เมษายน 2555

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 20 บาท[แก้]

1. พระชนมายุครบ 3 รอบ รัชกาลที่ 9 (เหรียญเงิน) 2506

2. 108 ปี แห่งการสถาปนา กระทรวงกลาโหม 8 เมษายน 2538

3. 120 ปี กระทรวงการคลัง 14 เมษายน 2538

4. 120 ปี กระทรวงการต่างประเทศ 14 เมษายน 2538

5. 6 รอบ พระพี่นางฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 6 พฤษภาคม 2538

6. 80 ปี กรมสรรพากร 2 กันยายน 2538

7. 120 ปี การตรวจเงินแผ่นดิน 18 กันยายน 2538

8. ปีสิ่งแวดล้อมอาเซี่ยน 2538

9. ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย พ.ศ. 2538

10. 50 ปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 2538

11. 75 ปี กระทรวงพาณิชย์ 20 สิงหาคม 2538

12. 50 ปี สันติภาพ 16 สิงหาคม 2538

13. เฉลิมพระเกีรยติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง 6 ธันวาคม 2538

14. 100 ปี การพยาบาลไทย 12 มกราคม 2539

15. พระราชพิธีกาญจนาภิเษก 9 มิถุนายน 2539

15(1). พระราชพิธีกาญจนาภิเษก 9 มิถุนายน 2539 ( ไม่มี อุณาโลม )

16. เหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ 5 มิถุนายน 2539

17. 100 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย 26 มีนาคม 2540

18. 84 ปี ธนาคารออมสิน 1 เมษายน 2540

19. 50 ปี วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2541

20. เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ รัชกาลที่ 9 5 ธันวาคม 2542

21. 84 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 18 กันยายน 2542 จำนวนผลิต 801,040 เหรียญ

22. ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเอเชีย ครั้งที่ 33 ASIAN DEVERLOPMENT BANK 6-8 MAY 2000 (2543) จำนวนผลิต 800,040 เหรียญ

23. สมมงคลเสมอเท่า รัชกาลที่ 1 2543 จำนวนผลิต 500,000 เหรียญ

24. 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2543 จำนวนผลิต 1,000,040 เหรียญ

25. 72 ปี ข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2544 จำนวนผลิต 500,040 เหรียญ

26. 84 ปี จุฬาลงกรณ์ 26 มีนาคม 2544 จำนวนผลิต 800,040 เหรียญ

27. 50 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 มีนาคม 2545 จำนวนผลิต 300,000 เหรียญ

28. 100 ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 19 เมษายน 2545 จำนวนผลิต 600,000 เหรียญ

29. 50 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 28 กรกฎาคม 2545 จำนวนผลิต 300,000 เหรียญ

30. 100 ปี การนำธนบัตรออกใช้ 7 กันยายน 2545 จำนวนผลิต 1,030,000 เหรียญ

31. เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 75 พรรษา รัชกาลที่ 9 5 ธันวาคม 2545 จำนวนผลิต 1,200,000 เหรียญ

32. 80 พรรษา พระพี่นางฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 6 พฤษภาคม 2546 จำนวนผลิต 350,000 เหรียญ

33. 150 ปี แห่งวันพระราชสมภพ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 20 กันยายน 2546 จำนวนผลิต 1,000,000 เหรียญ

34. 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม 2547 จำนวนผลิต 600,000 เหรียญ

35. 200 ปี พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2547 จำนวนผลิต 500,000 เหรียญ

36. 72 ปี กรมธนารักษ์ 23 พฤษภาคม 2548 จำนวนผลิต 300,000 เหรียญ

37. 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 2 เมษายน 2548 จำนวนผลิต 700,000 เหรียญ

38. 100 ปี หอสมุดแห่งชาติวชิรญาณ 2548 จำนวนผลิต 200,000 เหรียญ

39. 80 ปี เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 24 พฤศจิกายน 2548 จำนวนผลิต 200,000 เหรียญ

40. 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน 14 พฤศจิกายน 2548 จำนวนผลิต 3,000,000 เหรียญ

41. พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549 จำนวนผลิต 5,600,000 เหรียญ

42. รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ 2549 จำนวนผลิต 200,000 เหรียญ

43. 84 พรรษา พระพี่นางฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 2550 จำนวนผลิต 700,000 เหรียญ

44. 75 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2550 จำนวนผลิต 600,000 เหรียญ

45. พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา รัชกาลที่ 9 5 ธันวาคม 2550 จำนวนผลิต 5,800,000 เหรียญ

46. พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย 28 มิถุนายน 2550 จำนวนผลิต 500,000 เหรียญ

47. 9 รอบ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2551 จำนวนผลิต 450,000 เหรียญ

48. รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2551 จำนวนผลิต 500,000 เหรียญ

49. พระบิดาแห่งการค้าไทย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 4 พฤศจิกายน 2551 จำนวนผลิต 500,000 เหรียญ

50. เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา พระชนมายุ 84 พรรษา 24 พฤศจิกายน 2552 จำนวนผลิต 400,000 เหรียญ

51. 100 ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 29 ธันวาคม 2553 จำนวนผลิต 500,000 เหรียญ

52. 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม 2555 จำนวนผลิต 1,500,000 เหรียญ

53. 150 ปี วันประสูติ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 21 มิถุนายน 2555 จำนวนผลิต 500,000 เหรียญ

54. 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 10 กันยายน 2555 จำนวนผลิต 800,020 เหรียญ

55. 120 ปี วันพระราชสมภพ พระบรมราชชนก 1 มกราคม 2555 จำนวนผลิต 500,000 เหรียญ

56. รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม 16 เมษายน 2555

57. 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2555 จำนวนผลิต 300,020 เหรียญ

58. 100 ปี กรมทางหลวง 1 เมษายน 2555 จำนวนผลิต 300,000 เหรียญ

59. 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 7 มกราคม 2556 จำนวนผลิต 300,020 เหรียญ

60. 100 ปี โรงเรียนเพาะช่าง 7 มกราคม 2556 จำนวนผลิต 500,000 เหรียญ

61. 100 ปี ธนาคารออมสิน 1 เมษายน 2556 จำนวนผลิต 500,000 เหรียญ

62. 120 ปี พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 8 พฤศจิกายน 2556 จำนวนผลิต 400,000 เหรียญ

63. 50 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 มกราคม 2557 จำนวนผลิต 300,000 เหรียญ

64. 80 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 มิถุนายน 2557 จำนวนผลิต 800,000 เหรียญ

65. 72 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนผลิต 300,000 เหรียญ

66. 120 ปี การสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารบก 6 สิงหาคม 2558 จำนวนผลิต 500,000 เหรียญ

67. 100 ปี การสถาปนา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 18 กันยายน 2558 จำนวนผลิต 300,000 เหรียญ

68. การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC 31 ธันวาคม 2558 จำนวนผลิต 500,000 เหรียญ

69. 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI 26 มกราคม 2559 จำนวนผลิต 400,000 เหรียญ

70. 100 ปี สหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผลิต 500,000 เหรียญ

71. 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีนาคม 2560 จำนวนผลิต 800,000 เหรียญ

72. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ 27สิงหาคม2558  เปิดจอง มีนาคม 2560 จำนวนผลิต 1,000,000 เหรียญ

73. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 4 พฤษภาคม 2562 ( ***ถือเป็นเหรียญ 20 บาทวาระแรกในรัชสมัย ร.10 *** ) เปิดจอง 4 มีนาคม - 4 เมษายน 2562 จำนวนผลิต 5,000,000 เหรียญ

74. 100 ปี การสาธารณสุขไทย 27 พฤศจิกายน 2561 จ่ายแลก 29 กรกฎาคม 2563 จำนวนผลิต 1,700,000 เหรียญ

75. พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส รัชกาลที่ 10 1 พฤษภาคม 2562 จ่ายแลก 5 พฤษภาคม 2564 จำนวนผลิต 1,529,113 เหรียญ

76. 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี 4 กุมภาพันธ์ 2563 จ่ายแลก 1 ธันวาคม 2564 จำนวนผลิต 400,000 เหรียญ [rc]

77. 70 ปี สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 15 กุมภาพันธ์ 2563 จ่ายแลก 1 ธันวาคม 2564 จำนวนผลิต 500,000 เหรียญ [rc]

78. 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ 20 สิงหาคม 2563 จ่ายแลก 1 ธันวาคม 2564 จำนวนผลิต 500,000 เหรียญ [rc]

79. 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 5 มิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564[1] จ่ายแลก 1 มีนาคม 2565 จำนวนผลิต 500,000 เหรียญ [rc]

80. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จ่ายแลก วันที่ 11 สิงหาคม 2565 จำนวนผลิต ไม่เกิน 5,000,000 เหรียญ (ผลิตไปแล้ว 1.6 ล้านเหรียญ)

81. 110 ปี วชิรพยาบาล 2 มกราคา 2565 ประกาศ ณ 30 พฤษภาคม 2565 จ่ายแลก 1 กันยายน 2565 จำนวนผลิต 460,000 เหรียญ [rc]

82. เอเปค Apec 2022 ครั้งที่ 29 จ่ายแลก 1 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผลิต 1,000,000 เหรียญ

83. 100ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล จ่ายแลก 20 ธันวาคม 2565 จำนวนผลิต 1,000,000 เหรียญ

84. 90 ปี กรมธนารักษ์ จ่ายแลก 23 พฤษภาคม 2566 จำนวนผลิต 1,000,000 เหรียญ

85. 130 ปี องค์กรอัยการ วันที่ 1 เมษายน 2566 จ่ายแลก 3 สิงหาคม 2565 จำนวนผลิต 1,000,000 เหรียญ

86. 130 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (จ่ายแลก 23 สิงหาคม 2566) ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 จำนวนผลิต 1,000,000 เหรียญ[2]

87. 60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จ่ายแลก 23 สิงหาคม 2566 จำนวนผลิต 1,000,000 เหรียญ

88. 72 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย จ่ายแลก 20 กันยายน พ.ศ. 2566 จำนวนผลิต 1,000,000 เหรียญ

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 20 บาท (ขัดเงา)[แก้]

01. เนื่องในโอกาสครบ 108 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงกลาโหม 08 เมษายน 2538 จำนวนการผลิต 10,821 เหรียญ

02. เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง 14 เมษายน 2538 จำนวนการผลิต 11,850 เหรียญ

03. เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี กระทรวงการต่างประเทศ 14 เมษายน 2538 จำนวนการผลิต 10,278 เหรียญ

04. เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ฉลองพระชนมายุครบ 6 รอบ 06 พฤษภาคม 2538 จำนวนการผลิต 13,330 เหรียญ

05. เนื่องในโอกาสครบ 80 ปี กรมสรรพากร 02 กันยายน 2538 จำนวนการผลิต 7,600 เหรียญ

06. เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 18 กันยายน 2538 จำนวนการผลิต 7,600 เหรียญ

07. เนื่องในโอกาสปีสิ่งแวดล้อมอาเซี่ยน พ.ศ. 2538 จำนวนการผลิต 12,000 เหรียญ

08. เนื่องในโอกาสปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย พ.ศ. 2538 จำนวนการผลิต 12,000 เหรียญ

09. เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2538 จำนวนการผลิต 12,000 เหรียญ

10. เนื่องในโอกาสครบ 75 ปี กระทรวงพาณิชย์ 20 สิงหาคม 2538 จำนวนการผลิต 10,773 เหรียญ

11. เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี สันติภาพ 16 สิงหาคม 2538 จำนวนการผลิต 11,288 เหรียญ

12. เนื่องในโอกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญแอกริโคลา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 06 ธันวาคม 2538 จำนวนการผลิต 12,722 เหรียญ

13. เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การพยาบาลไทย 12 มกราคม 2539 จำนวนการผลิต 10,000 เหรียญ

14. เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก 09 มิถุนายน 2539 จำนวนการผลิต 164,995 เหรียญ

15. เนื่องในโอกาสที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 05 มิถุนายน 2539 จำนวนการผลิต 10,374 เหรียญ

16. เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย 26 มีนาคม 2540 จำนวนการผลิต 11,277 เหรียญ

17. เนื่องในโอกาสครบ 84 ปี ธนาคารออมสิน 01 เมษายน 2540 จำนวนการผลิต 21,000 เหรียญ

18. เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี วันทหารผ่านศึก 03 กุมภาพันธ์ 2541 จำนวนการผลิต 5,011 เหรียญ

19. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 05 ธันวาคม 2542 จำนวนการผลิต 30,011 เหรียญ

20. เนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเซีย ครั้งที่ 33 06-08 พฤษถาคม 2543 จำนวนการผลิต 5,000 เหรียญ

21. พระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่า รัชกาลที่ 1 23 พฤษภาคม 2543 จำนวนการผลิต 5,000 เหรียญ

22. เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2543 จำนวนการผลิต 10,040 เหรียญ

23. เนื่องในโอกาสครบ 72 ปี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 01 เมษายน 2544 จำนวนการผลิต 3,340 เหรียญ

24. เนื่องในโอกาสครบ 84 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีนาคม 2544 จำนวนการผลิต 5,340 เหรียญ

25. เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 มีนาคม 2545 จำนวนการผลิต 3,000 เหรียญ

26. เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 19 เมษายน 2545 จำนวนการผลิต 5,000 เหรียญ

27. เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมายุ 50 พรรษา 28 กรกฎาคม 2545 จำนวนการผลิต 3,000 เหรียญ

28. เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การนำธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรก 07 กันยายน 2545 จำนวนการผลิต 40,000 เหรียญ

29. เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 75 พรรษา 05 ธันวาคม 2545 จำนวนการผลิต 16,000 เหรียญ

30. เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา 06 พฤษภาคม 2546 จำนวนการผลิต 3,200 เหรียญ

31. เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 20 กันยายน 2546 จำนวนการผลิต 2,6000 เหรียญ

32. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 จำนวนการผลิต 10,000 เหรียญ

33. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี 18 ตุลาคม 2547 จำนวนการผลิต 10,500 เหรียญ

34. เนื่องในโอกาสครบ 72 ปี กรมธนารักษ์ 23 พฤษภาคม 2548 จำนวนการผลิต 3,000 เหรียญ

35. เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 50 พรรษา 02 เมษายน 2548 จำนวนการผลิต 12,000 เหรียญ

36. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 09 มิถุนายน 2549 จำนวนการผลิต 96,000 เหรียญ

37. เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา 06 พฤษภาคม 2550 จำนวนการผลิต 8,400 เหรียญ

38. เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา 12 สิงหาคม 2550 จำนวนการผลิต 12,000 เหรียญ

39. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 05 ธันวาคม 2550 จำนวนการผลิต 95,000 เหรียญ

40. 9 รอบนักษัตร แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2551 จำนวนการผลิต 5,500 เหรียญ

41. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 12 สิงหาคม 2555 จำนวนการผลิต 18,000 เหรียญ

42. เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 01 มกราคม 2555 จำนวนการผลิต 20,000 เหรียญ

43. ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส รัชกาลที่ 10 01 พฤษภาคม 2562 จำนวนการผลิต 29,900 เหรียญ

44. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 จำนวนการผลิต 19,000 เหรียญ

45. เนื่องในโอกาสครบ 90 ปี กรมธนารักษ์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 50 บาท[แก้]

01. 20 ปี พุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก 2514

02. 100 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2517

03. อนุรักษ์ธรรมชาติฯ 2517

04. การพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ (Agricola) 2538

05. 50 ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ 2546

06. 50 ปี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 2547

07. 1 พรรษา พระองค์เจ้าทีปังกรฯ 2549

08. 100 ปี โรงเรียนนายเรือ 2549

09. 150 ปี โรงกษาปณ์ 2553

10. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

11. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

12. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

13. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

14. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

15. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 50 บาท (ขัดเงา)[แก้]

01. อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า (กระซู่) เนื้อเงิน พ.ศ. 2517 จำนวนการผลืด 9,885 เหรียญ

02. เนื่องในโอกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญแอกริโคลา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 06 ธันวาคม 2538 จำนวนการผลิต 5,026 เหรียญ

03.1 ปี ค.ศ. 2000 "Thai Millennium 2000 Coin Collection" พ.ศ. 2543 (เนื้อเงิน) แบบที่ 1 จำนวนการผลิตไม่เกิน 8,000 เหรียญ

03.2 ปี ค.ศ. 2000 "Thai Millennium 2000 Coin Collection" พ.ศ. 2543 (เนื้อเงิน) แบบที่ 2 จำนวนการผลิตไม่เกิน 8,000 เหรียญ

03.3 ปี ค.ศ. 2000 "Thai Millennium 2000 Coin Collection" พ.ศ. 2543 (เนื้อเงิน) แบบที่ 3 จำนวนการผลิตไม่เกิน 8,000 เหรียญ

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 100 บาท[แก้]

1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า (ละมั่ง) ปี 2517

2. 100 ปี กระทรวงการคลัง ปี 14 เมษายน 2538

3. การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ปี 2534

4. ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 33 19-23 Jul 1993

5. อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า (เหรียญเสือ) ปี 2541

6. 100 ปี กรมสรรพากร

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 100 บาท (ขัดเงา)[แก้]

01. อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า (ละมั่งหรือละอง) พ.ศ. 2517 เนื้อเงิน จำนวนการผลืด 9,294 เหรียญ

02. การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในเดือนตุลาคม 2534 จำนวนการผลืด 60,000 เหรียญ

03. การประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 33 19 - 23 กรกฎาคม 2536 จำนวนการผลืด 30,000 เหรียญ

04.1 อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า (หน้าเสือ) พ.ศ. 2540 เนื้อเงิน จำนวนการผลืด 5,000 เหรียญ

04.2 อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า (หน้าเสือ) พ.ศ. 2540 เนื้อเงินหนาพิเศษ จำนวนการผลืด 1,000 เหรียญ

05. ปี ค.ศ. 2000 "Thai Millennium 2000 Coin Collection" พ.ศ. 2543 เนื้อทองคำ จำนวนการผลิตไม่เกิน 500 เหรียญ

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 150 บาท[แก้]

1. พระชนมายุครบ 75 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2518

2. องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ปี 2520

3. พระราชพิธีอภิเษกสมรสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมงกุฏราชกุมาร ปี 2520

4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ทรงสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปี 2520

5. พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2521

6. งานกล้วยไม้โลก ครั้งที่ 9 ปี 2521

7. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯทรงสำเร็จการศึกษา ปี 2521

8. เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2529

9. พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2529

10. เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี 2535

11. พระราชพิธีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2539

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 200 บาท[แก้]

1. พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่องค์ภา ปี 2522

2. ปีเด็กสากล ปี 2525

3. 25 ปี กองทุนคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งโลก ปี 2530

4. 50 ปี องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ปี 2541

5. อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า แบบที่ 1

6. อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า แบบที่ 2

7. ค.ศ.2000 เหรียญมังกร

8. ช้างไทย

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 250 บาท[แก้]

1. ปีคนพิการสากล 2526

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 300 บาท[แก้]

1.เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์สำเร็จการศึกษา

2. พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2529

3. มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 2529

4. มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2535

5. มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2539

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 600 บาท[แก้]

 1. ซีเรียส (CERES) 2523
 2. 100 ปี วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 6 2523
 3. รัชกาลที่ 9 สถิตในสิริราชสมบัตรเป็นสองเท่าของ รัชกาลที่ 4 2524
 4. สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 2525
 5. 50 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2525
 6. 100 ปี ไปรษณีย์ไทย 2526
 7. 700 ปี ลายสือไทย 2526
 8. 84 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2527
 9. พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2529
 10. มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 2529
 11. กล้วยไม้อาเซี่ยน ครั้งที่ 6 2529
 12. เจ้าฟ้านักวิจัย 2530
 13. ผู้นำชนบทให้วัฒนา 2531
 14. 36 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 2531
 15. 72 ปี จุฬาลงกรณ์ 2531
 16. 90 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2533
 17. 36 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 2534
 18. 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 2534
 19. สุขภาพดีถ้านหน้า 2533
 20. รางวัลแมกไซไซ 2534
 21. มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2535
 22. สมมงคล 64 พรรษา 2535
 23. 100 ปี สภากาชาดไทย 2536
 24. 100 ปี วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 7 2536
 25. 108 ปี กระทรางกลาโหม 2538
 26. 120 ปี กระทรวงการคลัง 14 เมษายน 2538
 27. 120 ปี กระทรวงการต่างประเทศ 14 เมษายน 2538
 28. 72 พรรษาพระพี่นาง 2538
 29. 80 ปี กรมสรรพากร 2538
 30. 120 ปี ตรวจเงินแผ่นดินไทย 2538
 31. มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2539
 32. 6 รอบพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2542
 33. สมมงคลเสมอเท่า รัชกาลที่ 1 2544
 34. 50 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 2545
 35. 75 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2545
 36. 80 พรรษาพระพี่นาง 2546
 37. 150 ปี พระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 2546
 38. 6 รอบพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2547
 39. 200 ปี รัชกาลที่ 4 2547
 40. 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2548
 41. 80 พรรษา เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ 2548
 42. สมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 2548
 43. พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 2549

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 800 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2550, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่องค์การอนามัยโลกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลอาหารปลอดภัย
 2. พ.ศ. 2550, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา พระชนมายุ 84 พรรษา 4 พฤษภาคม 2550
 3. พ.ศ. 2550, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา พระชนมายุ 84 พรรษา 4 พฤษภาคม 2550 (ขัดเงา)
 4. พ.ศ. 2550, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 75 พรรษา (12 สิงหาคม 2550)
 5. พ.ศ. 2550, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 75 พรรษา (12 สิงหาคม 2550) (ขัดเงา)
 6. พ.ศ. 2550, พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550)
 7. พ.ศ. 2550, พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550) (ขัดเงา)
 8. พ.ศ. 2552, 9 รอบนักษัตรแห่งวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (21 ตุลาคม 2551)
 9. พ.ศ. 2552, 9 รอบนักษัตรแห่งวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (21 ตุลาคม 2551) (ขัดเงา)
 10. พ.ศ. 2553, องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (2551) (ขัดเงา)
 11. พ.ศ. 2553, สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ 84 พรรษา (24 พฤศจิกายน 2552)
 12. พ.ศ. 2554, พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (5 ธันวาคม 2554) (ขัดเงา)
 13. พ.ศ. 2555, 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 กรกฎาคม 2555) (ขัดเงา)
 14. พ.ศ. 2555, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 80 พรรษา (12 สิงหาคม 2555) (ขัดเงา)
 15. พ.ศ. 2555, 120 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (1 มกราคม 2555) (ขัดเงา)
 16. พ.ศ. 2558, 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน 2558) (ขัดเงา)
 17. พ.ศ. 2559, สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) (ขัดเงา)
 18. พ.ศ. 2560, องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (27 สิงหาคม 2558) (ขัดเงา)
 19. พ.ศ. 2560, 5 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (4 กรกฎาคม 2560) (ขัดเงา)

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 900 บาท[แก้]

 1. สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ 2549, UNDP

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 1,000 บาท (เงินขัดเงา)[แก้]

1. เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส รัชกาลที่ 10 01 พฤษภาคม 2562 พ.ศ.2564 จำนวนการผลิต 5,000 เหรียญ

2. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 จำนวนการผลิต 7,000 เหรียญ

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 1,500 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2539, มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก (Golden Jubilee) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (9 มิถุนายน 2539)

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 2,000 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2541, ครบ 50 ปี องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 2,500 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2543, ปี ค.ศ. 2000 (ปีมังกร)

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 3,000 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2539, มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก (Golden Jubilee) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (9 มิถุนายน 2539)

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 6,000 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2539, มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก (Golden Jubilee) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (9 มิถุนายน 2539)
 2. พ.ศ. 2542, พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม 2542)
 3. พ.ศ. 2543, พระราชพิธีสมมงคลเฉลิมพระชนมายุ 73 พรรษา เท่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (5 ธันวาคม 2543)

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 7,500 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2545, เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 75 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม 2545)

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 9,000 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2546, 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (20 กันยายน 2546)
 2. พ.ศ. 2547, มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม 2547)
 3. พ.ศ. 2547, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระราชสมภพ 200 ปี (18 ตุลาคม 2547)

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 12,000 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2549, พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (9 มิถุนายน 2549)

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 16,000 บาท[แก้]

 1. พ.ศ. 2550, องค์การอนามัยโลก (WHO) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย รางวัลอาหารปลอดภัย (Food Safety Award) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (8 สิงหาคม 2548)
 2. พ.ศ. 2550, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 75 พรรษา (12 สิงหาคม 2550)
 3. พ.ศ. 2550, พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550)
 4. พ.ศ. 2552, 9 รอบนักษัตรแห่งวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (21 ตุลาคม 2551)
 5. พ.ศ. 2555, 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 กรกฎาคม 2555)
 6. พ.ศ. 2555, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 80 พรรษา (12 สิงหาคม 2555)
 7. พ.ศ. 2558, ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน 2558)
 8. พ.ศ. 2559, สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559)
 9. พ.ศ. 2560, องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (27 สิงหาคม 2558)
 10. พ.ศ. 2560, 5 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (4 กรกฎาคม 2560)

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 19,000 บาท[แก้]

 1. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 เปิดจอง 4 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2562

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 20,000 บาท (ทองคำขัดเงา)[แก้]

1. เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส รัชกาลที่ 10 01 พฤษภาคม 2562 พ.ศ.2564 จำนวนการผลิต 592 เหรียญ

2. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 จำนวนการผลิต 802 เหรียญ

สรุปรายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในรัชการที่ ๙ ตามปีที่ผลิต[3][แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๔ ง หน้า ๑๑ วันที่ประกาศ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 2. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๘๖ ง หน้า ๑๐ วันที่ประกาศ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖
 3. http://www.thaicoin.net/index.php?mo=3&art=42294791 รวบรวมประวัติและข้อมูลเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ
 4. http://www.thaicoin.net/index.php?mo=3&art=42294791 รวบรวมประวัติและข้อมูลเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ
 5. https://today.line.me/th/pc/article/เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก+ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-NrKpXO
 6. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง หน้า ๔๕ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
 7. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๖ ง หน้า ๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
 9. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๑๕ ง หน้า ๑๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
 10. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง หน้า ๓๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
 11. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๘๘ ง หน้า ๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
 12. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๔ ง หน้า ๑๑ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
 13. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง หน้า ๒๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
 14. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง หน้า ๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
 15. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๕๓ ง หน้า ๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕
 16. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง หน้า ๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
 17. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง หน้า ๒๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖
 18. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง หน้า ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖
 19. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๘๖ ง หน้า ๑๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖
3. หนังสือ กษาปณ์เมืองสยาม โดย นพ.ไชยยศ พงศ์จารุสถิต
ปีที่ผลิต
(พ.ศ.)
โอกาส ชนิดโลหะ ราคาหน้าเหรียญ
(บาท)
ราคาแรกจำหน่าย
(บาท)
จำนวนเหรียญที่ผลิต
(เหรียญ)
ภาพเหรียญ
2504 -1- "เสด็จนิวัติพระนคร" หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และประเทศอื่นในภาคพื้นยุโรป เมื่อ พ.ศ. 2504
2504 นิกเกิล-ทองแดง 1 4,430,000 Picture
2506 -2- เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2506
2506 เงิน 20 1,000,000 Picture
2506 นิกเกิล-ทองแดง 1 3,000,000 Picture
2509 -3- การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2509 ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในภาคพื้นทวีปเอเชีย
2509 นิกเกิล-ทองแดง 1 9,000,000 Picture
2511 -4- เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระชนมพรรษาครบ 3 รอบ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2511 นับเป็นเหรียญทองคำที่ระลึกที่ผลิตขึ้นเป็นชุดแรกในรัชกาลที่ 9[4]
2511 ทองคำขัดเงา 15 กรัม 600 45,829 Picture
2511 ทองคำขัดเงา 7.5 กรัม 300 101,362 Picture
2511 ทองคำขัดเงา 3.75 กรัม 150 202,316 Picture
2513 -5- การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 9 - 20 ธันวาคม พ.ศ.2513 ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
2513 นิกเกิล-ทองแดง 1 9,000,000 Picture
2514 -6- เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 25 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2514
2514 ทองคำ 20 กรัม 800 22,243 Picture
2514 ทองคำ 10 กรัม 400 46,584 Picture
2514 เงิน 5 กรัม 10 2,000,000 Picture
2514 -7- ในโอกาสที่ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครบ 20 ปี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2514
2514 เงิน 50 200,000 Picture
2515 -8- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ปี พ.ศ.2515 ผลิตเพื่อเป็นที่ระลึกและส่งเสริมกิจกรรมขององค์การ
2515 นิกเกิล-ทองแดง 1 9,000,000 Picture
2515 -9- เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2515
2515 นิกเกิล-ทองแดง 1 9,000,000 Picture
2516 -10- เนื่องในโอกาสที่องค์การอนามัยโลกมีอายุครบ 25 ปี พ.ศ.2516 ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกมีอายุครบ 25 ปี
2516 นิกเกิล-ทองแดง 1 1,000,000 Picture
2517 -11 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปณาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2417 - 2517
2517 เงิน 50 200,000 Picture
2517 -12- ที่ระลึกและส่งเริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า ในปี พ.ศ.2517
2517 ทองคำ (ขัดเงา) 5,000 623 Picture
2517 ทองคำ (ธรรมดา) 5,000 2,602 Picture
2517 เงิน (ขัดเงา) 100 9,294 Picture
2517 เงิน (ธรรมดา) 100 20,351 Picture
2517 เงิน (ขัดเงา) 50 9,885 Picture
2517 เงิน (ธรรมดา) 50 20,339 Picture
2518 -13- การแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 9 - 16 ธันวาคม พ.ศ.2515 ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
2518 นิกเกิล-ทองแดง 1 3,000,000 Picture
2518 -14- เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งดารสถาปนากระทรวงการคลัง พ.ศ.2418 - 2518
2518 เงิน 100 30,020 Picture
2518 -15- เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 75 พรรษา ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2518
2518 เงิน 150 200,000 Picture
2518 นิกเกิล-ทองแดง 1 9,000,000 Picture
2520 -16- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ปี พ.ศ.2520 ผลิตเพื่อเป็นที่ระลึกและส่งเสริมกิจการขององค์การ
2520 เงิน 150 50,000 Picture
2520 นิกเกิล-ทองแดง 1 2,000,000 Picture
2520 -17- เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญา เป็นอักษรศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2520
2520 เงิน 150 100,000 Picture
2520 นิกเกิล 10 2,097,000 Picture
2520 นิกเกิล-ทองแดง 1 9,000,000 Picture
2520 -18- เนื่องในพระราชพิธีอภิเษกสมรสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2520
2520 ทองคำ 2,500 20,000 Picture
2520 เงิน 150 200,000 Picture
2520 นิกเกิล 10 1,890,500 Picture
2520 -19- เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เจริญพระชนมายุ 50 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2520
2520 ทองคำ 5,000 6,400 Picture
2520 นิกเกิล-ทองแดง 5 5,000,000 Picture
2521 -20- เนื่องในงานชุมนุมกล้วยไม้โลก ครั้งที่ 9 พ.ศ.2521 จัดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18 - 25 มกราคม พ.ศ.2521
2521 เงิน 150 30,000 Picture
2521 -21- เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2520
2520 ทองคำ 2,500 5,000 Picture
2520 เงิน 150 50,000 Picture
2520 นิกเกิล-ทองแดง 1 5,000,000 Picture
2521 -22- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก (14 กันยายน 2521)
2521 ทองคำ 3,000 10,000 Picture
2521 เงิน 150 50,000 Picture
2521 นิกเกิล-ทองแดง 1 5,000,000 Picture
2521 -23- การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 8
2521 นิกเกิล-ทองแดง 5 500,000 Picture
2521 นิกเกิล-ทองแดง 1 5,000,000 Picture
2522 -24- พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
2522 เงิน 200 50,000 Picture
2522 นิกเกิล-ทองแดง 5 1,000,000 Picture
2522 -25- ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2522 เงิน 300 20,000
2522 นิกเกิล 10 1,196,000 Picture
2522 นิกเกิล-ทองแดง 2 5,000,000 Picture
2523 -26- องค์การ F.A.O. ถวายพระเกียรติอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ลงบนเหรียญ CERES (12 สิงหาคม 2523)
2523 ทองคำ 9,000 3,900 Picture
2523 งิน 600 23,000 Picture
2523 นิกเกิล-ทองแดง 5 9,000,000 Picture
2523 -27- ฉลองพระชนมายุครบ 80 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2523 นิกเกิล 10 1,288,000 Picture
2523 นิกเกิล-ทองแดง 5 3,504,000 Picture
2523 -28- วันเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7
2523 นิกเกิล-ทองแดง 5 2,113,000 Picture
2523 -29- พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 100 ปี (1 มกราคม 2524)
2524 ทองคำ 9,000 2,600 Picture
2524 เงิน 600 19,000 Picture
2524 นิกเกิล-ทองแดง 5 2,222,000 Picture
2524 -30- องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครบ 30 ปี
2524 นิกเกิล 10 1,035,000 Picture
2524 -31- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นสองเท่ารัชกาลที่ 4 (9 มิถุนายน 2524)
2524 ทองคำ 9,000 4,000 Picture
2524 เงิน 600 15,000 Picture
2524 นิกเกิล-ทองแดง 10 2,039,000 Picture
2524 -32- สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
2525 ทองคำ 9,000 3,290 Picture
2525 เงิน 600 15,000 Picture
2525 นิกเกิล-ทองแดง 5 5,000,000 Picture
2525 -33- ปีเด็กสากล พ.ศ. 2524 (International Year of the Child 1981)
2524 ทองคำ (ขัดเงาหนาพิเศษ) 34.34 ก. 4,000 61 Picture
2524 ทองคำ (ขัดเงา) 17.17 ก. 4,000 4,892 Picture
2524 เงิน (ขัดเงาหนาพิเศษ) 46.66 ก. 200 126 Picture
2524 เงิน (ขัดเงา) 23.33 ก. 200 4,947 Picture
2525 -34- วันอาหารโลก
2525 นิกเกิล-ทองแดง 5 1,000,000 Picture
2525 นิกเกิล-ทองแดง 1 5,000,000 Picture
2525 -35- เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา (12 สิงหาคม 2525)
2525 ทองคำ (ขัดเงา) 6,000 99 Picture
2525 ทองคำ (ธรรมดา) 6,000 1,431 Picture
2525 เงิน (ขัดเงา) 600 999 Picture
2525 เงิน (ธรรมดา) 600 3,735 Picture
2525 นิกเกิล (ขัดเงา) 10 7,210 Picture
2525 นิกเกิล (ธรรมดา) 10 500,000 Picture
2525 -36- 75 ปี ของการลูกเสือโลก
2525 นิกเกิล (ขัดเงา) 10 1,500 Picture
2525 นิกเกิล (ธรรมดา) 10 100,000 Picture
2525 นิกเกิล-ทองแดง 5 206,000 Picture
2526 -37- 100 ปี การไปรษณีย์ไทย
2526 เงิน (ขัดเงา) 600 1,400 Picture
2526 เงิน (ธรรมดา) 600 5,000 Picture
2526 นิกเกิล (ขัดเงา) 10 5,000 Picture
2526 นิกเกิล (ธรรมดา) 10 300,000 Picture
2526 -38- ครบรอบ 700 ปี ลายสือไทย
2526 ทองคำ (ขัดเงา) 6,000 235 Picture
2526 ทองคำ (ธรรมดา) 6,000 700 Picture
2526 เงิน (ขัดเงา) 600 1,000 Picture
2526 เงิน (ธรรมดา) 600 4,300 Picture
2526 นิกเกิล (ขัดเงา) 10 5,167 Picture
2526 นิกเกิล (ธรรมดา) 10 500,000 Picture
2526 39- ปีคนพิการสากล (International Year of Disable Persons 1983)
2526 ทองคำ (ขัดเงาหนาพิเศษ) 31.96 ก. 2,500 72 Picture
2526 ทองคำ (ขัดเงา) 15.96 ก. 2,500 105 Picture
2526 ทองคำ (ธรรมดา) 15.96 ก. 2,500 98 Picture
2526 เงิน (ขัดเงาหนาพิเศษ) 56.56 ก. 250 353 Picture
2526 เงิน (ธรรมดา) 28.28 ก. 250 2,019 Picture
2527 -40- เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระชนมายุ 84 พรรษา (21 ตุลาคม 2527)
2527 ทองคำ (ขัดเงา) 6,000 246 Picture
2527 ทองคำ (ธรรมดา) 6,000 835 Picture
2527 เงิน (ขัดเงา) 600 520 Picture
2527 เงิน (ธรรมดา) 600 3,530 Picture
2527 นิกเกิล (ขัดเงา) 10 3,492 Picture
2527 นิกเกิล (ธรรมดา) 10 200,000 Picture
2527 นิกเกิล-ทองแดง 5 600,000 Picture
2528 -41- 72 ปี แห่งการสถาปนาธนาคารออมสิน
2528 นิกเกิล (ขัดเงา) 10 3,000 Picture
2528 นิกเกิล (ธรรมดา) 10 500,000 Picture
2528 -42- ปีเยาวชนสากล
2528 นิกเกิล-ทองแดง 2 5,000,000 Picture
2528 -43- การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13
2528 นิกเกิล-ทองแดง 2 5,000,000 Picture
2529 -44- ปีต้นไม้แห่งชาติ (National Years of the Trees 1985-1988)
2528 นิกเกิล (ขัดเงา) 10 2,100 Picture
2528 นิกเกิล (ธรรมดา) 10 100,000 Picture
2528 นิกเกิล-ทองแดง 2 3,000,000 Picture
2529 -45- ปีสันติภาพสากล
2529 นิกเกิล-ทองแดง 2 5,000,000 Picture
2529 -46- เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม 2530)
2529 ทองคำ (ขัดเงา) 15 ก. 6,000 350 Picture
2529 ทองคำ (ธรรมดา) 15 ก. 6,000 2,000 Picture
2529 ทองคำ (ขัดเงา) 7.5 ก. 3,000 400 Picture
2529 ทองคำ (ธรรมดา) 7.5 ก. 3,000 3,000 Picture
2529 ทองคำ (ขัดเงา) 3.75 ก. 1,500 400 Picture
2529 ทองคำ (ธรรมดา)3.75 ก. 1,500 5,000 Picture
2529 เงิน (ขัดเงา) 600 750 Picture
2529 เงิน (ธรรมดา) 600 5,000 Picture
2529 เงิน (ขัดเงา) 300 800 Picture
2529 เงิน (ธรรมดา) 300 6,680 Picture
2529 เงิน (ขัดเงา) 150 1,100 Picture
2529 เงิน (ธรรมดา) 150 11,500 Picture
2529 นิกเกิล (ขัดเงา) 10 5,000 Picture
2529 นิกเกิล (ธรรมดา) 10 500,000 Picture
2529 นิกเกิล-ทองแดง 5 1,500,000 Picture
2529 นิกเกิล-ทองแดง 2 10,000,000 Picture
2529 -47- มหามงคลสมัยรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (2 กรกฎาคม 2531)
2529 ทองคำ (ขัดเงา) 15 ก. 6,000 670 Picture
2529 ทองคำ (ธรรมดา) 15 ก. 6,000 6,067 Picture
2529 ทองคำ (ขัดเงา) 7.5 ก. 3,000 780 Picture
2529 ทองคำ (ธรรมดา) 7.5 ก. 3,000 7,904 Picture
2529 ทองคำ (ขัดเงา) 3.75 ก. 1,500 995 Picture
2529 ทองคำ (ธรรมดา) 3.75 ก. 1,500 11,373 Picture
2529 เงิน (ขัดเงา) 600 1,110 Picture
2529 เงิน (ธรรมดา) 600 8,840 Picture
2529 เงิน (ขัดเงา) 150 2,454 Picture
2529 นิกเกิล (ขัดเงา) 10 8,110 Picture
2529 นิกเกิล (ธรรมดา) 10 500,000 Picture
2529 นิกเกิล-ทองแดง 5 1,500,000 Picture
2529 นิกเกิล-ทองแดง 2 5,000,000 Picture
2529 -48- งานกล้วยไม้อาเซียน ครั้งที่ 6
2529 เงิน (ขัดเงา) 600 800 Picture
2529 เงิน (ธรรมดา) 600 5,000 Picture
2529 นิกเกิล (ขัดเงา) 10 3,000 Picture
2529 นิกเกิล (ธรรมดา) 10 200,000 Picture
2530 -49- 200 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
2530 นิกเกิล-ทองแดง 5 2,000,000 Picture
2530 -50- เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการทรงนำชนบทให้วัฒนา (21 กรกฎาคม 2530)
2530 ทองคำ (ขัดเงา) 6,000 100 Picture
2530 ทองคำ (ธรรมดา) 6,000 700 Picture
2530 เงิน (ขัดเงา) 600 400 Picture
2530 เงิน (ธรรมดา) 600 2,700 Picture
2530 นิกเกิล (ขัดเงา) 10 2,100 Picture
2530 นิกเกิล (ธรรมดา) 10 300,000 Picture
2530 -51- 100 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2530 นิกเกิล (ขัดเงา) 10 2,060 Picture
2530 นิกเกิล (ธรรมดา) 10 300,000 Picture
2530 นิกเกิล-ทองแดง 2 3,000,000 Picture
2530 -52- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัย
2530 เงิน (ขัดเงา) 600 212 Picture
2530 เงิน (ธรรมดา) 600 2,400 Picture
2530 นิกเกิล (ขัดเงา) 10 1,080 Picture
2530 นิกเกิล (ธรรมดา) 10 200,000 Picture
2530 นิกเกิล 2 3,000,000 Picture
2530 -53- ครบ ๒๕ ปี ของกองทุนคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งโลก (WWF 25th Anniversary)
2530 ทองคำ (ขัดเงา) 2,500 3,218 Picture
2530 เงิน (ขัดเงา) 200 22,280 Picture
2531 -54- 72 ปี แห่งการสถาปนาการสหกรณ์แห่งชาติ
2531 นิกเกิล (ขัดเงา) 10 3,000 Picture
2531 นิกเกิล (ธรรมดา) 10 143,000 Picture
2531 นิกเกิล-ทองแดง 2 3,000,000 Picture
2531 -55- 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
2531 นิกเกิล (ขัดเงา) 10 5,000 Picture
2531 นิกเกิล (ธรรมดา) 10 290,000 Picture
2531 นิกเกิล-ทองแดง 2 3,412,022 Picture
2531 -56- เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุ 36 พรรษา
2531 นิกเกิล (ขัดเงา) 600 1,000 Picture
2531 นิกเกิล (ธรรมดา) 600 5,000 Picture
2531 นิกเกิล (ขัดเงา) 10 3,000 Picture
2531 นิกเกิล (ธรรมดา) 10 200,000 Picture
2531 นิกเกิล-ทองแดง 2 2,000,011 Picture
2532 -57- 72 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2532 เงิน 600 10,000 Picture
2532 นิกเกิล 10 500,000 Picture
2532 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,000,000 Picture
2533 -58- 100 ปี ศิริราช แพทยากร (5 กันยายน 2533)[5]
2533 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 10 3,700 Picture
2533 นิกเกิล-ทองแดง 10 300,000 Picture
2533 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,003,600 Picture
2533 -59- เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2533 เงิน (ขัดเงา) 600 2,811 Picture
2533 เงิน (ธรรมดา) 600 20,000 Picture
2533 นิกเกิล (ขัดเงา) 10 6,076 Picture
2533 นิกเกิล (ธรรมดา) 10 500,000 Picture
2533 นิกเกิล-ทองแดง 2 2,000,011 Picture
2533 -60- 100 ปี กรมบัญชีกลาง
2533 นิกเกิล-ทองแดง 10 300,022 Picture
2533 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,000,000 Picture
2534 -61- เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 36 พรรษา
2534 เงิน (ขัดเงา) 600 2,583 Picture
2534 เงิน (ธรรมดา) 600 27,000 Picture
2534 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 10 3,237 Picture
2534 นิกเกิล-ทองแดง 2 2,000,000 Picture
2534 -62- 80 ปี ของการกำเนิดลูกเสือไทย (1 กรกฎาคม 2534)
2534 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 10 3,237 Picture
2534 นิกเกิล-ทองแดง 10 650,022 Picture
2534 นิกเกิล-ทองแดง 2 2,000,000 Picture
2534 -63- 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
2534 เงิน (ขัดเงา) 600 2169 Picture
2534 เงิน (ธรรมดา) 600 18900 Picture
2534 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 10 5044 Picture
2534 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 10 800000 Picture
2534 นิกเกิล-ทองแดง 2 2,308,003 Picture
2534 -64- การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (3 กันยายน 2534)
2534 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 100 60,000
2534 นิกเกิล-ทองแดง 100 500,000 Picture
2534 -65- เหรียญทองแห่งสุขภาพดีถ้วนหน้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ อันทรงคุณค่าแก่งานสุขภาพอนามัยชาวโลกทั้งหลาย (17 ธันวาคม 2533)
2534 ทองคำ (ขัดเงา) 6,000 604 Picture
2534 ทองคำ (ธรรมดา) 6,000 5,000 Picture
2534 เงิน (ขัดเงา) 600 596 Picture
2534 เงิน (ธรรมดา) 600 25,000 Picture
2534 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 10 4,011 Picture
2534 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 10 800,000 Picture
2534 นิกเกิล-ทองแดง 2 2,000,000 Picture
2535 -66- 100 ปี กระทรวงยุติธรรม
2535 นิกเกิล-ทองแดง 10 800,000 Picture
2535 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,500,000 Picture
2535 -67- 100 ปี กระทรวงมหาดไทย
2535 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 10 10,000 Picture
2535 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 10 800,000 Picture
2535 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,500,000 Picture
2535 -68- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิ แมกไซไซทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญรางวัลแมกไซไซ" แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (31 สิงหาคม 2534)
2535 ทองคำ (ขัดเงา) 6,000 500 Picture
2535 ทองคำ (ธรรมดา) 6,000 1,636 Picture
2535 เงิน (ขัดเงา) 600 1,000 Picture
2535 เงิน (ธรรมดา) 600 15,000 Picture
2535 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 10 2,111 Picture
2535 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 10 800,000 Picture
2535 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,200,011 Picture
2535 -69- เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม 2535)
2535 ทองคำ (ขัดเงา) 6,000 1,200 Picture
2535 ทองคำ (ธรรมดา) 6,000 7,000 Picture
2535 ทองคำ (ขัดเงา) 3,000 1,100 Picture
2535 ทองคำ (ธรรมดา) 3,000 7,000 Picture
2535 ทองคำ (ขัดเงา) 1,500 1,500 Picture
2535 ทองคำ (ธรรมดา) 1,500 10,000 Picture
2535 เงิน (ขัดเงา) 600 3,500 Picture
2535 เงิน (ธรรมดา) 600 25,000 Picture
2535 เงิน (ขัดเงา) 300 4,000 Picture
2535 เงิน (ธรรมดา) 300 25,000 Picture
2535 เงิน (ขัดเงา) 150 5,600 Picture
2535 เงิน (ธรรมดา) 150 25,000 Picture
2535 นิกเกิล (ขัดเงา) 10 20,000 Picture
2535 นิกเกิล (ธรรมดา) 10 1,100,000 Picture
2535 นิกเกิล-ทองแดง 5 1,000,000 Picture
2535 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,700,000 Picture
2535 -70- พระราชพิธีสมมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา เท่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 พฤศจิกายน 2354)
2535 ทองคำ (ขัดเงา) 6,000 500 Picture
2535 ทองคำ (ธรรมดา) 6,000 3,000 Picture
2535 เงิน (ขัดเงา) 600 542 Picture
2535 เงิน (ธรรมดา) 600 10,000 Picture
2535 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 10 3,711 Picture
2535 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 10 550,000 Picture
2535 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,000,000 Picture
2535 -71- 60 ปี รัฐสภาไทย
2535 นิกเกิล-ทองแดง 10 600,000 Picture
2535 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,000,000 Picture
2535 -72- 100 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2535 นิกเกิล-ทองแดง 10 550,000 Picture
2535 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,000,000 Picture
2536 -73- 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
2536 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 10 36,527 Picture
2536 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 10 700,000 Picture
2536 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,000,011 Picture
2536 -74- 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
2536 นิกเกิล-ทองแดง 10 700,000 Picture
2536 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,200,000 Picture
2536 -75- 100 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันอัยการ
2536 นิกเกิล-ทองแดง 10 700,000 Picture
2536 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,000,000 Picture
2536 -76- 100 ปี สภากาชาดไทย
2536 เงิน 600 12,500 Picture
2536 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 10 700,000 Picture
2536 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,200,000 Picture
2536 -77- 60 ปี กรมธนารักษ์
2536 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 10 9,900 Picture
2536 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 10 600,000 Picture
2536 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,000,000 Picture
2536 -78- การประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 33
2536 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 100 30,000 Picture
2536 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 100 181,000 Picture
2536 -79- เนื่องในโอกาส 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2536
2536 ทองคำ (ขัดเงา) 6,000 300 Picture
2536 ทองคำ (ธรรมดา) 6,000 2,484 Picture
2536 เงิน (ขัดเงา) 600 1,000 Picture
2536 เงิน (ธรรมดา) 600 12,000 Picture
2536 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 10 10,000 Picture
2536 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 10 800,000 Picture
2536 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,500,000 Picture
2537 -80- เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2537
2537 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 10 10,000 Picture
2537 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 10 700,000 Picture
2537 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,200,000 Picture
2537 -81- เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2537
2537 นิกเกิล-ทองแดง(ขัดเงา) 10 12,011 Picture
2537 นิกเกิล-ทองแดง(ธรรมดา) 10 800,011 Picture
2537 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,250,011 Picture
2537 -82- เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินหรือเคาน์ซิล ออฟ สเตด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2537
2537 นิกเกิล-ทองแดง(ขัดเงา) 10 12,011 Picture
2537 นิกเกิล-ทองแดง(ธรรมดา) 10 800,011 Picture
2537 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,250,011 Picture
2537 -83- 100 ปี สภากาชาดไทย
2537 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 10 20,000 Picture
2538 -84- การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 9 -17 ธันวาคม 2538
2538 นิกเกิล-ทองแดง 5 5,000,000 Picture
2538 -85- เนื่องในโอกาสครบ 108 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงกลาโหม
2538 เงิน (ขัดเงา) 600 3,008 Picture
2538 เงิน (ธรรมดา) 600 18,000 Picture
2538 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 10,821 Picture
2538 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 800,000 Picture
2538 -86- เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2538
2538 เงิน (ขัดเงา) 600 648 Picture
2538 เงิน (ธรรมดา) 600 17,000 Picture
2538 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 11,850 Picture
2538 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 800,000 Picture
2538 -87- เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2538
2538 เงิน (ขัดเงา) 600 997 Picture
2538 เงิน (ธรรมดา) 600 14,000 Picture
2538 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 10,278 Picture
2538 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 800,000 Picture
2538 -88- เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2538
2538 เงิน (ขัดเงา) 600 1,216 Picture
2538 เงิน (ธรรมดา) 600 15,697 Picture
2538 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 13,330 Picture
2538 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 800,000 Picture
2538 -89- เนื่องในโอกาสครบ 80 ปี กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2538
2538 เงิน (ขัดเงา) 600 2,000 Picture
2538 เงิน (ธรรมดา) 600 12,000 Picture
2538 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 7,600 Picture
2538 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 800,000 Picture
2538 -90- เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อ พ.ศ.2538
2538 เงิน (ขัดเงา) 600 2,000 Picture
2538 เงิน (ธรรมดา) 600 16,305 Picture
2538 นิกเกิล-ทองแดง(ขัดเงา) 20 7,600 Picture
2538 นิกเกิล-ทองแดง(ธรรมดา) 20 800,000 Picture
2538 -91- เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2538
2538 นิกเกิล-ทองแดง(ขัดเงา) 20 12,000 Picture
2538 นิกเกิล-ทองแดง(ธรรมดา) 20 800,000 Picture
2538 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,400,000 Picture
2538 -92- เนื่องในโอกาสที่รัฐบาลประกาศให้ พ.ศ. 2538 เป็นปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
2538 นิกเกิล-ทองแดง(ขัดเงา) 20 12,000 Picture
2538 นิกเกิล-ทองแดง(ธรรมดา) 20 850,000 Picture
2538 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,500,011 Picture
2538 -93- เนื่องในโอกาสที่กำหนดให้ พ.ศ. 2538 เป็นปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน
2538 นิกเกิล-ทองแดง(ขัดเงา) 20 12,000 Picture
2538 นิกเกิล-ทองแดง(ธรรมดา) 20 100,0011 Picture
2538 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,200,011 Picture
2539 -94- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การพยาบาลไทย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2539
2539 นิกเกิล-ทองแดง(ขัดเงา) 20 10,000 Picture
2539 นิกเกิล-ทองแดง(ธรรมดา) 20 800,000 Picture
2539 นิกเกิล-ทองแดง 2 1,000,011 Picture
2539 -95- เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก (ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2539
2539 ทองคำ (ขัดเงา) 6000 9,044 Picture
2539 ทองคำ (ธรรมดา) 6000 35,331 Picture
2539 ทองคำ (ขัดเงา) 3000 94,08 Picture
2539 ทองคำ (ธรรมดา) 3000 35,057 Picture
2539 ทองคำ (ขัดเงา) 1500 12,940 Picture
2539 ทองคำ (ธรรมดา) 1500 63,068 Picture
2539 เงิน (ขัดเงา) 600 24,003 Picture
2539 เงิน (ธรรมดา) 600 100,814 Picture
2539 เงิน (ขัดเงา) 300 30,698 Picture
2539 เงิน (ธรรมดา) 300 115,716 Picture
2539 เงิน (ขัดเงา) 150 64,198 Picture
2539 เงิน (ธรรมดา) 150 203,834 Picture
2539 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 164,995 Picture
2539 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 5,010,000 Picture
2539 โลหะสองสี 10 181,490,000 Picture
2539 นิกเกิล-ทองแดง 5 52,183,015 Picture
2539 นิกเกิล-ทองแดง 2 5,500,000 Picture
2539 นิกเกิล-ทองแดง 1 272,572,000 Picture
2539 อลูมิเนียมบรอนซ์ 50 สตางค์ 105,434,000 Picture
2539 อลูมิเนียมบรอนซ์ 25 สตางค์ 100,000,000 Picture
2539 อลูมิเนียม 10 สตางค์ 5,000,000 Picture
2539 อลูมิเนียม 5 สตางค์ 5,000,000 Picture
2539 อลูมิเนียม 1 สตางค์ 5,000,000 Picture
2540 -96- เนื่องในโอกาสครบ 75 ปี กระทรวงพาณิชย์ เมื่อ พ.ศ.2538
2540 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 10,773 Picture
2540 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา 20 1,200,011 Picture
2539 -97- เนื่องในโอกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญแอกริโคลา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 6 ธันวาคม 2538
2539 ทองคำ (ขัดเงา) 6,000 2,562 Picture
2539 ทองคำ (ธรรมดา) 6,000 5,248 Picture
2539 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 50 5,026 Picture
2539 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 50 238,900 Picture
2539 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 12,722 Picture
2539 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 1,500,000 Picture
2539 โลหะสองสี 10 5,006,011 Picture
2540 -98- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2540
2540 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 11,277 Picture
2540 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา 20 1,202,011 Picture
2540 -99- เนื่องในโอกาสครบ 84 ปี ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540
2540 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 21,000 Picture
2540 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา 20 1,350,011 Picture
2540 -100- เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี สันติภาพ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2538
2540 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 11,288 Picture
2540 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา 20 1,002,511 Picture
2540 -101- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2539
2540 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 10,374 Picture
2540 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 788,511 Picture
2540 โลหะสองสี 10 5,000,011 Picture
2541 -102- เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี วันทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2541
2541 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 5,011 Picture
2541 นิกเกิล-ทองแดง 20 1,000,011 Picture
2541 -103- อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2541
2541 เงิน (ขัดเงาหนาพิเศษ) แบบที่ 2 200 1,000 Picture
2541 เงิน (ขัดเงา) แบบที่ 2 200 3,250 Picture
2541 เงิน (ขัดเงาหนาพิเศษ) แบบที่ 1 200 1,000 Picture
2541 เงิน (ขัดเงา) แบบที่ 1 200 3,250 Picture
2541 เงิน (ขัดเงาหนาพิเศษ) 100 1,000 Picture
2541 เงิน (ขัดเงา) 100 5,000 Picture
2541 เงิน (ขัดเงา) 100 5,000 Picture
2541 -104- เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาติ เมื่อ พ.ศ.2540
2541 ทองคำ (ขัดเงา) 2,000 1,290 Picture
2541 เงิน (ขัดเงา) 200 2,123 Picture
2541 -105- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง พ.ศ.2541
2541 โลหะสองสี 10 2,000,000 Picture
2541 -106- ครบ 100 ปี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ใน พ.ศ.2540
2541 โลหะสองสี 10 5,000,000 Picture
2541 -107- การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 6 - 20 ธันวาคม 2541
2541 โลหะสองสี 10 8,000,022 Picture
2542 -108- เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2542
2542 ทองคำ (ขัดเงา) 6,000 1,211 Picture
2542 ทองคำ (ธรรมดา) 6,000 15,011 Picture
2542 เงิน (ขัดเงา) 600 10,011 Picture
2542 เงิน (ธรรมดา) 600 47,811 Picture
2542 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 30,011 Picture
2542 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 2,507,011 Picture
2542 โลหะสองสี 10 6,300,011 Picture
2542 -109- เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่ 3 ในวันที่ 31 มีนาคม 2541
2542 โลหะสองสี 10 3,000,028 Picture
2542 -110- เนื่องในโอกาสครบ 125 ปี กรมศุลกากร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2542
2542 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2542 -111- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมการแพทย์ทหารบก ในวันที่ 7 มกราคม 2543
2542 โลหะสองสี 10 3,000,017 Picture
2543 -112- เนื่องในโอกาสครบ 84 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในวันที่ 18 กันยายน 2542
2543 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 801,040 Picture
2543 -113- เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543
2543 โลหะสองสี 10 3,000,040 Picture
2543 -114- เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2543 ณ จังหวัดเชียงใหม่
2543 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 5,000 Picture
2543 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 800,040 Picture
2543 -115- เนื่องในโอกาสครบ 80 ปี กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2543
2543 โลหะสองสี 10 3,001,000 Picture
2543 -116- "Thai Millennium 2000 Coin Collection" เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองปีสหัสวรรษ ค.ศ. 2000 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2543 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมโครงการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ค.ศ. 2000 ตามคำเชิญของโรงกษาปณ์รัฐบาลสิงคโปร์ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2543 ทองคำ (ขัดเงา) 2,500 ไม่เกิน 500 Picture
2543 ทองคำ (ขัดเงา) 250 ไม่เกิน 2,800 Picture
2543 ทองคำ (ขัดเงา) 100 ไม่เกิน 500 Picture
2543 เงิน (ขัดเงา) 200 ไม่เกิน 2,000 Picture
2543 เงิน (ขัดเงา) แบบที่ 3 50 ไม่เกิน 8,000 Picture
2543 เงิน (ขัดเงา) แบบที่ 2 50 ไม่เกิน 8,000 Picture
2543 เงิน (ขัดเงา) แบบที่ 1 50 ไม่เกิน 8,000 Picture
2543 -117- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2543
2543 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 10,040 Picture
2543 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 1,000,040 Picture
2543 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2544 -118- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมที่ดิน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544
2544 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2544 -119- เนื่องในโอกาสครบ 84 ปื จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2544
2544 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 5,340
2544 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 800,040 Picture
2544 -120- เนื่องในโอกาสครบ 72 ปี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2544
2544 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 3,340 Picture
2544 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 500,040 Picture
2544 -121- พระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2543
2544 ทองคำ (ขัดเงา) 6,000 531 Picture
2544 ทองคำ (ธรรมดา) 6,000 2,500 Picture
2544 เงิน (ขัดเงา) 600 1,400 Picture
2544 เงิน (ธรรมดา) 600 5,000 Picture
2544 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 5,000 Picture
2544 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 500,000 Picture
2545 -122- เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2545
2545 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 3,000 Picture
2545 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 300,000 Picture
2545 -123- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2545
2545 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 5,000 Picture
2545 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 600,000 Picture
2545 -124- เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมายุ 50 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2545
2545 เงิน (ขัดเงา) 600 1,000 Picture
2545 เงิน (ธรรมดา) 600 5,000 Picture
2545 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 3,000 Picture
2545 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 300,000 Picture
2545 -125- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2545
2545 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2545 -126- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การนำธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรก พ.ศ.2445 - 2545
2545 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 40,000 Picture
2545 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 1,030,000 Picture
2545 -127- งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2545 - 8 มกราคม 2546 ณ หาดยาว จังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
2545 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2545 -128- เนื่องในโอกาสครบ 90 ปี วชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2545
2545 โลหะสองสี 10 3,500,000 Picture
2545 -129- เนื่องในโอกาสครบ 90 ปี กรมทางหลวง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545
2545 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2545 -130- เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี กรมการค้าภายใน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2545
2545 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2545 -131- เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระชนมพรรษา 75 พรรษา 5 ธันวาคม 2545
2545 ทองคำ (ขัดเงา) 7,500 1,200 Picture
2545 ทองคำ (ธรรมดา) 7,500 6,000 Picture
2545 เงิน (ขัดเงา) 600 3,000 Picture
2545 เงิน (ธรรมดา) 600 14,000 Picture
2545 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 16,000 Picture
2545 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 1,200,000 Picture
2545 โลหะสองสี 10 7,500,000 Picture
2546 -132- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมจเรทหารบก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546
2546 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2546 -133- เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา 6 พฤษภาคม 2546
2546 เงิน (ขัดเงา) 600 1,000 Picture
2546 เงิน (ธรรมดา) 600 4,500 Picture
2546 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 3,200 Picture
2546 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 350,000 Picture
2546 โลหะสองสี 10 2,000,000 Picture
2546 -134- เนื่องในโอกาสครบ 90 ปี ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2546
2546 โลหะสองสี 10 2,000,000 Picture
2546 -135- เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 20 กันยายน 2546
2546 ทองคำ (ขัดเงา) 9,000 1500 Picture
2546 ทองคำ (ธรรมดา) 9,000 5,000 Picture
2546 เงิน (ขัดเงา) 600 4,600 Picture
2546 เงิน (ธรรมดา) 600 15,000 Picture
2546 นิกเกิล (ขัดเงา) 20 26,000 Picture
2546 นิกเกิล (ธรรมดา) 20 1,000,000 Picture
2546 โลหะสองสี 10 3,600,000 Picture
2546 -136- เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุม ผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2546
2546 โลหะสองสี 10 1,000,000 Picture
2546 -137- เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2546
2546 นิกเกิล-ทองแดง 50 250,000 Picture
2546 -138- เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547
2546 นิกเกิล-ทองแดง 50 200,000 Picture
2547 -139- เนื่องในโอกาสครบ 70 ปี ราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547
2547 โลหะสองสี 10 2,000,000 Picture
2547 -140- เนื่องในโอกาสครบ 70 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2547
2547 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2547 -141- เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2547
2547 ทองคำ (ขัดเงา) 9,000 1,600 Picture
2547 ทองคำ (ธรรมดา) 9,000 6,000 Picture
2547 เงิน (ขัดเงา) 600 3,700 Picture
2547 เงิน (ธรรมดา) 600 12,000 Picture
2547 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 10,000 Picture
2547 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 600,000 Picture
2547 โลหะสองสี 10 6,000,000 Picture
2547 -142- การประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 25 พฤศจิกายน 2547 เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยใช้ชื่อการประชุมว่า Bangkok World Conservation Congress 2004 (BWCC 2004)
2547 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2547 -143- เนื่องในวันระดมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด ในวันที่ 3 ธันวาคม 2546
2547 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2547 -144- เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2547
2547 ทองคำ (ขัดเงา) 9,000 1,000 Picture
2547 ทองคำ (ธรรมดา) 9,000 3,000 Picture
2547 เงิน (ขัดเงา) 600 3,000 Picture
2547 เงิน (ธรรมดา) 600 10,000 Picture
2547 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 10,500 Picture
2547 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 500,000 Picture
2547 โลหะสองสี 10 3,500,000 Picture
2547 -145- การประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ ครั้งที่ 13 (CITESCOP 13) ระหว่างวันที่ 2 - 14 ตุลาคม 2547 เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2547 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2548 -146- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมการขนส่งทหารบก เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548
2548 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2548 -147- เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 50 พรรษา 2 เมษายน 2548
2548 เงิน (ขัดเงา) 600 4,000 Picture
2548 เงิน (ธรรมดา) 600 150,00 Picture
2548 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 12,000 Picture
2548 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 700,000 Picture
2548 -148- เนื่องในโอกาสครบ 72 ปี กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2548
2548 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 3,000 Picture
2548 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 300,000 Picture
2548 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2548 -149- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี หอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548
2548 นิกเกิล-ทองแดง 20 200,000 Picture
2548 -150- เนื่องในโอกาสครบ 72 ปี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ.2547
2548 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2548 -151- งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2548 - 3 มกราคม 2549 ณ บริเวณหาดยาว ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2548 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2549 -152- เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ 80 พรรษา 24 พฤศจิกายน 2548
2548 เงิน 600 3,500 Picture
2548 นิกเกิล-ทองแดง 20 200,000 Picture
2549 โลหะสองสี 10 1,000,000 Picture
2549 -153- เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548
2549 เงิน (ขัดเงา) 600 3,700 Picture
2549 เงิน (ธรรมดา) 600 10,000 Picture
2549 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2549 -154- เนื่องในโอกาสครบ 130 ปี การตรวจเงินแผ่นดินไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2548
2549 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2549 -155- เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเจริญพระชันษา 1 ปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2549
2549 นิกเกิล-ทองแดง 50 450,000 Picture
2549 -156- เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549
2549 ทองคำ (ขัดเงา) 12,000 9,600 Picture
2549 ทองคำ (ธรรมดา) 12,000 16,000 Picture
2549 เงิน (ขัดเงา) 600 16,000 Picture
2549 เงิน (ธรรมดา) 600 66,000 Picture
2549 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 96,000 Picture
2549 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 5,600,000 Picture
2549 โลหะสองสี 10 16,000,000 Picture
2549 -157- เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548
2549 นิกเกิล-ทองแดง 20 3,000,000 Picture
2549 -158- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงศ์ เนื่องในโอกาสวันประสูติครบ 150 ปี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2549
2549 โลหะสองสี 10 5,000,000 Picture
2549 -159- เนื่องในโอกาสครบ 100 กรมพระธรรมนูญ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549
2549 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2549 -160- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549
2549 นิกเกิล-ทองแดง 50 200,000 Picture
2549 -161- เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNPD) ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549
2549 เงิน (ขัดเงาและลงสี) 900 200,000 Picture
2549 นิกเกิล-ทองแดง 20 2,200,000 Picture
2549 -162- เนื่องในโอกาสครบ 00 ปี ธนาคารไทยแห่งแรก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550
2549 โลหะสองสี 10 5,000,000 Picture
2550 -163- เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9
2550 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2550 -164- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550
2550 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2550 -165- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสองค์การอนามัยโลกทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลอาหารปลอดภัย
2550 ทองคำ 16,000 2,800 Picture
2550 เงิน 800 6,500 Picture
2550 โลหะสองสี 10 5,000,000 Picture
2550 -166- เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา 6 พฤษภาคม 2550
2550 เงิน (ขัดเงา) 800 1,500 Picture
2550 เงิน (ธรรมดา) 800 11,500 Picture
2550 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 8,400 Picture
2550 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 700,000 Picture
2550 -167- เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 8 - 18 สิงหาคม 2550
2550 โลหะสองสี 10 5,000,000 Picture
2550 -168- เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550
2550 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2550 -169- เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา 12 สิงหาคม 2550
2550 ทองคำ (ขัดเงา) 16,000 2,000 Picture
2550 ทองคำ (ธรรมดา) 16,000 5,000 Picture
2550 เงิน (ขัดเงา) 800 4,000 Picture
2550 เงิน (ธรรมดา) 800 12,000 Picture
2550 (ขัดเงา) 20 12,000 Picture
2550 (ธรรมดา) 20 600,000 Picture
2550 โลหะสองสี 10 7,500,000 Picture
2550 -170- เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
2550 ทองคำ (ขัดเงา) 16,000 12,000 Picture
2550 ทองคำ (ธรรมดา) 16,000 16,800 Picture
2550 เงิน (ขัดเงา) 800 28,000 Picture
2550 เงิน (ธรรมดา) 800 80,000 Picture
2550 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 95,000 Picture
2550 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 5,800,000 Picture
2550 โลหะสองสี 10 18,000,000 Picture
2550 -171- เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2550 โดยใช้สนามกีฬาจังหวัดนครราชสีมาเป็นหลัก
2550 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2551 -172- เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2551
2551 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2551 -173- ที่ระลึกในการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
2551 นิกเกิล-ทองแดง 20 500,000 Picture
2552 -174- เนื่องในโอกาส 9 รอบ นักษัตรแห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชนนี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551
2552 ทองคำ (ขัดเงา) 16,000 400 Picture
2552 ทองคำ (ธรรมดา) 16,000 1,200 Picture
2552 เงิน (ขัดเงา) 800 1,800 Picture
2552 เงิน (ธรรมดา) 800 11,200 Picture
2552 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 5,500 Picture
2552 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 450,000 Picture
2552 -175- เนื่องในโอกาสครบ 125 ปี ไปรษณีย์ไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551
2552 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2552 -176- เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552
2552 โลหะสองสี 10 3,000,000 Picture
2553 -177- เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย "รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา" ปี พ.ศ.2551
2553 ทองคำ (ขัดเงา) 16,000 2,000 Picture
2553 เงิน (ขัดเงา) 800 15,000 Picture
2553 นิกเกิล-ทองแดง 20 500,000 Picture
2553 -178- เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
2553 เงิน 800 5,000 Picture
2553 นิกเกิล-ทองแดง 20 400,000 Picture
2553 โลหะสองสี 10 1,000,000 Picture
2553 -179- เนื่องในโอกาสครบ 150 ปี โรงกษาปณ์ ในปี พ.ศ.2553
2553 นิกเกิล-ทองแดง 50 150,000 Picture
2553 -180- เนื่องในโอกาสถวายราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการค้าไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 พฤษศจิกายน พ.ศ.2551
2553 นิกเกิล-ทองแดง 20 500,000 Picture
2554 -181- เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
2554 โลหะสองสี 10 1,000,000 Picture
2554 -182- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553
2554 นิกเกิล-ทองแดง 20 500,000 Picture
2554 -183- เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553
2554 โลหะสองสี 10 1,000,000 Picture
2554 -184- เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
2554 ทองคำ (ขัดเงา) 16,000 25,000 Picture
2554 เงิน (ขัดเงา) 800 100,000 Picture
2554 นิกเกิล-ทองแดง 50 3,000,000 Picture
2555 -185- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2554
2555 โลหะสองสี 10 2,000,000 Picture
2555 -186- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในโอกาสที่วันประสูตครบ 150 ปี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555
2555 นิกเกิล-ทองแดง 20 500,000 Picture
2555 -187- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2552
2555 โลหะสองสี 10 300,000 Picture
2555 -188- เนื่องในโอกาสครบ 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2555
2555 นิกเกิล-ทองแดง 20 300,020 Picture
2555 -189- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฏาคม 2555
2555 ทองคำ (ขัดเงา) 16,000 3,800 Picture
2555 เงิน (ขัดเงา) 800 10,300 Picture
2555 นิกเกิล-ทองแดง 50 600,000 Picture
2555 -190- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
2555 ทองคำ (ขัดเงา) 30,000 3,000 Picture
2555 เงิน (ขัดเงา) 1,600 15,300 Picture
2555 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 18000 Picture
2555 นิกเกิล-ทองแดง (ธรรมดา) 20 1,500,000 Picture
2555 -191- เนื่องในโอกาสครบ 150 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2555
2555 นิกเกิล-ทองแดง 20 800,020 Picture
2555 -192- เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555
2555 เงิน (ขัดเงา) 800 10,000 Picture
2555 นิกเกิล-ทองแดง 20 500,000 Picture
2555 -193- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555
2555 โลหะสองสี 10 1,000,000 Picture
2555 -194- เฉลิมพระเกียรติจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุภัณพันธุวงศ์วรเดช ในโอกาสที่วันประสูติครบ 150 ปี เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2552
2555 โลหะสองสี 10 1,000,000 Picture
2555 -195- เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2556
2555 นิกเกิล-ทองแดง 20 300,020 Picture
2556 -196- เนื่องในโอกาสครบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
2556 นิกเกิล-ทองแดง 20 300,000 Picture
2556 -197- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงเรียนเพาะช่าง เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2556
2556 นิกเกิล-ทองแดง 20 500,000 Picture
2556 -198- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมทางหลวง เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555
2556 นิกเกิล-ทองแดง 20 300,000 Picture
2557 -199- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ธนาคารออมสิน ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2556
2557 นิกเกิล-ทองแดง 20 500,000 Picture
2557 -200- เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
2557 ทองคำ (ขัดเงา) 16,000 1,500 Picture
2557 เงิน (ขัดเงา) 800 15,000 Picture
2557 นิกเกิล-ทองแดง 20 400,000 Picture
2558 -201- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558
2558 ทองคำ (ขัดเงา) 16,000 30,000 5,000 Picture
2558 เงิน (ขัดเงา) 800 1,600 40,000 Picture
2558 นิกเกิล-ทองแดง 50 50 1,600,000 Picture
2558 -202- เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" ในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2555
2558 ทองคำ (ขัดเงา) 16,000 30,000 5,000 Picture
2558 เงิน (ขัดเงา) 800 1,600 30,000 Picture
2558 นิกเกิล-ทองแดง 20 20 2,000,000 Picture
2558 -203- เนื่องในโอกาสครบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2557
2558 นิกเกิล-ทองแดง 20 600,000 Picture
2558 -204- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมสรรพากร ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2558
2558 นิกเกิล-ทองแดง 100 500,000 Picture
2559 -205- เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2557
2559 นิกเกิล-ทองแดง 20 300,000 Picture
2559 -206- เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558
2559 นิกเกิล-ทองแดง 20 300,000 Picture
2559 -207- ที่ระลึกช้างไทย เพื่อเป็นที่ระลึกและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชดำริเรื่องกาอนุรักษ์ช้างไทย ในปี พ.ศ.2558
2559 ทองคำขัดเงา 4,000 75,000 1,000 Picture
2559 ทองคำขัดเงา 2,000 23,000 2,000 Picture
2559 เงินขัดเงา 200 3,200 5,000 Picture
2559 -208- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2558
2559 นิกเกิล-ทองแดง 20 300,000 Picture
2559 -209- เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559
2559 ทองคำ (ขัดเงา) 16,000 30,000 10,000 Picture
2559 เงิน (ขัดเงา) 800 1,600 26,400 Picture
2559 นิกเกิล-ทองแดง 50 50 2,280,000 Picture
2559 -210- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559
2559 ทองคำ (ขัดเงา) 16,000 30,000 25,000 Picture
2559 เงิน (ขัดเงา) 800 1,600 100,000 Picture
2559 นิกเกิล-ทองแดง 50 50 3,000,000 Picture
2559 -211- เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2559
2559 นิกเกิล-ทองแดง 20 400,000 Picture
2559 -212- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย "รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์" ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558
2559 ทองคำ (ขัดเงา) 16,000 บาท 30,000 5,000 Picture
2559 เงิน (ขัดเงา) 800 บาท 1,600 30,000 Picture
2559 นิกเกิล-ทองแดง 20 20 1,000,000 Picture
2560 -213- การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2560 นิกเกิล-ทองแดง 20 500,000 Picture
2560 -214- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
2560 นิกเกิล-ทองแดง 20 500,000 Picture
2560 -215- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2560
2560 นิกเกิล-ทองแดง 20 800,000 Picture
2560 -216- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560 ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560
2560 ทองคำ (ขัดเงา) 16,000 30,000 1,350 Picture
2560 เงิน (ขัดเงา) 800 1,600 14,500 Picture
2560 นิกเกิล-ทองแดง 50 50 1,000,000 Picture
2562 -217- เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562[6]
2562 ทองคำ (ขัดเงา) 19,000 40,000 26,000 Picture
2562 เงิน (ขัดเงา) 1,000 3,000 37,034 Picture
2562 นิกเกิล-ทองแดง 20 20 5,000,000 Picture
2563 -218- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561[7]
2563 นิกเกิล-ทองแดง 20 20 1,700,000 Picture
2564 -219- เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562[8]
2564 ทองคำ (ขัดเงา) 20,000 40,000 592 Picture
2564 เงิน (ขัดเงา) 1,000 3,000 5,000 Picture
2564 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 200 29,900 Picture
2564 นิกเกิล-ทองแดง 20 20 1,529,113 Picture
2564 -220- เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563[9]
2564 นิกเกิล-ทองแดง 20 20 400,000 Picture
2564 -221- เนื่องในโอกาสครบ 70 ปี สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563[10]
2564 นิกเกิล-ทองแดง 20 20 500,000 Picture
2564 -222- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563[11]
2564 นิกเกิล-ทองแดง 20 20 500,000 Picture
2565 -223- เนื่องในโอกาสครบ 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2564[12]
2564 นิกเกิล-ทองแดง 20 20 500,000 Picture
2565 -224- เนื่องในโอกาสครบ 110 ปี วชิรพยาบาล ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2565[13]
2565 นิกเกิล-ทองแดง 20 20 460,000 Picture
2565 -225- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565[14]
2565 ทองคำ (ขัดเงา) 20,000 40,000 802 Picture
2565 เงิน (ขัดเงา) 1,000 3,000 7,000 Picture
2565 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 200 19,000 Picture
2565 นิกเกิล-ทองแดง 20 20 1,000,000 Picture
2565 -226- การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2565[15]
2565 นิกเกิล-ทองแดง 20 20 1,000,000 Picture
2565 -227- เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2565[16]
2565 นิกเกิล-ทองแดง 20 20 ไม่มีข้อมูล Picture
2566 -228- เนื่องในโอกาสครบ 90 ปี กรมธนารักษ์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566[17]
2566 นิกเกิล-ทองแดง (ขัดเงา) 20 200 ไม่มีข้อมูล Picture
2566 นิกเกิล-ทองแดง 20 20 ไม่มีข้อมูล Picture
2566 -229- เนื่องในโอกาสครบ 130 ปี องค์กรอัยการ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566[18]
2566 นิกเกิล-ทองแดง 20 20 ไม่มีข้อมูล Picture
2566 -230- เนื่องในโอกาสครบ 130 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 พ.ศ.2566[19]
2566 นิกเกิล-ทองแดง 20 20 ไม่มีข้อมูล Picture
Stub icon

บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยการเพิ่มเติมข้อมูล

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้จัดหมวดหมู่โครงให้เข้ากับเนื้อหาของบทความ (ดูเพิ่มที่ วิกิพีเดีย:โครงการจัดหมวดหมู่โครงที่ยังไม่สมบูรณ์)

[1]

 1. "ชมรมคนรักษ์เหรียญ". www.facebook.com.