รายชื่อเมืองในประเทศเนปาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาล

กาฐมาณฑุเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุด
หมวดหมู่เทศบาล
ที่ตั้งเนปาล
จำนวน6 มหานคร
11 กิ่งมหานคร
276 เขตเทศบาล (ณ 20 กันยายน 2015)
ประชากร975,453 - 8,370
พื้นที่547.43 ตารางกิโลเมตร (211.36 ตารางไมล์) - 6.89 ตารางกิโลเมตร (2.66 ตารางไมล์)
การปกครองผู้ว่า–สภา
หน่วยการปกครองวอร์ด

เทศบาลในประเทศเนปาล คือเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาล โดยอิงเกณฑ์จากจำนวนประชากร โครงสร้างพื้นฐาน และรายได้ของประชากร ปัจจุบันประเทศเนปาลมีเทศบาลจำนวน 293 แห่ง แบ่งเป็น มหานคร 6 แห่ง กิ่งมหานคร 11 แห่ง และเทศบาลเมือง 276 แห่ง[1][2]

มีโปขราเป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่ที่สุดด้วยพื้นที่ 464.28 ตารางกิโลเมตร และลลิตปุรเป็นมหานครที่มีขนาดเล็กที่สุดด้วยพื้นที่ 36.12 ตารางกิโลเมตร กิ่งมหานครที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือโฆราหี มีพื้นที่ 522.21 ตารางกิโลเมตร[3]

รายชื่อ[แก้]

มหานคร[แก้]

อันดับ ชื่อ ภาษาเนปาล อำเภอ รัฐ ประชากร (2011) พื้นที่ (ตร.กม.) เว็บไซต์
1 กาฐมาณฑุ काठमाण्डौ กาฐมาณฑุ พาคมตี 975,453 49.45 [1] เก็บถาวร 2017-09-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
2 โปขรา เลขนาถ पोखरा लेखनाथ กาสกี คัณฑกี 426,759 464.28 [2] เก็บถาวร 2018-03-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
3 ลลิตปุร ललितपुर ลลิตปุร พาคมตี 284,922 36.12 [3] เก็บถาวร 2017-09-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
4 ภรตปุร भरतपुर จิตวัน พาคมตี 280,502 432.95 [4]
5 พิรคันช์ बिरगंज ปรสา มเธศ 240,922[4][5][6] 132.07[4] [5]
6 วิราฏนคร विराटनगर โมรัง โกศี 214,663[4][7][6] 77.00[4] [6]

กิ่งมหานคร[แก้]

อันดับ ชื่อ ภาษาเนปาล อำเภอ รัฐ ประชากร (2011) พื้นที่ (ตร.กม.) เว็บไซต์
1 ชนกปุร जनकपुर ธนุษา มเธศ 159,468 91.97 [7]
2 โฆราหี घोराही ทาง เทอุขุรี ลุมพินี 156,164 522.21 [8]
3 เหเตาฑา हेटौडा มักวานปุร พาคมตี 152,875 261.59 [9]
4 ธนคฒี धनगढी ไกลาลี สุทูรปัศจิม 147,741 261.75 [10]
5 ตุลสิปุร तुल्सिपुर ทาง เทอุขุรี ลุมพินี 141,528 384.63 [11]
6 อีตหรี ईटहरी สุนสรี โกศี 140,517 93.78 [12]
7 เนปาลคันช์ नेपालगंज พางเก ลุมพินี 138,951 85.94 [13]
8 พุตวัล बुटवल รูปันเทหี ลุมพินี 138,741 101.61 [14]
9 ธราน धरान สุนสรี โกศี 137,705 192.32 [15] เก็บถาวร 2017-09-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
10 กไลยา कलैया พารา มเธศ 123,659 108.94 [16]
11 ชีตปุรสิมรา जीतपुरसिमरा พารา มเธศ 117,496 312.18 [17]

เขตเทศบาล[แก้]

ประชากร 100,000 คนขึ้นไป[แก้]

อันดับ ชื่อ ภาษาเนปาล อำเภอ รัฐ ประชากร (2011) พื้นที่ (ตร.กม.) เว็บไซต์
1 เมจีนคร मेचीनगर ฌาปา โกศี 111,797 192.85 [18]
2 พุฒนิลกัณฐะ बुढानिलकण्ठ กาฐมาณฑุ พาคมตี 107,918 34.8 [19]
3 โคกรเณศวร गोकर्णेश्वर กาฐมาณฑุ พาคมตี 107,351 58.5 [20]
4 ภีมทัต भीमदत्त กัญจันปุร สุทูรปัศจิม 104,599 171.8 [21] เก็บถาวร 2017-09-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
5 พีเรนทรนคร बीरेन्द्रनगर สุรเขต กรรณาลี 100,458 245.06 [22]
6 ติโลตตมา तिलोत्तमा รูปันเทหี ลุมพินี 100,149 126.19 [23]

ประชากร 75,000 คนขึ้นไป[แก้]

อันดับ ชื่อ ภาษาเนปาล อำเภอ รัฐ ประชากร (2011) พื้นที่ (ตร.กม.) เว็บไซต์
1 โตขา टोखा กาฐมาณฑุ พาคมตี 99,032 17.11 [24]
2 ลหาน लहान สิราหา มเธศ 91,766 167.17 [25]
3 ตริยุคา त्रियुगा อุทยปุร โกศี 87,557 547.43 [26]
4 จันทราคิรี चन्द्रागिरी กาฐมาณฑุ พาคมตี 85,198 43.92 [27]
5 มัธยปุร ถิมี मध्यपुर थिमी ภักตปุร พาคมตี 83,036 11.47 [28]
6 สิราหา सिराहा สิราหา มเธศ 82,531 94.2 [29]
7 พิรตาโมฑ विर्तामोड ฌาปา โกศี 81,878 78.24 [30]
8 ภักตปุร भक्तपुर ภักตปุร พาคมตี 81,728 6.89 [31]
9 ตารเกศวร तारकेश्वर กาฐมาณฑุ พาคมตี 81,443 54.95 [32]
10 สุนทรหไรน์จา सुन्दरहरैंचा โมรัง โกศี 80,518 110.16 [33]
11 สูรยวินายกะ सूर्यविनायक ภักตปุร พาคมตี 78,490 42.45 [34]
12 โคทาวรี गोदावरी ลลิตปุร พาคมตี 78,301 96.11 [35]
13 โคทาวรี गोदावरी ไกลาลี สุทูรปัศจิม 78,018 305.63 [36] เก็บถาวร 2017-09-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
14 พราหเกษตระ बराहक्षेत्र สุนสรี โกศี 77,408 222.09 [37]
15 ติกาปุร टिकापुर ไกลาลี สุทูรปัศจิม 76,984 118.33 [38]
16 เตาลิหวา तौलिहवा กปิลวัสตุ ลุมพินี 76,394 136.91 [39]
17 โฆฑาโฆฑี घोडाघोडी ไกลาลี สุทูรปัศจิม 75,586 354.45 [40] เก็บถาวร 2017-09-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
18 ลัมกี จุหา लम्की चुहा ไกลาลี สุทูรปัศจิม 75,425 225 [41] เก็บถาวร 2018-04-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
19 พาณคังคา बाणगंगा กปิลวัสตุ ลุมพินี 75,242 233.68 [42] เก็บถาวร 2017-09-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
20 ทมัก दमक ฌาปา โกศี 75,102 70.86 [43]

ประชากร 50,000 คนขึ้นไป[แก้]

อันดับ ชื่อ ภาษาเนปาล อำเภอ รัฐ ประชากร (2011) พื้นที่ (ตร.กม.) เว็บไซต์
1 ลุมพินี สันสกฤติก लुम्बिनी सांस्कृतिक รูปันเทหี ลุมพินี 72,497 112.21 [44]
2 จันทรปุร चन्द्रपुर เราตหัฏ มเธศ 72,059 249.96 [45]
3 โกหัลปุร कोहलपुर พางเก ลุมพินี 70,647 184.26 [46]
4 วยาส व्यास ตนหุน คัณฑกี 70,335 248 [47]
5 รัตนนคร रत्ननगर จิตวัน พาคมตี 69,848 68.68 [48] เก็บถาวร 2018-05-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
6 พรรหถวา बरहथवा สรรลหี มเธศ 69,822 107.05 [49]
7 ราชวิราช राजविराज สัปตรี มเธศ 69,086[4] 55.64[4] [50]
8 พารพรรทิยา बारबर्दिया พรรทิยา ลุมพินี 68,012 226.09 [51]
9 ศิวราช शिवराज กปิลวัสตุ ลุมพินี 66,781 284.07 [52]
10 คุลริยา गुलरिया พรรทิยา ลุมพินี 66,679 118.21 [53]
11 เคาศาลา गौशाला มโหตตรี มเธศ 66,673 144.73 [54]
12 พรรทิพาส बर्दिबास มโหตตรี มเธศ 66,354 315.57 [55]
13 เพลวารี बेलवारी โมรัง โกศี 65,892 132.79 [56]
14 กิรติปุร किर्तिपुर กาฐมาณฑุ พาคมตี 65,602 14.76 [57]
15 ภัทรปุร भद्रपुर ฌาปา โกศี 65,543 96.35 [58] เก็บถาวร 2017-09-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
16 นาคารชุน नागार्जुन กาฐมาณฑุ พาคมตี 65,420 29.85 [59]
17 ทุเธาลี दुधौली สินธุลี พาคมตี 65,302 390.39 [60] เก็บถาวร 2017-09-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
18 กมลามาอี कमलामाई สินธุลี พาคมตี 65,064 482.57 [61]
19 พุทธภูมี बुद्धभूमी กปิลวัสตุ ลุมพินี 64,949 366.67 [62]
20 ศิวสตากศี शिवसताक्षि ฌาปา โกศี 64,596 145.87 [63]
21 อีนรุวา ईनरुवा สุนสรี โกศี 63,593 77.92 [64]
22 สิทธารถนคร सिद्धार्थनगर รูปันเทหี ลุมพินี 63,483 36.03 [65]
23 ปัถรี ศนิศจเร पथरी शनिश्चरे โมรัง โกศี 62,440 79.81 [66]
24 กาวาโสตี कावासोती นวัลปุร คัณฑกี 62,421 108.34 [67] เก็บถาวร 2017-09-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
25 กฤษณนคร कृष्णनगर กปิลวัสตุ ลุมพินี 62,370 96.66 [68]
26 มหาลักษมี महालक्ष्मी ลลิตปุร พาคมตี 62,172 26.51 [69]
27 กาเคศวรี มโนหรา कागेश्वरी मनोहरा กาฐมาณฑุ พาคมตี 60,237 27.38 [70]
28 อรชุนธารา अर्जुनधारा ฌาปา โกศี 60,204 109.86 [71]
29 อีศวรปุร ईश्वरपूर สรรลหี มเธศ 59,986 163.83 [72] เก็บถาวร 2017-09-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
30 ราชาปุร राजापुर พรรทิยา ลุมพินี 59,553 127.08 [73] เก็บถาวร 2017-09-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
31 รามคราม रामग्राम ปราสี ลุมพินี 59,455 128.32 [74]
32 ลาลพันที लालबन्दी สรรลหี มเธศ 59,395 238.5 [75] เก็บถาวร 2017-09-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
33 ไคฑาโกฏ गैडाकोट นวัลปุร คัณฑกี 58,836 159.93 [76]
34 ชเลศวร जलेश्वर มโหตตรี มเธศ 58,549 44.26 [77]
35 นิลกัณฐะ निलकण्ठ ธาทิง พาคมตี 58,515 197.7 [78]
36 พาคลุง बागलुङ พาคลุง คัณฑกี 57,823 98.01 [79]
37 ราปตี राप्ती จิตวัน พาคมตี 57,107 212.31 [80]
38 สูรโยทยะ सूर्योदय อีลาม โกศี 56,691 252.52 [81]
39 กฤษณปุร कृष्णपुर กัญจันปุร สุทูรปัศจิม 56,643 252.75 [82]
40 ทุหพี दुहवी สุนสรี โกศี 56,269 73.67 [83]
41 กฏารี कटारी อุทยปุร โกศี 56,146 424.89 [84]
42 ไขรหนี खैरहनी จิตวัน พาคมตี 56,094 85.55 [85]
43 ภาสคฒี बासगढी พรรทิยา ลุมพินี 55,875 206.08 [86] เก็บถาวร 2017-09-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
44 ไสนาไมนา सैनामैना รูปันเทหี ลุมพินี 55,822 162.18 [87]
45 พเนปา बनेपा กาเภรปลาญโจก พาคมตี 55,628 55 [88]
46 จังคุนารายัณ चाँगुनारायण ภักตปุร พาคมตี 55,430 62.98 [89]
47 สุนวัล सुनवल ปราสี ลุมพินี 55,424 139.1 [90]
48 พรรทฆาฏ बर्दघाट ปราสี ลุมพินี 55,382 162.05 [91]
49 รตุวามาอี रतुवामाई โมรัง โกศี 55,380 142.15 [92]
50 เคารีคังคา गौरीगंगा ไกลาลี สุทูรปัศจิม 55,314 244.44 [93]
51 มหาราชคันช์ महाराजगंज กปิลวัสตุ ลุมพินี 54,800 112.21 [94]
52 อุรลาวารี उर्लावारी โมรัง โกศี 54,696 74.62 [95] เก็บถาวร 2018-04-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
53 มหาคฒีมาอี महागढीमाई พารา มเธศ 54,474 55.32 [96]
54 พิทุร बिदुर นุวาโกต พาคมตี 54,351 130.01 [97] เก็บถาวร 2017-09-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
55 มัธยวินทุ मध्यविन्दु นวัลปุร คัณฑกี 54,140 233.35 [98]
56 ปุนรวาส पुनर्वास กัญจันปุร สุทูรปัศจิม 53,633 103.71 [99]
57 เพเลารี बेलौरी กัญจันปุร สุทูรปัศจิม 53,544 123.37 [100]
58 เทวทหะ देवदह รูปันเทหี ลุมพินี 53,523 136.95 [101]
59 เคาราทหะ गौरादह ฌาปา โกศี 53,033 149.86 [102]
60 รังเคลี रंगेली โมรัง โกศี 52,013 111.78 [103]
61 ภชนี भजनी ไกลาลี สุทูรปัศจิม 51,845 176.25 [104] เก็บถาวร 2017-09-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
62 รามธุนี-ภาสี रामधुनी-भासी สุนสรี โกศี 51,752 91.69 [105]
63 วาลิง वालिङ สยางชา คัณฑกี 51,143 128.4 [106]
64 โคลัพชาร गोलबजार สิราหา มเธศ 51,137 111.94 [107]
65 สุนวรรษี सुनवर्षी โมรัง โกศี 50,758 106.4 [108]
66 ครุฑา गरुडा เราตหัฏ มเธศ 50,481 44.46 [109]
67 ตานเสน तानसेन ปาลปา ลุมพินี 50,405 109.8 [110]
68 มิรไจยา मिर्चैया สิราหา มเธศ 50,079 91.97 [111]

อ้างอิง[แก้]

  1. "Govt declares 72 new municipalities (with list)". ekantipur.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-04-25. สืบค้นเมื่อ 2015-06-30.
  2. "Govt declares 72 new municipalities". thehimalayantimes.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-11-04. สืบค้นเมื่อ 2015-06-30.
  3. "Pokhara Lekhnath becomes largest metropolitan city" (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-03-13. สืบค้นเมื่อ 2017-06-16.
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 "स्थानिय तह". สืบค้นเมื่อ 20 April 2018.
  5. "Govt prepares to add 9 more local levels in Province 2". eKantipur. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-08-11. สืบค้นเมื่อ 23 April 2018.
  6. 6.0 6.1 "Population Ward Level 753 Local Unite" (PDF). Central Bureau of Statistics (Nepal). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-01-27.
  7. "स्थानीय तहहरुको वस्तुगत विवरण २०७४ (Local Level Profile)" (PDF). ddcmorang.gov.np.