ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อหลอดเลือดแดงของร่างกายมนุษย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นี่คือรายชื่อหลอดเลือดแดงของร่างกายมนุษย์

แผนภาพ[แก้]

เอออร์ตาส่วนขึ้น
 
 
 
หลอดเลือดแดงหัวใจซ้าย
 
 
 
LAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลอดเลือดแดงหัวใจขวา
 
 
 
 
หลอดเลือดแดงเซอร์คัมเฟลกซ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนโค้งเอออร์ติก
 
 
 
เบรเกียวเซฟาลิก
 
 
 
ร่วมคอขวา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใต้กระดูกไหปลาร้าขวา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลอดเลือดแดงร่วมคอซ้าย
 
 
 
หลอดเลือดแดงคอใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลอดเลือดแดงคอนอก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใต้กระดูกไหปลาร้าซ้าย
 
 
 
หลอดเลือดแดงกระดูกสันหลัง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่องอกใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลำต้นไทโรเซอร์วิคัล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลำต้นคอสโตเซอร์วิคัล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลอดเลือดแดงคอตามขวาง (ส่วนมาก)
 
 
เอออร์ตาส่วนลง
(อก)
 
 
 
หลอดเลือดแดงหลอดลม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอออร์ตาส่วนท้อง
 
 
 
หลอดเลือดแดงท้อง
 
 
 
กระเพาะอาหารซ้าย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลอดเลือดแดงตับร่วม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลอดเลือดแดงม้าม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลอดเลือดไต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลอดเลือดแดงกระดูกปีกสะโพกซ้าย
 
 
 
หลอดเลือดแดงกระดูกปีกสะโพกขวา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลอดเลือดแดงสะโพกนอก
 
 
 
หลอดเลือดแดงสะโพกใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลอดเลือดแดงโคนขา
 
 
 
หลอดเลือดแดงลึกของต้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลอดเลือดแดงขาพับ
 
 
 
หลอดเลือดแดงกระดูกน่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลอดเลือดแดงกระดูกแข้งหน้า
 
 
 
หลอดเลือดแดงกระดูกแข้งหลัง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลอดเลือดแดงด้านบนเท้า