รายชื่อสิ่งมีชีวิตจากปกรณัมญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้ เป็นบัญชีของ โยไก (ปิศาจ), โอะบะเกะ (ภูต), ยูเระอิ (วิญญาณ) และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในตำนาน บรรดาซึ่งเป็นที่รู้จักใน คติชาวบ้านญี่ปุ่น, ปกรณัมญี่ปุ่น, วรรณกรรมญี่ปุ่น และ ศิลปะญี่ปุ่น


เนื้อหา: บนสุด - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A[แก้]

B[แก้]

 • Betobeto-san - an invisible spirit that follows people at night, making the sound of footsteps.
 • Bake-kujira - a angry ghostly whale skeleton that drifts along the coastline.
 • Bakeneko - a shape cat* Bakezōri - a sandal spirit.
 • Baku - an auspicious beast who can devour nightmares.
 • Basan - a large fire-breathing chicken monster.
 • Binbōgami - the spirit of poverty.
 • Biwa-bokuboku - the spirit of a biwa lute.
 • Buruburu - a spirit that causes the shivers.
 • Byakko - the white tiger of the west.

C[แก้]

D[แก้]

 • Daidarabotchi - a angry giant unresponsible for creating many horrible yet cute geographical features in Japan.
 • Daitengu - the most powerful tengu, each of whom lives on a separate mountain.
 • Datsue-ba - an old woman seated in the underworld who steals clothes from the souls of the dead.
 • Dodomeki - the ghost of a pickpocket, her arms are covered in eyes.
 • Doji - a spirit with white wings, accounted in European mythology as being like an angel.
 • Dorotabō - the ghost of an old man whose rice fields were neglected and sold.
 • Dozaemon - a yokai who resembles a kappa.

E[แก้]

F[แก้]

G[แก้]

H[แก้]

I[แก้]

 • Ibaraki-dōji - the oni of the Rashomon gate, Shuten-dōji's accomplice.
 • Ichimoku-nyūdō - a one-eyed kappa from Sado Island.
 • Ikazuchi-no-Kami - a thunder god.
 • Ikiryō - essentially a living ghost, as it is a living person's soul outside of their body.
 • Ikuchi - a sea-serpent that travels over boats in an arc while dripping oil.
 • Inugami - a dog-spirit created, worshipped and employed by a family via sorcery.
 • Ippon-datara - a one-legged spirit of the mountains.
 • Isonade - a fish-like sea monster with a barb-covered tail.
 • Itsumaden - a monstrous bird that appeared over the capital in the Taiheiki.
 • Ittan-momen - a cloth-like monster that attempts to smother people by wrapping itself around their faces.
 • Iwana-bōzu - a char that appeared as a Buddhist monk.

J[แก้]

K[แก้]

 • Kage-onna - the shadow of a woman cast on the paper doors of a haunted house.
 • Kahaku 河伯 - another name for a kappa.
 • Kamaitachi - the slashing sickle-weasel that haunts the mountains.
 • Kamikiri - the hair-cutting spirit.
 • Kameosa - a bottle that never runs dry.
 • Kanbari-nyūdō - a bathroom spirit.
 • Kanedama - the spirit of money.
 • Kappa - a famous water monster with a water-filled head and a love of cucumbers.
 • Karasu-tengu - a tengu with a bird's bill.
 • Kasa-obake - a paper umbrella monster.
 • Kasha - a cat-like demon that descends from the sky and carries away corpses.
 • Kashanbo - kappa who climb into the mountains for the winter.
 • Katawa-guruma - a woman riding on a flaming wheel.
 • Katsura-otoko - a handsome man from the moon.
 • Kawa-akago - an infant monster that lurks near rivers and drowns people.
 • Kawa-uso - a supernatural river otter.
 • Kawa-zaru - a smelly, cowardly kappa-like creature.
 • Keneō - an old man seated in the underworld who weighs the clothes given to him by Datsue-ba.
 • Kerakera-onna - a giant cackling woman who appears in the sky.
 • Kesaran-pasaran - a mysterious white fluffy creature.
 • Keukegen - a creature made of hair.
 • Kibagurui - a nasty creature with sharp teeth, and can pull his entire body together to form a giant floating, fanged mouth.
 • Kijimunaa - a tree sprite from Okinawa.
 • Kijo - a witch or ogress.
 • Kirin - the Qilin of China, part dragon and part hoofed mammal, sometimes called the "Chinese unicorn".
 • Kitsune - a supernatural fox.
 • Kitsune-Tsuki - fox possession.
 • Kiyohime - a woman who transformed into a serpent-demon out of the rage of unrequited love.
 • Kodama - a spirit that lives in a tree.
 • Kokakuchō - the ubume bird.
 • Komainu - the pair of lion-dogs that guard the entrances of temples.
 • Konaki-jijī - an infant spirit that cries until it is picked up, then increases its weight and crushes its victim.
 • Konoha-tengu - a bird-like tengu.
 • Koropokkuru - a little person from Ainu folklore.
 • Kosode-no-te - a short-sleeved kimono with its own hands.
 • Kubikajiri - a ghost that eats heads.
 • Kuchisake-onna - the slit-mouthed woman.
 • Kuda-gitsune - a small fox-like animal used in sorcery.
 • Kudan - a human-faced calf that predicts a calamity and then dies.
 • Kurabokko - the guardian spirit of a warehouse.
 • Kurage-no-hinotama - a jellyfish that floats through the air as a fireball.
 • Kyōkotsu - the ghost of a corpse discarded in a well.
 • Kyūbi-no-kitsune - a fox with nine tails.
 • Kyūketsuki - a Japanese vampire.

L[แก้]

M[แก้]

 • Maikubi - the quarreling heads of three dead miscreants.
 • Makura-gaeshi - the pillow-moving spirit.
 • Mekurabe - the multiplying skulls that menaced Taira no Kiyomori in his courtyard.
 • Miage-nyūdō - a spirit that grows as fast as you can look up at it.
 • Mikoshi-nyūdō - another name for miage-nyūdō.
 • Mizuchi - a dangerous water-dragon.
 • Mokumokuren - a swarm of eyes that appear on a paper sliding door in an old building.
 • Momonjii - an old-man who is waiting for you at every fork in the road.
 • Morinji-no-kama - another name for Bunbuku Chagama, the tanuki teakettle.
 • Mōryō - a long-eared, corpse-eating spirit.
 • Mujina - a shapeshifting badger.
 • Mukujara - a massive, faceless creature covered in hair.
 • Myōbu - a title sometimes given to a fox.

N[แก้]

 • Namahage - ritual disciplinary demon from the Oga Peninsula.
 • Namazu - a giant catfish that causes earthquakes.
 • Nando-baba - an old-woman spirit who hides under the floor in abandoned storerooms.
 • Narikama - a kettle spirit whose ringing sound is a good omen.
 • Nebutori - a spook-disease that causes a woman to grow immensely fat and lethargic.
 • Nekomata - a bakeneko with a split tail.
 • Nekomusume - a cat in the form of a girl.
 • Nikusui - a monster that appears as a young woman and sucks all of the flesh off of its victim's body.
 • Ningyo - a fish person or "mermaid".
 • Nobusuma - a supernatural wall, or a monstrous flying squirrel.
 • Noppera-bō - a faceless ghost.
 • Notari-bō - a very small humanoid yōkai.
 • Nowake-baba - an old crone that can blow strong gusts of wind.
 • Nozuchi - Another name for the tsuchinoko serpent.
 • Nue - a monkey-headed, raccoon dog-bodied, tiger-legged, snake-tailed monster which plagued the emperor with nightmares in the Heike Monogatari.
 • Nukekubi - a vicious human-like monster whose head detaches from its body, often confused with the rokurokubi.
 • Nuppeppo - an animated lump of decaying human flesh.
 • Nure-onna - a female snake-like monster who appears on the shore.
 • Nuribotoke - an animated corpse with blackened flesh and dangling eyeballs.
 • Nurikabe - a ghostly wall that traps a traveler at night.
 • Nurarihyon - a strange character who sneaks into houses on busy evenings.
 • Nyoijizai - a skeletal-looking spirit that does as they please. Able to stretch their arms great lengths.
 • Nyūbachibō - a mortar spirit.

O[แก้]

 • Obariyon - a spook that rides piggyback on a human victim and becomes unbearably heavy.
 • Oboro-guruma - a ghostly oxcart with the face of its driver.
 • Ohaguro-bettari - a female spook lacking all facial features save for a large, black-toothed smile.
 • Oiwa - the ghost of a woman with a distorted face who was murdered by her husband.
 • Ōkami - a wolf-like creature.
 • Ōkamuro - a giant face that appears at the door.
 • Okiku - the plate-counting ghost of a servant girl.
 • Ōkubi - the face of a huge woman which appears in the sky.
 • Okuri-inu - a dog or wolf that follows travelers at night, similar to the Black dog or Barghest of English folklore.
 • Ōmukade - a giant human-eating centipede that lives in the mountains.
 • Oni - the classic Japanese demon, an ogre-like creature which often has horns.
 • Onibaba - the demon hag.
 • Onibi - a spook fire.
 • Onikuma - a monster bear.
 • Onmoraki - a bird-demon created from the spirits of freshly-dead corpses.
 • Onryō - a vengeful ghost.
 • Otoroshi - a hairy creature that perches on the gates to shrines and temples.

P[แก้]

Q[แก้]

R[แก้]

S[แก้]

T[แก้]

 • Taimatsumaru - a tengu surrounded in demon fire.
 • Taka-onna - a female spirit that can stretch itself to peer into the second story of a building.
 • Tamamo-no-Mae - a wicked nine-tailed fox who appeared as a courtesan.
 • Tankororin - an unharvested persimmon which becomes a monster.
 • Tantanbō - a massive stone head with glowing eyes and a mouth full of sharp teeth. His saliva can turn anything into stone.
 • Tanuki - a shapeshifting raccoon dog.
 • Tatami-tataki - a poltergeist that hits the tatami mats at night.
 • Tengu - the infamous bird-man demon of the mountains.
 • Tenjōname - the ceiling-licking spirit.
 • Tennin - a heavenly being.
 • Te-no-me - the ghost of a blind man, with his eyes on his hands.
 • Tesso - the ghost of the priest Raigō, who transformed into a swarm of rats.
 • Tōfu-kozō - a spirit child carrying a block of tofu.
 • Toire no Hanako-san - a ghost who lurks in grade school restroom stalls.
 • Tōtetsu - the Taotie monster of China.
 • Tsurara-onna - an icicle woman.
 • Tsuchigumo - a giant spider that was defeated by Minamoto no Raikō.
 • Tsuchikorobi - a tumbling monster that rolls over travelers.
 • Tsuchinoko - a legendary serpentine monster, now a cryptid resembling a fat snake.
 • Tsukumogami - inanimate objects that come to life after a hundred years.
 • Tsurube-otoshi - a monster that drops out of the tops of trees.

U[แก้]

 • Ubume - the spirit of a woman who died in childbirth.
 • Uma-no-ashi - a horse's leg that dangles from a tree and kicks passersby.
 • Umibōzu - a giant monster appearing on the surface of the sea.
 • Umi-nyōbō - a female sea monster who steals fish.
 • Ungaikyō - a mirror monster that can display assorted wonders in its surface.
 • Ushi-oni - a name given to an assortment of ox-headed monsters.
 • Uwan - a spirit named for the sound it shouts when surprising people.

V[แก้]

W[แก้]

 • Wani - a water monster comparable to an alligator or crocodile. A related word has been applied to the Indo-Pacific or Saltwater crocodile.
 • Wanyūdō - a flaming wheel with a man's head in the center, that sucks out the soul of anyone who sees it.

X[แก้]

Y[แก้]

 • Yagyō-san - a demon who rides through the night on a headless horse.
 • Yakubyō-gami - spirits who bring plagues and other unfortunate events.
 • Yadōkai - monks who have turned to mischief.
 • Yamaarashi - a supernatural porcupine.
 • Yama-biko - a creature that creates echoes.
 • Yama-bito - the wild people who live in the mountains.
 • Yama-chichi - a mountain spirit resembling a monkey.
 • Yama-inu - the fearsome mountain dog.
 • Yama-jijii - a humanoid with a head like a large rock, with one eyeball and a constant smile. Often lives in the trees in the mountains.
 • Yama-otoko - the giant mountain man.
 • Yama-oroshi - a radish-grater spirit, a pun on a word for "mountain storm".
 • Yamata no Orochi - the eight-headed serpent slain by the god Susanoo.
 • Yama-uba - the mountain hag.
 • Yama-waro - a hairy, one-eyed spirit, sometimes considered a kappa who has gone into the mountains for the winter.
 • Yanari - poltergeists that cause strange noises.
 • Yatagarasu - the three-legged crow of Amaterasu.
 • Yato-no-kami - deadly snake-gods which infested a field.
 • Yobuko - Mountain dwelling spirit.
 • Yomotsu-shikome - the hags of the underworld.
 • Yōsei - the Japanese word for "fairy".
 • Yosuzume - a mysterious bird that sings at night, sometimes indicating that the okuri-inu is near.
 • Yukinko - a child-like snow-spirit.
 • Yuki-onna - the snow woman.

Z[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]