รายชื่อสถานีรถไฟใต้ดินปักกิ่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่เส้นทางพร้อมสถานี

รายชื่อสถานีรถไฟใต้ดินปักกิ่ง ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน มีจำนวน 227 สถานี ถ้านับรวมสถานีเปลี่ยนเส้นทาง จะมี 270 สถานี ในจำนวน 17 เส้นทาง

สถิติ[แก้]

เส้นทาง จำนวนสถานี
(ในวงเล็บ สถานียกระดับ)
01 สาย 1  23 (2)
02 สาย 2 
วงกลม
18
04 สาย 4  24 (1)
05 สาย 5  23 (7)
06 สาย 6  20
08 สาย 8  12
09 สาย 9  12
10 สาย 10 
วงกลม
45
13 สาย 13  16 (15)
14 สาย 14  06 (2)
15 สาย 15  12 (4)
BT สายบาตง  13 (13)
CP สายชางปิง  077 (6)
DX สายดาซิง  12 (1)
FS สายฟางชาน  11 (9)
YZ สายยีจวง  13 (8)
AE สายด่วนท่าอากาศยาน  04 (1)
ทั้งหมด 270

รายชื่อสถานี[แก้]

รถไฟใต้ดินปักกิ่ง สาย 1[แก้]

รหัสสถานี ชื่อสถานี อักษรจีน
พินอิน
เวลาในการเดินทาง
จากต้นทาง
(ชั่วโมง)
ระยะทาง
(กิโลเมตร)
จุดเปลี่ยนเส้นทาง รถโดยสารประจำทาง[1] เขต
103 สถานีผิงกว่อหยวน
苹果园
píngguǒyuán
0:00 0.0 311 318 325 336 389 396 399 621 622 746 850 921 929 929支 931 931支 931支1 931支2 931专 948 958 959 965 972 972支 973 977 981 เขตชิจิงชาน
104 สถานีกู่เฉิง
古城
gǔchéng
0:04 2.5 318 325 327 337 354 385 399 621 728 747 850 910 920 938支4 942 958 959 969支 975
105 สถานีสวนสนุกปาเจี่ยว 八角游乐园
bājiǎo yóulèyuán
0:07 4.4 325 327 337 354 385 389 621 622 728 817 959
106 สถานีปาเป่าชาน
八宝山
bābǎoshān
0:10 6.4 337 373 389 620 728 747 小68
107 สถานียวี้เฉวียนลู่
玉泉路
yùquán lù
0:12 7.8 337 338 354 370 373 373支 389 603 613 619 620 621728 736 747 817
108 สถานีอู่เคอซง
五棵松
wǔkēsōng
0:15 9.6 64 337 370 373 436 620 624 689 693 728 740 751913 952 967 981 982 983 996 特9 运通115运通120 เขตไฮเดียน
109 สถานีว่านโช่วลู่
万寿路
wànshòulù
0:18 11.4 32 33 308 335 337 370 373 373支605 605支 609 620 624 711 728 747 817 817支981
110 สถานีกงจู่เฝิน
公主坟
gōngzhǔfén
0:20 12.7  สาย 10  1 4 57 323 324 368 394 483 609 613 631 631快 运通103 运通108 运通120
111 สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพ 军事博物馆
jūnshì bówùguǎn
0:22 13.9 1 4 21 65 68 205 308 320 320区 337 617 728 802
112 สถานีมู่ซีตี้
木樨地
mùxīdì
0:23 15.1 1 4 21 65 68 205 308 320 320区 337 617 728 802 เขตซิเชง
113 สถานีหนานหลี่ซื่อลู่
南礼士路
nánlǐshì lù
0:25 16.4 1 4 15 37 37区 52 205 209 337 728 802 937 (支 1 2 3 4 5 6 7) 937金星 937专 937支3专
114 สถานีฟู่ซิงเหมิน
复兴门
fùxīngmén
0:26 16.7  สาย 2  1 4 15 37 37区 52 205 337 728 802
115 สถานีซีตาน 西单
xīdān
0:28 18.4  สาย 4  1 4 10 22 37 37区 52 70 205 728 802 机场2
116 สถานีเทียนอันเหมินตะวันตก
天安门西
tiān'ānmén xī
0:30 19.7 1 4 5 10 22 37 37区 52 205 728 802
117 สถานีเทียนอันเหมินตะวันออก
天安门东
tiān'ānmén dōng
0:32 20.6 1 4 10 22 37 37区 52 59 120 125 126 203 205 210 728 802 เขตดงเช็ง
118 สถานีหวังฝู่จิ่ง
王府井
wángfǔjǐng
0:33 21.4 10 41 59 90 99 103 104 104快 120 126 203 205 211 420 特11
119 สถานีตงตาน 东单
dōngdān
0:34 22.0  สาย 5  1 10 25 39 41 52 99 104快 106 108 110 111 116 203 204 205 684 685 728
120 สถานีเจี้ยนกว๋อเหมิน
建国门
jiànguómén
0:36 23.5  สาย 2  25 39 43 44 52 122 434 637 638 750 800 820 821 特2 เขตดงเช็ง
[note 1]
121 สถานีหย่งอันหลี่
永安里
yǒng'ānlǐ
0:38 24.7 1 9 28 43 120 126 205 403 639 666 668 673 เขตเชายัง
122 สถานีกว๋อเม่า 国贸
guómào
0:40 25.6  สาย 10  1 4 9 28 113 205 402 405 421 488 503 666 668 673 683 686 706 707 728 729 801 802 810 848 859 938 938支(4, 5, 9) 特1特3特8 运通107
123 สถานีต้าว่างลู่
大望路
dàwàng lù
0:42 27.0 1 11 30 31 57 312 486 502 605 608 647 648 666 667 669 677 728 810 852 930 938 976 984 985 988
124 สถานีซื่อฮุ่ย 四惠
sìhuì
0:44 28.6  สายบาตง  1 4 57 312 322 363 397 402 405 455 468 475 495 496 506 628 648 649 666 671 725 728 753 808 810 825 847 912 938支2 984 985 989
125 สถานีซื่อฮุ่ยตะวันออก 四惠东
sìhuìdōng
0:47 30.3  สายบาตง  312 363 397 455 468 475 506 628 649 666 718 728 938 938支2

รถไฟใต้ดินปักกิ่ง สาย 2[แก้]

รหัสสถานี สถานี อักษรจีน
พินอิน
เวลาในการเดินทาง
จากสถานีแรก
(ชั่วโมง)
ระยะทาง
(กิโลเมตร)
เปลี่ยนเส้นทาง รถโดยสารประจำทาง รถไฟทางไกล เขตที่ตั้ง
— ↑ สายวงกลม - มุ่งหน้า สถานีจิชุยตัน ↑ —
201 ซีจื๋อเหมิน 西直门
xīzhímén
0:00 0.0  สาย 4 
 สาย 13 
 สายเอส 2 ; China Railways.svg สถานีรถไฟปักกิ่งเหนือ; รถโดยสารประจำทางสาย 7 16 16支 21 26 27 44 105 334 360 375 375支 387 392 603支 618 702 719 722 732支 748 749 816 820 845 800 902 904 932 933 939 962 เขตซิเชง
202 เชอกงจวง 车公庄
chēgōngzhuāng
0:02 0.9  สาย 6  19 21 26 107 118 320 375 392 603支 701 722 732 支 743 748 749 812 816 827 902 932 962 特4
203 ฝู่เฉิงเหมิน 阜成门
fǔchéngmén
0:04 1.9 13 19 21 42 44 56 101 102 103 121 335 336 387 409 423 603 603支 618 702 709 714 719 722 732支 743 746 800 812 814 816 820 845 846 850 850支 921 932 939 962 特4
204 ฟู่ซิงเหมิน 复兴门
fùxīngmén
0:07 3.7  สาย 1  1 4 15 25 37 44 52 387 395 423 702 719 728 743 800 802 845 939 962 964 964支 特1 特4
205 ฉางชุนเจีย 长椿街
chángchūnjiē
0:09 4.9 7 9 10 25 38 44 47 48 309支 337 395 616 626 703 820 821 848 922 964 964支 特2 特4 特7
206 ซวนหวู่เหมิน 宣武门
xuānwǔmén
0:11 5.9  สาย 4  7 9 15 25 44 47 48 102 105 109 603 603支 703 806 808 820 821 826 848 922 特2 特4 特7
207 เหอผิงเหมิน 和平门
hépíngmén
0:13 6.7 7 9 14 15 25 44 48 309支 337 703 726 808 820 821 826 848 922 特2 特4 特7
208 เฉียนเหมิน 前门
qiánmén
0:15 7.9 2 5 7 9 17 20 44 48 53 54 59 110 120 120支 309支 337 703 726 729 742 744 744支 803 808 819 820 821 826 848 859 922 特2特4特7 เขตดงเช็ง
209 ฉงเหวินเหมิน 崇文门
chóngwénmén
0:17 9.5  สาย 5  3 7 8 9 12 39 41 43 44 48 54 59 103 103快 104 104快 106 108 110 111 116 610 703 723 729 744 744支 807 808 812 813 814 820 821 848 859 957 特2
210 สถานีรถไฟปักกิ่ง 北京站
běijīng zhàn
0:21 10.5 China Railways.svg สถานีรถไฟปักกิ่ง 9 10 24 20 25 29 39 52 59 103 104 122 203 204 208 209 211 403 420 434 637 638 639 666 668 673 674 729 804 805 827 829 938 957 特2
211 เจี้ยนกว๋อเหมิน 建国门
jiàn'guómén
0:23 11.5  สาย 1  43 44 48 122 721 750 800 820 821 907 907支 เขตดงเช็ง/
เขตเชาหยาง[note 2]
212 เฉาหยางเหมิน 朝阳门
cháoyángmén
0:26 13.2  สาย 6  44 101 109 110 112 420 800 810 813 820 846 特2
213 ตงซื่อ 东四十条
dōngsì shítiáo
0:28 14.3 42 44 113 115 118 406 416 431 701 758 800 820 823 特2 เขตดงเช็ง
214 ตงจื๋อเหมิน 东直门
dōngzhímén
0:30 15.1  สาย 13 
 สายด่วนท่าอากาศยาน 
18 24 44 106 107 117 123 359 401 404 406 413 418 614 623 635 800 815 820 823 909 915 915支(1,2,3,4) 916 918 923 934 935 936 936支 942 955 961 966 970 974 975 980 987 特2
215 วัดยงเหอกง 雍和宫
yōnghégōng
0:34 17.3  สาย 5  13 18 44 116 606 800 807 820 909 特2
216 อันติ้งเหมิน 安定门
āndìngmén
0:36 18.1 27 44 104 104快 108 113 124 328 358 358支 407 417支 758 800 803 820 850 850支 858 909 912 912支 特2
217 กู่โหลวต้าเจีย 鼓楼大街
gǔlóudàjiē
0:38 19.3  สาย 8  27, 44, 60, 380, 406, 409, 909, 925 เขตดงเช็ง/
เขตซิเช็ง
[note 3]
218 จีซุ่ยถัน 积水潭
jīshuǐtán
0:41 21.1 5, 22, 27, 38, 44, 47, 55, 315, 380, 331, 344快, 345, 398, 409, 626, 618, 800, 810, 826, 919快, 939, 运通104 เขตซิเช็ง
— ↓ สายวงกลม - มุ่งหน้า สถานีซิจิเม็น ↓ —

รถไฟใต้ดินปักกิ่ง สาย 4[แก้]

สถานี
เชื่อมต่อ
เขตที่ตั้ง
สถานีอันเหอเฉียวเป่ย 安河桥北 เขตไฮเดียน
สถานีเป่ยกงเหมิน 北宫门
สถานีซีเยวี้ยน 西苑
สถานีหยวนหมิงหยวน 圆明园
สถานีประตูตะวันออกของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง 北京大学东门
สถานีจงกวนซุน 中关村
สถานีหายเตี้ยนหวงจวง 海淀黄庄  สาย 10 
สถานีมหาวิทยาลัยเหรินหมิน 人民大学
สถานีเว่ยกงซุน 魏公村
สถานีหอสมุดแห่งชาติ 国家图书馆  สาย 9 
สถานีสวนสัตว์ปักกิ่ง 动物园
สถานีซีจื๋อเหมิน 西直门  สาย 2   สาย 13  China Railways.svg สถานีรถไฟปักกิ่งเหนือ เขตซิเช็ง
สถานีซินเจียโข่ว 新街口
สถานีผิงอันหลี่ 平安里  สาย 6 
สถานีซีซื่อ 西四
สถานีหลิงจิ้งหูท่ง 灵境胡同
สถานีซีตาน 西单  สาย 1 
สถานีซวนหวู่เหมิน 宣武门  สาย 2 
สถานีช่ายชื่อโข่ว 菜市口
สถานีเถาหรันถิง 陶然亭
สถานีรถไฟปักกิ่งใต้ 北京南站 สถานีรถไฟปักกิ่งใต้ เขตเฟงไต
สถานีหม่าเจียเป่า 马家堡
สถานีเจี่ยวเหมินซี 角门西  สาย 10 
สถานีกงยี่ซีเฉียว 公益西桥
บริการร่วมกับ  สายดาซิง  จนถึง สถานีเทียนกงยวน

รถไฟใต้ดินปักกิ่ง สาย 5[แก้]

สถานี อักษรจีน เวลาในการเดินทาง
จากสถานีแรก
(ชั่วโมง)
ระยะทาง
(กิโลเมตร)
เชื่อมต่อ รถโดยสารประจำทาง[2] เขตที่ตั้ง
เทียนทงหยวนเหนือ 天通苑北
tiāntōngyuán běi
0:00 0.0 428 441 465 487 522 533 537 643 643 751 758 985 昌平23 昌平51 昌平52 昌平59 Airport8 เขตชางปิง
เทียนทงหยวน
天通苑
tiāntōngyuán
0:02 464 465 758昌平27昌平52 昌平59
เทียนทงหยวนใต้ 天通苑南
tiāntōngyuán nán
0:04 417 426 430 432 464 465 517 751 758 836 852 949 966 984 985 昌平9 昌平10 昌平27
ลี่ซุ่ยเฉียว 立水桥
lìshuǐqiáo
0:06  สาย 13  417 426 430 464 465 479 517 558 629 751 758 836 849 852 949 966 984 985 运通117 昌平22 昌平27 昌平52 เขตเชาหยาง
ลี่ซุ่ยเฉียวใต้ 立水桥南
lìshuǐqiáo nán
0:09 417 426 464 465 479 517 558 629 751 758 836 849 852 949 966 984 985 运通117 昌平22 昌平27 昌平59
เป่ยหยวนลู่เหนือ 北苑路北
běiyuán běi
0:11 415 417 426 430 464 466 479 484 540 558 596 629 653 695 751 758 803 836 849 949 984 985 运通117
ต้าถุนลู่ตะวันออก 大屯路东
dàtúnlù dōng
0:15 415 464 479 538 558 596 628 849
ฮุ่ยซินซีเจียเป่ยโข่ว
แยกฝั่งเหนือ
惠新西街北口
huìxīn xījiē běikǒu
0:17 18 379 386 406 408 419 479 656 658 660 689 696 740 753 939 944 983 984 特9 运通110 运通113 Airport5
ฮุ่ยซินซีเจียหนานโข่ว
แยกฝั่งใต้
惠新西街南口
huìxīn xījiē nánkǒu
0:19  สาย 10  125 361 422 430 464 470 515 运通101 运通201
เหอผิงซีเฉียว
สะพานเหอผิงตะวันตก
和平西桥
hépíng xīqiáo
0:21 75 117 125 361 367 407 422 430 464 547 641 671 718 801 839 967 985 特8 运通101 运通104 运通201
เหอผิงหลี่เป่ยเจีย
ถนนเหอผิงหลี่เหนือ
和平里北街
hépínglǐ běijiē
0:23 104快 125 430 เขตดงเชง
วัดยงเหอกง
วัดยงเหอ
雍和宫
yōnghégōng
0:26  สาย 2  13 18 44 62 75 116 117 125 606 684 800 909 特2
เป่ยซินเฉียว 北新桥
běixīnqiáo
0:28 13 106 107 116 117 612 635 684
จางจื้อจงลู่ 张自忠路
zhāngzìzhōng lù
0:30 13 42 106 113 115 118 684 701 758 823
ตงซื่อ 东四
dōngsì
0:32  สาย 6  101 106 109 110 112 116 420 684 685 810 846
เติงซื่อโข่ว 灯市口
dēngshìkǒu
0:34 106 108 110 116 111 684 685 814
ตงตาน 东单
dōngdān
0:36  สาย 1  1 10 20 25 37 39 41 52 106 108 110 111 116 684 685 728 802 814
ฉงเหวินเหมิน 崇文门
chóngwénmén
0:38  สาย 2  8 9 12 25 29 39 41 43 44 59 60 103 104 104快 106 108 110 111 116 434 525 610 673 674 684 685 692 723 814 929 957 特2 ชงเวน
สือชี่โข่ว 磁器口
cíqìkǒu
0:40 23 25 39 41 43 57 60 106 116 525 610 684 685 715 723 814 Airport7
เทียนถันตงเหมิน 天坛东门
tiāntán dōngmén
0:42 6 25 34 35 36 39 41 60 116 525 610 684 685 686 707 723 814 957 958
ผู่หวงหยวี๋ 蒲黄榆
pǔhuángyú
0:44 25 37 39 43 53 122 685 686 723 800 803 957 986 特3 เขตเฟงไต
หลิวเจียเหยา 刘家窑
liújiāyáo
0:46 7 17 39 43 51 300 368 434 627 652 654 665 686 723 741 826 927 954 957 973 988 998 特8 运通107 运通202
ซ่งเจียจวง 宋家庄
sòngjiāzhuāng
0:48 27.6  สาย 10 
 สายยีจวง 
7 12 17 39 43 511 524 684

รถไฟใต้ดินปักกิ่ง สาย 6[แก้]

สถานี
เชื่อมต่อ
เขตที่ตั้ง
สถานีไฮเดียนวูลูจู 海淀五路居 เขตไฮเดียน
สถานีกิสฮูซี 慈寿寺  สาย 10 
สถานีหัวหยางเคียว 花园桥
สถานีไบชิเคียวใต้ 白石桥南  สาย 9 
สถานีเชกองจวงตะวันตก 车公庄西 เขตซิเชง
สถานีเชกองจวง 车公庄  สาย 2 
สถานีปิงอันหลี 平安里  สาย 4 
สถานีเบยไฮเหนือ 北海北
สถานีนันลูกูเซียง 南锣鼓巷 เขตดงเชง
สถานีดงซี 东四  สาย 5 
สถานีเชายังเม็น 朝阳门  สาย 2  เขตดงเช็ง/เขตเชาหยาง
สถานีดงดาเคียว 东大桥 เขตเชาหยาง
สถานีฮูเจียลู 呼家楼  สาย 10 
สถานีจินตาลู 金台路
สถานีชิลิพู 十里堡
สถานีควิงเนียนลู 青年路
สถานีต้าเหลียนโพ 褡裢坡
สถานีฮวงคู 黄渠
สถานีชางหยิง 常营
สถานีเคาฟัง 草房

รถไฟใต้ดินปักกิ่ง สาย 8[แก้]

สถานี
เชื่อมต่อ
เขตที่ตั้ง
สถานีฮุยลองกวนดงดาเจีย 回龙观东大街 เขตชางปิง
สถานีฮูยิง 霍营  สาย 13 
สถานียูซิน 育新 เขตไฮเดียน
สถานีซีเซากู 西小口
สถานียองไตจวง 永泰庄
สถานีลินซุยเคียว 林萃桥 เขตเชาหยาง
สถานีอุทยานประตูใต้ 森林公园南门
สถานีโอลิมปิกกรีน 奥林匹克公园
สถานีสนามกีฬาโอลิมปิก 奥体中心
สถานีเบตูเชง 北土城  สาย 10 
สถานีอันฮัวเคียว 安华桥 เขตเชาหยาง/
เขตซิเชง
[note 4]
สถานีกูลูดาเจีย 鼓楼大街  สาย 2  เขตดงเช็ง/
เขตซิเช็ง
[note 5]

รถไฟใต้ดินปักกิ่ง สาย 9[แก้]

สถานี
เชื่อมต่อ
เขตที่ตั้ง
สถานีหอสมุดแห่งชาติ 国家图书馆  สาย 4  เขตไฮเดียน
สถานีไบชิเคียวใต้ 白石桥南  สาย 6 
สถานีไบดุยซี 白堆子
สถานีรถไฟปักกิ่งตะวันตก 北京西站 เขตเฟงไต
สถานีหลิวลิเคียวตะวันออก 六里桥东
สถานีหลิวลิเคียว 六里桥  สาย 10 
สถานีควิลลิจวง 七里庄  สาย 14  (โครงการ)
สถานีเฟไตดงดาเจีย* 丰台东大街
สถานีเฟงไตนันลู 丰台南路
สถานีเคยิลู 科怡路
สถานีสวนวิทยาศาสตร์เฟงไต 丰台科技园
สถานีกูกงซวง 郭公庄  สายฟางชาน 

รถไฟใต้ดินปักกิ่ง สาย 10[แก้]

สถานี
เวลาในการเดินทางจากสถานีแรก
ชั่วโมง
เชื่อมต่อ
รถโดยสารประจำทาง
เขตที่ตั้ง
— ↑ สายวงกลม - มุ่งหน้า สถานีเฮาควิยิง ↑ —
สถานีบาเกา 巴沟 0:00 302, 304, 307, 323, 361, 362, 367 374, 386, 394, 630, 664, 704, 851 เขตไฮเดียน
สถานีซูจูเจีย 苏州街 0:01 26, 302, 304, 361, 367, 394, 630, 671, 851, 944
สถานีไฮเดียนฮวงจวง 海淀黄庄 0:03  สาย 4  302, 320, 304, 332, 355, 386, 630, 653, 671, 697, 717, 718, 731, 801, 861, 944
สถานีจิชุนลิ 知春里 0:05 304, 323, 386, 630, 653, 671, 689, 826, 851
สถานีจิชุนลู 知春路 0:07  สาย 13  304, 386, 604, 641, 653, 671, 826, 851, 944
สถานีซิตูเช็ง 西土城 0:09 21, 304, 323快, 375, 392, 398, 490, 498, 604, 641, 653, 671, 691, 826, 836, 851
สถานีมูดานยวน 牡丹园 0:11 16, 21, 22, 38, 47, 304, 331, 425, 510, 618, 635, 641, 653, 689, 690, 826, 851
สถานีเจียนเดเม็น 建德门 0:13 21, 55, 305, 315, 345, 407, 510, 618, 625, 641, 645, 653, 670, 695, 849, 909, 939 เขตไฮเดียน / เขตเชาหยาง
[note 6]
สถานีเบตูเชง 北土城 0:15  สาย 8  21, 113, 380, 407, 409, 645, 653, 694, 839, 849. 特2 เขตเชาหยาง
สถานีอันเจนเม็น 安贞门 0:17 18, 108, 124, 328, 358, 380, 387, 409, 426, 430, 643 653, 758, 849, 850, 858, 985, 运通104
สถานีฮุยซินซิเจียนันกู 惠新西街南口 0:19  สาย 5  19, 101, 125, 464
สถานีเชาเยาจู 芍药居 0:22  สาย 13  515, 606
สถานีไตยังกัง 太阳宫 0:24 467, 515, 623, 966
สถานีซันยวนเคียว 三元桥 0:27  สายด่วนท่าอากาศยาน  359, 401, 404, 614, 915, 916, 936支, 954, 967, 970
สถานีเลียงมาเคียว 亮马桥 0:29 402, 405, 413, 418, 419, 420, 421, 499, 503, 516, 627, 671, 672, 675, 688, 701, 707, 718, 801, 909, 955, 984, 985, 运通107, 特3
สถานีศูนย์กลางนิทรรศการเกษตร 农业展览馆 0:31 302, 402, 405, 420, 421, 499, 516, 627, 635, 671, 675, 701, 707, 731, 718, 运通107, 特3
สถานีทวนเจียฮู 团结湖 0:33 113, 115, 117, 350, 406, 431, 416环, 686, 701, 750, 758, 特3
สถานีฮูเจียลู 呼家楼 0:35  สาย 6  113, 126, 350, 402, 405, 420, 421, 440, 627, 671, 707, 750, 858, 特3
สถานีจินไตซิเจา 金台夕照 0:37 9, 113, 402, 405, 488, 421, 686, 707, 729, 801, 974, 运通107, 特3, 特8内
สถานีกูเมา 国贸 0:38  สาย 1  1, 9, 28, 37, 48, 57, 113, 348 402, 405, 421, 728, 729, 801, 802, 808, 810, 975, 976
สถานีชวงจิง 双井 0:41 28, 35, 37, 57, 300, 457, 627, 637, 683, 686, 707, 715, 802, 954, 974, 976, 运通107, 特3, 特8内
สถานีจินซัง 劲松 0:42 28, 29, 35, 37, 41, 52, 352, 457, 637, 638, 686, 683, 707, 802, 974, 特3, 特8
สถานีปันเจียยวน 潘家园
สถานีชิลิฮี 十里河
สถานีเฟนจองซี 分钟寺
สถานีเชงเชาซี 成寿寺 เขตเฟงไต
สถานีซังเจียจวง 宋家庄  สาย 5   สายยีจวง 
สถานีชิลิวจวง 石榴庄
สถานีดาฮงเม็น 大红门
สถานีเจียวเม็นตะวันออก 角门东
สถานีเจียวเม็นตะวันตก 角门西  สาย 4 
สถานีเกาเคียว 草桥
สถานีจิเจียเมียว 纪家庙
สถานีชูจิงเมา 首经贸
สถานีรถไฟเฟงไต 丰台站
สถานีนิวะ 泥洼
สถานีซิจู 西局  สาย 14 
สถานีลิวลิเคียว 六里桥  สาย 9 
สถานีเลียนฮัวเคียว 莲花桥 เขตไฮเดียน
สถานีกงจูเฟน 公主坟  สาย 1 
สถานีซิเดียวยูไต 西钓鱼台
สถานีคิชูซี 慈寿寺  สาย 6 
สถานีเชเดากู 车道沟
สถานีชางชุนเคียว 长春桥
สถานีเฮาควิยิง 火器营
— ↓ สายวงกลม - มุ่งหน้า สถานีบาเกา ↓ —

รถไฟใต้ดินปักกิ่ง สาย 13[แก้]

รหัสสถานี ชื่อสถานี อักษรจีน เวลาในการเดินทาง
จากสถานีแรก
(ชั่วโมง)
ระยะทาง
จากสถานีแรก
(กิโลเมตร)
เชื่อมต่อ รถโดยสารประจำทาง เขตที่ตั้ง
1301 สถานีซีจื๋อเหมิน 西直门
xīzhímén
0:00 0.0  สาย 2 
 สาย 4 
China Railways.svg สถานีรถไฟปักกิ่งเหนือ
7 16 16支 21 26 27 44 105 334 360支375 375支 387 392 603支 618 702 719 722 732支 748 749 816 820 845 800 902 904 932 933 939 962 เขตซีเชง
1302 สถานีต้าจงซื่อ 大钟寺
dàzhōngsì
0:03 2.8 123 323快 361 367 422 425 601 626 718 727 727支 730 827 836 932 967特8 เขตไฮเดียน
1303 สถานีจือซุนลู่
知春路
zhīchūnlù
0:05 4.0  สาย 10  304 386 626 725 735 804 826 835 941 944
1304 สถานีอู่ต้าวโข่ว 五道口
wǔdàokǒu
0:08 5.9 307 331 375 630 722 726 731 732支 743 809 825 951
1305 สถานีซ่างตี้ 上地
shàngdì
0:13 10.8 323 328 355支362 362支 365 419 629 717 722 743 752 811 814 817支 852 903 909 911 951 973 982特4
1306 สถานีซีเอ้อฉี 西二旗
xīèrqí
0:16 13.2  สายชางปิง  355支362 392
1307 สถานีหลงเจ๋อ 龙泽
lóngzé
0:21 17.0 307 427 428 429 441 442 443 463 519 543 625 914 919 Airport8 昌平19 昌平20 昌平21 昌平26 昌平58 昌平68 เขตชางปิง
1308 สถานีหุยหลงกวน 回龙观
huílóngguān
0:24 18.4 307 344 344支 345 407 618 734 753 811 819 820外 834 845 853 919 (慢, 区间, 支, 支2) 925
1309 สถานีฮั่วหยิง 霍营
huòyíng
0:28 20.5  สาย 8  731
1310 สถานีลี่ซุ่ยเฉียว
立水桥
lìshuǐqiáo
0:33 25.3  สาย 5  358 358支 417 417支 629 713 727支 751 758 803 836 847 849 850 850支 851 858 912 949 966 เขตเชาหยาง
1311 สถานีเป่ยหยวน 北苑
běiyuán
0:36 27.6 312 316 317 319 322 342 358 358支 372 372支 415 417 417支 602 629 713 727 727支 728 751 752 758 803 809 836 847 848 849 850 850支 851 852 858 912 912支 924 928 928支928专928 930支 938 938支(1, 2, 3, 4) 941 949 966 976支
1312 สถานีวั่งจิงตะวันตก 望京西
wàngjīngxī
0:44 34.3  สาย 15  420 421 538 614
1313 สถานีฉาวย่าวจวี 芍药居
sháoyàojū
0:47 36.5  สาย 10  119 119支 753 827 853 929 944 983
1314 สถานีกวังซีเหมิน 光熙门
guāngxīmén
0:49 37.6 606
1315 สถานีหลิ่วฟาง 柳芳
liǔfāng
0:51 38.7 104快 120支 606 966
1316 สถานีตงจื๋อเหมิน 东直门
dōngzhímén
0:53 40.5  สาย 2 
 สายด่วนท่าอากาศยาน 
18 24 44 106 107 117 123 359 401 404 406 413 418 614 623 800 815 820 823 909 915 915支(1,2,3,4) 916 916支 918 918支 923 934 935 936 936区间936支 942 955 961 966 970 974 975 980 987 特2 เขตดงเช็ง

รถไฟใต้ดินปักกิ่ง สาย 14[แก้]

สถานี
อักษรจีน
เชื่อมต่อ
เขตที่ตั้ง
สถานีจางกูจวง 张郭庄 เขตเฟ็งไต
สถานีการ์เดนเอ็กซ์โป 园博园
สถานีดาวาเยา 大瓦窑
สถานีกูจวงซี 郭庄子
สถานีดาจิง 大井
สถานีซีจู 西局  สาย 10 

รถไฟใต้ดินปักกิ่ง สาย 15[แก้]

สถานี
เชื่อมต่อ
เขตที่ตั้ง
สถานีวังจิงตะวันตก 望京西  สาย 13  เขตเชาหยาง
สถานีวังจิง 望京
สถานีคุยเกจวง 崔各庄
สถานีมาควนยิง 马泉营
สถานีซุนฮี 孙河
สถานีศูนย์นิทรรศการนานาชาติจีน 国展 เขตชุนยี
สถานีฮัวลิกัน 花梨坎
สถานีฮูชายู 后沙峪
สถานีนันฟาซิน 南法信
สถานีชิเม็น 石门
สถานีชุนยี 顺义
สถานีเฟ็งโบ 俸伯

รถไฟใต้ดินปักกิ่ง สายบาตง[แก้]

รหัสสถานี สถานี อักษรจีน เวลาในการเดินทาง
จากสถานีแรก
(ชั่วโมง)
ระยะทาง
จากสถานีแรก
(กิโลเมตร)
เชื่อมต่อ รถโดยสารประจำทาง เขตที่ตั้ง
BT01 สถานีซื่อฮุ่ย 四惠
sìhuì
0:00 0  สาย 1  1 4 57 312 322 363 397 402 405 455 468 475 495 496 506 628 648 649 666 671 725 728 753 808 810 825 847 912 938支2 984 985 989 เขตเชาหยาง
BT02 สถานีซื่อฮุ่ยตะวันออก 四惠东
sìhuì dōng
0:03 1.72  สาย 1  312 363 397 455 468 475 506 628 649 666 718 728 938 938支2
BT03 สถานีเกาเปยเตี้ยน 高碑店
gāobēidiàn
0:05 3.09 312, 322, 397, 475, 506, 649, 667, 668, 669, 728, 938支2
BT04 สถานีมหาวิทยาลัยการสื่อสารจีน 传媒大学
chuánméi dàxué
0:08 5.09 312, 397, 475, 506, 649, 666, 728
BT05 สถานีชวงเฉียว 双桥
shuāngqiáo
0:11 6.97 312, 397, 475, 506, 649, 666, 728
BT06 สถานีก่วนจวง 管庄
guǎnzhuāng
0:14 8.90 312, 649, 666, 728, 930
BT07 สถานีปาหลี่เฉียว 八里桥
bālǐqiáo
0:17 10.66 312, 342, 649, 667, 668, 669, 728, 855, 938
BT08 สถานีทงโจวเป่ยหยวน
通州北苑
tōngzhōu běiyuán
0:20 12.36 938, 938支1, 5, 9 เขตตงโจว
BT09 สถานีกว่อหยวน 果园
guǒyuán
0:23 13.83 316, 668, 669, 924, 938, 938支1, 5, 8, 976支
BT10 สถานีจิ่วเคอชู่ 九棵树
jiǔkēshù
0:25 14.82 372, 668, 938, 938支1, 5, 976, 通州12
BT11 สถานีหลีหยวน 梨园
líyuán
0:28 16.04 372, 647, 668, 938, 938支1, 2, 3, 5, 6
BT12 สถานีหลินเหอหลี่
临河里
línhélǐ
0:30 17.30 435, 924, 938, 938支1, 2, 3, 5, 6, 7
BT13 สถานีถู่เฉียว 土桥
tǔqiáo
0:32 18.07 924, 938, 938支1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

รถไฟใต้ดินปักกิ่ง สายชางปิง[แก้]

สถานี
เชื่อมต่อ
เขตที่ตั้ง
สถานีซิเออควิ 西二旗  สาย 13  เขตไฮเดียน
สถานีสวนสุขภาพวิทยาศาสตร์ 生命科学园 เขตชางปิง
สถานีจูซิงจวง 朱辛庄
สถานีกงฮัวเช็ง 巩华城
สถานีชาฮี 沙河
สถานีสวนมหาวิทยาลัยชาฮี 沙河高教园
สถานีนันเชา 南邵

รถไฟใต้ดินปักกิ่ง สายดาซิง[แก้]

สถานี
เชื่อมต่อ
เขตที่ตั้ง
เชื่อมต่อกับ  สาย 4 
สถานีกงยีซีเคียว 公益西桥 เขตเฟ็งไต
สถานีซินกง 新宫
สถานีซิฮงเม็น 西红门 เขตดาซิง
สถานีเกามิเดียนเหนือ 高米店北
สถานีเกามิเดียนใต้ 高米店南
สถานีเซายวน 枣园
สถานีควิงยวนลู 清源路
สถานีฮวงคุนซิดาเจีย 黄村西大街
สถานีรถไฟฮวงคุน 黄村火车站
สถานียีฮีจวง 义和庄
สถานีฐานไบโอเมดิคัล 生物医药基地
สถานีเทียนกงยวน 天宫院

รถไฟใต้ดินปักกิ่ง สายฟางชาน[แก้]

สถานี
เชื่อมต่อ
เขตที่ตั้ง
สถานีกูกงจวง 郭公庄  สาย 9  เขตเฟ็งไต
สถานีดาเบาไต 大葆台
สถานีเดาเตียน 稻田 เขตเฟ็งชาน
สถานีชางยาง 长阳
สถานีลีบาฟาง 篱笆房
สถานีกวงยางเช็ง 广阳城
สถานีมหาวิทยาลัยเลียงเซียงเหนือ 良乡大学城北
สถานีมหาวิทยาลัยเลียงเซียง 良乡大学城
สถานีมหาวิทยาลัยเลียงเซียงตะวันตก 良乡大学城西
สถานีเลียงเซียงนันกวน 良乡南关
สถานีซูจวง 苏庄

รถไฟใต้ดินปักกิ่ง สายยีจวง[แก้]

สถานี
เชื่อมต่อ
เขตที่ตั้ง
สถานีซงเจียจวง 宋家庄  สาย 5   สาย 10  เขตเฟ็งไต
สถานีเซียวคูน 肖村 เขตเชาหยาง
สถานีเซียวฮงเม็น 小红门
สถานีจิวกง 旧宫 เขตดาซิง
สถานียีจวงเคียว 亦庄桥
สถานีสวนวัฒนธรรมยีจวง 亦庄文化园
สถานีวันยวนเจีย 万源街
สถานีรงจิงดงเจีย 荣京东街
สถานีรงชานดงเจีย 荣昌东街
สถานีตงจีนันลู 同济南路 เขตตงโจว
สถานีจิงไฮลู 经海路
สถานีคิคูใต้ 次渠南
สถานีคิคู 次渠

รถไฟใต้ดินปักกิ่ง สายด่วนท่าอากาศยาน[แก้]

สถานี
เชื่อมต่อ
เขตที่ตั้ง
สถานีดงจิเม็น 东直门  สาย 2   สาย 13  เขตดงเช็ง
สถานีชันยวนเคียว 三元桥  สาย 10  เขตเชาหยาง
สถานีเทอร์มินัล 3 3号航站楼 เขตชุนยี
สถานีเทอร์มินัล 2 2号航站楼 เขตเชาหยาง

อ้างอิง[แก้]

  1. 北京地铁[ลิงก์เสีย]
  2. "北京地铁". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-10-12. สืบค้นเมื่อ 2022-03-20.

หมายเหตุ[แก้]

  1. ชานชาลาสาย 1 อยู่ในเขตดงเช็ง ชานชาลาสาย 2 อยู่ระหว่างเขตดงเช็งและเชายัง
  2. At Jianguomen and Chaoyangmen, Line 2 straddles the border between Dongcheng and Chaoyang Districts.
  3. At Guloudajie, the Line 2 station straddles the border between Dongcheng and Xicheng Districts.
  4. The Anhuaqiao Station straddles the border between Chaoyang and Xicheng Districts.
  5. The Gulou Dajie Station straddles the border between Dongcheng and Xicheng Districts.
  6. The Jiandemen Station straddles the border between Haidian and Chaoyang Districts.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]