รายชื่อผู้ปกครองไต้หวัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นี่คือรายชื่อผู้ปกครองที่มีอำนาจเหนือเกาะไต้หวัน

ฟอร์โมซาดัตช์และสเปน (1624–1662)[แก้]

ฟอร์โมซาของดัตช์ (1624–1662)[แก้]

ฟอร์โมซาของสเปน (1626–1642)[แก้]

อาณาจักรตงหนิง (1662–1683)[แก้]

กลุ่มผู้จงรักภักดีต่อราชวงศ์หมิงยึดครองไต้หวันนำโดยโคซิงงา, ขับไล่พวกดัตช์และยึดครองป้อมซีแลนเดียและสถาปนาอาณาจักรตงหนิง

อาณาจักรตงหนิง 【東寧王國】
No. พระรูป พระนาม
(Birth–Death)
ตำแหน่ง รัชสมัย
(จันทรคติ)
1 โคซิงงา
(เจิ้งเฉิงกง)

鄭成功
Zhèng Chénggōng (แมนดาริน)
Tēⁿ Sêng-kong (ไต้หวัน)
Chhang Sṳ̀n-kûng (ฮากกา)
(1624–1662)
เอี้ยนผิงหวัง (延平王)
เจาอู่หวัง (潮武王)
14 มิถุนายน 1661
Yongli 15-5-18
23 มิถุนายน 1662
Yongli 16-5-8
2 เจิ้งซี
鄭襲
Zhèng Xí (แมนดาริน)
Tēⁿ Si̍p (ไต้หวัน)
Chhang Si̍p (ฮากกา)
(1625–?)
ผู้พิทักษ์ (護理) 23 มิถุนายน 1662
Yongli 16-5-8
พฤศจิกายน 1662
Yongli 17
3 เจิ้งจิง
鄭經
Zhèng Jīng (แมนดาริน)
Tēⁿ Keng (ไต้หวัน)
Chhang Kîn (ฮากกา)
(1642–1681)
เอี้ยนผิงหวัง (延平王)
เจาเหวินหวัง (潮文王)
พฤศจิกายน 1662
Yongli 17
17 มีนาคม 1681
Yongli 35-1-28
4 เจิ้งเค่อจาง
鄭克臧
Zhèng Kèzāng (แมนดาริน)
Tēⁿ Khek-chong (ไต้หวัน)
Chhang Khiet-chong (ฮากกา)
(1662–1681)
เจ้าชายผู้สำเร็จราชการ (監國) 17 มีนาคม 1681
Yongli 35-1-28
19 มีนาคม 1681
Yongli 35-1-30
5 เจิ้งเค่อส่วง*
鄭克塽
Zhèng Kèshuǎng (แมนดาริน)
Tēⁿ Khek-sóng (ไต้หวัน)
Chhang Khiet-sóng (ฮากกา)
(1670–1707)
เอี้ยนผิงหวัง (延平王)
ไห่เฉิงกง (海澄公)
19 มีนาคม 1681
Yongli 35-1-30
5 กันยายน 1683
Yongli 37-8-13

* สำเร็จราชการโดย เฝิงซีฟ่าน ตั้งแต่ 1682 ถึง 1683.

ไต้หวันภายใต้ราชวงศ์ชิง (1683–1895)[แก้]

เขตไต้หวัน-เซี่ยเหมิน (1683–1721)[แก้]

ราชวงศ์ชิงผนวกไต้หวัน; ผู้ปกครองราชวงศ์หมิงยอมจำนนและถูกขับไล่

ข้าหลวงประจำเขตไต้หวัน-เซี่ยเหมิน (福建分巡台灣廈門道, 1687—1727)[แก้]

No. ข้าหลวง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

เขตไต้หวัน (1721–1885)[แก้]

ข้าหลวงฝ่ายทหารประจำมณฑลไต้หวัน (福建分巡臺灣兵備道, 1767-1791)
No. ข้าหลวง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
Provincial Censor-ranked Taiwan Military Circuit Commissioner (按察使銜分巡台灣兵備道, 1791-1895)
No. ข้าหลวง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

ผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยน-ไต้หวัน (1885–1895)[แก้]

มหาจักรวรรดิชิง 【大清】
No. รูป ชื่อ
(Birth–Death)
ภูมิลำเนา ตำแหน่ง สมัย
(Lunar calendar)
จักรพรรดิ
1 หลิวหมิงฉวน
劉銘傳
Liú Míngchuán (Mandarin)
Lâu Bêng-thoân (Taiwanese)
Liù Mèn-chhòn (Hakka)
(1836–1896)
เหอเฟย, อันฮุย Governor of Fukien 12 ตุลาคม 1885
Guangxu 11-9-5
4 มิถุนายน 1891
Guangxu 17-4-28

จักรพรรดิกวางสู
光緒皇帝

เสิ่นอิ้งกุ๋ย[1]
沈應奎
Shěn Yìngkuí (Mandarin)
Tîm Èng-khe (Taiwanese)
Chhṳ̀m En-khùi (Hakka)
ผิงหู, เจ้อเจียง Civil Affairs Minister, Fukien Province 4 มิถุนายน 1891
Guangxu 17-4-28
25 พฤศจิกายน 1891
Guangxu 17-10-24
2 เซ่าโหย่วเหลียน
邵友濂
Shào Yǒulián (Mandarin)
Siō Iú-liâm (Taiwanese)
Seu Yû-liàm (Hakka)
(1840–1901)
หยูเย่า, เจ้อเจียง Governor of Hunan 9 พฤศจิกายน 1891
Guangxu 17-4-2
13 ตุลาคม 1894
Guangxu 20-9-15
3 ถังจิ่งซง
唐景崧
Táng Jǐngsōng (Mandarin)
Tn̂g Kéng-siông (Taiwanese)
Thòng Kín-chhiùng (Hakka)
(1841–1903)
ก้วนหยาง, กวางสี Civil Affairs Minister, Fukien-Taiwan Province 13 ตุลาคม 1894
Guangxu 20-9-15
20 พฤษภาคม 1895
Guangxu 21-4-26

สาธารณรัฐฟอร์โมซา (1895)[แก้]

สาธารณรัฐฟอร์โมซาเป็นสาธารณรัฐที่มีอายุสั้นซึ่งมีอยู่บนเกาะไต้หวัน ใน 1895 ระหว่างการแยกตัวอย่างเป็นทางการของไต้หวันโดย ราชวงศ์ชิงแห่งจีน ไปยังจักรวรรดิญี่ปุ่นโดย สนธิสัญญาชิโมโนเซกิและถูกกองทัพญี่ปุ่นยึดครอง สาธารณรัฐได้รับการสถาปนาวันที่ 23 พฟษภาคม 1895 และยุบเลิก 21 ตุลาคม, เมื่อไถหนาาน เมืองหลวงของสาธารณรัฐถูกยึดครองโดยญี่ปุ่น

สาธารณรัฐฟอร์โมซา【臺灣民主國】
No. รูป ชื่อ
(Birth–Death)
ภูมิลำเนา สมัย วัน
1 ถังจิ่งซง

唐景崧

Táng Jǐngsōng (แมนดาริน)
Tn̂g Kéng-siông (ไต้หวัน)
Thòng Kín-chhiùng (ฮากกา)
(1841–1903)
ประธานาธิบดี

กุ้ยหลิน, กวางสี,  ราชวงศ์ชิง 20 พฤษภาคม 1895

Yongqing 1-5-25
Guangxu 21-5-2
Meiji 28-5-25

5 มีนาคม 1895

Yongqing 1-6-5
Meiji 28-6-5

13
2 หลิวหย่งฝู

劉永福

Liú Yǒngfú (แมนดาริน)
Lâu Éng-hok (ไต้หวัน)
Liû Yún-fuk (ฮากกา)
(1837–1917)
ผู้บัญชาการทหาร

ฉินโจว, กวางสี,  ราชวงศ์ชิง 5 มีนาคม 1895

Yongqing 1-6-5
Meiji 28-6-5

21 ตุลาคม 1895

Yongqing 1-10-21
Meiji 28-10-21

138

ไต้หวันภายใต้จักรวรรดิญี่ปุ่น (1895–1945)[แก้]

หลังการยึดครองไต้หวัน, ญี่ปุ่นใช้รูปแบบการบริหารงานอาณานิคมจากจักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศสในการใช้กำลังครอบครองและใช้เป็นเครื่องมือทางอุตสาหกรรมในเกาะ; พวกเขาสร้างการขนส่งระบบราง ระบบสุขาภิบาลและระบบการศึกษาโดยรัฐ, และอื่น ๆ. ราว 1935, ญี่ปุ่นเริ่มดำเนินมาตรการการกลืนกลายทางวัฒนธรรมเพื่อผูกเกาะกับอาณาจักรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ผู้สำเร็จราชการแห่งไต้หวัน[แก้]

      กองทัพ       ริกเกนเซยูไก       เคนเซไก       ริกเกนมินเซโต

จักรวรรดิญี่ปุ่น 「大日本帝國」
No. รูป ชื่อ ภูมิลำเนา อาชีพ สังกัด สมัย จักรพรรดิ
1 คาบายามะ สุเกโนริ
樺山資紀
คาโงชิมะ พลเรือเอก

(กองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่น)

(ไวสเคานต์)

กองทัพ 10 May 1895 2 June 1896

จักรพรรดิเมจิ
明治天皇

2 คัตสึระ ทาโร
桂太郎
ยามะกุจิ พลโท

(กองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่น)

(ไวสเคานต์)

กองทัพ 2 June 1896 14 October 1896
3 โนงิ มาเระสุเกะ
乃木希典
ยามะกุจิ พลโท

(กองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่น)

(บารอน)

กองทัพ 14 October 1896 26 February 1898
4 โคดามะ เกนทาโร่
兒玉源太郎
ยามะกุจิ พลโท

(กองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่น)

(บารอน)

กองทัพ 26 February 1898 11 April 1906
5 ซากุมะ ซามาตะ
佐久間左馬太
ยามะกุจิ พลเอก

(กองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่น)

(ไวสเคานต์)

กองทัพ 11 April 1906 1 May 1915

จักรพรรดิไทโช
大正天皇

6 อันโด เทบิ
安東貞美
นางาโนะ พลเอก

(กองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่น)

(บารอน)

กองทัพ 1 May 1915 6 June 1918
7 อากาชิ โมโตจิโร่
明石元二郎
ฟุกุโอกะ พลโท

(กองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่น)

กองทัพ 6 June 1918 24 October 1919
8 เดน เคนจิโร
田健治郎
เฮียวโง สมาชิกในคณะรัฐมนตรีของเทระอุจิ (บารอน) เซยูไก 29 October 1919 6 September 1923
9 อุจิดะ คาคิจิ
內田嘉吉
โตเกียว สมาชิกสภาขุนนาง เซยูไก 6 September 1923 1 September 1924
10 อิซาว่า ทากิโอะ
伊澤多喜男
นางาโนะ สมาชิกสภาขุนนาง เคนเซไก 1 September 1924 16 July 1926
11 คามิยาม่า มิทสุโนชิน
上山滿之進
ยามะกุจิ นักประพันธ์วรรณกรรม เคนเซไก 16 July 1926 16 June 1928

จักรพรรดิโชวะ
昭和天皇

12 คาวามูระ ทาเกจิ
川村竹治
อากิตะ สมาชิกสภาขุนนาง เซยูไก 16 June 1928 30 July 1929
13 อิชิซูกะ เอโซ
石塚英藏
ฟุกุชิมะ สมาชิกสภาขุนนาง มินเซโต 30 July 1929 16 January 1931
14 โอตะ มาซาฮิโระ
太田政弘
ยามางาตะ ผู้ว่าการแห่ง เขตเช่ากวางตุ้ง มินเซโต 16 January 1931 2 March 1932
15 มินามิ ฮิโรชิ
南弘
โทยามะ สมาชิกสภาขุนนาง เซยูไก 2 March 1932 26 May 1932
16 นากางาวะ เคนโซ
中川健蔵
นีงาตะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มินเซโต 26 May 1932 2 September 1936
17 เซโซ โคบายาชิ
小林躋造
ฮิโรชิม่า พลเรือเอก

(กองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่น)

กองทัพ 2 September 1936 27 November 1940
18 ฮาเซกาว่า คิโยชิ
長谷川清
ฟูกุอิ พลเรือเอก

(กองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่น)

กองทัพ 27 November 1940 30 December 1944
19 อันโด ริกิจิ
安藤利吉
มิยากิ พลเอก

(กองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่น)

กองทัพ 30 December 1944 25 October 1945

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (1945-)[แก้]

หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในค.ศ. 1945, ตามมาด้วยการยอมจำนนของญี่ปุ่น, การปกครองเกาะไต้หวันจึงตกเป็นของสาธารณรัฐจีน (ROC)

ภายหลังความพ่ายแพ้ของจีนคณะชาติในสงครามกลางเมืองจีนใน ค.ศ. 1949, นายกรัฐมนตรีเหยวียนซีซาน สถาปนารัฐบาลสาธารณรัฐจีนพลัดถิ่นที่ไต้หวัน (ที่มีมาจนถึงทุกวันนี้), ดังนั้นจึงมีการแทนที่จากผู้ว่าการมณฑลเป็นผู้บริหารระดับสูงในไต้หวันกระทั่งมีนาคม 1950, เมื่อเจียง ไคเชกกลับมาทำหน้าที่ประธานาธิบดี ณ ไทเป

ผู้ว่าการมณฑลไต้หวัน (1945–1949)[แก้]

สาธารณรัฐจีน (ROC)【中華民國】- ไต้หวัน
No. ภาพ ชื่อ

(เกิด–เสียชีวิต)

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง สังกัดพรรค
ประธานฝ่ายบริหารมณฑลไต้หวัน
1 เฉิน อี๋
陳儀
(1883-1950)
29 สิงหาคม 1945 22 เมษายน 1947 พรรคก๊กมินตั๋ง
ประธานคณะผู้บริหารมณฑลไต้หวัน
1 เว่ย เต้าหมิง
魏道明
(1899-1978)
16 พฤษภาคม 1947 5 มกราคม 1949 พรรคก๊กมินตั๋ง
2 เฉิน เฉิง
陳誠
(1897–1965)
5 มกราคม 1949 8 ธันวาคม 1949 พรรคก๊กมินตั๋ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารแห่งสาธารณรัฐจีน (1949–1950)[แก้]

Republic of China (ROC)【中華民國】- Taiwan
No. ภาพ ชื่อ

(เกิด–เสียชีวิต)

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง สังกัดพรรค
30 เหยวียนซีซาน閻錫山(1883–1960) 8 ธันวาคม 1949 1 มีนาคม 1950 พรรคก๊กมินตั๋ง

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน[แก้]

สาธารณรัฐจีน (ROC)【中華民國】- ไต้หวัน
No. ภาพ ชื่อ

(เกิด–เสียชีวิต)

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง สมัย การเลือกตั้ง สังกัดพรรค รองประธานาธิบดี
ประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งโดยสมัชชาแห่งชาติ
1 เจียง ไคเชก
蔣中正
(1887–1975)
1 มีนาคม 1950 20 พฤษภาคม 1954 1 พรรคก๊กมินตั๋ง หลี่ จงเหริน (1950–1954[2])

ว่าง (1954)

20 พฤษภาคม 1954 20 พฤษภาคม 1960 2 1954 1,507 (96.91%) เฉิน เฉิง
20 พฤษภาคม 1960 20 พฤษภาคม 1966 3 1960 1,481 (93.97%) เฉิน เฉิง (1960–1965[3])

ว่าง (1965–1966)

20 พฤษภาคม 1966 20 พฤษภาคม1972 4 1966 1,405 (98.60%) เหยียน เจียกั้น
20 พฤษภาคม 1972 5เมษายน 1975 5 1972 1,308 (99.39%) เหยียน เจียกั้น
2 เหยียน เจียกั้น
嚴家淦
(1905–1993)
6 เมษายน 1975 20 พฤษภาคม 1978 พรรคก๊กมินตั๋ง ว่าง
3 เจียง จิ่งกั๊วะ
蔣經國
(1910–1988)
20 พฤษภาคม 1978 20 พฤษภาคม 1984 6 1978 1,184 (98.34%) พรรคก๊กมินตั๋ง เซี่ย ตงหมิ่น
20 พฤษภาคม 1984 13 มกราคม 1988 7 1984 1,012 (95.11%) หลี่ เติงฮุย
4 หลี่ เติงฮุย
李登輝
(1923–2020)
13 มกราคม 1988 20 พฤษภาคม 1990 พรรคก๊กมินตั๋ง ว่าง
20 พฤษภาคม 1990 20 พฤษภาคม 1996 8 1990 641 (85.24%) หลี่ หยวนจู้
ประธานาธิบดีหลังกระบวนการเข้าสู่การเลือกตั้งโดยตรง
4 หลี่ เติงฮุย
李登輝
(1923–2020)
20 พฤษภาคม 1996 20 พฤษภาคม 2000 9 1996 5,813,699 (54.0%) พรรคก๊กมินตั๋ง เหลียนจ้าน
5 เฉิน สุยเปี่ยน
陳水扁
(เกิด 1950)
20 พฤษภาคม 2000 20 พฤษภาคม 2004 10 2000 4,977,737 (39.3%) พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า แอนเน็ต หลวี่
20 May 2004 20 พฤษภาคม 2008 11 2004 6,446,900 (50.11%)
6 หม่า อิงจิ่ว
馬英九
(เกิด 1950)
20 พฤษภาคม 2008 20 พฤษภาคม 2012 12 2008 7,658,724 (58.45%) พรรคก๊กมินตั๋ง วินเซนต์ เซียว
20 พฤษภาคม 2012 20 พฤษภาคม 2016 13 2012 6,891,139 (51.60%) อู๋ตุนอี้
7 ไช่ อิงเหวิน
蔡英文
(เกิด 1956)
20 พฤษภาคม 2016 20 พฤษภาคม 2020 14 2016 6,894,744 (56.1%) พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า เฉิน เจี้ยนเหริน
20 พฤษภาคม 2020 อยู่ในวาระ 15 2020 8,170,231 (57.13%) วิลเลียม ล่าย

ดูเพิ่ม[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

  1. As acting; Fukien-Taiwan Province Civil Affairs Minister.
  2. Impeached, recalled in 1954.
  3. Chen Cheng, Died on 5 March 1965.