รายชื่อประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ลำดับ รายนาม พรรคการเมือง วาระ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 2 (1848 - 1852)
1 หลุยส์-นโปเลียน โบนาปาร์ต โบนาปาร์ตนิยม 1848 - 1852
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 (1870 - 1940)
2 อาดอลฟ์ ตีแยร์ ออร์เลอ็องนิยม 1871 - 1873
3 ปาทริส เดอ มัก-มาอง นิยมกษัตริย์ 1873 - 1879
4 ฌูล เกรวี สาธารณรัฐ-กลาง 1879 - 1887
5 ซาดี การ์โน สาธารณรัฐ-ซ้าย 1887 - 1894
6 ฌ็อง กาซีมีร์-แปรีเย กลาง 1894 - 1895
7 เฟลิกซ์ โฟร์ กลาง 1895 - 1899
8 เอมีล ลูแบ ARD 1899 - 1906
9 อาร์ม็อง ฟาลีแยร์ ARD - PRD 1906 - 1913
10 แรมง ปวงกาเร PRD - ARD 1913 - 1920
11 ปอล เดชาแนล ARD - PRDS 1920
12 อาเล็กซ็องดร์ มีลร็อง อิสระ 1920 - 1924
13 กัสตง ดูแมร์ก ราดีกาล 1924 - 1931
14 ปอล ดูเม ราดีกาล 1931 - 1932
15 อาลแบร์ เลอเบริง AD 1932 - 1940
ฝรั่งเศสเขตวีชี (1940 - 1944)
คณะรัฐบาลเฉพาะกาลฯ (1944 - 1947)
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 4 (1947 - 1958)
16 แว็งซ็อง โอรียอล SFIO 1947 - 1954
17 เรอเน กอตี CNIP 1954 - 1959
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5 (1958 - ปัจจุบัน)
18 ชาร์ล เดอ โกล UNR - UDR 1959 - 1969
19 ฌอร์ฌ ปงปีดู UDR 1969 - 1974
20 วาเลรี ฌิสการ์ แด็สแต็ง FNRI - UDF 1974 - 1981
21 ฟร็องซัว มีแตร็อง พรรคสังคมนิยม (PS) 1981 - 1995
22 ฌัก ชีรัก RPR - UMP 1995 - 2007
23 นีกอลา ซาร์กอซี UMP 2007 - 2012
24 ฟร็องซัว ออล็องด์ พรรคสังคมนิยม (PS) 2012 - 2017
25 แอมานุแอล มาครง อ็องมาร์ช ! (EM) 2017 - ปัจจุบัน

สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 2[แก้]

ฝรั่งเศส   สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 2   ฝรั่งเศส
(1848 - 1852)
# รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ พรรคการเมือง
1 หลุยส์ นโปเลียน โบนาปาร์ต
Louis-Napoléon Bonaparte
20 ธันวาคม 1848 2 ธันวาคม 1852 โบนาปาร์ตนิยม

สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3[แก้]

ฝรั่งเศส   สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3   ฝรั่งเศส
(1870 - 1940)
# รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ พรรคการเมือง
2 อาดอลฟ์ ตีแยร์
Adolphe Thiers
17 กุมภาพันธ์ 1871 24 พฤษภาคม 1873 ออร์เลอ็องนิยม - กลาง
3 ปาทริส เดอ มัก-มาอง
Patrice de Mac-Mahon
24 พฤษภาคม 1873 30 มกราคม 1879 ลิจิทิมิสต์
4 ฌูล เกรวี
Jules Grévy
30 มกราคม 1879 2 ธันวาคม 1887 สาธารณรัฐ-กลาง
5 มารี ฟร็องซัว ซาดี การ์โน
Marie François Sadi Carnot
3 ธันวาคม 1887 25 มิถุนายน 1894)
(ถึงแก่อสัญกรรม)
สาธารณรัฐ-ซ้าย
6 ฌ็อง กาซีมีร์-แปรีเย
Jean Casimir-Perier
27 มิถุนายน 1894 16 มกราคม 1895 กลาง
7 เฟลิกซ์ โฟร์
Félix Faure
17 มกราคม 1895 16 กุมภาพันธ์ 1899
(ถึงแก่อสัญกรรม)
กลาง
8 เอมีล ลูแบ
Émile Loubet
18 กุมภาพันธ์ 1899 18 กุมภาพันธ์ 1906 ARD
9 อาร์ม็อง ฟาลีแยร์
Armand Fallières
18 กุมภาพันธ์ 1906) 18 กุมภาพันธ์ 1913 ARD - PRD
10 แรมง ปวงกาเร
Raymond Poincaré
18 กุมภาพันธ์ 1913 18 กุมภาพันธ์ 1920 PRD - ARD
11 ปอล เดชาแนล
Paul Deschanel
18 กุมภาพันธ์ 1920 21 กันยายน 1920 ARD - PRDS
12 อาเล็กซ็องดร์ มีลร็อง
Alexandre Millerand
23 กันยายน 1920 11 มิถุนายน 1924 อิสระ
13 กัสตง ดูแมร์ก
Gaston Doumergue
13 มิถุนายน 1924 13 มิถุนายน 1931 ราดีกาล
14 ปอล ดูเม
Paul Doumer
13 มิถุนายน 1931 7 พฤษภาคม 1932 ราดีกาล
15 อาลแบร์ เลอเบริง
Albert Lebrun
10 พฤษภาคม 1932 11 กรกฎาคม 1940 AD

สงครามโลกครั้งที่ 2[แก้]

ตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้ว่างลงหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยประเทศฝรั่งเศสทางตอนเหนือและแคว้นอาลซัสและลอแรนถูกยึดครองโดยนาซีเยอรมัน ทำให้อดอล์ฟ ฮิตเลอร์เป็นประมุขแห่งรัฐในดินแดนดังกล่าวไปโดยปริยาย ส่วนประเทศฝรั่งเศสทางตอนใต้ หลังจากเจรจาสงบศึกกับนาซีเยอรมันแล้ว ฟีลิป เปแต็งได้ยกเมืองวีชีขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งรัฐฝรั่งเศส ยุคนี้ได้ถูกเรียกว่า ฝรั่งเศสเขตวีชี โดยมีฟีลิป เปแต็งดำรงตำแหน่งเป็นประมุขแห่งรัฐฝรั่งเศส ส่วนชาร์ล เดอ โกล หัวหน้าขบวนการเสรีฝรั่งเศส ที่อยู่ในระหว่างการลี้ภัยในสหราชอาณาจักรก็ประกาศไม่ยอมรับอำนาจและการสงบศึกกับนาซีเยอรมันของฟีลิป เปแต็งและตั้งตนเป็นประธานคณะกรรมการปลดปล่อยฝรั่งเศสแห่งชาติ (Chef du Comité français de la Libération nationale) จนกระทั่งฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถปลดปล่อยกรุงปารีสได้

นาซีเยอรมันยึดครอง[แก้]

หลังการปลดปล่อยปารีส[แก้]

หลังยุทธการปลดปล่อยปารีส ชาร์ล เดอ โกลก็เข้ามาตั้งคณะรัฐบาลเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Gouvernement provisoire de la République française) โดยมีตนเองเป็นประธาน และมีผู้ดำรงตำแหน่งนี้ต่อมาอีก 3 ท่าน ก่อนที่จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับปี พ.ศ. 2489 เป็นการเริ่มต้นยุคสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 4

คณะรัฐบาลเฉพาะกาล[แก้]

ฝรั่งเศส   คณะรัฐบาลเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส   ฝรั่งเศส
(1944 - 1947)
# รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
ประธานคณะรัฐบาลเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
(Chef du Gouvernement provisoire de la République française)
- ชาร์ล เดอ โกล
Charles de Gaulle
3 มิถุนายน 1944 26 มกราคม 1946
- เฟลิกซ์ กวง
Félix Gouin
26 มกราคม 1946 24 มิถุนายน 1946
- ฌอร์ฌ บีโด
Georges Bidault
24 มิถุนายน 1946 16 ธันวาคม 1946
- เลอง บลูม
Léon Blum
16 ธันวาคม 1946 16 มกราคม 1947

สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 4[แก้]

ฝรั่งเศส   สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 4   ฝรั่งเศส
(1947 - 1959)
# รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ พรรคการเมือง
16 แว็งซ็อง โอรียอล
Vincent Auriol
16 มกราคม 1947 16 มกราคม 1954 SFIO
17 เรอเน กอตี
René Coty
16 มกราคม 1954 8 มกราคม 1959 CNIP

สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5[แก้]

ฝรั่งเศส   สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5   ฝรั่งเศส
(1959 - ปัจจุบัน)
# รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ พรรคการเมือง
18 ชาร์ล เดอ โกล
Charles de Gaulle
8 มกราคม 1959 28 เมษายน 1969
(ลาออก)
UNR (1958–1968)
UDR (1968–1969)
- อาแล็ง ปอแอร์
Alain Poher
รักษาการประธานาธิบดี
28 เมษายน 1969 20 มิถุนายน 1969
19 ฌอร์ฌ ปงปีดู
Georges Pompidou
20 มิถุนายน 1969 3 เมษายน 1974
(ถึงแก่อสัญกรรม)
UDR
- อาแล็ง ปอแอร์
Alain Poher
รักษาการประธานาธิบดี
3 เมษายน 1974 27 พฤศจิกายน 1974
20 วาเลรี ฌิสการ์ แด็สแต็ง
Valéry Giscard d'Estaing
27 พฤษภาคม 1974 21 พฤษภาคม 1981 FNRI (1974–1977)
UDF (1977–1981)
21 ฟร็องซัว มีแตร็อง
François Mitterrand
21 พฤษภาคม 1981 17 พฤษภาคม 1995 PS
22 ฌัก ชีรัก
Jacques Chirac
17 พฤษภาคม 1995 16 พฤษภาคม 2007 RPR (1995–2002)
UMP (2002–2007)
23 นีกอลา ซาร์กอซี
Nicolas Sarkozy
16 พฤษภาคม 2007 15 พฤษภาคม 2012 UMP
24 ฟร็องซัว ออล็องด์
François Hollande
15 พฤษภาคม 2012 14 พฤษภาคม 2017 PS
25 แอมานุแอล มาครง
Emmanuel Macron
14 พฤษภาคม 2017 อยู่ในวาระ REM

ลำดับเหตุการณ์[แก้]

สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 4[แก้]

สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5[แก้]

เกร็ดความรู้[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]