รายชื่อบุคคลในยุคสามก๊ก (อ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของบุคคลในประวัติศาสตร์จีนในยุคสามก๊กที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร รายชื่อนี้แสดงชื่อตามสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ชื่อในภาษาจีนกลาง ชื่อในอักษรโรมัน และชื่อเขียนเป็นตัวอักษรจีน กรณีเป็นชื่อบุคคลที่ไม่ปรากฏในสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) จะแสดงเฉพาะชื่อในภาษาจีนกลาง ชื่อในอักษรโรมัน และชื่อเขียนเป็นตัวอักษรจีน

รายชื่อบุคคล[แก้]

ชื่อ ชื่อรอง ปีที่
เกิด
(ค.ศ.)
ปีที่
เสียชีวิต
(ค.ศ.)
บ้านเกิด
(ในวงเล็บคือสถานที่ในปัจจุบัน)
บทบาท สังกัด เคยสังกัด หมายเหตุ
องโยย
หวัง จฺวิ้น
Wang Jun
王濬
ซื่อจื้อ
Shizhi
士治
206 286 อำเภอหู เมืองฮองหลง
(ทางตะวันตกของเมืองหลิงเป่า
มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล ราชวงศ์จิ้น
อองกี๋
หวัง จี
Wang Ji
王基
ปั๋วยฺหวี
Boyu
伯輿
190 261 อำเภอชฺวีเฉิง เมืองตงไหล
(เมืองเจายฺเหวี่ยน มณฑลชานตง)
ขุนพล วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 27.
อองซัน /
อองซาน

หวัง ช่าน
Wang Can
王粲
จ้ง เซฺวียน
Zhongxuan
仲宣
177 217 อำเภอเกาผิง เมืองซันหยง (อำเภอโจฺวเฉิง มณฑลชานตง) ที่ปรึกษา,
ขุนนาง,
บัณฑิต
โจโฉ เล่าเปียว,
เล่าจ๋อง
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 21
อองปิด
หวัง ปี้
Wang Bi
王必
218 ขุนพล โจโฉ
อองเป๋ง
หวัง ผิง
Wang Ping
王平
จื่อจฺวิน
Zijun
子均
248 อำเภอตั้งฉฺวี เมืองปาเส
(อำเภอฉฺวี มณฑลเสฉวน)
ขุนพล จ๊กก๊ก โจโฉ จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 43.
อองลอง /
อ่องหลอง

หวัง หลั่ง
Wang Lang
王朗
จิ่งซิ่ง
Jingxing
景興
228 อำเภอถาน เมืองตองไฮ
(อำเภอถานเฉิง มณฑลชานตง)
ขุนนาง,
ขุนศึก
วุยก๊ก ราชวงศ์ฮั่น จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 13
อองลุย
หวัง เล่ย์
Wang Lei
王累
211 เมืองก๋งฮาน
(เขตซินตู มณฑลเสฉวน)
ที่ปรึกษา เล่าเจี้ยง
อ้องอุ้น
หวัง ยฺหวิ่น
Wang Yun
王允
จื่อชื่อ
Zishi
子師
137 192 อำเภอฉี เมืองไท่ยฺเหวียน
(อำเภอฉี มณฑลชานซี)
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น โฮ่วฮั่นชู เล่มที่ 66
อ้องอุ้ย
หวัง เวย์
Wang Wei
王威
ขุนพล เล่าเปียว
อ้วนซง
เยฺหวียนช่าง
Yuan Shang
袁尚
เสียนฝู่
Xianfu
顯甫
207 อำเภอหรู่หยาง เมืองยีหลำ
(อำเภอชางฉุ่ย มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล,
ขุนศึก
อ้วนซง อ้วนเสี้ยว
อ้วนถำ
เยฺหวียนถาน
Yuan Tan
袁譚
เสี่ยนซือ
Xiansi
顯思
205 อำเภอหรู่หยาง เมืองยีหลำ
(อำเภอชางฉุ่ย มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล,
ขุนศึก
โจโฉ อ้วนเสี้ยว,
อ้วนถำ
อ้วนสุด
เยฺหวียนชู่
Yuan Shu
袁術
กงลู่
Gonglu
公路
199 อำเภอหรู่หยาง เมืองยีหลำ
(อำเภอชางฉุ่ย มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล,
ขุนนาง,
จักรพรรดิ,
ขุนศึก
อ้วนสุด ราชวงศ์ฮั่น
อ้วนเสี้ยว
เยฺหวียนเช่า
Yuan Shao
袁紹
เปิ่นชู
Benchu
本初
202 อำเภอหรู่หยาง เมืองยีหลำ
(อำเภอชางฉุ่ย มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล,
ขุนนาง,
ขุนศึก
อ้วนเสี้ยว ราชวงศ์ฮั่น
อ้วนหงุย
เยฺหวียนเหว่ย
Yuan Wei
袁隗
ชื่อหยาง
Ciyang
次陽
190 อำเภอหรู่หยาง เมืองยีหลำ
(อำเภอชางฉุ่ย มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น
อ้วนหลิม
เยฺหวียนหลิน
Yuan Lin
袁綝
ขุนพล จ๊กก๊ก
อ้วนอิ๋น
เยฺหวียนอิ้น
Yuan Yin
袁胤
อำเภอหรู่หยาง เมืองยีหลำ
(อำเภอชางฉุ่ย มณฑลเหอหนาน)
หลิวซฺวิน อ้วนสุด
อ้วนอุ๋ย
เยฺหวียนอี๋
Yuan Yi
袁遺
โป๋เย่
Boye
伯業
192 อำเภอหรู่หยาง เมืองยีหลำ
(อำเภอชางฉุ่ย มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น
อ้วนฮี
เยฺหวียนซี
Yuan Xi
袁熙
เสี่ยนอี้ /
เสี่ยนยง
Xianyi /
Xianyong
顯奕 / 顯雍
207 อำเภอหรู่หยาง เมืองยีหลำ
(อำเภอชางฉุ่ย มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล,
ขุนศึก
อ้วนฮี
อากุ้ย
Agui
阿貴
212 เมืองซิงกั๋ว
(อำเภอฉินอาน มณฑลกานซู้)
ผู้นำชนเผ่า เผ่าตี้ อรรถธาธิบายจากบันทึกเว่ยเลฺว่
ในจดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 30
อาวสิ้ว
อู๋ จฺวี้
Wu Ju
吳巨
เมืองเตียงสา ขุนพล เล่าเปียว
อาหลัวผาน
Aluopan
阿羅槃
เมืองโย่วเป่ยผิง
(อำเภอถางชาน มณฑลเหอเป่ย)
ผู้สูงศักดิ์ เผ่าอูหวน,
วุยก๊ก
อรรถธาธิบายจากบันทึกเว่ยเลฺว่
ในจดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 30
อาอู้
Awu
阿騖
ภรรยาน้อยของซุนฮิว จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 29
อิเกียด
กานจี๋
Gan Ji
干吉
200 เมืองลงเสีย
(เมืองเจียวหนาน มณฑลซานตง)
ผู้แสวงหา,
นักพรตเต๋า
อุไค้
เว่ย์ ไข่
Wei Ji
衛覬
ปั๋วหรู
Boru
伯儒
229 อำเภออันอิบ เมืองฮอตั๋ง
(ทางเหนือของอำเภอเซี่ย มณฑลฉ่านซี)
นักเขียนอักษรวิจิตร,
ขุนนาง,
บัณฑิต
วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 21
อิเขง /
ซุนเขน

ฉุนยฺหวี ฉฺยง
Chunyu Qiong
淳于瓊
จ้งเจี่ยน
Zhongjian
仲簡
200 เมืองเองฉวน
(เมืองยฺหวี่โจว มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล อ้วนเสี้ยว ราชวงศ์ฮั่น โฮ่วฮั่นชู เล่มที่ 74;
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 1, 6, 17
อิหลำ
กุย หล่าน
Gui Lan
桂嵐
165 204 อำเภอง่อ เมืองง่อกุ๋น
(เมืองซูโจฺว มณฑลเจียงซู)
ขุนพล ซุนกวน
อีเจี้ย /
อิเจี้ย

อีจี๋
Yi Ji
伊籍
จีปั๋ว
Jibo
機伯
เมืองซันหยง
(ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอจินเซียง มณฑลชานตง)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง
จ๊กก๊ก เล่าเปียว จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 38.
อุยก๋วน /
ห้องกวน

หฺวัง เฉฺวียน
Huang Quan
黃權
กงเหิง
Gongheng
公衡
240 อำเภอลั่งจง เมืองปาเส
(เมืองลั่งจง มณฑลเสฉวน)
ขุนพล,
ขุนนาง
วุยก๊ก เล่าเจี้ยง,
เล่าปี่,
จ๊กก๊ก
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 43
อุยของ
เหวฺย์ คัง
Wei Kang
韋康
ยฺเหวียนเจียง
Yuanjiang
元將
212 อำเภอตู้หลิง เมืองเกงเตียว
(เมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี)
ขุนพล,
ขุนนาง
โจโฉ
อุ๋ยซี
หฺวังชื่อ
Lady Huang
黃氏
อำเภอไป๋ฉุ่ย เมืองเหมี่ยนหนาน
(เมืองเซียงหยาง มณฑลหูเป่ย์)
อรรถาธิบายจากเซียงหยางจี้
ในจดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 35
อุยเซียว
หฺวาง เช่า
Huang Shao
黃邵
ขุนพล กบฏโพกผ้าเหลือง
อุยสิง่าน /
ฮองเสงหงัน

หฺวัง เฉิงเยี่ยน
Huang Chengyan
黃承彥
อำเภอไป๋ฉุ่ย เมืองเหมี่ยนหนาน
(เมืองเซียงหยาง มณฑลหูเป่ย์)
บัณฑิต อรรถาธิบายจากเซียงหยางจี้
ในจดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 35
อุยหลง
เหวฺย์ หฺว่าง
Wei Huang
韋晃
218 ราชวงศ์ฮั่น
อุยหวน
เฟ่ย์ กวาน
Fei Guan
費觀
ปินปั๋ว
Binbo
賓伯
อำเภอเหมิง เมืองกังแฮ
(เมืองซิ่นหยาง มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล จ๊กก๊ก เล่าเจี้ยง
อุยเอี๋ยน
เว่ย์ เหยียน
Wei Yan
魏延
เหวินฉาง
Wenchang
文長
234 เมืองงีหยง (เมืองซิ่นหยาง มณฑลเหอหนาน) ขุนพล จ๊กก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 40
อู๋ป้า
Wu Ba
吳霸
ผู้นำกบฏ,
ขุนพล
โจโฉ กบฏโพกผ้าเหลือง
อู่ลู่
Wu Lu
五鹿
ผู้นำกบฏ กบฏโพกผ้าเหลือง
อู๋หฺวาน
Wu Huan
吳桓
ผู้นำกบฏ กบฏโพกผ้าเหลือง
เอี่ยงลอง
เซี่ยง หล่าง
Xiang Lang
向朗
จฺวี้ต๋า
Juda
巨達
247 อำเภออี๋เฉิง เมืองซงหยง
(เมืองอี๋เฉิง มณฑลหูเป่ย์)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง
จ๊กก๊ก เล่าเปียว จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 41
เอียวฉิว
หยาง ชิว
Yang Qiu
楊秋
ขุนพล วุยก๊ก พันธมิตรกวนต๋ง
เอียวปิว /
อิวปิ๋ว

หยาง เปี่ยว
Yang Biao
楊彪
เหวินเซียน
Wenxian
文先
142 225 อำเภอฮฺว่าอิน เมืองฮองหลง
(ทางตะวันออกของเมืองฮฺว่าอิน มณฑลฉ่านซี)
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น
เอียวเป๊ก
หยาง ปั๋ว
楊薄
171 214 ขุนพล เตียวฬ่อ
เอียวสิ้ว /
เอียวสิว

หยาง ซิว
Yang Xiu
楊修
เต๋อจู่
Dezu
德祖
175 219 อำเภอฮฺว่าอิน เมืองฮองหลง
(ทางตะวันออกของเมืองฮฺว่าอิน มณฑลฉ่านซี)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง
โจโฉ
เอียวหงง
หยาง อ๋าง
Yang Ang
楊昂
172 215 ขุนพล เตียวฬ่อ
เอียวหวย
หยาง ไหฺว
Yang Huai
楊懷
212 ขุนพล เล่าเจี้ยง
เอียวหู
หยาง ฟู่
Yang Fu
楊阜
อี้ชาน
Yishan
義山
อำเภอเอ๊กก๋วน เมืองเทียนซุย
(ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอกานกู่ มณฑลกานซู่)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง
วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 25
เอียวเหียม
หยาง เริ่น
Yang Ren
楊任
170 215 ขุนพล เตียวฬ่อ
โอจับ
เหอ เซี่ย
He Qia
和洽
หยางชื่อ
Yangshi
陽士
อำเภอเซเปงก๋วน เมืองยีหลำ
(อำเภอซีผิง มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง วุยก๊ก เล่าเปียว จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 23

รายชื่อตัวละครสมมติ[แก้]

ชื่อ ปีที่
เกิด
(ค.ศ.)
ปีที่
เสียชีวิต
(ค.ศ.)
บทบาท สังกัด เคยสังกัด หมายเหตุ
อองเฮา
หวาง โฮ่ว
Wang Hou
王垕
197 ทหาร โจโฉ สามก๊ก ตอนที่ 17
อิโต
ฉุนยฺหวี เต่า
Chunyu Dao
黃奎
208 ขุนพล โจโฉ สามก๊ก ตอนที่ 41
อุยกุ๋ย
หฺวาง ขุย
Huang Kui
黃奎
211 ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น สามก๊ก ตอนที่ 57
อุยหอง
เว่ย์ หง
Wei Hong
衛弘
คหบดี สามก๊ก ตอนที่ 5
เอียวสง
หยาง ซง
Yang Song
楊松
215 ที่ปรึกษา เตียวฬ่อ สามก๊ก ตอนที่ 64, 65, 67
เอียวเหลง
หยาง หลิง
Yang Ling
楊齡
209 ขุนพล ฮันเหียน สามก๊ก ตอนที่ 53

อ้างอิง[แก้]