รายชื่อบุคคลในยุคสามก๊ก (ต)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของบุคคลในประวัติศาสตร์จีนในยุคสามก๊กที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร รายชื่อนี้แสดงชื่อตามสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ชื่อในภาษาจีนกลาง ชื่อในอักษรโรมัน และชื่อเขียนเป็นตัวอักษรจีน กรณีเป็นชื่อบุคคลที่ไม่ปรากฏในสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) จะแสดงเฉพาะชื่อในภาษาจีนกลาง ชื่อในอักษรโรมัน และชื่อเขียนเป็นตัวอักษรจีน

รายชื่อบุคคล[แก้]

ชื่อ ชื่อรอง ปีที่
เกิด
(ค.ศ.)
ปีที่
เสียชีวิต
(ค.ศ.)
บ้านเกิด
(ในวงเล็บคือสถานที่ในปัจจุบัน)
บทบาท สังกัด เคยสังกัด หมายเหตุ
ตงเซียว
จ่ง เช่า
Zhong Shao
種邵
เซินฝู่
Shenfu
申甫
เมืองลกเอี๋ยง
(เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น
ตงปีน
ถาง ปิน
Tang Bin
唐彬
หรูจง
Ruzong
儒宗
235 294 อำเภอจั้ว แคว้นหลู่ ขุนพล ราชวงศ์จิ้น
ตงยี /
เตียนยี

เติ้ง อี้
Deng Yi
鄧義/鄧羲
อำเภอจางหลิง เมืองลำหยง
(เมืองเจ่าหยาง มณฑลหูเป่ย์)
ที่ปรึกษา โจโฉ เล่าเปียว
ต๋วนกุย
ตฺว้าน กุย
Duan Gui
段珪
189 ขันที ราชวงศ์ฮั่น
ตองจิ๋ว
ถาง โจว
Tang Zhou
唐周
เมืองจี่หนาน
(เมืองจางชิง มณฑลซานตง)
ขุนพล ราชวงศ์ฮั่น เตียวก๊ก
ตังกี๋
ต่ง ซื่อ
Dong Si
董祀
เมืองตันลิว
(เมืองเฉินหลิว มณฑลเหอหนาน)
สามีของซัวเอี๋ยม
ตังควด /
ต๋งเคียด /
เตียวกอด /
ตังขวด

ต่ง เจฺหว
Dong Jue
董厥
กงสี
Gongxi
龔襲
เมืองอี้หยาง
(เมืองซิ่นหยาง มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล,
ขุนนาง
จ๊กก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 35
ตังเจี๋ยว /
ติ๋วเจี๋ยว

ต่ง เจา
Dong Zhao
董昭
กงเหริน
Gongren
公仁
156 236 อำเภอเต๊งโต๋ เมืองเจหิม
(อำเภอติ้งเถา มณฑลชานตง)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง
วุยก๊ก อ้วนเสี้ยว,
เตียวเอี๋ยง
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 14.
ตั๋งต๋ง
ต่ง ช้ง
Dong Chong
董重
189 ขุนพล ราชวงศ์ฮั่น
ตั๋งโต๊ะ
ต่ง จั๋ว
Dong Zhuo
董卓
จ้งอิ่ง
Zhongying
仲穎
192 อำเภอหลินเถา เมืองหลงเส
(อำเภอหมิน มณฑลกานซู่)
ขุนพล,
ขุนนาง,
ขุนศึก
ตั๋งโต๊ะ ราชวงศ์ฮั่น โฮ่วฮั่นชู เล่มที่ 72,
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 6
ตังไทฮอ
ต่ง ไท่โฮ่ว
Empress
Dowager Dong
董太后
189 เมืองโฮกั้น
(อำเภอเซี่ยน มณฑลเหอเป่ย์)
พระพันปีหลวง ราชวงศ์ฮั่น ฮั่นโฮ่วชู เล่มที่ 10
ตั๋งบุ่น
ต่ง หมิน
Dong Min
董旻
ชูอิ่ง
Shuying
叔穎
192 อำเภอหลินเถา เมืองหลงเส
(อำเภอหมิน มณฑลกานซู่)
ขุนพล ตั๋งโต๊ะ
ตังสิน
ต่ง เฉิง
Dong Cheng
董承
200 ขุนพล,
ขุนนาง
ราชวงศ์ฮั่น จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 32
ตั๋งห้อง
ต่ง หฺวัง
Dong Huang
董璜
192 อำเภอหลินเถา เมืองหลงเส
(อำเภอหมิน มณฑลกานซู่)
ขุนพล ตั๋งโต๊ะ
ตันกุ๋น /
ตันกุ๋ย/
ตันกุน/
ตันกุย

เฉิน ฉฺวิน
Chen Qun
陳群
ฉางเหวิน
Changwen
長文
237 อำเภอสฺวี่ชาง เมืองเองฉวน
า(อำเภอสฺวี่ชาง มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 22
ตันเกียว
เฉิน เจี่ยว
Chen Jiao
陳矯
จี้ปี้
Jibi
季弼
237 อำเภอตงหยาง เมืองกองเหลง
(เมืองเทียนฉาง มณฑลอานฮุย)
ขุนนาง วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 22
ตันจิ๋ว
เฉิน จิ้ว
Chen Jiu
陳就
ขุนพล เล่าเปียว
ตันเซ็ก
เฉิน ชื่อ
Chen Shi
陳式
ขุนพล จ๊กก๊ก
ตันต๋ำ
เฉิน ตาน
Chen Dan
陳耽
ฮั่นกง
Hangong
漢公
185 เมืองตองไฮ
(อำเภอถานเฉิง มณฑลซานตง)
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น
ตันหลิม
เฉิน หลิน
Chen Lin
陳琳
ข่งจาง
Kongzhang
孔璋
217 อำเภอเช่อหยาง เมืองกองเหลง
(เมืองหฺวายอาน มณฑลเจียงซู)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง,
บัณฑิต
โจโฉ ราชวงศ์ฮั่น,
อ้วนเสี้ยว
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 6
ตันเสียง
เฉิน เสียง
Chen Xiang
陳翔
จ้งหลิน
Zhonglin
仲麟
เมืองยีหลำ
(อำเภอผิงยฺหวี มณฑลเหอหนาน)
ราชวงศ์ฮั่น
ต้านซี
เฉิน ชื่อ
Lady Chen
陳氏
มารดาของเล่ากี๋ เล่าเปียว
ต้า หง
Dahong
大洪
ผู้นำกบฏ กบฏโพกผ้าเหลือง
เต้เหี้ยน
เจิ้ง เสฺวียน
Zheng Xuan
鄭玄
คางเฉิง
Kangcheng
康成
127 200 อำเภอเกามี่ เมืองปักไฮ
(เมืองเกามี่ มณฑลซานตง)
ขุนนาง,
บัณฑิต
อ้วนเสี้ยว ราชวงศ์ฮั่น
เต๊งหงวน
ติ้ง ยฺเหวียน
Ding Yuan
丁原
เจี้ยนหยาง
Jianyang
建陽
189 ขุนพล,
ขุนนาง,
ขุนศึก
เต๊งหงวน ราชวงศ์ฮั่น จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 7.
เตงหลง
เติ้ง หลง
Deng Long
鄧龍
ขุนพล เล่าเปียว
เตงเหียน
เติ้ง เสียน
Deng Xian
鄧賢
ขุนพล วุยก๊ก เล่าเจี้ยง
เตงฮอง
ติง เฟิ่ง
Ding Feng
丁奉
เฉิงเยฺวียน
Chengyuan
承淵
271 อำเภออันเฟิง เมืองโลกั๋ง
(อำเภอหลูเจียง มณฑลอานฮุย)
ขุนพล ง่อก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 55
เต๋งฮุย
เติ้ง เผ่ย์
Ding Fei
丁斐
เหวินโหว
Wenhou
文侯
อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอานฮุย)
ขุนพล วุยก๊ก ราชวงศ์ฮั่น
เตียวก๊ก
จาง เจฺหว /
จางเจี่ยว
Zhang Jue /
Zhang Jiao
張角
184 เมืองกิลกกุ๋น
(อำเภอผิงเซียง มณฑลเหอเป่ย์)
ผู้นำกลุ่มกบฏ กบฏโพกผ้าเหลือง
เตียวกอง
เจ้า กว่าง
Zhao Guang
趙廣
263 อำเภอจีนเต๋ง เมืองเสียงสัน
(ทางใต้ของอำเภอเจิ้งติ้ง มณฑลเหอเป่ย์)
ขุนพล จ๊กก๊ก
เตียวกั๋ง
เจ้า อ๋าง
Zhao Ang
趙昂
เหวฺ่ย์จาง
Weizhang
偉璋
219 เมืองเทียนซุย
(ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเทียนฉุ่ย มณฑลกานซู่)
ขุนนาง โจโฉ
เตียวกิ๋น
จาง จวิน
Zhang Jun
張鈞
184 เมืองจงซาน
(เมืองเป่าติ้ง มณฑลเหอเป่ย์)
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น
เตียวกี
จาง จฺวี่
Zhang Ju
張舉
189 ผู้นำกบฏ ราชวงศ์ฮั่น
เตียวกี๋
จาง จี้
Zhang Ji
張既
เต๋อหรง
Derong
德容
223 อำเภอเกาหลิ เมืองผิงอี้ ขุนพล,
ขุนนาง
วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 15
เตียวคี
จาง ไข่
Zhang Kai
張闓
ขุนพล โตเกี๋ยม
เตียวคี
จาง จู้
Zhang Zhu
張著
ขุนพล จ๊กก๊ก
เตียวจูล่ง
เจ้า ยฺหวิน
Zhao Yun
趙雲
จื่อหลง
(จูล่ง)
Zilong
子龍
229 อำเภอจีนเต๋ง เมืองเสียงสัน
(ทางใต้ของอำเภอเจิ้งติ้ง มณฑลเหอเป่ย์)
ขุนพล จ๊กก๊ก กองซุนจ้าน
เตียวเจ
จาง จี้
Zhang Ji
張濟
196 อำเภอจู่ลี่ เมืองอู่เวย์
(ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอจิ้งยฺเหวี่ยน มณฑลกานซู่)
ขุนพล,
ขุนศึก
เตียวเจ งิวฮู
เตียวซก
จาง ซู่
Zhang Su
張肅
จวินเจี่ยว
Junjiao
君矯
เมืองจ๊ก
(เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน)
ขุนนาง เล่าเจี้ยง
เตียวซุ่น
จาง ฉุน
Zhang Chun
張純
189 เมืองยีหยง
(เขตมี่ยฺหวิน กรุงปักกิ่ง)
ขุนพล,
ผู้นำกบฏ
ราชวงศ์ฮั่น
เตียวต๋ง
เจ้า จง
Zhao Zhong
趙忠
189 ขันที ราชวงศ์ฮั่น
เตียวตัด
จาง ต๋า
Zhang Da
張達
ขุนพล ซุนกวน จ๊กก๊ก
เตียวเปา
จาง เปา
Zhang Bao
張苞
เมืองตุ้นก้วน
(เมืองจั่วโจว มณฑลเหอเป่ย์)
ขุนพล จ๊กก๊ก
เตียวโป้
จาง เป่า
Zhang Bao
張寶
184 เมืองกิลกกุ๋น
(อำเภอผิงเซียง มณฑลเหอเป่ย์)
ผู้นำกลุ่มกบฏ กบฏโพกผ้าเหลือง
เตียวสง
จาง ซง
Zhang Song
張松
จื่อเฉียว
Ziqiao
子喬
213 เมืองจ๊ก
(เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน)
ที่ปรึกษา,
ขุนนาง
เล่าเจี้ยง
เตียวสิเผง
จาง ชื่อผิง
Zhang Shiping
張世平
เมืองจงซาน
(เมืองติ้งโจว มณฑลเหอเป่ย์)
พ่อค้า
เตียวสิ้ว
จาง ซิ่ว
Zhang Xiu
張繡
207 อำเภอจู่ลี่ เมืองอู่เวย์
(ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอจิ้งยฺเหวี่ยน มณฑลกานซู่)
ขุนพล,
ขุนศึก
โจโฉ เตียวเจ,
เตียวสิ้ว
เตียวหยิม
จาง เริ่น
Zhang Ren
張任
213 ขุนพล เล่าเจี้ยง
เตียวหลำ /
เจียวหลำ

จาง หนาน
Zhang Nan
張南
ขุนพล โจโฉ อ้วนเสี้ยว
เตียวหอง
เจ้า ถ่ง
Zhao Tong
趙統
อำเภอจีนเต๋ง เมืองเสียงสัน
(ทางใต้ของอำเภอเจิ้งติ้ง มณฑลเหอเป่ย์)
ขุนพล จ๊กก๊ก
เตียวหอม
เจ้า ฟ่าน
Zhao Fan
趙範
ขุนนาง,
ขุนศึก
เตียวหอม ราชวงศ์ฮั่น
เตียวหุย
จาง เฟย์
Zhang Fei
張飛
อี้เต๋อ
(เอ๊กเต๊ก)
Yide
益德
221 เมืองตุ้นก้วน
(เมืองจั่วโจว มณฑลเหอเป่ย์)
ขุนพล จ๊กก๊ก
เตียวเหง /
เตียวหัว

จาง เหิง
Zhang Heng
張橫
ขุนพล หันซุย ม้าเท้ง
เตียวเหง
เจ้า ฉฺวี
Zhao Qu
趙衢
ขุนพล วุยก๊ก
เตียวเหยียง
จาง ร่าง
Zhang Rang
張讓
135 189 ขันที ราชวงศ์ฮั่น
เตียวเหลียง
จาง เหลียง
Zhang Liang
張梁
184 เมืองกิลกกุ๋น
(อำเภอผิงเซียง มณฑลเหอเป่ย์)
ผู้นำกลุ่มกบฏ กบฏโพกผ้าเหลือง
เตียวอุ๋น
จาง เวิน
Zhang Wen
張溫
ปั๋วเซิ่น
Boshen
伯慎
191 ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น
เตียวอุ๋น
จาง เวิน
Zhang Wen
張溫
ฮุ่ยชู่
Huishu
惠恕
193 230 อำเภอง่อ เมืองง่อกุ๋น (เมืองซูโจฺว มณฑลเจียงซู) ที่ปรึกษา,
ขุนนาง
ง่อก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 57
เตียวอุ๋น
จาง ยฺหวิ่น
Zhang Yun
張允
เมืองลำหยง
(เมืองหนานหยาง มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล โจโฉ เล่าเปียว
เตียวเอ๊ก
จาง อี๋
Zhang Yi
張翼
ปั๋วกง
Bogong
伯恭
264 อำเภออู่หยาง เมืองเฉียนเว่ย์
(อำเภอเผิงชาน มณฑลเสฉวน)
ขุนพล จ๊กก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 45
เตียวโอย
จาง เว่ย์
Zhang Wei
張衛
อำเภอเฟิง เมืองไพก๊ก
(อำเภอเฟิง มณฑลเจียงซู)
ขุนพล เตียวฬ่อ
เตียวฬ่อ
จาง หลู่
Zhang Lu
張魯
กงฉี
Gongqi
公祺
216 อำเภอเฟิง เมืองไพก๊ก
(อำเภอเฟิง มณฑลเจียงซู)
ขุนนาง,
ผู้นำลัทธิ,
ขุนศึก
โจโฉ ราชวงศ์ฮั่น,
เตียวฬ่อ
เตียวฮ่อง
เจ้า หง
Zhao Hong
趙弘
184 ขุนพล กบฏโพกผ้าเหลือง
แต่ต่อ
เจิ้ง ตู้
Zheng Du
鄭度
เมืองก๋งฮาน
(จังหวัดซินตู มณฑลเสฉวน)
ที่ปรึกษา เล่าเจี้ยง
แตะถ้าย
เจิ้ง ไท่
Zheng Tai
鄭泰
กงเย่
Gongye
公業
เมืองไคเฟิง แคว้นอิจิ๋ว
(เมืองไคเฟิง มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง อ้วนสุด ราชวงศ์ฮั่น
โตสิบ
ตู้ สี
Du Xi
杜襲
จื่อซฺวี่
Zixu
子緒
อำเภอติ้งหลิง เมืองเองฉวน
(อำเภอเย่ มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล,
ขุนนาง
วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 23
โตเอ๋ง
จัว อิง
Zhuo Ying
卓膺
ขุนพล จ๊กก๊ก เล่าเจี้ยง
ไต้เกี้ยว
ต้า เฉียว
Da Qiao
大喬
อำเภอหว่าน เมืองโลกั๋ง
(อำเภอเฉียนชาน มณฑลอันฮุย)
ไต้อ้วน
ไต่ ยฺเหวี่ยน
Dai Yuan
戴源
166 204 ขุนพล ซุนกวน

รายชื่อตัวละครสมมติ[แก้]

ชื่อ ปีที่
เกิด
(ค.ศ.)
ปีที่
เสียชีวิต
(ค.ศ.)
บทบาท สังกัด เคยสังกัด หมายเหตุ
ตันสูน
เฉิน ซุน
Chen Sun
陳孫
ผู้นำกบฏ,
ขุนพล
กบฏเตียวบูและตันสูน เล่าเปียว สามก๊ก ตอนที่ 34
ตันเหง
เฉิน เหิง
Chen Heng
陳橫
195 เล่าอิ้ว สามก๊ก ตอนที่ 15
ตันเอ๋ง
เฉิน อิง
Chen Ying
陳應
209 ขุนพล เตียวหอม สามก๊ก ตอนที่ 52
เตงเมา
เติ้ง เม่า
Deng Mao
鄧茂
184 ขุนพล กบฏโพกผ้าเหลือง สามก๊ก ตอนที่ 1
เตาอวน
ตู้ ยฺเหวี่ยน
Du Yuan
杜遠
200 กบฏโพกผ้าเหลือง สามก๊ก ตอนที่ 27
เตียวบู
จาง อู่
Zhang Wu
張武
ผู้นำกบฏ,
ขุนพล
กบฏเตียวบูและตันสูน เล่าเปียว สามก๊ก ตอนที่ 34
เตี๋ยวเปง
เจ้า เหมิง
Zhao Meng
趙萌
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น สามก๊ก ตอนที่ 3
เตียวหงิม
เจ้า เฉิน
Zhao Cen
趙岑
ขุนพล ตั๋งโต๊ะ สามก๊ก ตอนที่ 5
เตียวเสียน
เตียว ฉาน
Diao Chan
貂蟬
ภรรยาของลิโป้ ลิโป้ สามก๊ก ตอนที่ 8, 9, 16 และ 19
เตียวหงัน
เจ้า เหยียน
Zhao Yan
趙顏
ชาวบ้าน สามก๊ก ตอนที่ 69
โต๊ะเอง
สิง เต้าหรง
Xing Daorong
邢道榮
209 ขุนพล เล่าเตา สามก๊ก ตอนที่ 52

อ้างอิง[แก้]