รายชื่อบุคคลในยุคสามก๊ก (จ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของบุคคลในประวัติศาสตร์จีนในยุคสามก๊กที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร รายชื่อนี้แสดงชื่อตามสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ชื่อในภาษาจีนกลาง ชื่อในอักษรโรมัน และชื่อเขียนเป็นตัวอักษรจีน กรณีเป็นชื่อบุคคลที่ไม่ปรากฏในสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) จะแสดงเฉพาะชื่อในภาษาจีนกลาง ชื่อในอักษรโรมัน และชื่อเขียนเป็นตัวอักษรจีน

รายชื่อบุคคล[แก้]

ชื่อ ชื่อรอง ปีที่
เกิด
(ค.ศ.)
ปีที่
เสียชีวิต
(ค.ศ.)
บ้านเกิด
(ในวงเล็บคือสถานที่ในปัจจุบัน)
บทบาท สังกัด เคยสังกัด หมายเหตุ
จ๊กยี่
ชฺวี อี้
Qu Yi
麴義
เมืองเสเป๋ง
(อำเภอซีหนิง มณฑลชิงไห่)
ขุนพล อ้วนเสี้ยว ฮันฮก
จงป้า
จัง ป้า
Zang Ba
臧霸
เซฺวียนเกา
Xuangao
宣高
อำเภอหัว เมืองไทสัน
(อำเภอเฟ่ย มณฑลซานตง)
ขุนพล วุยก๊ก โตเกี๋ยม,
ลิโป้
จ่ง ฝู
Zhong Fu
種拂
อิ๋งป๋อ
Yingbo
穎伯
เมืองลกเอี๋ยง
(เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น
จง ยฺวี้
Zhong Yu
鍾毓
จื้อชู
Zhishu
稚叔
263 อำเภอฉางเช่อ เมืองเองฉวน
(เมืองฉางเก่อ มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล,
ขุนนาง
วุยก๊ก
จงฮิว /
จงอิ้ว /
เจงอิ้ว

จง เหยา
Zhong Yao
鍾繇
เยฺหวียนฉาง
Yuanchang
元常
151 230 อำเภอฉางเช่อ เมืองเองฉวน
(เมืองฉางเก่อ มณฑลเหอหนาน)
นักเขียน
อักษรวิจิตร,
ขุนนาง
วุยก๊ก ราชวงศ์ฮั่น
จงโฮย
จง ฮุ่ย
Zhong Hui
鍾會
ชื่อจี้
Shiji
士季
225 264 อำเภอฉางเช่อ เมืองเองฉวน
(เมืองฉางเก่อ มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล,
ขุนนาง
วุยก๊ก
จวนกี๋
เฉฺหวียน จี้
Quan Ji
全紀
258 อำเภอเฉียนถาง เมืองง่อกุ๋น
(ทางตะวันตกของเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง)
ขุนนาง ง่อก๊ก
จวนก๋งจู๋
ซุน หลู่ปาน
Sun Luban
全公主

孫魯班

ต้าหู่
Dahu
大虎
อำเภอฟู่ชุ่น เมืองง่อกุ๋น
(ฟู่หยาง มณฑลเจ้อเจียง)
สตรีสูงศักดิ์ ง่อก๊ก
จวนจ๋อง
เฉฺหวียน ฉง
Quan Cong
全琮
จื่อหฺวัง
Zihuang
子璜
198 249 อำเภอเฉียนถาง เมืองง่อกุ๋น
(ทางตะวันตกของเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง)
ขุนพล ง่อก๊ก
จวนต๋วน
เฉฺหวียน ตฺวัน
Quan Duan
全端
อำเภอเฉียนถาง เมืองง่อกุ๋น
(ทางตะวันตกของเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง)
ขุนพล วุยก๊ก ง่อก๊ก
จวนเต๊ก
เฉฺหวียน อี้
Quan Yi
全懌
อำเภอเฉียนถาง เมืองง่อกุ๋น
(ทางตะวันตกของเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง)
ขุนพล วุยก๊ก ง่อก๊ก
จวนเสียง
เฉฺหวียน ชั่ง
Quan Shang
全尚
จื่อเจิน
Zizhen
子真
อำเภอเฉียนถาง เมืองง่อกุ๋น
(ทางตะวันตกของเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง)
ขุนนาง ง่อก๊ก
จวนฮุย
เฉฺหวียน อี
Quan Yi
全禕
อำเภอเฉียนถาง เมืองง่อกุ๋น
(ทางตะวันตกของเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง)
ขุนพล วุยก๊ก ง่อก๊ก
จองกี
จฺวี๋ หู่
Ju Hu
沮鵠
อำเภอกว่างผิง เมืองกิลกกุ๋น
(ทางตะวันออกของอำเภอจีเจ๋อ มณฑลเหอเป่ย์)
ขุนพล อ้วนซง อ้วนเสี้ยว
จองอี้
จง ยฺวี้
Zong Yu
宗預
เต๋อเยี้ยน
Deyan
德豔
263 อำเภออันจ้ง เมืองลำหยง
(ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
อำเภอเติ้งโจว มณฑลเหอหนาน)
ขุนพล,
ขุนนาง
จ๊กก๊ก
จอสิว /
ชีสิว

จฺวี่ โช่ว
Ju Shou
沮授
200 อำเภอกว่างผิง เมืองกิลกกุ๋น
(ทางตะวันออกของอำเภอจีเจ๋อ มณฑลเหอเป่ย์)
ที่ปรึกษา อ้วนเสี้ยว จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 6
จั่ว หลิง
Zuo Ling
左靈
ขุนพล ราชวงศ์ฮั่น
จาง กง
Zhang Gong
張恭
189 ขันที ราชวงศ์ฮั่น
จาง จฺวิ้น
Zhang Jun
張峻
ขุนนาง จ๊กก๊ก
จาง เซี่ยง
Zhang Xiang
張象
ขุนพล ราชวงศ์จิ้น ง่อก๊ก
จางม่านเฉิง
Zhang Mancheng
張曼成
184 ขุนพล กบฏโพกผ้าเหลือง
จาง ยฺวี้
Zhang Yu
張裕
หนานเหอ
Nanhe
南和
อำเภอฉู่ เมืองเซงโต๋
(เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน)
ขุนพล จ๊กก๊ก
จาง หมี
Zhang Mi
張彌
233 ขุนพล ง่อก๊ก
จินปิด /
จิ๋นปี

ฉิน มี่
Qin Mi
秦宓
จื่อชื่อ
Zichi
子勑
226 อำเภอกิมก๊ก เมืองก๋งฮาน
(เมืองเหมียนจู๋ มณฑลเสฉวน)
ขุนนาง จ๊กก๊ก
จิ๋นเหลียง
ฉิน เหลียง
Qin Liang
秦良
ขุนพล วุยก๊ก
จิวเจียด
โจว ซิน
Zhou Xin
周昕
ต้าหมิง
Daming
大明
196 เมืองห้อยเข
(เมืองเช่าซิง มณฑลเจ้อเจียง)
ขุนพล อองลอง ราชวงศ์ฮั่น
จิวซุน
โจว สฺหวิน
Zhou Xun
周循
อำเภอชู เมืองโลกั๋ง
(อำเภอชูเฉิง มณฑลอันฮุย)
ขุนพล ง่อก๊ก
จิวท่าย
โจว ไท่
Zhou Tai
周泰
โย่วผิง
Youping
幼平
อำเภอแฮฌ้อ เมืองกิวกั๋ง
(อำเภอเฟิ่งไถ มณฑลอันฮุย)
ขุนพล ง่อก๊ก
จิวยี่
โจว ยฺหวี
Zhou Yu
周瑜
กงจิ่น
Gongjin
公瑾
175 210 อำเภอชู เมืองโลกั๋ง
(อำเภอชูเฉิง มณฑลอันฮุย)
ขุนพล,
ที่ปรึกษา
ซุนกวน
จิวหอง
โจว ฝาง
Zhou Fang
周魴
Ziyu
子魚
อำเภอหยางเสี้ยน เมืองง่อกุ๋น
(เมืองอี๋ซิง มณฑลเจียงซู)
ขุนพล ง่อก๊ก
จิวอิ๋น
โจว อิ้น
Zhou Yin
周胤
239 อำเภอชู เมืองโลกั๋ง
(อำเภอชูเฉิง มณฑลอันฮุย)
ขุนพล ง่อก๊ก
จีนล่ง
ฉิน หล่าง
Qin Lang
秦朗
เยฺหวียนหมิง
Yuanming
元明
อำเภอยฺหวินจง เมืองซินซิง
(เมืองซินโจว มณฑลชานซี)
ขุนพล วุยก๊ก
จูก๋ง
จู กวาง
Zhu Guang
朱光
ขุนพล วุยก๊ก ราชวงศ์ฮั่น
จูกัดกิ๋น
จูเก๋อ จิ่น
Zhuge Jin
諸葛瑾
จื่อยฺหวี
Ziyu
子瑜
174 241 อำเภอหยางตู เมืองลงเสีย
(อำเภออี๋หนาน มณฑลซานตง)
ขุนพล,
ขุนนาง
ง่อก๊ก
จูกัดกิ๋น
จูเก่อ จฺวิน
Zhuge Jun
諸葛均
อำเภอหยางตู เมืองลงเสีย
(อำเภออี๋หนาน มณฑลซานตง)
ขุนพล จ๊กก๊ก
จูกัดเก๊ก
จูเก่อ เค่อ
Zhuge Ke
諸葛恪
เยฺหวียนซฺวิ่น
Yuanxun
元遜
203 253 อำเภอหยางตู เมืองลงเสีย
(อำเภออี๋หนาน มณฑลซานตง)
ขุนพล,
ขุนนาง,
ผู้สำเร็จราชการ
ง่อก๊ก
จูกัดเขียน
จูเก่อ เฉียน
Zhuge Qian
諸葛虔
ขุนพล วุยก๊ก
จูกัดเจ้ง
จูเก่อ จิ้ง
Zhuge Jing
諸葛靚
จ้งซือ
Zhongsi
仲思
อำเภอหยางตู เมืองลงเสีย
(อำเภออี๋หนาน มณฑลซานตง)
ขุนพล ง่อก๊ก วุยก๊ก
จูกัดเจี๋ยม
จูเก่อ จาน
Zhuge Zhan
諸葛瞻
ซือเยฺหยี่ยน
Siyuan
思遠
227 263 อำเภอหยางตู เมืองลงเสีย
(อำเภออี๋หนาน มณฑลซานตง)
ขุนพล จ๊กก๊ก
จูกัดสง
จูเก่อ ช่าง
Zhuge Shang
諸葛尚
245 263 อำเภอหยางตู เมืองลงเสีย
(อำเภออี๋หนาน มณฑลซานตง)
ขุนพล จ๊กก๊ก
จูกัดสู
จูเก่อ ซฺวี่
Zhuge Xu
諸葛緒
อำเภอหยางตู เมืองลงเสีย
(อำเภออี๋หนาน มณฑลซานตง)
ขุนพล ราชวงศ์จิ้น วุยก๊ก
จูกัดเหลียง
จูเก่อ เลี่ยง
Zhuge Liang
諸葛亮
ข่งหมิง
(ขงเบ้ง)
Kongming
孔明
181 234 อำเภอหยางตู เมืองลงเสีย
(อำเภออี๋หนาน มณฑลซานตง)
ที่ปรึกษา,
ขุนพล,
ขุนนาง,
ผู้สำเร็จราชการ
จ๊กก๊ก
จูกัดเอี๋ยน /
จูกัดตุ้น

จูเก่อ ต้าน
Zhuge Dan
諸葛誕
กงซิว
Gongxiu
公休
258 อำเภอหยางตู เมืองลงเสีย
(อำเภออี๋หนาน มณฑลซานตง)
ขุนพล วุยก๊ก
จูเก่อ กุย
Zhuge Gui
諸葛珪
จฺวินก่ง
Jungong
君貢
187 อำเภอหยางตู เมืองลงเสีย
(อำเภออี๋หนาน มณฑลซานตง)
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น
จูเก่อ เฉียว
Zhuge Qiao
諸葛喬
โป๋ซง
Bosong
伯松
197 223 อำเภอหยางตู เมืองลงเสีย
(อำเภออี๋หนาน มณฑลซานตง)
ขุนพล จ๊กก๊ก
จูเก่อ เสฺหวียน
Zhuge Xuan
諸葛玄
อิ้นอี้
Yinyi
胤誼
197 อำเภอหยางตู เมืองลงเสีย
(อำเภออี๋หนาน มณฑลซานตง)
ขุนพล ราชวงศ์ฮั่น
จูจ้าน
จู จ้าน
Zhu Zan
朱讚
ขุนพล วุยก๊ก
จูตี
จู จื้อ
Zhu Zhi
朱治
จฺวินหลี่
Junli
君理
156 224 อำเภอกู่จาง เมืองตันเอี๋ยง
(อำเภออันจี๋ มณฑลเจ้อเจียง)
ขุนพล ซุนกวน
จูโพ
จู เปา
Zhu Bao
朱褒
ขุนพล จ๊กก๊ก
จูหวน
จีห้วน

จู หฺวาน
Zhu Huan
朱桓
ซิวมู่
Xiumu
休穆
176 238 อำเภออู๋ เมืองง่อกุ๋น
(เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู)
ขุนพล ง่อก๊ก
จูเหลง
จู หลิง
Zhu Ling
朱靈
เหวินโป๋
Wenbo
文博
223 อำเภอชู เมืองชิงเหอ
(ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
อำเภอผิงเยฺหวียน มณฑลซานตง)
ขุนพล วุยก๊ก อ้วนเสี้ยว
จูเหียน
จู หราน
Zhu Ran
朱然
อี้เฟิง
Yifeng
義封
182 249 อำเภอกู่จาง เมืองตันเอี๋ยง
(อำเภออันจี๋ มณฑลเจ้อเจียง)
ขุนพล ง่อก๊ก
จูอิ๋น
จู เอิน
Zhu En
朱恩
253 ขุนนาง ง่อก๊ก
จูอี้
จู อี้
Zhu Yi
朱異
จี้เหวิน
Jiwen
季文
257 อำเภออู๋ เมืองง่อกุ๋น
(เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู)
ขุนพล ง่อก๊ก
จูฮก
หวัง จื่อฝู
Wang Zifu
王子服
จื่อโหยว
Ziyou
子由
ขุนพล ราชวงศ์ฮั่น
จูฮง
จั่ว เฟิง
Zuo Feng
左豐
ขันที ราชวงศ์ฮั่น
จูฮี
จู จฺวิ้น
Zhu Jun
朱儁
กงเหว่ย
Gongwei
公偉
195 อำเภอช่างยฺหวี เมืองห้อยเข
(เมืองช่างยฺหวี มณฑลเจ้อเจียง)
ขุนพล,
ขุนนาง
ราชวงศ์ฮั่น
เจ้า จือ
Zhao Zhi
趙祗
ผู้นำกบฏ กบฏโพกผ้าเหลือง
เจาเจ้ง
โจว จิ้ง
Zou Jing
鄒靖
เมืองเตียงสา
(อำเภอเซียงอิน มณฑลหูหนาน)
ขุนพล ราชวงศ์ฮั่น
เจ๋าซือ
โจว ชื่อ
Lady Zou
鄒氏
อาสะใภ้ของเตียวสิ้ว
เจียวก้าน
เจี่ยง ก้าน
Jiang Gan
蔣幹
จื่ออี้
Ziyi
子翼
เมืองกิวกั๋ง
(ในอำเภอโช่ว มณฑลอันฮุย)
ที่ปรึกษา โจโฉ อรรถาธิบายจากบันทึกเจียงเปียวจ้วน
ในจดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 54
เจียวขิม
เจี่ยง ชิน
Jiang Qin
蔣欽
กงอี้
Gongyi
公奕
219 อำเภอฉิวฉุน เมืองกิวกั๋ง
(อำเภอโช่ว มณฑลอันฮุย)
ขุนพล ซุนกวน จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 55
เจียวจิ๋ว /
เจาจิ๋ว /
เจียวจุย /
ต้าจิ๋ว /
เตียวเจียว

เฉียว โจว
Qiao Zhou
譙周
ยฺหวิ่นหนาน
Yunnan
允南
201 270 อำเภอซีจง เมืองปาเส
(เมืองล่างจง มณฑลเสฉวน)
ขุนนาง,
บัณฑิต
จ๊กก๊ก
เจียวเหีย /
เตียวเหียน

เจียว ชู่
Jiao Chu
焦觸
ขุนพล โจโฉ อ้วนเสี้ยว,
อ้วนฮี
เจียวอ้วน
เจี๋ยง หว่าน
Jiang Wan
蔣琬
กงเหยี่ยน
Gongyan
公琰
246 อำเภอเซียงเซียง เมืองเลงเหลง
(เมืองเซียงเซียง มณฑลหูหนาน)
ขุนพล,
ขุนนาง,
ผู้สำเร็จราชการ
จ๊กก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 44
โจโก๋
เฉา ซง
Cao Song
曹嵩
จฺวี้เกา
Jugao
巨高
193 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น โฮ่วฮั่นชู เล่มที่ 78 /
จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 1
โจงั่ง
เฉา อ๋าง
Cao Ang
曹昂
จื่อซิว
Zixiu
子脩
197 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
ผู้สูงศักดิ์ โจโฉ จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20
โจจิ๋น
เฉา เจิน
Cao Zhen
曹真
จื่อตาน
Zidan
子丹
231 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
ขุนพล วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 9
โจจู๋
จื่อ ฉือ
Zuo Ci
左慈
เยฺหวียนฟ่าง
Yuanfang
元放
เมืองโลกั๋ง
(ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
อำเภอหลูเจียง มณฑลอันฮุย)
นักแสวงหา,
นักพรตเต๋า
โจเจียง
เฉา จาง
Cao Zhang
曹彰
จื่อเหวิน
Ziwen
子文
223 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
ขุนพล,
ผู้สูงศักดิ์
วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 19
โจฉุน
เฉา ฉุน
Cao Chun
曹純
จื่อเหอ
Zihe
子和
210 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
ขุนพล โจโฉ จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 9
โจโฉ
เฉา เชา
Cao Cao
曹操
เมิ่งเต๋อ
Mengde
孟德
155 220 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
ขุนพล,
กวี,
ขุนนาง,
ขุนศึก
โจโฉ ราชวงศ์ฮั่น จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 1
โจซอง
เฉา สฺหว่าง
Cao Shuang
曹爽
เจาโป๋
Zhaobo
昭伯
249 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
ขุนพล,
ขุนนาง,
ผู้สำเร็จราชการ
วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 9
โจป้า
เฉา เป้า
Cao Bao
曹豹
196 ขุนพล ลิโป้ โตเกี๋ยม,
เล่าปี่
อรรถาธิบายจากอิงสฺยงจี้
ในจดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 7,
อรรถาธิบายจากอิงสฺยงจี้
ในจดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 32
โจผี
เฉา พี
Cao Pi
曹丕
จื่อหฺวาน
Zihuan
子桓
187 226 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
จักรพรรดิ วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 2
โจมอ
เฉา เหมา
Cao Mao
曹髦
เยี่ยนชื่อ
Yanshi
彥士
241 260 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
จักรพรรดิ วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 4
โจเมา
จู่ เม่า
Zu Mao
祖茂
ขุนพล ซุนเกี๋ยน
โจยอย
เฉา รุ่ย
Cao Rui
曹叡
เยฺหวียนจ้ง
Yuanzhong
元仲
205 239 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
จักรพรรดิ วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 3
โจสิด
เฉา จื๋อ
Cao Zhi
曹植
จื่อเจี้ยน
Zijian
子建
192 232 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
ผู้สูงศักดิ์,
กวี
วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 19
โจหยิน
เฉา เหริน
Cao Ren
曹仁
จื่อเซี่ยว
Zixiao
子孝
168 223 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
ขุนพล วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 9
โจหอง
เฉา หง
Cao Hong
曹洪
จื่อเหลียน
Zilian
子廉
232 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
ขุนพล วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 9
โจหุ้น
เฉา ซฺวิ่น
Cao Xun
曹訓
249 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
ขุนพล,
ขุนนาง
วุยก๊ก
โจหิม
เฉา สฺยง
Cao Xiong
曹熊
อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
ผู้สูงศักดิ์ วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 19
โจอั๋นบิ๋น
เฉา อันหมิน
Cao Anmin
曹安民
197 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
ผู้สูงศักดิ์ โจโฉ
โจอี้
เฉา ซี
Cao Xi
曹羲
249 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
ขุนพล,
ขุนนาง
วุยก๊ก
โจฮวน
เฉา ฮฺว่าน
Cao Huan
曹奐
จิ่งหมิง
Jingming
景明
246 302 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
จักรพรรดิ วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 4
โจฮอง
เฉา ฟาง
Cao Fang
曹芳
หลานชิง
Lanqing
蘭卿
231 274 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
จักรพรรดิ วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 4
โจฮิว
เฉา ซิว
Cao Xiu
曹休
เหวินเลี่ย
Wenlie
文烈
228 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
ขุนพล วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 9
โจฮู
เฉา อฺวี่
Cao Yu
曹宇
เผิงจู่
Pengzu
彭祖
อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
ผู้สูงศักดิ์ วุยก๊ก จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20
โจเฮา
เฉา เจี๋ย
Cao Jie
曹節
260 อำเภอเจียวก๋วน เมืองไพก๊ก
(เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุย)
พระมเหสี ราชวงศ์ฮั่น โฮ่วฮั่นชู เล่มที่ 9 และ 10
โจ๊ะก๋งหงน /
เจือกองง่วน

ฉือ เทา
Shi Tao
石韜
กว่างยฺเหวียน
(ก๋งหงวน/กองง่วน)
廣元
เมืองเองฉวน
(เมื่องยฺหวี่โจฺว มณฑลเหอหนาน)
ขุนนาง วุยก๊ก

รายชื่อตัวละครสมมติ[แก้]

ชื่อ ปีที่
เกิด
(ค.ศ.)
ปีที่
เสียชีวิต
(ค.ศ.)
บทบาท สังกัด เคยสังกัด หมายเหตุ
จกหยง
จู้หรงฟูเหริน
Lady Zhurong
祝融夫人
ภรรยาของเบ้งเฮ็ก จ๊กก๊ก เผ่าลำมัน สามก๊ก ตอนที่ 90
จงคี
กงฉี่
Gong Qi
龔起
229 ขุนพล จ๊กก๊ก สามก๊ก ตอนที่ 97
จงจิ๋น
จงจิ้น
Zhong Jin
鐘縉
208 ขุนพล โจโฉ สามก๊ก ตอนที่ 41
จงจิ๋น
จงจิ้น
Zhong Jin
鐘進
211 ขุนพล โจโฉ สามก๊ก ตอนที่ 58
จงโป
จงเป่า
Zong Bao
宗寶
194 ขุนพล ขงหยง สามก๊ก ตอนที่ 11
จงสิน
จงเซิน
Zhong Shen
鐘紳
208 ขุนพล โจโฉ สามก๊ก ตอนที่ 41 และ 42
จางซ่าง
Zhang Shang
鐘紳
ขุนพล ราชวงศ์จิ้น สามก๊ก ตอนที่ 120
จินกี๋
ฉิน ฉี
Qin Qi
秦琪
200 ขุนพล โจโฉ สามก๊ก ตอนที่ 27
จิวฉอง
โจว ชาง
Zhou Cang
周倉
219 ขุนพล เล่าปี่ กบฏโพกผ้าเหลือง สามก๊ก ตอนที่ 28, 31, 49, 63, 65, 66, 74 และ 77
จิวเผง
โจว ผิง
Zhou Ping
周平
221 ขุนพล ซุนกวน สามก๊ก ตอนที่ 83
จิวเสี้ยน
โจว ซ่าน
Zhou Shan
周善
211 ขุนพล ซุนกวน สามก๊ก ตอนที่ 61
จีนเบ้ง
ฉิน หมิง
Qin Ming
秦明
234 ขุนพล วุยก๊ก สามก๊ก ตอนที่ 102
จีโฮโต้หยิน
จื่อซฺวี ซ่างเหริน
Zixu Shangren
紫虛上人
นักพรตเต๋า สามก๊ก ตอนที่ 62
จูฮอง
จู ฟาง
Zhu Fang
朱芳
ขุนพล วุยก๊ก สามก๊ก ตอนที่ 110
เจงสวน
เจิง เซฺวียน
Zeng Xuan
曾宣
ขุนพล วุยก๊ก สามก๊ก ตอนที่ 112
เจาปิด
จู่ ปี้
Zu Bi
祖弼
220 ขุนนาง ราชวงศ์ฮั่น สามก๊ก ตอนที่ 80
เจาเปง
เจียว ปิ่ง
Jiao Bing
焦炳
219 ขุนพล โจโฉ สามก๊ก ตอนที่ 71
โจเอ๋ง
เฉา หย่ง
Cao Yong
曹永
211 ขุนพล โจโฉ สามก๊ก ตอนที่ 58

อ้างอิง[แก้]