รายชื่อตำบลในจังหวัดนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำบลในจังหวัดนครราชสีมา มีทั้งหมด 289 ตำบล

รายชื่อตำบลในจังหวัดนครราชสีมา[แก้]

ชื่อตำบล อำเภอ พื้นที่
(ตร.กม.)
ประชากร
(คน)[# 1][1]
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
ในเมือง เมืองนครราชสีมา 37.50 120,354 3209.44
โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา 55.23 29,308 530.65
หนองจะบก เมืองนครราชสีมา 23.56 14,447 613.20
โคกสูง เมืองนครราชสีมา 30.56 11,493 376.07
มะเริง เมืองนครราชสีมา 10.25 9,156 893.26
หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา 54.77 13,150 240.09
ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา 16.63 9,861 592.96
หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา 9.76 10,824 1109.01
พลกรัง เมืองนครราชสีมา 18.65 4,745 254.42
หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา 17.89 15,186 848.85
หัวทะเล เมืองนครราชสีมา 15.59 27,729 1178.64
บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา - 11,925
บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา 19.55 19,465 995.65
พุดซา เมืองนครราชสีมา 53.6 10,240 191.04
บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา 44.36 10,422 234.94
จอหอ เมืองนครราชสีมา - 33,346
โคกกรวด เมืองนครราชสีมา 67.17 22,523 335.31
ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา 60.18 8,724 114.96
หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา 36.61 25,647 700.54
สุรนารี เมืองนครราชสีมา 49.90 21,074 422.32
ในเมือง เมืองนครราชสีมา 15.0 6,497 433.13
ตลาด เมืองนครราชสีมา 22.2 10,332 465.40
พะเนา เมืองนครราชสีมา 18.16 5,251 289.15
หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา 18.50 9,702 524.43
หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา 43.44 6,149 141.55
แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง 46 8,516 185.13
โนนสำราญ แก้งสนามนาง 54.68 7,214 131.93
บึงพะไล แก้งสนามนาง 69.63 10,883 156.29
สีสุก แก้งสนามนาง - 4,733
บึงสำโรง แก้งสนามนาง 43 5,446 126.65
ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ 39.2 7,552 192.65
โป่งแดง ขามทะเลสอ 30.26 5,233 172.93
พันดุง ขามทะเลสอ 30 5,396 179.86
หนองสรวง ขามทะเลสอ 30.26 6,076 200.79
บึงอ้อ ขามทะเลสอ 51.79 5,998 115.81
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 102 12,266 120.25
โนนเมือง ขามสะแกแสง 35.45 4,033 113.76
เมืองนาท ขามสะแกแสง - 5,706
ชีวึก ขามสะแกแสง 51 5,072 99.45
พะงาด ขามสะแกแสง 41.27 4,914 119.06
หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง - 7,137
เมืองเกษตร ขามสะแกแสง 17.7 3,842 217.06
เมืองคง คง 72.04 10,797 149.87
คูขาด คง 78 10,023 128.5
เทพาลัย คง 76.86 9,265 120.54
ตาจั่น คง 75.81 7,961 105.01
บ้านปรางค์ คง 106.44 9,166 86.11
หนองมะนาว คง 66.97 8,314 124.14
หนองบัว คง - 7,723
โนนเต็ง คง - 7,171
ดอนใหญ่ คง 45.37 4,941 108.90
ขามสมบูรณ์ คง 41.06 3,994 97.27
แชะ ครบุรี - 11,373
เฉลียง ครบุรี - 7,617
ครบุรี ครบุรี - 9,455
โคกกระชาย ครบุรี 347 11,679 33.65
จระเข้หิน ครบุรี 478 9,604 20.09
มาบตะโกเอน ครบุรี 72 4,989 69.29
อรพิมพ์ ครบุรี 47.20 5,929 125.61
บ้านใหม่ ครบุรี - 9,687
ลำเพียก ครบุรี 299.60 7,157 31.17
ครบุรีใต้ ครบุรี - 9,608
ตะแบกบาน ครบุรี 58.80 5,227 88.89
สระว่านพระยา ครบุรี 81 5,398 66.64
จักราช จักราช - 12,498
ทองหลาง จักราช - 7,996
สีสุก จักราช 78.03 8,790 112.64
หนองขาม จักราช - 9,588
หนองพลวง จักราช - 7,676
ศรีละกอ จักราช - 9,930
คลองเมือง จักราช 78.03 8,498 108.90
หินโคน จักราช 62.88 6,671 106.09
ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดนครราชสีมา) - 4,862
ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดนครราชสีมา) - 8,168
พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดนครราชสีมา) 22 6,046 274.81
หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดนครราชสีมา) - 10,005
หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดนครราชสีมา) 82 6,966 84.95
ชุมพวง ชุมพวง 58.41 12,369 211.76
ประสุข ชุมพวง 56 12,294 219.53
ท่าลาด ชุมพวง 138.23 12,812 92.68
สาหร่าย ชุมพวง 41 3,835 93.53
ตลาดไทร ชุมพวง 86.91 12,702 146.15
โนนรัง ชุมพวง 56 9,800 175
หนองหลัก ชุมพวง 53.17 5,111 96.12
โนนตูม ชุมพวง 60.74 7,076 116.49
โนนยอ ชุมพวง 54 6,762 125.22
กระโทก โชคชัย 41 7,510 183.17
พลับพลา โชคชัย 47 8,466 180.12
ท่าอ่าง โชคชัย - 8,899
ทุ่งอรุณ โชคชัย 69 8,078 117.07
ท่าลาดขาว โชคชัย 25 4,030 161.2
ท่าจะหลุง โชคชัย 60.25 5,200 86.30
ท่าเยี่ยม โชคชัย 80 11,279 140.98
โชคชัย โชคชัย - 14,482
ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย 52.1 6,648 127.60
ด่านเกวียน โชคชัย - 9,149
กุดพิมาน ด่านขุนทด 62.05 9,802 157.96
ด่านขุนทด ด่านขุนทด 67.7 15,421 227.78
ด่านนอก ด่านขุนทด 47 4,209 89.55
ด่านใน ด่านขุนทด 73 4,789 65.60
ตะเคียน ด่านขุนทด 107.12 11,604 108.32
ตำบลบ้านเก่า ด่านขุนทด 88.29 7,435 84.21
บ้านแปรง ด่านขุนทด 79.86 6,663 83.43
พันชนะ ด่านขุนทด 89.28 6,540 73.25
สระจรเข้ ด่านขุนทด 83.38 6,219 74.58
หนองกราด ด่านขุนทด 159.5 9,889 62
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด 70.73 8,782 124.16
หนองบัวละคร ด่านขุนทด 42.46 3,540 83.37
หินดาด ด่านขุนทด 107 13,626 127.34
ห้วยบง ด่านขุนทด 200.97 10,551 52.50
โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด 47.74 4,495 94.15
หนองไทร ด่านขุนทด 65.18 5,100 78.24
สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ 69.59 7,243 104.08
หนองแวง เทพารักษ์ 154.85 9,066 58.54
บึงปรือ เทพารักษ์ 74 4,205 56.82
วังยายทอง เทพารักษ์ 56.58 4,783 84.53
โนนแดง โนนแดง - 8,452
โนนตาเถร โนนแดง 28.77 3,875 134.68
สำพะเนียง โนนแดง 38 4,849 127.60
วังหิน โนนแดง 47 4,523 96.23
ดอนยาวใหญ่ โนนแดง - 3,475
โนนไทย โนนไทย 68.9 12,266 178.02
ด่านจาก โนนไทย 53.85 8,748 162.45
กำปัง โนนไทย 53 9,760 184.15
สำโรง โนนไทย 50.85 6,944 136.55
ค้างพลู โนนไทย 58.73 5,324 90.65
บ้านวัง โนนไทย 38.38 4,642 120.94
บัลลังก์ โนนไทย 85.34 7,979 93.49
สายออ โนนไทย 33.17 7,261 218.90
ถนนโพธิ์ โนนไทย 37.44 3,895 104.03
มะค่า โนนไทย - 4,127
โนนสูง โนนสูง 12.95 9,578 739.61
ใหม่ โนนสูง 67 12,805 191.11
โตนด โนนสูง 35.82 7,651 213.59
บิง โนนสูง - 6,778
ดอนชมพู โนนสูง 44.31 7,809 176.23
ธารปราสาท โนนสูง 49.49 10,111 204.30
หลุมข้าว โนนสูง 100.22 10,416 103.93
มะค่า โนนสูง 83.97 10,042 119.59
พลสงคราม โนนสูง - 8,598
จันอัด โนนสูง 30.15 4,990 165.50
ขามเฒ่า โนนสูง 46.59 6,211 133.31
ด่านคล้า โนนสูง 29 8,558 295.10
ลำคอหงษ์ โนนสูง 45.19 6,496 143.74
เมืองปราสาท โนนสูง 68.77 7,520 109.35
ดอนหวาย โนนสูง 20.49 3,632 177.25
ลำมูล โนนสูง 20.86 3,650 174.97
เมืองพะไล บัวลาย 34.26 4,158 121.36
โนนจาน บัวลาย 29.89 7,064 236.33
บัวลาย บัวลาย 51.02 7,464 146.29
หนองหว้า บัวลาย 34.62 5,245 151.50
บัวใหญ่ บัวใหญ่ 55.97 21,371 381.82
ห้วยยาง บัวใหญ่ 59.86 7,500 125.29
เสมาใหญ่ บัวใหญ่ 28 4,791 171.10
ดอนตะหนิน บัวใหญ่ 28.19 4,170 147.92
หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ 46.40 6,863 147.90
โนนทองหลาง บัวใหญ่ 58.81 8,503 144.58
กุดจอก บัวใหญ่ 46.65 5,792 124.15
ด่านช้าง บัวใหญ่ 29.71 7,536 253.65
ขุนทอง บัวใหญ่ 51 7,966 156.19
หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ - 6,580
บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม - 5,661
วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม - 2,463
โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม - 8,841
ช่อระกา บ้านเหลื่อม 47.81 3,685 77.07
ประทาย ประทาย 47.0 10,202 217.06
หนองพลวง ประทาย - 5,670
หันห้วยทราย ประทาย - 5,478 -
วังไม้แดง ประทาย 55.47 6,349 114.45
โนนเพ็ด ประทาย - 5,653
กระทุ่มราย ประทาย - 7,187
นางรำ ประทาย 39 5,798 148.66
หนองค่าย ประทาย 35.6 5,087 142.89
ตลาดไทร ประทาย 47.0 5,894 125.40
ดอนมัน ประทาย 37 5,321 143.81
ทุ่งสว่าง ประทาย 30 4,738 157.93
โคกกลาง ประทาย - 5,957
เมืองโดน ประทาย 36 3,988 110.77
เมืองปัก ปักธงชัย - 17,053
ตะคุ ปักธงชัย 106 12,130 114.43
โคกไทย ปักธงชัย 45 4,886 108.57
สำโรง ปักธงชัย 42 3,508 83.52
ตะขบ ปักธงชัย - 14,483
นกออก ปักธงชัย 60 5,819 96.98
ดอน ปักธงชัย 50 4,183 83.66
ตูม ปักธงชัย 45 5,545 123.22
งิ้ว ปักธงชัย 27 6,676 247.25
สะแกราช ปักธงชัย 79.08 8,490 107.08
ลำนางแก้ว ปักธงชัย - 5,260
ภูหลวง ปักธงชัย 96 5,778 60.18
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย - 9,684
สุขเกษม ปักธงชัย - 4,751
เกษมทรัพย์ ปักธงชัย 10.40 3,598 345.96
บ่อปลาทอง ปักธงชัย - 4,338
ปากช่อง ปากช่อง - 33,346
กลางดง ปากช่อง - 13,456
จันทึก ปากช่อง 165.71 17,734 107.01
วังกะทะ ปากช่อง 144 9,660 67.08
หมูสี ปากช่อง 378 13,366 35.35
หนองสาหร่าย ปากช่อง - 40,939
ขนงพระ ปากช่อง 94.54 13,085 138.40
โป่งตาลอง ปากช่อง 108.69 5,405 49.72
คลองม่วง ปากช่อง 111.04 10,520 94.74
หนองน้ำแดง ปากช่อง 77.57 10,232 131.90
วังไทร ปากช่อง 134.34 11,514 85.70
ปากช่อง ปากช่อง - 8,194
สระพระ พระทองคำ 56.3 7,991 141.93
มาบกราด พระทองคำ - 4,483
พังเทียม พระทองคำ 82.49 9,121 110.59
ทัพรั้ง พระทองคำ 110.5 11,747 106.30
หนองหอย พระทองคำ 63 7,378 117.11
ในเมือง พิมาย 48.06 22,928 447.07
สัมฤทธิ์ พิมาย 41.78 9,137 218.69
โบสถ์ พิมาย 156.30 19,445 76.41
กระเบื้องใหญ่ พิมาย 71.60 6,374 89.02
ท่าหลวง พิมาย 58.37 5,763 98.73
รังกาใหญ่ พิมาย 74.34 14,279 193.42
ชีวาน พิมาย 61.63 4,658 75.58
นิคมสร้างตนเอง พิมาย 89.6 11,159 124.54
กระชอน พิมาย 97.07 8,329 85.80
ดงใหญ่ พิมาย 84.43 10,829 128.26
ธารละหลอด พิมาย 40 4,046 101.15
หนองระเวียง พิมาย 116 10,936 94.27
เมืองยาง เมืองยาง 68.54 8,103 118.22
กระเบื้องนอก เมืองยาง 65.13 7,020 107.78
ละหานปลาค้าว เมืองยาง 66 7,418 112.39
โนนอุดม เมืองยาง - 5,250
ขุย ลำทะเมนชัย - 7,178
บ้านยาง ลำทะเมนชัย 110.96 7,040 63.44
ช่องแมว ลำทะเมนชัย 94 12,356 131.44
ไพล ลำทะเมนชัย - 6,130
วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว - 10,539
วังหมี วังน้ำเขียว 202 10,183 50.41
ระเริง วังน้ำเขียว 99 6,066 61.27
อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว 257 11,476 44.65
ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว - 7,313
สีคิ้ว สีคิ้ว - 15,997
บ้านหัน สีคิ้ว 47.77 4,600 96.29
กฤษณา สีคิ้ว 194 7,417 38.23
ลาดบัวขาว สีคิ้ว 148.54 19,400 130.60
หนองหญ้าขาว สีคิ้ว - 10,131
กุดน้อย สีคิ้ว 87 7,738 88.94
หนองน้ำใส สีคิ้ว 101 13,316 131.84
วังโรงใหญ่ สีคิ้ว 111 8,323 74.98
มิตรภาพ สีคิ้ว - 13,585
คลองไผ่ สีคิ้ว 116.32 9,768 83.97
ดอนเมือง สีคิ้ว - 7,632
หนองบัวน้อย สีคิ้ว - 6,410
สีดา สีดา - 4,515
โพนทอง สีดา 35.8 5,193 145.05
โนนประดู่ สีดา 50.60 3,831 75.71
สามเมือง สีดา - 4,747
หนองตาดใหญ่ สีดา - 5,407
สูงเนิน สูงเนิน 71.4 20,768 290.86
เสมา สูงเนิน - 9,151
โคราช สูงเนิน 7.2 2,634 365.83
บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน 41.2 4,353 105.65
โนนค่า สูงเนิน 80.05 5,032 62.86
โค้งยาง สูงเนิน - 2,554
มะเกลือเก่า สูงเนิน 180.70 13,063 72.29
มะเกลือใหม่ สูงเนิน 124.68 8,227 65.98
นากลาง สูงเนิน - 7,560
หนองตะไก้ สูงเนิน 116 7,170 61.81
กุดจิก สูงเนิน - 4,620
เสิงสาง เสิงสาง - 14,640
สระตะเคียน เสิงสาง 273 11,697 42.84
โนนสมบูรณ์ เสิงสาง - 10,498
กุดโบสถ์ เสิงสาง 284 14,377 50.62
สุขไพบูลย์ เสิงสาง 128 11,620 90.78
บ้านราษฎร์ เสิงสาง - 7,524
หนองบุนนาก หนองบุญมาก 101.29 10,670 105.34
สารภี หนองบุญมาก - 9,467
ไทยเจริญ หนองบุญมาก - 3,096
หนองหัวแรต หนองบุญมาก 93.99 8,871 94.38
แหลมทอง หนองบุญมาก 60.22 6,154 102.19
หนองตะไก้ หนองบุญมาก - 8,541
ลุงเขว้า หนองบุญมาก 48.69 4,719 96.91
หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก - 4,109
บ้านใหม่ หนองบุญมาก 34.87 5,137 147.31
ห้วยแถลง ห้วยแถลง 43.5 10,252 235.67
ทับสวาย ห้วยแถลง - 4,424
เมืองพลับพลา ห้วยแถลง - 8,864
หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง 84 9,422 112.16
หินดาด ห้วยแถลง - 10,575
งิ้ว ห้วยแถลง 45 8,773 194.95
กงรถ ห้วยแถลง 52 4,458 85.73
หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง 81 10,603 130.90
ตะโก ห้วยแถลง 35.9 4,568 127.24
ห้วยแคน ห้วยแถลง 28 4,352 155.42
หมายเหตุ
  1. จำนวนประชากรปี พ.ศ. 2564

อ้างอิง[แก้]

  1. ข้อมูลจำนวนประชากร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง