รายชื่อซูเราะฮ์ในอัลกุรอาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ซูเราะฮ์แรก ของคำภีร์อัลกุรอาน ที่มี 7 อายะฮ์

ในอัลกุรอานมีการแบ่งเป็นซูเราะฮ์ (ตอน) และแบ่งอีกเป็น อายะฮ์ (โองการ) ทุกซูเราะฮ์จะเริ่มด้วย بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ("ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ"(รู้จักกันในชื่อบัสมาละฮ์))ยกเว้นซูเราะฮ์อัต-เตาบะฮฺ[1] มี 29 ซูเราะฮ์ที่เริ่มด้วย มุกอตตาอัต (อักษรเดี่ยว) โดยแต่ละอักษรไม่มีความหมายชัดเจน[2][3] อาจเป็นเรื่องสำคัญที่จะกล่าวถึงเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อบูรณะลำดับเหตุการณ์ของอัลกุรอ่าน [4]

การจัดให้แนวนอนเป็นยุซที่มีความยาวของซูเราะฮ์ต่างๆในนั้น

ตาราง[แก้]

ซูเราะฮ์
# ชื่ออาหรับ ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย จำนวนอายะฮฺ จำนวนการรุกุอฺ ประเภท ถูกประทานโองการเมื่อ แบบอียิปต์[5][6][7] มุกอตตาอัต (อักษรเดี่ยว)[3] ชื่อเทียบกับ เนื้อหา จำนวนสุยูดสะญะดะห์ จำนวนหน้า
1 الفاتحة

أم الكتاب، أم القرآن، السبع المثاني، الحمد، الشفاء، سورة الصلاة، الأساس

The Opening

Mother of the Book, Mother of the Koran, The Oft-Recited Seven, Praise, The Cure, Chapter of the Prayer, The Foundation

อัลฟาติหะฮฺ

มารดาแห่งคำภีร์, มารดาแห่งกุรอ่าน, โองการที่อ่านซ้ำทั้ง 7, การสรรเสริญ, การรักษา, บทแห่งการละหมาด, การก่อตั้ง

7 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 5 ทั้งซูเราะฮ์ [8]
 • หลักการพื้นฐานของอัลกุรอ่านโดยย่อ[8]
 • การสวดมนตร์ต่อพระเจ้าครอบคลุมทุกความต้องการ
0 5
2 البقرة The Cow อัล-บะเกาะเราะฮฺ 286 40 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 281 ถูกประทานในวันฮัจญ์อำลาที่มินา 87 อะลีฟ ลาม มีม v. 67-73 [8] 0 48
3 آل عمران Al Imran อาละอิมรอน 200 20 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 89 อะลีฟ ลาม มีม v. 33, 35 [8] 0 27
4 النساء Women อัน-นิซาอฺ 176 24 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 92 ทั้งซูเราะฮ์ [8]
 • ความสามัคคีของเผ่าพันธุ์มนุษย์และภาระผูกพันร่วมกันของชายและหญิง (v. 1) [8]
 • คำถามเกี่ยวกับครอบครัว (รวมถึงการแต่งงานและมรดก) และเน้นเรื่องความยุติธรรม[8]
 • สิทธิสตรี[8]
 • สันติสุข, สงคราม และผู้เสแสร้ง[8]
 • ชาวคำภีร์
0 29
5 المائدة The Table Spread อัล-มาอิดะฮฺ 120 16 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 3 ถูกประทานในวันฮัจญ์อำลาที่เขาอารอฟัต 112 v. 112-114 [8] 0 22
6 الأنعام Cattle อัล-อันอาม 165 20 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 20, 23, 91, 93, 114, 151, 152, 153 มาจากมะดีนะฮ์ 55 v. 136.[8]
 • เอกภาพและเอกลักษณ์ของพระเจ้า[8]
 • การปฏิเสธของผู้นับถือหลายพระผู้เป็นเจ้า
 • การปฏิเสธความเชื่อโชคลางเกี่ยวกับสัตว์ กับการต่อว่าศาสนาอิสลาม [8]
0 23
7 الأعراف The Heights อัล-อะอฺรอฟ 206 24 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 163-170 มาจากมะดีนะฮ์ 39 อะลีฟ ลาม มีม ซอด v. 46, 48 [8] 1 26
8 الأنفال Spoils of War อัล-อันฟาล 75 10 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 30-36 มาจากมักกะฮ์ 88 v. 1 [8]
 • ยุทธการที่บะดัร (ฮ.ศ.2) และกฎในระหว่างการทำสงคราม [8]
 • หลักคำสอนของการเสียสละโดยการกระทำต่างๆ [8]
0 10
9 التوبة

البراءة

Repentance

The Absolution

อัต-เตาบะฮฺ

การอภัยโทษ

129 16 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 ยกเว้น 2 อายะฮ์สุดท้ายมาจากมักกะฮ์ 113
 • ทำไมและเพราะเหตุใดที่ต่อสู้กับผู้ปฏิเสธศรัทธา
 • การวิจารณ์ผู้นำศาสนาที่ทุจริต
 • บททดสอบในช่วงสงครามและ บทลงโทษ ของผู้เสแสร้ง
 • ใครสมควรได้รับการบริจาค
 • ความภักดีและการเชื่อฟังต่อพระเจ้าและศาสดา
0 21
10 يونس Jonah ยูนุส 109 11 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 40, 94, 95, 96 มาจากมะดีนะฮ์ 51 อะลีฟ ลาม รอ v. 98 [8]
 • การสร้างอัลกุรอ่านโดยที่มุฮัมหมัดไม่ได้เป็นคนแต่ง (v. 15-17, 37-38, 94) [8]
 • คำตอบของการท้าทายโดยผู้บูชารูปปั้นชาวมักกะฮ์
 • ทุกสิ่งมีชีวิตต้องกลับคืนสู่พระเจ้า
 • ความไม่แน่นอนของการคาดเดา (ผู้บูชารูปปั้นถูกเรียกว่าความไม่แน่นอน)
 • การตอบสนองของกลุ่มชนต่างๆ:
  • ผู้คนของนูฮ ปฏิเสธทางนำโดยสิ้นเชิง
  • ฟาโรห์ เชื่อตอนที่สายเกินไป
  • ผู้คนของยูนุส เชือทางนำและได้การช่วยเหลือ
0 13
11 هود Hud ฮูด 123 10 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 12, 17, 114 มาจากมะดีนะฮ์ 52 อะลีฟ ลาม รอ v. 50-60
 • การปฏิเสธของผู้บูชารูปปั้นอย่างต่อเนื่อง
 • เรื่องราวของศาสดาในอดีตและความกล้าหาญของศาสดาและผู้ศรัทธา:
0 15
12 يوسف Joseph ยูซุฟ 111 12 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 1, 2, 3, 7 มาจากมะดีนะฮ์ 53 อะลีฟ ลาม รอ ทั้งซูเราะฮ์ 0 14
13 الرعد Thunder อัรเราะอฺดฺ 43 6 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 96 อะลีฟ ลาม มีม รอ v. 13 [8]
 • การแสดงอำนาจของพระเจ้าจากสิ่งมีชีวิต
 • การแสดงให้เห็นและผลของการยอมรับกับการปฏิเสธ [8]
1 6
14 إبراهيم Abraham อิบรอฮีม 52 7 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 28, 29 มาจากมะดีนะฮ์ 72 อะลีฟ ลาม รอ v. 35-41 [8]
 • การแสดงให้เห็นทางนำให้แก่มนุษยชาติจากความมืดสู่แสงสว่าง [8]
 • การยอมรับและปฏิเสธพรของพระเจ้า
 • อดทนและเชื่อมั่นในพระเจ้า
 • ความรุนแรงในการลงโทษของพระเจ้า
 • บทสวดของอิบรอฮิม
0 7
15 الحجر The City of Stone หรือ The Rocky Plain อัลฮิจรฺ 99 6 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 87 มาจากมะดีนะฮ์ 54 อะลีฟ ลาม รอ v. 80 [8]
 • คำสั่งของพระเจ้าคือสิ่งที่จำเป็น
 • การตอบรับการท้าทายต่อกผู้บูชารูปปั้น
 • การสร้างอะดัม และ อิบลีสปฏิเสธที่จะโค้งคำนับ
 • ทูตสวรรค์นำข่าวดีให้กับอิบรอฮิมเกี่ยวกับการกำเนิดอิสฮาค และเรื่องราวของลูฎ
 • การบรรยายถึงมีเดียน และซะมูด
 • การเตือนศาสดาโดยให้มีความอดทนและอธิบายให้ละเอียด
0 5
16 النحل

النعم

The Bee

The Blessings

อันนะหฺลฺ

พร

128 16 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 ยกเว้น 3 อายะฮ์สุดท้ายมาจากมะดีนะฮ์ 70 v. 68-69 [8]
 • พรของพระเจ้าหลายประการที่ให้กับมนุษย์ [8]
 • การปฏิเสธและคำเตือนต่อผู้บูชารูปปั้น
 • ความสำคัญของความซื่อตรงและการรักษาคำสาบาน
1 15
17 الإسراء

بني إسراءيل، سبحان

The Night Journey

The Children of Israel, Glory

อัลอิสรออฺ

ลูกหลานของอิสราเอล, ความรุ่งโรจน์

111 12 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 26, 32, 33, 57, 73-80 มาจากมะดีนะฮ์ 50 v. 1 [8] 1 11
18 الكهف The Cave อัลกะฮฺฟฺ 110 12 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 28, 83-101 มาจากมะดีนะฮ์ 69 v. 13-20 [8]
 • เรื่องราวที่สำคัญในนี้คือ:[8]
  • ชาวถ้ำ (v. 13-20) [8]
  • คนรวยและคนจน (v. 32-44) [8]
  • มูซา (โมเสส) กับนักปราชญ์ที่ไม่มีชื่อ (v. 60-82) [8]
  • อุปมานิทัศน์ของซุลก็อรฺนัยน์ (v. 83-98) [8]
0 11
19 مريم Mary มัรยัม 98 6 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 58 และ 71 มาจากมะดีนะฮ์ 44 กาฟ ฮา ยา ไอน ซอด v. 16-37 [8] 1 7
20 طه Ta-Ha ฏอฮา 135 8 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 130 และ 131 มาจากมะดีนะฮ์ 45 ตอ ฮา [notes 1] v. 1 [8]
 • ทางนำโดยพระเจ้าผ่านทางศาสดา[8]
 • ความจริงพื้นฐานที่มีอยู่ในศาสนาทั้งหมดมีเหมือนกัน[8]
  • เรื่องราวของมูซา (v. 9-98) [8]
0 10
21 الأنبياء The Prophets' อัลอัมบิยาอฺ 112 7 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 73 v. 48-91 [8]
 • ความเป็นเอกภาพ, เอกลักษณ์ และความมีชัยของพระเจ้า[8]
 • ความต่อเนื่องและความสามัคคีของการเปิดเผยของพระเจ้า[8]
  • เรื่องราวของศาสดาในอดีต (v. 48-91) [8]
  • บรรดาผู้ศรัทธาในทุกความเชื่ออยู่ในกลุ่มเดียวกัน (v. 92) [8]
0 10
22 الحج The Pilgrimage อัลฮัจยฺ 78 10 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 52-55 ถูกประทานระหว่างมักกะฮ์และมะดีนะฮ์ 103 v. 25-38 [8]
 • การแสวงบุญที่มักกะฮ์และบางส่วนของพิธีกรรมที่เชื่อมต่อกัน (v. 25-38) [8]
2 10
23 المؤمنون The Believers อัลมุอฺมินูน 118 6 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 74 v. 1 [8]
 • ศาสนาที่แท้จริง[8]
 • หลักฐานการมีอยู่ของผู้สร้างและความรับผิดชอบสูงสุดของมนุษย์ก่อนพระองค์[8]
 • ความเป็นเอกภาพทางศาสนาถูกทำลายโดยความเห็นแก่ตัว, ความโลภและการดิ้นรนหลังมีอำนาจ (v. 52-53) [8]
 • เป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อในพระเจ้าโดยไม่เชื่อชีวิตหลังความตาย[8]
0 8
24 النور Light อันนูรฺ 64 9 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 102 v. 35 [8]
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกฎจริยธรรมระหว่างผู้ชายและผู้หญิง[8]
 • คำอุปมาเรื่องลึกลับของ ‘แสงจากพระเจ้า’ ("โองการแห่งแสง"). (v. 35) [8]
0 10
25 الفرقان The Criterion อัลฟุรกอน 77 6 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 68-70 มาจากมะดีนะฮ์ 42 v. 1 [8]
 • จุดประสงค์ของการเปิดเผยทุกอย่างของพระเจ้าคือการให้เกณฑ์ในความเป็นจริงและเท็จ[8]
 • ความเป็นมนุษย์ของอัครสาวกทุกคนที่พระเจ้าส่งมาให้มนุษย์ (v. 20) [8]
 • การเปิดเผยของพระเจ้าเป็นของความคิดของพระเจ้า[8]
1 7
26 الشعراء The Poets อัชชุอะรออฺ 227 11 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 197 และ 224-227 มาจากมะดีนะฮ์ 47 ตอ ซีน มีม v. 224 [8]
 • ความอ่อนแอของมนุษย์ที่จะทำให้เขาปฏิเสธโองการของพระเจ้าและบูชาอำนาจและทรัพย์สิน ฯลฯ[8]
0 10
27 النمل The Ants อันนัมลฺ 93 7 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 48 ตอ ซีน v. 18 [8] 1 9
28 القصص The Story อัลเกาะศ็อศ 88 9 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 52-55 มาจากมะดีนะฮ์และ 85 มาจากญุหฺฟาในช่วงฮิจเราะฮ์ 49 ตอ ซีน มีม v. 25 [8]
 • มนุษย์ในแง่ชีวิตของมูซา[8]
0 11
29 العنكبوت The Spider อัลอังกะบูต 69 7 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 1-11 มาจากมะดีนะฮ์ 85 อะลีฟ ลาม มีม v. 41 [8]
 • คำอุปมาเรื่อง "บ้านของแมงมุม" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อที่ผิดพลาดที่ถูกกำหนดให้ปลิวไปตามลมแห่งความจริง (v. 41) [8]
0 9
30 الروم Byzantium อัรฺรูม 60 6 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 17 มาจากมะดีนะฮ์ 84 อะลีฟ ลาม มีม v. 1 [8] 0 7
31 لقمان Luqman ลุกมาน 34 4 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 27-29 มาจากมะดีนะฮ์ 57 อะลีฟ ลาม มีม v. 12-19 [8]
 • เรื่องราวของลุกมาน นักปราชญ์ในตำนานให้คำปรึกษาลูกชายของเขา (v. 12-19) [8]
0 4
32 السجدة

المضاجع، الم تنزيل

Prostration

The Beds, Alif Lam Meem Revelation

อัซซัจญดะฮฺ

เตียง, การปฏิวัติแห่งอะลีฟ ลาม มีม

30 3 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 16-20 มาจากมะดีนะฮ์ 75 อะลีฟ ลาม มีม v. 15 [8]
 • การสร้างของพระเจ้า[11]
 • การเปิดเผยของพระเจ้าและการยอมรับหรือการปฏิเสธของมนุษย์[11]
 • วันพิพากษา[11]
1 3
33 الأحزاب The Confederates อัลอะหฺซาบ 73 9 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 90 v. 9-27 [8] 0 10
34 سبأ Sheba สะบะอฺ 54 6 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 58 v. 15-20 [8]
 • ความสำคัญของความรู้ที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้ (v. 9) [8]
 • เรื่องราวของผู้คนแห่งชีบา เป็นตัวอย่างในอำนาจ, ทรัพย์สินและความรุ่งโรจน์ของมนุษย์ (v. 15-20) [8]
 • จงใส่ใจในพระเจ้าเสมอ (v. 46) [8]
0 7
35 فاطر

الملائكة

The Originator

Angels

ฟาฏิร

ทูตสวรรค์

45 5 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 43 v. 1 [8]
 • อำนาจของพระเจ้าในการสร้างและชุบชีวิต[8]
 • การเปิดเผยความปรารถนาของพระเจ้าโดยศาสดาคนนี้[8]
0 6
36 يس Ya Seen ยาซีน 83 5 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 45 มาจากมะดีนะฮ์ 41 ยา ซีน [notes 2] v. 1 [8]
 • ความรับผิดชอบทางศีลธรรมของมนุษย์, การฟื้นคืนชีพและการพิพากษาของพระเจ้า[8]
 • จะท่องไปถึงความตายและในการสวดมนต์ของคนตาย[8]
0 6
37 الصافات Those Ranged in Ranks อัศศ็อฟฟาต 182 5 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 56 v. 1 [8]
 • การฟื้นคืนชีพและมนุษย์ทุกคนต้องถูกถามก่อนหน้าพระเจ้า[8]
 • ความต้องการคำแนะนำของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง[8]
  • เรื่องราวของศาสดายุคก่อน (v. 75-148) [8]
0 7
38 ص

داوود

Sad

David

ศอด

ดาวูด

88 5 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 38 ศอด v. 1 [8]
 • คำแนะนำของพระเจ้าและปฏิเสธโดยผู้ที่สูญเสียความภาคภูมิใจอย่างรวดเร็ว[8]
1 5
39 الزمر

الغرف

The Crowds

The Dwellings

อัซซุมัร

ที่อยู่อาศัย

75 8 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 59 v. 71, 73 [8]
 • หลักฐานการมีอยู่และเอกภาพของพระเจ้าอยู่ในธรรมชาติ[8]
 • พระเจ้าจะให้อภัยบาปทุกประการสำหรับคนที่อภัยโทษก่อนที่จะตาย[8]
 • ชาดกเรื่องชั่วโมงสุดท้ายและวันพิพากษา[8]
0 9
40 غافر

المؤمن، الفضل

The Forgiver

The Believer, Bounty

ฆอฟิร

ผู้ศรัทธา, ความโอบอ้อมอารี

85 9 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 56, 57 มาจากมะดีนะฮ์ 60 ฮา มีม v. 3 [8]
 • ความหยิ่งยโสของมนุษย์ การนมัสการสิ่งที่เป็นเท็จ (ความมั่งคั่ง,อำนาจ ฯลฯ ) และการปฏิเสธคำแนะนำจากพระเจ้า[8]
  • เรื่องราวของศาสดายุคก่อน[8]
0 10
41 فصلت

حم سجدة، المصابيح، الأقوات

Expounded

Ha Meem Prostration, Lamps, Means of Sustenance

ฟุศศิลัต

สุยูดแห่งฮา มีม, ตะเกียง, ความหมายของการดำรงชีวิต

54 6 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 61 ฮา มีม v. 3[8]
 • การยอมรับหรือการปฏิเสธของมนุษย์เกี่ยวกับการเปิดเผยของพระเจ้า[8]
1 6
42 الشورى

حم عسق

Counsel

Ha Meem 'Ain Seen Coff

อัซซูรอ

ฮา มีม ไอน ซีน กอฟ

53 5 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 23, 24, 25, 27 มาจากมะดีนะฮ์ 62 ฮา มีม ไอน ซีน กอฟ v. 36 [8]
 • พระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายและเข้าใจได้ (v. 11, 16) [8]
 • ผู้เผยพระวจนะทุกคนสอนเรื่องเอกภาพของพระเจ้า ดังนั้นบรรดาผู้เชื่อในนิกายทั้งหมดจึงควรมองตนเองว่าเป็น "ชุมชนเดียวกัน" (v. 13, 15) [8]
 • กฎแห่งเหตุและผล: ในชีวิตที่เขาต้อง ‘ทำในสิ่งที่ตนทำ’ ในโลกนี้[8]
0 6
43 الزخرف Gold Ornaments อัซซุครุฟ 89 7 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 54 มาจากมะดีนะฮ์ 63 ฮา มีม v. 35 [8]
 • การมีส่วนร่วมกับทุกคนหรือสิ่งใดกับพระเจ้าคือการทำลายล้างทางวิญญาณและไม่อาจยอมรับได้[8]
 • ผู้คนตามความศรัทธาจากบรรพบุรุษอย่างงมงาย (v. 22-23) [8]
0 7
44 الدخان Smoke อัดดุคอน 59 3 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 64 ฮา มีม v. 10 [8]
 • ในที่สุดความหยิ่งทะเยอทะยานของโลกได้รับการเปิดเผย[11]
0 3
45 الجاثية

الشريعة

Kneeling

The Clear Path

อัลญาซียะอฺ

เส้นทางที่ชัดเจน

37 4 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 14 มาจากมะดีนะฮ์ 65 ฮา มีม v. 28 [8]
 • ความอ่อนน้อมถ่อมตนที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเผชิญกับการตัดสินครั้งสุดท้ายในวันฟื้นคืนชีพ (v. 28) [8]
0 4
46 الأحقاف The Sand Dunes อัลอะฮฺก็อฟ 35 4 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 10, 15, 35 มาจากมะดีนะฮ์ 66 ฮา มีม v. 21 [8] 0 5
47 محمد

القتال

Muhammad

Fighting

มุฮัมมัด

การต่อสู้

38 4 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 13 ถูกประทานตอนที่มุฮัมหมัดกำลังฮิจเราะฮ์ 95 v. 2 [8]
 • ต่อสู้ด้วยเหตุของพระเจ้า[8]
0 4
48 الفتح Victory อัลฟัตฮฺ 29 4 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 ถูกประทานหลังจากกลับมาจากฮุดัยบียะฮ์ 111 v. 1 [8] 0 5
49 الحجرات The Private Chambers อัลหุญร๊อต 18 2 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 106 v. 4 [8]
 • จริยธรรมทางสังคม[8]
  • การสรรเสริญมุฮัมหมัดและผู้นำที่เที่ยงธรรมหลังจากเขา[8]
  • พี่น้องของบรรดาผู้ศรัทธาและมวลมนุษยชาติ (v. 10, 13) [8]
  • ความแตกต่างระหว่างความศรัทธาที่แท้จริงและการปฏิบัติพิธีทางศาสนาภายนอก (v. 14 ff.) [8]
0 3
50 ق

الباسقات

Qaf

Towering

ก็อฟ

สูงตระหง่าน

45 3 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 38 มาจากมะดีนะฮ์ 34 กอฟ v. 1 [8] 0 3
51 الذاريات The Scattering Winds อัซซาริยาต 60 3 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 67 v. 1 [8] 0 3
52 الطور The Mountain อัฎฏูร 49 2 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 76 v. 1 [8] 0 3
53 النجم The Star อันนัจมฺ 62 3 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 32 มาจากมะดีนะฮ์ 23 v. 1 [8] 1 3
54 القمر

اقتربت الساعة

The Moon

The Hour Has Drawn Near

อัลเกาะมัร

ชั่วโมงที่กำลังเข้ามาใกล้

55 3 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 44-46 มาจากมะดีนะฮ์ 37 v. 1 [8] 0 3
55 الرحمن The Compassionate อัรรอหฺมาน 78 3 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 97 v. 1 [8] 0 3
56 الواقعة The Inevitable อัลวากิอะฮฺ 96 3 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 81 และ 82 มาจากมะดีนะฮ์ 46 v. 1 [8] 0 3
57 الحديد Iron อัลหะดีด 29 4 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 94 v. 25 [8] 0 4
58 المجادلة

الظهار

She who Disputes

Zihar

อัลมุญาดะละฮฺ

ซิฮาร์

22 3 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 105 v. 1 [8]
 • การหย่าร้าง[8]
 • ศรัทธาและการปฏิเสธศรัทธา[8]
 • การเสแสร้ง[8]
 • ผู้เชื่อทัศนคติควรมีต่อผู้ที่ไม่เชื่อ[8]
0 3
59 الحشر

بنو نضير

The Gathering

Banu Nadir

อัลหัซรฺ

บนูนาดีร์

24 3 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 101 v. 2 [8]
 • ความขัดแย้งระหว่างสังคมมุสลิมกับเผ่าชาวยิวบนูนาดีร์แห่งมะดีนะฮ์[8]
0 3.5
60 الممتحنة

الامتحان، المودة

She who is Examined

The Examination, Affection

อัลมุมตะฮินะฮฺ

การตรวจสอบ, ความรัก

13 2 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 91 v. 10 [8]
 • ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธศรัทธา[8]
0 2.5
61 الصف

الحواريون، عيسى

The Ranks

The Apostles, Jesus

อัศศ็อฟ

อัครสาวก, พระเยซู (อีซา)

14 2 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 109 v. 4 [8]
 • การเรียกร้องความเป็นเอกภาพระหว่างความเชื่อมั่นและพฤติกรรมที่แท้จริง[8]
0 1.5
62 الجمعة The Congregation อัลญุมุอะฮฺ 11 2 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 110 v. 9-10 [8]
 • การสวดอ้อนวอนเชิญชวนกันในวันศุกร์ [8]
0 1.5
63 المنافقون The Hypocrites อัลมุนาฟิกูน 11 2 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 104 ทั้งซูเราะฮ์ [8]
 • การเสแสร้ง[8]
0 1.5
64 التغابن Mutual Disposession อัตตะฆอบุน 18 2 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 108 v. 9 [8] 0 2
65 الطلاق

سورة النساء القصرى

Divorce

The Shorter Chapter of Women

อัฎเฎาะล๊าก

บทสั้นที่เกี่ยวกับผู้หญิง

12 2 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 99 ทั้งซูเราะฮ์
 • การหย่า (รอประจำเดือน, การแต่งงานใหม่)[8]
0 2
66 التحريم

لما تحرم، المتحرم، سورة النبي

Forbiddance

Why do you Forbid?, The Forbidden, Chapter of the Prophet

อัตตะหฺรีม

ทำไมสูเจ้าถึงห้าม?, ต้องห้าม, บทแห่งศาสดา

12 2 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 107 v. 1 [8]
 • ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวมูฮัมหมัดในบางส่วน[8]
0 2
67 الملك

تبارك، تبارك الذي بيده الملك، المانع، المنجية

Dominion

Blessed, Blessed is the One who Holds the Dominion, The Shield, The Savior

อัลมุลกฺ

ได้รับพร, ผู้ที่มีอำนาจครอบครองก็เป็นสุข, เกราะป้องกัน, พระผู้ช่วยให้รอด

30 2 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 77 v. 1 [8]
 • การที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจความลึกลับของจักรวาลและการพึ่งพาคำแนะนำจากการเปิดเผยของพระเจ้า[8]
0 2.5
68 القلم The Pen อัลก้อลัม 52 2 มักกียะฮ์ ค.ศ.610 - 618 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 17-33 และ 48-50 มาจากมะดีนะฮ์ 2 Nun v. 1 [8] 0 2
69 الحاقة 'The Undeniable Reality อัลหากเกาะฮฺ 52 2 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 78 v. 1 0 2
70 المعارج

المواقع، سأل

The Ascending Ways

The Impending Matters, Someone Asked

อัลมาอาริจญ์

เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้น, มีคนถาม

44 2 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 79 v. 3 [8]
 • ความไม่เต็มใจที่จะเชื่อว่าเกิดจากความกระวนกระวายใจที่มีอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์[8]
0 2
71 نوح Noah นูหฺ 28 2 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 71 ทั้งซูเราะฮ์
 • เรื่องราวของนูฮ[8]
  • Tการต่อสู้กับกลุ่มวัตถุนิยมที่งมงายและการขาดคุณค่าทางจิตวิญญาณ[8]
0 1.5
72 الجن The Jinn อัลญิน 28 2 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 40 v. 1 [8] 0 2
73 المزمل The Enwrapped One อัลมุซซัมมิล 20 2 มักกียะฮ์ ค.ศ.610 - 618 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 10, 11 และ 20 มาจากมะดีนะฮ์ 3 v. 1 [8] 0 1.5
74 المدثر The Covered One อัลมุดดัซซิร 56 2 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 4 v. 1 [8]
 • ซูเราะฮ์สั้นที่มีเค้าโครงเกือบทั้งหมดแนวคิดพื้นฐานของกุรอาน[8]
0 2
75 القيامة

لا أقسم

Resurrection

I Swear

อัลกิยามะฮฺ

ฉันสาบาน

40 2 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 31 v. 1 [8]
 • แนวคิดเรื่องการฟื้นคืนชืพ[8]
0 1
76 الإنسان

هل أتى، الدهر، الأبرار

The Human

Hasn't There Come?, Endless Time, The Pious

อัลอินซาน

ยังไม่ได้มา?, เวลาที่ไม่มีที่วันหยุด, คนเคร่งศาสนา

31 2 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 98 v. 1 [8] 0 2
77 المرسلات Those Sent Forth อัลมุรซะล้าต 50 2 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 ยกเว้นอายะฮ์ที่ 48 มาจากมะดีนะฮ์ 33 v. 1 [8]
 • การเปิดเผยอย่างค่อยเป็นค่อยไปของคัมภีร์กุรอ่าน[8]
0 1.5
78 النبأ

المعصرات، التساءل

The Tiding

Rain Clouds, Questioning one Another

อันนะบะอฺ

เมฆฝน, ถามซึ่งกันและกัน

40 2 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 80 v. 2 [8]
 • ชีวิตและความตาย[8]
 • การฟื้นคืนชีพและการตัดสินที่ดีที่สุดของพระเจ้า[8]
0 1.5
79 النازعات

الساهرة، الطامة

The Snatchers

The Wide Expanse, The Calamity

อันนาซิอ๊าต

กว้างใหญ่, ภัยพิบัติ

46 2 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 81 v. 1 [8] 0 1.5
80 عبس

الصاخة، السفرة

He Frowned

aka: The Piercing Cry, The Scribes

อะบะซะ

เสียงแหบ, พวกธรรมาจารย์

42 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 24 v. 1 [8] 0 1
81 التكوير The Enfolding อัตตักวีร 29 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 7 v. 1 [8]
 • วันสุดท้ายและการฟื้นคืนชีพของมนุษย์[8]
0 1
82 الإنفطار The Splitting อัลอิมฟิฏอร 19 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 82 v. 1 [8] 0 1
83 المطففين The Defrauders อัลมุฏ็อฟฟิฟีน 36 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 86 v. 1 [8] 0 1
84 الإنشقاق

انشقت

The Bursting Open

Burst Open

อัลอินชิก๊อก

ระเบิดออก

25 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 83 v. 1 [8] 1 1
85 البروج The Constellations อัลบุรู๊จญ์ 22 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 27 v. 1 [8] 0 1
86 الطارق The Night Visitant หรือ The Morning Star อัฏฏอริก 17 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 36 v. 1 [8] 0 0.5
87 الأعلى The Highest อัลอะอฺลา 19 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 8 v. 1 [8] 0 0.5
88 الغاشية The Overwhelming Event อัลฆอซิยะฮฺ 26 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.620 - 622 68 v. 1 [8] 0 1
89 الفجر The Dawn อัลฟัจญรฺ 30 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 10 v. 1 [8] 0 1
90 البلد The City อัลบะลัด 20 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.618 - 620 35 v. 1 [8] 0 0.5
91 الشمس The Sun อัชชัมซฺ 15 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 26 v. 1 [8] 0 0.5
92 الليل The Night อัลลัยลฺ 21 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 9 v. 1 [8] 0 0.5
93 الضحى The Morning Brightness อัฎฎุฮา 11 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 11 v. 1 [8]
 • ความทุกข์ของมนุษย์และความยุติธรรมของพระเจ้า[8]
 • ข้อความแห่งความหวังและการปลอบประโลมให้แก่มนุษย์จากความเมตตาของอัลลอฮ์
 • มนุษย์ได้รับอนุญาตให้ติดตามเส้นทางแห่งความดีงามและประกาศผลงานของอัลลอฮ์
0 0.5
94 الشرح

الانشراح

Expansion

Solace

อัลอินซิรอฮฺ

การปลอบใจ

8 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 12 v. 1 0 0.5
95 التين The Fig อัตตีน 8 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 28 v. 1 [8]
 • ความจริงทางศีลธรรมพื้นฐานร่วมกับคำสอนทางศาสนาที่แท้จริงทั้งหมด.[8]
0 0.5
96 العلق

اقرأ

The Blood Clot

Read!

อัลอะลัก

จงอ่าน!

19 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 1 v. 2 [8]
 • ห้าอายะฮ์แรกถูกประทานให้กับมุฮัมหมัด (v. 1-5) [8]
1 0.5
97 القدر The Night of Power อัลก็อดร 5 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 25 v. 1 [8] 0 0.5
98 البينة

لم يكن

The Clear Proof

They will Not

อัลบัยยินะฮฺ

พวกเขาจะไม่

8 1 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 100 v. 1 [8] 0 0.5
99 الزلزلة The Earthquake อัลซัลซะละฮฺ 8 1 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 93 v. 1 [8] 0 0.5
100 العاديات The Chargers อัลอาดิยาต 11 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 14 v. 1 [8] 0 0.5
101 القارعة The Catastrophe อัลกอริอะฮฺ 11 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 30 v. 1 [8] 0 0.5
102 التكاثر Vying for Increase อัตตะกาซุร 8 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 16 v. 1 [8]
 • ความโลภและแนวโน้มของมนุษย์[8]
0 0.5
103 العصر Time อัลอัศรฺ 3 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 13 v. 1 [8] 0 0.33
104 الهمزة The Slanderer อัลฮุมะซะฮฺ 9 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 32 v. 1 [8] 0 0.33
105 الفيل The Elephant อัลฟีล 5 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 19 v. 1 [8]
 • ชาวอบิสสิเนียโจมตีมักกะฮ์ในปีค.ศ.570 ปีช้าง[8]
0 0.33
106 قريش Quraysh อัลกุรอยซฺ 4 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 29 v. 1 [8]
 • เผ่ากุเรช ผู้ปกป้องกะอ์บะฮ์ สมควรขอบคุณพระเจ้าที่ปกป้องพวกเขาจากความหิวโหยและพยันตราย[11]
0 0.33
107 الماعون Assistance อัลมาอูน 7 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 แค่อายะฮ์ที่ 1-3 มาจากมักกะฮ์ นอกนั้นมาจากมะดีนะฮ์ 17 v. 7 [8]
 • ความหมายของการนมัสการที่แท้จริงโดยการอุทิศตนอย่างจริงใจและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ[11]
0 0.33
108 الكوثر Abundance อัลเกาซัร 3 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 15 v. 1 [8]
 • ความมั่นคงทางวิญญาณอยู่ได้ด้วยความจงรักภักดีและการเสียสละ
 • ความเกลียดชังส่งผลในการตัดความหวังทั้งหมด[11]
0 0.33
109 الكافرون Disbelievers อัลกาฟิรูน 6 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 18 v. 1 [8]
 • ทัศนคติที่ถูกต้องต่อผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา[11]
0 0.33
110 النصر Help อัลนัศรฺ 3 1 มะดะนียะฮ์ ค.ศ.622 - 632 ถูกประทานที่มินาในฮัจญ์อำลา แต่พิจารณาเป็นซูเราะฮ์มะดะนียะฮ์ 114 v. 1 [8]
 • ซูเราะฮ์ที่สมบูรณ์อันสุดท้ายก่อนที่มุฮัมหมัดเสียชีวิต[8]
0 0.33
111 المسد

اللهب

Palm Fiber

'The Flame

อัลมะซัด

เปลวเพลิง

5 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 6 v. 5 [8] 0 0.33
112 الإخلاص

المنفرة، النجاة، المعرفة، المذكرة، نور القرآن

Sincerity

Casting Away, Deliverance, Recognition, The Reminder, Light of the Quran

อัลอิคลาส

ผู้ถูกทิ้ง, การปลดปล่อย, การรับรู้, การแจ้งเตือน, แสงแห่งอัลกุรอ่าน

4 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 22
 • ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระเจ้า[8]
0 0.33
113 الفلق Daybreak อัลฟะลัก 5 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 20 v. 1 [8]
 • แสวงหาการป้องกันของพระเจ้าจากความชั่วร้ายของผู้อื่น[11]
0 0.33
114 الناس Mankind อันนาส 6 1 มักกียะฮ์ ค.ศ.610-618 21 v. 1 [8]
 • จงวางใจในการปกป้องจากพระเจ้าให้พ้นจากการล่อลวงทั้งหลาย[11]
0 0.33

ดูเพิ่ม[แก้]

หมายเหตุ[แก้]

 1. 'ฏอฮา' ได้มีการบรรยายเป็น 'โอ้มวลมนุษย์' จึงไม่นับเป็นมุกอตะอาต Asad 1980, Footnote to the verse.
 2. 'ยาซีน' ได้มีการบรรยายเป็น 'โอ้มวลมนุษยชาติทั้งหลาย' จึงไม่นับเป็นมุกอตะอาต Asad 1980, Footnote to the verse.

บรรณานุกรม[แก้]

 • Asad, Muhammad (1980). The Message of the Qu'rán. Gibraltar, Spain: Dar al-Andalus Limited. ISBN 1904510000.

อ้างอิง[แก้]

 1. Asad 1980, Introduction to Sura 1.
 2. https://www.scribd.com/doc/296556298/Who-Rearranged-the-Quran)
 3. 3.0 3.1 Asad 1980, Appendix II.
 4. Nassourou, Mohamadou (2013) "The Qurʾanic verses : history, computer-supported reconstruction of the order of revelation, examining the concept of abrogation", AVM - Akademische Verlagsgemeinschaft, Munich, Germany, ISBN 978-3869244754
 5. Robinson, Neal (2003). Discovering the Qurʼan: A Contemporary Approach to a Veiled Text (PDF). Georgetown University Press. pp. 25–97. ISBN 1589010248.
 6. Qran.org: Quran Verses in Chronological Order
 7. Chronological Order of Quranic Surahs เก็บถาวร 2018-01-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, by Kevin P. Edgecomb (2002).
 8. 8.000 8.001 8.002 8.003 8.004 8.005 8.006 8.007 8.008 8.009 8.010 8.011 8.012 8.013 8.014 8.015 8.016 8.017 8.018 8.019 8.020 8.021 8.022 8.023 8.024 8.025 8.026 8.027 8.028 8.029 8.030 8.031 8.032 8.033 8.034 8.035 8.036 8.037 8.038 8.039 8.040 8.041 8.042 8.043 8.044 8.045 8.046 8.047 8.048 8.049 8.050 8.051 8.052 8.053 8.054 8.055 8.056 8.057 8.058 8.059 8.060 8.061 8.062 8.063 8.064 8.065 8.066 8.067 8.068 8.069 8.070 8.071 8.072 8.073 8.074 8.075 8.076 8.077 8.078 8.079 8.080 8.081 8.082 8.083 8.084 8.085 8.086 8.087 8.088 8.089 8.090 8.091 8.092 8.093 8.094 8.095 8.096 8.097 8.098 8.099 8.100 8.101 8.102 8.103 8.104 8.105 8.106 8.107 8.108 8.109 8.110 8.111 8.112 8.113 8.114 8.115 8.116 8.117 8.118 8.119 8.120 8.121 8.122 8.123 8.124 8.125 8.126 8.127 8.128 8.129 8.130 8.131 8.132 8.133 8.134 8.135 8.136 8.137 8.138 8.139 8.140 8.141 8.142 8.143 8.144 8.145 8.146 8.147 8.148 8.149 8.150 8.151 8.152 8.153 8.154 8.155 8.156 8.157 8.158 8.159 8.160 8.161 8.162 8.163 8.164 8.165 8.166 8.167 8.168 8.169 8.170 8.171 8.172 8.173 8.174 8.175 8.176 8.177 8.178 8.179 8.180 8.181 8.182 8.183 8.184 8.185 8.186 8.187 8.188 8.189 8.190 8.191 8.192 8.193 8.194 8.195 8.196 8.197 8.198 8.199 8.200 8.201 8.202 8.203 8.204 8.205 8.206 8.207 8.208 8.209 8.210 8.211 8.212 8.213 8.214 8.215 8.216 8.217 8.218 8.219 8.220 8.221 8.222 8.223 Asad 1980, Introduction to the Sura.
 9. Peters, F.E. (1993). A Reader on Classical Islam. New Jersey: Princeton University Press. pp. 176–177. ISBN 9781400821181.
 10. Gwynne, Rosalind Ward (2014). Logic, Rhetoric and Legal Reasoning in the Qur'an: God's Arguments. Routledge Studies in the Qur'an. Routledge, UK. ISBN 1134345003. pp. 1-2.
 11. 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 Ali, Abdullah Yusuf (1934). The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary. Introduction to the Sura.
 12. Asad 1980, Footnote(s) to the verse(s).