ข้ามไปเนื้อหา

รายการธาตุเคมี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อ

[แก้]
เลขอะตอม สัญลักษณ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ หมู่ คาบ น้ำหนักอะตอม
u (±)
ความหนาแน่น
g/cm3
เหลว
K
เดือด
K
ความจุความร้อนจำเพาะ
J/g·K
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี10 ความอุดม
mg/kg
 
−999 !a !a !a −999 −999 −999 −999 −999 −999 −999 −999 −999
1 style="background:#a1ffc3" | H ไฮโดรเจน Hydrogen 1 1 1.0082 3 4 9 0.00008988 14.01 20.28 14.304 2.20 1400
2 He ฮีเลียม Helium 8 1 4.002602(2)2 4 0.0001785 0.956 4.22 5.193 0.008
3 style="background:#ff9d9d" | Li ลิเทียม Lithium 1 2 6.942 3 4 5 9 0.534 453.69 1560 3.582 0.98 20
4 style="background:#ffdead" | Be เบริลเลียม Beryllium 2 2 9.012182(3) 1.85 1560 2742 1.825 1.57 2.8
5 B โบรอน Boron 3 2 10.812 3 4 9 2.34 2349 4200 1.026 2.04 10
6 style="background:#a1ffc3" | C คาร์บอน Carbon 4 2 12.0112 4 9 2.267 3800 4300 0.709 2.55 200
7 style="background:#e7ff8f" | N ไนโตรเจน Nitrogen 5 2 14.0072 4 9 0.0012506 63.15 77.36 1.04 3.04 19
8 style="background:#e7ff8f" | O ออกซิเจน Oxygen 6 2 15.9992 4 9 0.001429 54.36 90.20 0.918 3.44 461000
9 style="background:#e7ff8f" | F ฟลูออรีน Fluorine 7 2 18.9984032(5) 0.001696 53.53 85.03 0.824 3.98 585
10 Ne นีออน Neon 8 2 20.1797(6)2 3 0.0008999 24.56 27.07 1.03 0.005
11 style="background:#ff9d9d" |Na โซเดียม Sodium 1 3 22.98976928(2) 0.971 370.87 1156 1.228 0.93 23600
12 style="background:#ffdead" | Mg แมกนีเซียม Magnesium 2 3 24.3059 1.738 923 1363 1.023 1.31 23300
13 style="background:#cccccc" | Al อะลูมิเนียม Aluminium 3 3 26.9815386(8) 2.698 933.47[1] 2792 0.897 1.61 82300
14 Si ซิลิคอน Silicon 4 3 28.0854 9 2.3296 1687 3538 0.705 1.9 282000
15 style="background:#a1ffc3" | P ฟอสฟอรัส Phosphorus 5 3 30.973762(2) 1.82 317.30 550 0.769 2.19 1050
16 style="background:#a1ffc3" | S กำมะถัน Sulfur 6 3 32.062 4 9 2.067 388.36 717.87 0.71 2.58 350
17 style="background:#e7ff8f" | Cl คลอรีน Chlorine 7 3 35.452 3 4 9 0.003214 171.6 239.11 0.479 3.16 145
18 Ar อาร์กอน Argon 8 3 39.948(1)2 4 0.0017837 83.80 87.30 0.52 3.5
19 style="background:#ff9d9d" | K โพแทสเซียม Potassium 1 4 39.0983(1) 0.862 336.53 1032 0.757 0.82 20900
20 style="background:#ffdead" | Ca แคลเซียม Calcium 2 4 40.078(4)2 1.54 1115 1757 0.647 1 41500
21 style="background:#ffc0c0" | Sc สแคนเดียม Scandium 3 4 44.955912(6) 2.989 1814 3109 0.568 1.36 22
22 style="background:#ffc0c0" | Ti ไทเทเนียม Titanium 4 4 47.867(1) 4.54 1941 3560 0.523 1.54 5650
23 style="background:#ffc0c0" | V วาเนเดียม Vanadium 5 4 50.9415(1) 6.11 2183 3680 0.489 1.63 120
24 style="background:#ffc0c0" | Cr โครเมียม Chromium 6 4 51.9961(6) 7.15 2180 2944 0.449 1.66 102
25 style="background:#ffc0c0" | Mn แมงกานีส Manganese 7 4 54.938045(5) 7.44 1519 2334 0.479 1.55 950
26 style="background:#ffc0c0" | Fe เหล็ก Iron 8 4 55.845(2) 7.874 1811 3134 0.449 1.83 56300
27 style="background:#ffc0c0" | Co โคบอลต์ Cobalt 9 4 58.933195(5) 8.86 1768 3200 0.421 1.88 25
28 style="background:#ffc0c0" | Ni นิกเกิล Nickel 10 4 58.6934(4) 8.912 1728 3186 0.444 1.91 84
29 style="background:#ffc0c0" | Cu ทองแดง Copper 11 4 63.546(3)4 8.96 1357.77[1] 2835 0.385 1.9 60
30 style="background:#ffc0c0" | Zn สังกะสี Zinc 12 4 65.38(2) 7.134 692.88 1180 0.388 1.65 70
31 style="background:#cccccc" | Ga แกลเลียม Gallium 13 4 69.723(1) 5.907 302.9146 2477 0.371 1.81 19
32 Ge เจอร์เมเนียม Germanium 14 4 72.630(8) 5.323 1211.40 3106 0.32 2.01 1.5
33 As สารหนู Arsenic 15 4 74.92160(2) 5.776 1090 7 887 0.329 2.18 1.8
34 style="background:#a1ffc3" | Se ซีลีเนียม Selenium 16 4 78.96(3)4 4.809 453 958 0.321 2.55 0.05
35 style="background:#e7ff8f" | Br โบรมีน Bromine 17 4 79.9049 3.122 265.8 332.0 0.474 2.96 2.4
36 Kr คริปทอน Krypton 18 4 83.798(2)2 3 0.003733 115.79 119.93 0.248 3 1×10−4
37 style="background:#ff9d9d" | Rb รูบิเดียม Rubidium 1 5 85.4678(3)2 1.532 312.46 961 0.363 0.82 90
38 style="background:#ffdead" | Sr สตรอนเชียม Strontium 2 5 87.62(1)2 4 2.64 1050 1655 0.301 0.95 370
39 style="background:#ffc0c0" | Y อิตเทรียม Yttrium 3 5 88.90585(2) 4.469 1799 3609 0.298 1.22 33
40 style="background:#ffc0c0" | Zr เซอร์โคเนียม Zirconium 4 5 91.224(2)2 6.506 2128 4682 0.278 1.33 165
41 style="background:#ffc0c0" | Nb ไนโอเบียม Niobium 5 5 92.90638(2) 8.57 2750 5017 0.265 1.6 20
42 style="background:#ffc0c0" | Mo โมลิบดีนัม Molybdenum 6 5 95.96(2)2 10.22 2896 4912 0.251 2.16 1.2
43 style="background:#ffc0c0" | Tc เทคนีเชียม Technetium 7 5 [98]1 11.5 2430 4538 1.9 ~ 3×10−9
44 style="background:#ffc0c0" | Ru รูทีเนียม Ruthenium 8 5 101.07(2)2 12.37 2607 4423 0.238 2.2 0.001
45 style="background:#ffc0c0" | Rh โรเดียม Rhodium 9 5 102.90550(2) 12.41 2237 3968 0.243 2.28 0.001
46 style="background:#ffc0c0" | Pd แพลเลเดียม Palladium 10 5 106.42(1)2 12.02 1828.05 3236 0.244 2.2 0.015
47 style="background:#ffc0c0" | Ag เงิน Silver 11 5 107.8682(2)2 10.501 1234.93[1] 2435 0.235 1.93 0.075
48 style="background:#ffc0c0" | Cd แคดเมียม Cadmium 12 5 112.411(8)2 8.69 594.22 1040 0.232 1.69 0.159
49 style="background:#cccccc" | In อินเดียม Indium 13 5 114.818(1) 7.31 429.75 2345 0.233 1.78 0.25
50 style="background:#cccccc" | Sn ดีบุก Tin 14 5 118.710(7)2 7.287 505.08 2875 0.228 1.96 2.3
51 Sb พลวง Antimony 15 5 121.760(1)2 6.685 903.78 1860 0.207 2.05 0.2
52 Te เทลลูเรียม Tellurium 16 5 127.60(3)2 6.232 722.66 1261 0.202 2.1 0.001
53 style="background:#e7ff8f" | I ไอโอดีน Iodine 17 5 126.90447(3) 4.93 386.85 457.4 0.214 2.66 0.45
54 Xe ซีนอน Xenon 18 5 131.293(6)2 3 0.005887 161.4 165.03 0.158 2.6 3×10−5
55 style="background:#ff9d9d" | Cs ซีเซียม Caesium 1 6 132.9054519(2) 1.873 301.59 944 0.242 0.79 3
56 style="background:#ffdead" | Ba แบเรียม Barium 2 6 137.327(7) 3.594 1000 2170 0.204 0.89 425
57 style="background:#ffbfff" | La แลนทานัม Lanthanum 6 138.90547(7)2 6.145 1193 3737 0.195 1.1 39
58 style="background:#ffbfff" | Ce ซีเรียม Cerium 6 140.116(1)2 6.77 1068 3716 0.192 1.12 66.5
59 style="background:#ffbfff" | Pr เพรซีโอดิเมียม Praseodymium 6 140.90765(2) 6.773 1208 3793 0.193 1.13 9.2
60 style="background:#ffbfff" | Nd นีโอดิเมียม Neodymium 6 144.242(3)2 7.007 1297 3347 0.19 1.14 41.5
61 style="background:#ffbfff" | Pm โพรมีเทียม Promethium 6 [145]1 7.26 1315 3273 1.13 2×10−19
62 style="background:#ffbfff" | Sm ซาแมเรียม Samarium 6 150.36(2)2 7.52 1345 2067 0.197 1.17 7.05
63 style="background:#ffbfff" | Eu ยูโรเพียม Europium 6 151.964(1)2 5.243 1099 1802 0.182 1.2 2
64 style="background:#ffbfff" | Gd แกโดลิเนียม Gadolinium 6 157.25(3)2 7.895 1585 3546 0.236 1.2 6.2
65 style="background:#ffbfff" | Tb เทอร์เบียม Terbium 6 158.92535(2) 8.229 1629 3503 0.182 1.2 1.2
66 style="background:#ffbfff" | Dy ดิสโพรเซียม Dysprosium 6 162.500(1)2 8.55 1680 2840 0.17 1.22 5.2
67 style="background:#ffbfff" | Ho โฮลเมียม Holmium 6 164.93032(2) 8.795 1734 2993 0.165 1.23 1.3
68 style="background:#ffbfff" | Er เออร์เบียม Erbium 6 167.259(3)2 9.066 1802 3141 0.168 1.24 3.5
69 style="background:#ffbfff" | Tm ทูเลียม Thulium 6 168.93421(2) 9.321 1818 2223 0.16 1.25 0.52
70 style="background:#ffbfff" | Yb อิตเทอร์เบียม Ytterbium 6 173.054(5)2 6.965 1097 1469 0.155 1.1 3.2
71 style="background:#ffbfff" | Lu ลูทีเทียม Lutetium 3 6 174.9668(1)2 9.84 1925 3675 0.154 1.27 0.8
72 style="background:#ffc0c0" | Hf แฮฟเนียม Hafnium 4 6 178.49(2) 13.31 2506 4876 0.144 1.3 3
73 style="background:#ffc0c0" | Ta แทนทาลัม Tantalum 5 6 180.94788(2) 16.654 3290 5731 0.14 1.5 2
74 style="background:#ffc0c0" | W ทังสเตน Tungsten 6 6 183.84(1) 19.25 3695 5828 0.132 2.36 1.3
75 style="background:#ffc0c0" | Re รีเนียม Rhenium 7 6 186.207(1) 21.02 3459 5869 0.137 1.9 7×10−4
76 style="background:#ffc0c0" | Os ออสเมียม Osmium 8 6 190.23(3)2 22.61 3306 5285 0.13 2.2 0.002
77 style="background:#ffc0c0" | Ir อิริเดียม Iridium 9 6 192.217(3) 22.56 2719 4701 0.131 2.2 0.001
78 style="background:#ffc0c0" | Pt แพลทินัม Platinum 10 6 195.084(9) 21.46 2041.4[1] 4098 0.133 2.28 0.005
79 style="background:#ffc0c0" | Au ทองคำ Gold 11 6 196.966569(4) 19.282 1337.33[1] 3129 0.129 2.54 0.004
80 style="background:#ffc0c0" | Hg ปรอท Mercury 12 6 200.592(3) 13.5336 234.43 629.88 0.14 2 0.085
81 style="background:#cccccc" | Tl แทลเลียม Thallium 13 6 204.389 11.85 577 1746 0.129 1.62 0.85
82 style="background:#cccccc" | Pb ตะกั่ว Lead 14 6 207.2(1)2 4 11.342 600.61 2022 0.129 1.87 14
83 style="background:#cccccc" | Bi บิสมัท Bismuth 15 6 208.98040(1)1 9.807 544.7 1837 0.122 2.02 0.009
84 style="background:#cccccc" | Po พอโลเนียม Polonium 16 6 [209]1 9.32 527 1235 2.0 2×10−10
85 At แอสทาทีน Astatine 17 6 [210]1 7 575 610 2.2 3×10−20
86 Rn เรดอน Radon 18 6 [222]1 0.00973 202 211.3 0.094 2.2 4×10−13
87 style="background:#ff9d9d" | Fr แฟรนเซียม Francium 1 7 [223]1 1.87 300 950 0.7 ~ 1×10−18
88 style="background:#ffdead" | Ra เรเดียม Radium 2 7 [226]1 5.5 973 2010 0.094 0.9 9×10−9
89 style="background:#ff99cc" | Ac แอกทิเนียม Actinium 7 [227]1 10.07 1323 3471 0.12 1.1 5.5×10−10
90 style="background:#ff99cc" | Th ทอเรียม Thorium 7 232.03806(2)1 2 11.72 2115 5061 0.113 1.3 9.6
91 style="background:#ff99cc" | Pa โพรแทกทิเนียม Protactinium 7 231.03588(2)1 15.37 1841 4300 1.5 1.4×10−6
92 style="background:#ff99cc" | U ยูเรเนียม Uranium 7 238.02891(3)1 18.95 1405.3 4404 0.116 1.38 2.7
93 style="background:#ff99cc" | Np เนปทูเนียม Neptunium 7 [237]1 20.45 917 4273 1.36 ≤ 3×10−12
94 style="background:#ff99cc" | Pu พลูโทเนียม Plutonium 7 [244]1 19.84 912.5 3501 1.28 ≤ 3×10−11
95 style="background:#ff99cc" | Am อะเมริเซียม Americium 7 [243]1 13.69 1449 2880 1.13 ~ 10−27
96 style="background:#ff99cc" | Cm คูเรียม Curium 7 [247]1 13.51 1613 3383 1.28 ~ 10−32
97 style="background:#ff99cc" | Bk เบอร์คีเลียม Berkelium 7 [247]1 14.79 1259 2900 1.3 ~ 0
98 style="background:#ff99cc" | Cf แคลิฟอร์เนียม Californium 7 [251]1 15.1 1173 (1743)11 1.3 ~ 0
99 style="background:#ff99cc" | Es ไอน์สไตเนียม Einsteinium 7 [252]1 8.84 1133 (1269)11 1.3 0 8
100 style="background:#ff99cc" | Fm เฟอร์เมียม Fermium 7 [257]1 (1125)11 1.3 0 8
101 style="background:#ff99cc" | Md เมนเดลีเวียม Mendelevium 7 [258]1 (1100)11 1.3 0 8
102 style="background:#ff99cc" | No โนเบเลียม Nobelium 7 [259]1 (1100)11 1.3 0 8
103 style="background:#ff99cc" | Lr ลอว์เรนเซียม Lawrencium 3 7 [266]1 (1900)11 1.3 0 8
104 style="background:#ffc0c0" | Rf รัทเทอร์ฟอร์เดียม Rutherfordium 4 7 [267]1 (23.2)11 (2400)11 (5800)11 0 8
105 style="background:#ffc0c0" | Db ดุบเนียม Dubnium 5 7 [268]1 (29.3)11 0 8
106 style="background:#ffc0c0" | Sg ซีบอร์เกียม Seaborgium 6 7 [269]1 (35.0)11 0 8
107 style="background:#ffc0c0" | Bh โบห์เรียม Bohrium 7 7 [270]1 (37.1)11 0 8
108 style="background:#ffc0c0" | Hs ฮัสเซียม Hassium 8 7 [269]1 (40.7)11 0 8
109 Mt ไมต์เนเรียม Meitnerium 9 7 [278]1 (37.4)11 0 8
110 Ds ดาร์มสตัดเทียม Darmstadtium 10 7 [281]1 (34.8)11 0 8
111 Rg เรินต์เกเนียม Roentgenium 11 7 [281]1 (28.7)11 0 8
112 style="background:#ffc0c0" | Cn โคเปอร์นิเซียม Copernicium 12 7 [285]1 (23.7)11 357 12 0 8
113 Nh นิโฮเนียม Nihonium 13 7 [286]1 (16)11 (700)11 (1400)11 0 8
114 Fl ฟลีโรเวียม Flerovium 14 7 [289]1 (14)11 (340)11 (420)11 0 8
115 Mc มอสโกเวียม Moscovium 15 7 [289]1 (13.5)11 (700)11 (1400)11 0 8
116 Lv ลิเวอร์มอเรียม Livermorium 16 7 [293]1 (12.9)11 (708.5)11 (1085)11 0 8
117 Ts เทนเนสซีน Tennessine 17 7 [294]1 (7.2)11 (673)11 (823)11 0 8
118 Og ออกาเนสซอน Oganesson 18 7 [294]1 (5.0)11 13 (258)11 (263)11 0 8
9e99 ~z ~z 9e99 9e99 9e99 9e99 9e99 9e99 9e99 9e99 9e99

อ้างอิง

[แก้]
  • Wieser, Michael E.; และคณะ (2013). "Atomic weights of the elements 2011 (IUPAC Technical Report)". Pure Appl. Chem. IUPAC. 85 (5): 1047–1078. doi:10.1351/PAC-REP-13-03-02. (for standard atomic weights of elements)
  • Sonzogni, Alejandro. "Interactive Chart of Nuclides". National Nuclear Data Center: Brookhaven National Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-10-10. สืบค้นเมื่อ 2008-06-06. (for atomic weights of elements with atomic numbers 103–118)

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]
  • Atoms made thinkable, an interactive visualisation of the elements allowing physical and chemical properties to be compared