รายชื่อกล้ามเนื้อโครงร่างในร่างกายมนุษย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อกล้ามเนื้อของร่างกายมนุษย์ โดยทั่วไปร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยกล้ามเนื้อโครงร่างประมาณ 640 มัด อย่างไรก็ตาม ตัวเลขจำนวนกล้ามเนื้อที่แน่นอนก็ยังไม่แน่ชัดเพราะแต่ละแหล่งข้อมูลก็มีการจัดกลุ่มกล้ามเนื้อแตกต่างกัน ทำให้จำนวนกล้ามเนื้อในร่างกายมนุษย์มีตั้งแต่ 640-850 มัด[1] ซึ่งตารางนี้มีรายชื่อกล้ามเนื้อประมาณ 320 มัด

หน้าที่ของกล้ามเนื้อในตารางนี้เป็นหน้าที่มาตรฐานเมื่อร่างกายอยู่ในตำแหน่าค (anatomical position) ในตำแหน่งร่างกายอื่นๆ กล้ามเนื้ออาจมีหน้าที่ที่ต่า

ศีรษะ[แก้]

หนังศีรษะ/หนังตา[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
ออกซิปิโตฟรอนทาลิส
(occipitofrontalis)
มี 4 ปลีกล้ามเนื้อ ได้แก่ ปลีท้ายทอย 2 ปลี และปลีหน้าผาก 2 ปลี กาเลีย อโพนิวโรติกา (galea aponeurotica) เส้นประสาทเฟเชียล (facial nerve) ยกคิ้ว
     ออกซิปิตาลิส
     (occipitalis)
เส้นหลังคอเส้นบนสุด (superior nuchal line) ของกระดูกท้ายทอย
ส่วนกกหู (mastoid part) ของกระดูกขมับ
กาเลีย อโพนิวโรติกา (galea aponeurotica) หลอดเลือดแดงท้ายทอย (occipital artery) เส้นประสาทโพสทีเรียร์ออริคิวลาร์ (posterior auricular nerve) (เส้นประสาทเฟเชียล) ย่นคิ้ว, ดึงหนังศีรษะไปด้านหลัง
     ฟรอนทาลิส
     (frontalis)
กาเลีย อโพนิวโรติกา (galea aponeurotica) ผิวหนังบริเวณโหนกคิ้ว (Supraciliary crest) หลอดเลือดแดงลูกตา (ophthalmic artery) เส้นประสาทเฟเชียล (facial nerve) ย่นคิ้ว, ดึงหนังศีรษะมาด้านหน้า
กล้ามเนื้อหลับตา
(orbicularis oculi)
กระดูกหน้าผาก (frontal bone) ; เอ็นมีเดียลแพลพีบรัล (medial palpebral ligament) ; กระดูกแอ่งถุงน้ำตา (lacrimal bone) แลทเทอรัล แพลพีบรัล ราฟี (lateral palpebral raphe) หลอดเลือดแดงลูกตา (ophthalmic) , หลอดเลือดแดงไซโกมาติโค-ออบิทัล (zygomatico-orbital) , หลอดเลือดแดงแองกูลาร์ (angular) แขนงไซโกมาติก (zygomatic branch) ของเส้นประสาทเฟเชียล หลับตา กล้ามเนื้อลืมตา
คอร์รูเกเตอร์ ซูเปอร์ซิลิไอ
(corrugator supercilii)
โหนกคิ้ว (superciliary arches) ผิวหนังที่หน้าผาก, ใกล้กับคิ้ว เส้นประสาทเฟเชียล (facial nerve) ย่นหน้าผาก, ขมวดคิ้ว
ดีเพรสเซอร์ ซูเปอร์ซิลิไอ
(depressor supercilii)
ขอบเบ้าตาด้านใกล้กลาง มุมด้านใกล้กลางของกระดูกเบ้าตา เส้นประสาทเฟเชียล (facial nerve) กดคิ้วลง

กล้ามเนื้อนอกลูกตา[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
กล้ามเนื้อลืมตา
(levator palpebrae superioris)
กระดูกสฟีนอยด์ (sphenoid bone) แผ่นหนังตาบน (superior tarsal plate) หลอดเลือดแดงลูกตา (ophthalmic artery) เส้นประสาทกล้ามเนื้อตา (oculomotor nerve) ลืมตา กล้ามเนื้อหลับตา
ซุพีเรียร์ ทาร์ซัล
(superior tarsal)
ด้านล่างของกล้ามเนื้อลืมตา แผ่นหนังตาบน (superior tarsal plate) หลอดเลือดแดงลูกตา (ophthalmic artery) ระบบประสาทซิมพาเทติก ยกหนังตาบน
กลุ่มเรกตัส (Rectus)
     ซุพีเรียร์ เรกตัส
     (superior rectus)
แอนนูลัส ออฟ ซินน์ (annulus of Zinn) ที่ด้านหลังของเบ้าตา 7.5 มม. ด้านบนของคอร์เนียล ลิมบัส (corneal limbus) เส้นประสาทกล้ามเนื้อตา (oculomotor nerve) กลอกตาขึ้น, กลอกตาเข้าใน, หมุนขั้วบนของลูกตาเข้าใน (intorsion)
     อินฟีเรียร์ เรกตัส
     (inferior rectus)
แอนนูลัส ออฟ ซินน์ (annulus of Zinn) ที่ด้านหลังของเบ้าตา 6.5 มม. ด้านบนของคอร์เนียล ลิมบัส (corneal limbus) แขนงล่าง (inferior branch) ของเส้นประสาทกล้ามเนื้อตา กลอกตาลง, กลอกตาเข้าใน
     มีเดียล เรกตัส
     (medial rectus)
แอนนูลัส ออฟ ซินน์ (annulus of Zinn) ที่ด้านหลังของเบ้าตา 5.5 มม. ด้านบนของคอร์เนียล ลิมบัส (corneal limbus) ส่วนล่าง (inferior division) ของเส้นประสาทกล้ามเนื้อตา กลอกตาเข้าใน
     แลทเทอรัล เรกตัส
     (lateral rectus)
แอนนูลัส ออฟ ซินน์ (annulus of Zinn) ที่ด้านหลังของเบ้าตา 7 มม. ด้านบนของคอร์เนียล ลิมบัส (corneal limbus) เส้นประสาทแอบดิวเซนต์ (abducens nerve) กลอกตาออกนอก
กลุ่มออบลีก (Oblique)
     ซุพีเรียร์ ออบลีก
     (superior oblique)
แอนนูลัส ออฟ ซินน์ (annulus of Zinn) ที่ด้านหลังของเบ้าตา, อยู่ใกล้กลางต่อคลองประสาทตา (optic canal) ด้านหลังของลูกตา แขนงแลทเทอรัลมัสคิวลาร์ (lateral muscular branch) ของหลอดเลือดแดงลูกตา (ophthalmic artery) เส้นประสาททรอเคลียร์ (trochlear nerve) หน้าที่หลัก: หมุนขั้วบนของลูกตาเข้าใน (intorsion)
หน้าที่รอง: กลอกตาออกนอก, กลอกตาลง
     อินฟีเรียร์ ออบลีก
     (inferior oblique)
พื้นผิวที่ประกอบเป็นเบ้าตาของกระดูกขากรรไกรบน, ด้านข้างต่อแอ่งถุงน้ำตา (lacrimal groove) เป็นเอ็นกล้ามเนื้อแบนเกาะที่ลูกตาใต้จุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อแลทเทอรัล เรกตัส เส้นประสาทกล้ามเนื้อตา (oculomotor nerve) หมุนขั้วบนของลูกตาออกนอก (extorsion) , กลอกตาขึ้น, กลอกตาออกนอก

กล้ามเนื้อในลูกตา[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
ซิลิอารี
(ciliary muscle)
เส้นประสาทกล้ามเนื้อตา (ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก) รีเฟล็กซ์ปรับสายตา (Accommodation reflex)
ไอริส ไดเลเตอร์
(iris dilator)
ปมประสาทซุพีเรียร์เซอร์วิคัล (superior cervical ganglion) (ระบบประสาทซิมพาเทติก) รูม่านตาขยาย กล้ามเนื้อไอริส สฟิงคเตอร์
ไอริส สฟิงคเตอร์
(iris sphincter)
เส้นประสาทชอร์ทซิลิอารี (short ciliary nerves) รูม่านตาหดหรี่ กล้ามเนื้อไอริส ไดเลเตอร์

หู[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
เทมพอโรพาไรทาลิส
(temporoparietalis)
กล้ามเนื้อออริคิวลาริส กาเลีย อโพนิวโรติกา เส้นประสาทเฟเชียล [CNVII]
ออริคิวลาริส (auriculares)
ออริคิวลาริส แอนทีเรียร์
(auricularis anterior)
พังผืดขมับ ด้านหน้าของวงใบหู (helix) เส้นประสาทเฟเชียล [CNVII]
ออริคิวลาริส ซูพีเรียร์
(auricularis superior)
เอ็นแผ่ของกล้ามเนื้อบนกะโหลก พื้นผิวด้านบนกะโหลกของใบหู เส้นประสาทเฟเชียล [CNVII]
ออริคิวลาริส พอสทีเรียร์
(auricularis posterior)
ปุ่มกกหูกระดูกขมับและเอ็นกล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อสเตอร์โนคลีโดมัสทอยด์ ส่วนด้านบนของใบหู เส้นประสาทเฟเชียล [CNVII]
กล้ามเนื้อของหูชั้นใน
สเตปีเดียส
(stapedius)
คอของกระดูกโกลน เส้นประสาทเฟเชียล (facial nerve) ควบคุมความดังของเสียงภายในหูชั้นใน
เทนเซอร์ ทิมพานี
(tensor tympani)
ท่อยูสเตเชียน ก้านของกระดูกค้อน หลอดเลือดแดงซุพีเรียร์ทิมพานิก (superior tympanic artery) เส้นประสาทมีเดียลเทอริกอยด์ (medial pterygoid nerve) จากเส้นประสาทแมนดิบูลาร์ (mandibular nerve) ทำให้เยื่อแก้วหูตึง

จมูก[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
โปรเซอรัส
(procerus)
จากพังผืดที่คลุมเหนือส่วนล่างของกระดูกจมูก (nasal bone) ผิวหนังของส่วนล่างของหน้าผากระหว่างคิ้ว แขนงแก้ม (Buccal branch) ของเส้นประสาทเฟเชียล [CNVII] ขมวดคิ้ว ช่วยเวลาทำหน้าบึ้ง
ดีเพรสเซอร์ เซปไต นาไซ
(depressor septi nasi)
แอ่งเพดานปากหลังฟันตัด (incisive fossa) ของกระดูกขากรรไกรบน ผนังกลางจมูก (nasal septum) และส่วนหลังของส่วนปีกของกล้ามเนื้อนาซาลิส แขนงแก้ม (Buccal branch) ของเส้นประสาทเฟเชียล [CNVII] กดผนังกลางจมูก
ลีเวเตอร์ เลบิไอ ซุพีเรียริส อลีควี นาไซ
(levator labii superioris alaeque nasi)
กระดูกขากรรไกรบน (maxilla) รูจมูกและริมฝีปากบน แขนงแก้ม (Buccal branch) ของเส้นประสาทเฟเชียล [CNVII] ขยายรูจมูก; ยกริมฝีปากบนและปีกจมูก
นาซาลิส (nasalis)
     ส่วนตามขวาง

     (คอมเพรสเซอร์ นาริส
     (compressor naris))

แอกเบ้าฟัน (Alveolar yoke) ของฟันเขี้ยว กระดูกอ่อนจมูกข้าง แขนงแก้ม (Buccal branch) ของเส้นประสาทเฟเชียล [CNVII] บีบอัดรูจมูก
     ส่วนปีกจมูก

     (ไดเลเตเตอร์ นาริส
     (dilatator naris))

ขอบของรอยเว้าจมูกของกระดูกขากรรไกรบน, กระดูกอ่อนปีกจมูกชิ้นใหญ่และชิ้นเล็ก (greater and lesser alar cartilages) ผิวหนังใกล้กับขอบของรูจมูก แขนงแก้ม (Buccal branch) ของเส้นประสาทเฟเชียล [CNVII] ทำให้รูจมูกกว้าง

ปาก[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
ลีเวเตอร์ แองกูไล ออริส
(levator anguli oris)
กระดูกขากรรไกรบน (maxilla) โมดิโอลัสของปาก (modiolus of mouth) หลอดเลือดแดงเฟเชียล (facial artery) เส้นประสาทเฟเชียล (facial nerve) ยิ้ม (ยกมุมปาก)
ดีเพรสเซอร์ แองกูไล ออริส
(depressor anguli oris)
ปุ่มกระดูกของขากรรไกรล่าง โมดิโอลัสของปาก (modiolus of mouth) หลอดเลือดแดงเฟเชียล (facial artery) แขนงขากรรไกรล่าง (mandibular branch) ของเส้นประสาทเฟเชียล กดมุมปาก
ลีเวเตอร์ เลบิไอ ซุพีเรียริส
(levator labii superioris)
ขอบล่างของเบ้าตาด้านใกล้กลาง ผิวหนังและกล้ามเนื้อของริมฝีปากบน หลอดเลือดแดงเฟเชียล (facial artery) แขนงแก้ม (buccal branch) ของเส้นประสาทเฟเชียล ยกริมฝีปากบน
ดีเพรสเซอร์ เลบิไอ อินฟีเรียริส
(depressor labii inferioris)
แนวเส้นเฉียง (oblique line) ของขากรรไกรล่าง, ระหว่างแนวประสาน (symphysis) และรูข้างคาง (mental foramen) ผิวหนังของริมฝีปากล่าง, ใยกล้ามเนื้อหูรูดปาก, กล้ามเนื้อมัดเดียวกันนี้ด้านตรงข้าม เส้นประสาทเฟเชียล (facial nerve) กดริมฝีปากล่าง
เมนทาลิส
(mentalis)
ขากรรไกรล่างด้านหน้า คาง แขนงขากรรไกรล่าง (mandibular branch) ของเส้นประสาทเฟเชียล ยกและย่นผิวหนังของคาง, ยื่นริมฝีปากล่าง
กล้ามเนื้อแก้ม
(buccinator)
ส่วนยื่นเบ้าฟัน (alveolar processes) ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง, แนวประสานเทอริโกแมนดิบูลาร์ (pterygomandibular raphe) ในใยกล้ามเนื้อหูรูดปาก หลอดเลือดแดงแก้ม (buccal artery) แขนงแก้ม (buccal branch) ของเส้นประสาทเฟเชียล กดแก้มเข้าไปชิดฟัน (เป่า) , การเคี้ยว
กล้ามเนื้อหูรูดปาก
(orbicularis oris)
กระดูกขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง ผิวหนังรอบริมฝีปาก แขนงแก้ม (buccal branch) ของเส้นประสาทเฟเชียล ย่นริมฝีปาก, ทำปากจู๋
กล้ามเนื้อแสยะยิ้ม
(risorius)
แผ่นพังผืดพาโรติด (parotid fascia) โมดิโอลัสของปาก (modiolus of mouth) หลอดเลือดแดงเฟเชียล (facial artery) แขนงแก้ม (buccal branch) ของเส้นประสาทเฟเชียล ดึงมุมปากไปทางด้านข้าง, แสยะยิ้ม
กล้ามเนื้อไซโกมาติคัส (Zygomaticus)
     เมเจอร์
     (Zygomaticus major)
ด้านหน้าของกระดูกโหนกแก้ม (zygomatic) โมดิโอลัสของปาก (modiolus of mouth) หลอดเลือดแดงเฟเชียล (facial artery) แขนงแก้ม (buccal branch) ของเส้นประสาทเฟเชียล ดึงมุมปากไปทางด้านบนและด้านข้าง
     ไมเนอร์
     (Zygomaticus minor)
กระดูกโหนกแก้ม (zygomatic bone) ผิวหนังของริมฝีปากบน หลอดเลือดแดงเฟเชียล (facial artery) แขนงแก้ม (buccal branch) ของเส้นประสาทเฟเชียล ยกริมฝีปากบน

การเคี้ยว[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
แมสซีเตอร์
(masseter)
โค้งกระดูกโหนกแก้ม (zygomatic arch) และกระดูกขากรรไกรบน ส่วนยื่นคอโรนอยด์ (coronoid process) และขากรรไกรล่างส่วนท้ายฟันกราม (ramus of mandible) หลอดเลือดแดงแมสซีเตอร์ (masseteric artery) เส้นประสาทแมสซีเตอร์ (masseteric nerve; V3) ดึงขากรรไกรล่างขึ้น (ปิดปาก) , หดคางเข้าไป กล้ามเนื้อแพลทิสมา
เทมพอราลิส
(temporalis)
เส้นขมับ (temporal lines) บนกระดูกข้างขม่อม ส่วนยื่นคอโรนอยด์ (coronoid process) ของขากรรไกรล่าง หลอดเลือดแดงขมับชั้นลึก (deep temporal) แขนงที่สามของเส้นประสาทขากรรไกรล่าง (mandibular nerve) ของเส้นประสาทไทรเจมินัล ดึงขากรรไกรล่างขึ้น (ปิดปาก) , หดคางเข้าไป กล้ามเนื้อแพลทิสมา
กล้ามเนื้อเทอริกอยด์ (Pterygoid)
เทอริกอยด์มัดนอก
(lateral pterygoid)
ปีกใหญ่ของกระดูกสฟีนอยด์และแผ่นเทอริกอยด์ (pterygoid plate) หัวขากรรไกรล่าง (Condyle of mandible) แขนงเทอริกอยก์ของหลอดเลือดแดงขากรรไกรบน (pterygoid branches of maxillary artery) เส้นประสาทเอกซ์เทอร์นัลเทอริกอยด์ (external pterygoid nerve) จากเส้นประสาทขากรรไกรล่าง (mandibular nerve) ดึงขากรรไกรล่างลง (อ้าปาก)
เทอริกอยด์มัดใน
(medial pterygoid)
ปลายจุดเกาะต้นชั้นลึก: ด้านใกล้กลางของแผ่นเทอริกอยด์ด้านข้าง (lateral pterygoid plate) ด้านหลังฟันบน
ปลายจุดเกาะต้นชั้นผิว: พีระมิดัล โพรเซส (pyramidal process) ของกระดูกเพดานปาก และปุ่มกระดูกขากรรไกรบน (maxillary tuberosity)
มุมใกล้กลางของกระดูกขากรรไกรล่าง (medial angle of the mandible) แขนงเทอริกอยก์ของหลอดเลือดแดงขากรรไกรบน (pterygoid branches of maxillary artery) เส้นประสาทขากรรไกรล่าง (mandibular nerve) ดึงขากรรไกรล่างขึ้น (ปิดปาก) , ช่วยกล้ามเนื้อเทอริกอยด์มัดนอกในการเคลื่อนขากรรไกรล่างไปมาทางด้านข้าง

ลิ้น[แก้]

ภายนอก[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
เจนิโอกลอสซุส
(genioglossus)
ส่วนบนของเงี่ยงกระดูกคาง (mental spine) (แนวประสาทคาง (symphysis menti)) ด้านบนของลิ้นและตัวกระดูกไฮออยด์ หลอดเลือดแดงลิ้น (Lingual artery) เส้นประสาทกล้ามเนื้อลิ้น (hypoglossal nerve) ใยกล้ามเนื้อส่วนล่างทำหน้าที่แลบลิ้น, ใยกล้ามเนื้อตรงกลางทำหน้าที่กดลิ้นลง, ใยกล้ามเนื้อส่วนบนดึงลิ้นไปทางด้านหลังและลงล่าง
ไฮโอกลอสซุส
(hyoglossus)
กระดูกไฮออยด์ (hyoid) ด้านข้างของลิ้น เส้นประสาทกล้ามเนื้อลิ้น (hypoglossal nerve)
คอนโดรกลอสซุส
(chondroglossus)
กิ่งเล็ก (lesser cornu) และตัวกระดูกไฮออยด์ (hyoid bone) ใยกล้ามเนื้อภายในของลิ้น เส้นประสาทกล้ามเนื้อลิ้น (hypoglossal nerve)
สไตโลกลอสซุส
(styloglossus)
สไตลอยด์ โพรเซสของกระดูกขมับ (Styloid process of temporal bone) ลิ้น เส้นประสาทกล้ามเนื้อลิ้น (hypoglossal nerve)
พาลาโทกลอสซุส
(palatoglossus)
เอ็นแผ่ของกล้ามเนื้อเพดาน ลิ้น เส้นประสาทเวกัสและเส้นประสาทแอกเซสซอรีของสมอง ยกส่วนด้านหลังของลิ้นขึ้น

ภายใน[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
ซุพีเรียร์ ลองจิจูดินัล
(superior longitudinal)
ใกล้กับฝาปิดกล่องเสียง, จากมีเดียนไฟบรัสเซปตัม (median fibrous septum) ขอบของลิ้น เส้นประสาทกล้ามเนื้อลิ้น (hypoglossal nerve) หดลิ้น, ยกปลายลิ้นขึ้น, ยกขอบข้างลิ้นขึ้น
ทรานสเวอร์ซุส
(transversus)
มีเดียนไฟบรัสเซปตัม (median fibrous septum) ด้านข้างของลิ้น เส้นประสาทกล้ามเนื้อลิ้น (hypoglossal nerve) แคบลิ้นและไม่ยืดลิ้นออก
อินฟีเรียร์ ลองจิจูดินัล
(inferior longitudinal)
โคนลิ้น ปลายลิ้น เส้นประสาทกล้ามเนื้อลิ้น (hypoglossal nerve) หดลิ้น, ดันปลายลิ้นไปทางด้านล่าง
กล้ามเนื้อเวอร์ติคาลิส
(verticalis)
ด้านหลังของลิ้น ขอบพิ้นผิวด้านล่างของลิ้น เส้นประสาทกล้ามเนื้อลิ้น (hypoglossal nerve) แผ่ลิ้นเป็นแผ่น

เพดานอ่อน[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
ลีเวเตอร์ วีไล พาลาทิไน
(levator veli palatini)
กระดูกขมับ, ท่อหู พาลาทีน อโพนิวโรซิส หลอดเลือดแดงเฟเชียล เส้นประสาทเวกัส ช่วยให้เกิดการกลืนโดยยกเพดานอ่อน
เทนเซอร์ วีไล พาลาทิไน
(tensor veli palatini)
แผ่นเทอริกอยด์แผ่นในของกระดูกสฟีนอยด์ พาลาทีน อโพนิวโรซิส เส้นประสาทมีเดียลเทอริกอยด์ของเส้นประสาทขากรรไกรล่าง ช่วยให้เกิดการกลืนโดยดึงรั้งเพดานอ่อน
มัสคิวลัส ยูวูลี
(musculus uvulae)
เพดานแข็ง พาลาทีน อโพนิวโรซิส ร่างแหประสาทคอหอย เคลื่อนและเปลี่ยนแปลงรูปร่างของลิ้นไก่
พาลาโทกลอสซุส
(palatoglossus)
พาลาทีน อโพนิวโรซิส ลิ้น เส้นประสาทเวกัสและเส้นประสาทเครเนียลแอคเซสซอรี ช่วยให้เกิดการหายใจโดยยกส่วนโคนของลิ้น
พาลาโทฟาริงเจียส
(palatopharyngeus)
พาลาทีน อโพนิวโรซิสและเพดานแข็ง ขอบบนของกระดูกอ่อนไทรอยด์ (ร่วมกับใยกล้ามเนื้อคอนสตริกเตอร์) หลอดเลือดแดงเฟเชียล เส้นประสาทเวกัสและเส้นประสาทเครเนียลแอคเซสซอรี (cranial accessory nerve) ช่วยให้เกิดการหายใจโดยดึงคอหอยและกล่องเสียง

คอหอย[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
สไตโลฟาริงเจียส
(stylopharyngeus)
ปุ่มสไตลอยด์ของกระดูกขมับ กระดูกอ่อนไทรอยด์ (thyroid cartilage) (คอหอย) แขนงคอหอยของหลอดเลือดแดงคอหอยส่วนขึ้น เส้นประสาทกลอสโซฟาริงเจียล ยกกล่องเสียง, ยกคอหอย, กลืน
แซลพิงโกฟาริงเจียส
(salpingopharyngeus)
กระดูกอ่อนของท่อหู มัดกล้ามเนื้อมัดหลังของกล้ามเนื้อฟาริงโกพาลาทินัส (pharyngopalatinus) เส้นประสาทเวกัสและเส้นประสาทเครเนียลแอคเซสซอรี ยกคอหอยส่วนจมูก
กล้ามเนื้อฟาริงเจียล (Pharyngeal)
     อินฟีเรียร์
     (inferior pharyngeal constrictor)
กระดูกอ่อนไครคอยด์ (cricoid) และกระดูกอ่อนไทรอยด์ แนวประสานคอหอย (pharyngeal raphe) แขนงคอหอยของหลอดเลือดแดงคอหอยส่วนขึ้น แขนงเส้นประสาทเอกซ์เทอร์นัลลาริงเจียลของเส้นประสาทเวกัส กลืน
     มิดเดิล
     (middle pharyngeal constrictor)
กระดูกไฮออยด์ แนวประสานคอหอย (pharyngeal raphe) เส้นประสาทเวกัส กลืน
     ซุพีเรียร์
     (superior pharyngeal constrictor)
แผ่นเทอริกอยด์แผ่นใน (medial pterygoid plate), แนวประสานเทอริโกแมนดิบูลาร์ (pterygomandibular raphé), ส่วนยื่นเบ้าฟัน (alveolar process) แนวประสานคอหอย (pharyngeal raphe), ปุ่มกระดูกคอหอย (pharyngeal tubercle) เส้นประสาทเวกัส กลืน

กล่องเสียง[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
ไครโคไทรอยด์
(cricothyroid)
ด้านหน้าและด้านข้างของกระดูกอ่อนไครคอยด์ (cricoid cartilage) กิ่งล่าง (Inferior cornu) และแผ่นของกระดูกอ่อนไทรอยด์ (thyroid cartilage) แขนงเส้นประสาทเอกซ์เทอร์นัลลาริงเจียล (external laryngeal branch) ของเส้นประสาทเวกัส ดึงรั้งสายเสียงแท้ให้ตึงและยาว
อริทีนอยด์
(arytenoid)
กระดูกอ่อนอริทีนอยด์ (arytenoid) ข้างหนึ่ง กระดูกอ่อนอริทีนอยด์ (arytenoid) อีกข้างหนึ่ง แขนงเส้นประสาทรีเคอร์เรนท์ลาริงเจียล (recurrent laryngeal branch) ของเส้นประสาทเวกัส ดึงกระดูกอ่อนอริทีนอยด์เข้าหากัน ปิดช่องหว่างสายเสียงแท้ (rima glottidis)
ไทโรอริทีนอยด์
(thyroarytenoid)
พื้นผิวด้านในของกระดูกอ่อนไทรอยด์ (มุมมองด้านหน้า) พื้นผิวด้านหน้าของกระดูกอ่อนอริทีนอยด์ แขนงเส้นประสาทรีเคอร์เรนท์ลาริงเจียล (recurrent laryngeal branch) ของเส้นประสาทเวกัส ช่วยในการหุบสายเสียงแท้ระหว่างการพูด
กล้ามเนื้อไครโคอริทีนอยด์ (Cricoarytenoid)
     โพสทีเรียร์ ไครโคอริทีนอยด์
     (posterior cricoarytenoid)
ส่วนหลังของกระดูกอ่อนไครคอยด์ (cricoid) มัสคิวลาร์ โพรเซส ของกระดูกอ่อนอริทีนอยด์ (arytenoid) แขนงเส้นประสาทรีเคอร์เรนท์ลาริงเจียล (recurrent laryngeal branch) ของเส้นประสาทเวกัส กาง (abduct) และหมุนกระดูกอ่อนออกด้านข้าง ดึงให้สายเสียงแท้กางออกและไปด้านหน้า และเปิดช่องหว่างสายเสียงแท้ (rima glottidis) กล้ามเนื้อแลทเทอรัล ไครโคอริทีนอยด์
     แลทเทอรัล ไครโคอริทีนอยด์
     (lateral cricoarytenoid)
ส่วนข้างของโค้งกระดูกอ่อนไครคอยด์ (cricoid) มัสคิวลาร์ โพรเซส ของกระดูกอ่อนอริทีนอยด์ (arytenoid) แขนงเส้นประสาทรีเคอร์เรนท์ลาริงเจียล (recurrent laryngeal branch) ของเส้นประสาทเวกัส หุบ (adduct) และหมุนกระดูกอ่อนเข้าใน ดึงให้สายเสียงแท้หุบเข้าและไปด้านหลัง และปิดช่องหว่างสายเสียงแท้ (rima glottidis)

คอ[แก้]

ส่วนกระดูกไหปลาร้า[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
พลาทิสมา
(platysma)
ฐานของขากรรไกรล่าง ด้านล่างของกระดูกไหปลาร้าและพังผืดของอก แขนงของหลอดเลือดแดงใต้คางและหลอดเลือดแดงเหนือกระดูกสะบัก แขนงคอของเส้นประสาทเฟเชียล [CNVII] ทำให้ผิวหนังของคอตึง แมสเซเตอร์, เทมพอราลิส
สเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์
(sternocleidomastoid)
หัวของกระดูกสันอก: กระดูกสันอก

หัวของกระดูกไหปลาร้า: ส่วนด้านในของกระดูกไหปลาร้า

ส่วนกกหูของกระดูกขมับ, เส้นหลังคอด้านบน หลอดเลือดแดงท้ายทอยและหลอดเลือดแดงไทรอยด์ด้านบน สั่งการ: เส้นประสาทเอกเซสซอรี
รับความรู้สึก: ข่ายประสาทคอ
ทำหน้าที่เดี่ยว: โดยเอียงศีรษะไปยังด้านของตัวกล้ามเนื้อเอง และหมุนศีรษะให้หน้าหันไปในด้านตรงข้าม
ทำหน้าที่ร่วม: งอคอ โดยยกกระดูกสันอกขึ้นและช่วยในการบังคับให้สูดลมหายใจ

ซูปราไฮออยด์[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
ไดแกสทริก
(digastric)
ปลีหน้า: แอ่งไดแกสทริก (ขากรรไกรล่าง)

ปลีหลัง: ปุ่มกกหูของกระดูกขมับ

เอ็นกล้ามเนื้อกลาง (เลสเซอร์ฮอร์นของกระดูกไฮออยด์) ปลีหน้า: เส้นประสาทขากรรไกรล่าง [CNV3] ผ่านทางเส้นประสาทไมโลไฮออยด์ ปลีหลัง: เส้นประสาทเฟเชียล [CNVII] เปิดขากรรไกรเมื่อกล้ามเนื้อแมสเซเตอร์และกล้ามเนื้อเทมพอราลิสคลายตัว
สไทโลไฮออยด์
(stylohyoid)
ปุ่มสไตลอยด์ของกระดูกขมับ กิ่งใหญ่ของกระดูกไฮออยด์ เส้นประสาทเฟเชียล [CNVII] ยกกระดูกไฮออยด์ขึ้นในระหว่างการกลืน
ไมโลไฮออยด์
(mylohyoid)
เส้นไมโลไฮออยด์ (ขากรรไกรล่าง) แนวประสานคอหอย แขนงไมโลไฮออยด์ของหลอดเลือดแดงเบ้าฟันด้านล่าง เส้นประสาทไมโลไฮออยด์, จากแขนงเบ้าฟันด้านล่างของเส้นประสาทขากรรไกรล่าง [V3] ยกพื้นช่องปากขึ้น , ยกกระดูกไฮออยด์ขึ้น, กดขากรรไกรล่างลง
จีนีโอไฮออยด์
(geniohyoid)
แนวประสานคาง พิ้นผิวด้านหน้าของลำตัวกระดูกไฮออยด์ C1 ผ่านทางประสาทกล้ามเนื้อลิ้น ยกกระดูกไฮออยด์ขึ้นและดันลิ้นขึ้นในระหว่างการกลืน

อินฟราไฮออยด์[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
สเตอร์โนไฮออยด์
(sternohyoid)
แมนูเบรียมของกระดูกสันอก กระดูกไฮออยด์ แอนซา เซอร์วิคาลิส กดกระดูกไฮออยด์ลง
สเตอร์โนไทรอยด์
(sternothyroid)
แมนูเบรียม กระดูกอ่อนไทรอยด์ แอนซา เซอร์วิคาลิส กดกล่องเสียงลง อาจกดกระดูกไฮออยด์ลงไปด้วยเล็กน้อย
ไทโรไฮออยด์
(thyrohyoid)
กระดูกอ่อนไทรอยด์ กระดูกไฮออยด์ เส้นประสาทใต้ท้ายทอย กดกระดูกไฮออยด์ลง
โอโมไฮออยด์
(omohyoid)
ขอบด้านบนของกระดูกสะบัก กระดูกไฮออยด์ แอนซา เซอร์วิคาลิส กดกล่องเสียงและกระดูกไฮออยด์ลง พากระดูกไฮออยด์ไปทางด้านหลังและด้านข้าง

คอ[แก้]

ด้านหน้า[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
ลองกัส คอลลิ
(longus colli)
ปุ่มตามขวางของ C-3 ถึง C-6 โค้งด้านหน้าของกระดูกแอตลาส C2, C3, C4, C5, C6 งอคอและศีรษะ
ลองกัส คาปิติส
(longus capitis)
ปุ่มด้านหน้าของปุ่มตามขวางของกระดูกสันหลังชิ้นที่สาม, สี่, ห้า และหก ส่วนบาซิลาร์ของกระดูกท้ายทอย C1, C2, C3/C4 งอคอที่ข้อต่อท้ายทอย-แอตลาส
เรกตัส คาปิติส แอนทีเรียร์
(rectus capitis anterior)
กระดูกแอตลาส กระดูกท้ายทอย C1 งอคอที่ข้อต่อท้ายทอย-แอตลาส
เรกตัส คาปิติส ลาเทราลิส
(rectus capitis lateralis)
พื้นผิวด้านบนของปุ่มตามขวางของกระดูกแอตลาส ใต้พื้นผิวของจูกูลาร์ โพรเซสของกระดูกท้ายทอย C1 งอไปด้านข้างที่ข้อต่อท้ายทอย-แอตลาส

ด้านข้าง[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
กล้ามเนื้อสแคเลน
(scalene)
กระดูกสันหลัง ซี่โครงลำดับที่หนึ่งและสอง หลอดเลือดแดงคอส่วนขึ้น (แขนงของหลอดเลือดแดงไทรอยด์ด้านล่าง) ประสาทคอ (C3, C4, C5, C6, C7 ยกซี่โครงลำดับที่หนึ่งและสองขึ้น
     แอนทีเรียร์
     (anterior)
C3-C6 ซี่โครงที่หนึ่ง หลอดเลือดแดงคอส่วนขึ้น (แขนงของหลอดเลือดแดงไทรอยด์ด้านล่าง) แขนงด้านท้องของ C5, C6 เมื่อคออยู่กับที่ ยกซี่โครงที่หนึ่งขึ้นเพื่อทำให้เกิดการหายใจ หรือเมื่อซี่โครงอยู่กับที่ งอคอไปทางด้านหน้าด้านข้างและหมุนคอไปในด้านตรงข้าม
     เมดิอัส
     (medius)
C2-C6 ซี่โครงที่หนึ่ง หลอดเลือดแดงคอส่วนขึ้น (แขนงของหลอดเลือดแดงไทรอยด์ด้านล่าง) แขนงด้านท้องของประสาทไขสันหลังคู่ที่สามถึงแปด ยกซี่โครงที่หนึ่งขึ้น หมุนคอไปในด้านตรงข้าม
     โพสทีเรียร์
     (posterior)
ปุ่มตามขวางของC4C6 ซี่โครงที่สอง หลอดเลือดแดงคอส่วนขึ้น, หลอดเลือดแดงคอตามขวาง C6, C7, C8 ยกซี่โครงที่สองขึ้น เอียงคอไปในด้านเดียวกัน
ลีเวเตอร์ สแคปูเล
(levator scapulae)
ปุ่มด้านหลังของปุ่มตามขวางของ C1 ถึง C4 ส่วนด้านบนของขอบกลางของกระดูกสะบัก หลอดเลือดแดงกระดูกสะบักด้านบน ประสาทคอ (C3, C4) และเส้นประสาทกระดูกสะบักด้านบน (C5) ยกกระดูกสะบักขึ้น และเอียงแอ่งกลีนอยด์ของกระดูกสะบักไปทางด้านล่างโดยการหมุนกระดูกสะบัก
เรกตัส คาปิติส ลาเทราลิส
(rectus capitis lateralis)
พื้นผิวด้านบนของปุ่มตามขวางของกระดูกแอตลาส (C1) ใต้พื้นผิวของจูกูลาร์ โพรเซสของกระดูกท้ายทอย C1
ออบลีคัส คาปิติส ซูพีเรียร์
(obliquus capitis superior)
ด้านข้างของกระดูกแอตลาส ครึ่งด้านข้างของเส้นหลังคอหลัง เส้นประสาทใต้ท้ายทอย
ออบลีคัส คาปิติส อินพีเรียร์
(obliquus capitis inferior)
ปุ่มสปีโนอัสของกระดูกแอกซิส ด้านข้างของกระดูกแอตลาส เส้นประสาทใต้ท้ายทอย

ด้านหลัง[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
เรกตัส คาปิติส โพสทีเรียร์ ไมเนอร์
(rectus capitis posterior minor)
ปุ่มบนโค้งด้านหลังของกระดูกแอตลาส (C1) ส่วนด้านในของเส้นหลังคอด้านล่างของกระดูกท้ายทอย และพื้นผิวระหว่างส่วนดังกล่าวและฟอราเมน แมกนัม แขนงของส่วนต้นด้านบนของเส้นประสาทใต้ท้ายทอย ยืดศีรษะที่คอ แต่ขณะนี้จะถือเป็นอวัยวะประสาทสัมผัสมากกว่ากล้ามเนื้อ
เรกตัส คาปิติส โพสทีเรียร์ เมเจอร์
(rectus capitis posterior major)
ปุ่มสปีโนอัสของกระดูกแอกซิส (C2) เส้นหลังคอด้านล่างของกระดูกท้ายทอย แขนงด้านท้องของประสาทไขสันหลังคู่ที่หนึ่ง (เส้นประสาทใต้ท้ายทอย)
เซมิสไปนาลิส คาปิติส
(semispinalis capitis)
อาร์ติคูลาร์ โพรเสสของ C4-C6; ปุ่มตามขวางของ C7 และ T1-T7 กระดูกท้ายทอยระหว่างเส้นหลังคอด้านบนและด้านล่าง เส้นประสาทท้ายท้อยใหญ่ ยืดศีรษะ
ลองจิสซิมัส คาปิติส
(longissimus capitis)
อาร์ติคูลาร์ โพรเสสของ C4-C7; ปุ่มตามขวางของ T1-T5 ขอบด้านหลังของปุ่มกกหู หลอดเลือดแดงซาครัลด้านข้าง แขนงด้านล่างของประสาทไขสันหลัง ด้านข้าง: งอศีรษะและคอไปในด้านเดียวกัน ทั้งสองข้าง: ยืดลำกระดูกสันหลัง
สเพลนีอัส คาปิติส
(splenius capitis)
ligamentum nuchae, ปุ่มสปีนีอัสของ C7 ถึง T6 ปุ่มกกหู C3, C4 ยืด หมุน และงอศีรษะไปทางด้านข้าง
ออบลีคัส คาปิติส ซูพีเรียร์
(obliquus capitis superior)
ด้านข้างของกระดูกแอตลาส ครึ่งด้านข้างของเส้นหลังคอด้านล่าง เส้นประสาทใต้ท้ายทอย
ออบลีคัส คาปิติส อินฟีเรียร์
(obliquus capitis inferior)
ปุ่มสปีนีอัสกระดูกแอกซิส ด้านข้างของกระดูกแอตลาส เส้นประสาทใต้ท้ายทอย

กล้ามเนื้อของลำตัว[แก้]

หลัง[แก้]

กลุ่มกล้ามเนื้อสปลีเนียส (Splenius muscles) :

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
capitis Ligamentum nuchae, spinous process of C7-T6 Mastoid process of temporal and occipital bone C3, C4 Extend, rotate, and laterally flex the head
cervicis spinous processes of T3-T6 transverse processes of C1-C3 C5, C6


กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
erector spinae on the spines of the last four thoracic vertebræ both the spines of the most cranial thoracic vertebrae and the cervical vertebrae lateral sacral artery posterior branch of spinal nerve extends the vertebral column Rectus abdominis muscle
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
iliocostalis lateral sacral artery
longissimus transverse process transverse process lateral sacral artery posterior branch of spinal nerve Rectus abdominis muscle
spinalis spinous process spinous process lateral sacral artery posterior branch of spinal nerve Rectus abdominis muscle
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
latissimus dorsi spinous processes of thoracic T6-T12, thoracolumbar fascia, iliac crest and inferior 3 or 4 ribs floor of intertubercular groove of the humerus subscapular artery, dorsal scapular artery thoracodorsal nerve pulls the forelimb dorsally and caudally deltoid, trapezius
transversospinales transverse process spinous process posterior branches
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
semispinalis dorsi transverse processes of the sixth to the tenth thoracic vertebræ spinous processes of the upper four thoracic and lower two cervical vertebrae
semispinalis cervicis transverse processes of the upper five or six thoracic vertebræ cervical spinous processes, from the axis to the fifth
Semispinalis capitis Transversal process of lower cervical and higher thoracal columna Area between superior and inferior nuchal line Greater occipital nerve Extend the head
multifidus Sacrum, Erector spinae Aponeurosis, PSIS, and Iliac crest spinous process Posterior branches Stabilizes vertebrae in local movements of vertebral column
rotatores transverse process spinous process posterior branch
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
interspinales Spinous process Spinous process Posterior rami of spinal nerves Extension, flexion and rotation of vertebral column.
intertransversarii Transverse process Transverse process above Anterior rami of spinal nerves Lateral flexion of trunk

ใต้ท้ายทอย[แก้]

กลุ่มกล้ามเนื้อเรกตัส แคปิติส โพสทีเรียร์ (rectus capitis posterior) :

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
major Spinous process of the axis (C2) Inferior nucheal line of the occipital bone Dorsal ramus of C1 (suboccipital nerve)
minor the tubercle on the posterior arch of the atlas the medial part of the inferior nuchal line of the occipital bone and the surface between it and the foramen magnum a branch of the dorsal primary division of the suboccipital nerve extends the head at the neck, but is now considered to be more of a sensory organ than a muscle

กลุ่มออบลีคัส แคปิติส (obliquus capitis) :

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
inferior spinous process of the axis lateral mass of atlas suboccipital nerve
superior lateral mass of atlas lateral half of the inferior nuchal line suboccipital nerve

อก[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
intercostales ribs 1-11 ribs 2-12 intercostal arteries intercostal nerves
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
internal intercostal arteries intercostal nerves Inhalation internal
internal rib - inferior border rib - superior border intercostal arteries intercostal nerves hold ribs steady internal
innermost intercostal arteries intercostal nerves
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
subcostales inner surface of one rib inner surface of the second or third rib above, near its angle intercostal nerves
transversus thoracis costal cartilages of last 3-4 ribs, body of sternum, xiphoid process ribs/costal cartilages 2-6 intercostal arteries intercostal nerves depresses ribs
levatores costarum Transverse processes of C7 to T12 vertebrae Superior surfaces of the ribs immediately inferior to the preceding vertebrae dorsal rami C8-T11 Assists in elevation of the thoracic rib cage

กลุ่มเซอร์ราตัส โพสทีเรียร์ (serratus posterior) :

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
inferior vertebrae T11 - L3 the inferior borders of the 9th through 12th ribs intercostal arteries intercostal nerves depress the lower ribs, aiding in expiration
superior nuchal ligament (or ligamentum nuchae) and the spinous processes of the vertebrae C7 through T3 the upper borders of the 2nd through 5th ribs intercostal arteries 2nd through 5th intercostal nerves elevate the ribs which aids in inspiration
diaphragm Pericardiacophrenic artery, Musculophrenic artery, Inferior phrenic arteries phrenic and lower intercostal nerves respiration

ท้อง[แก้]

กลุ่มออบลีก (obliques) :

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
external Lower 8 costae Crista iliaca, ligamentum inguinale lower 6 intercostal nerve, subcostal nerve Rotates torso
internal Inguinal ligament, Iliac crest and the Lumbodorsal fascia Linea alba, Xiphoid process and the inferior ribs. Compresses abdomen and rotates vertebral column.
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
transversus abdominis ribs and the iliac crest inserts into the pubic tubercle via the conjoint tendon, also known as the falx inguinalis lower intercostal nerves, iliohypogastric nerve and the ilioinguinal nerve compress the ribs and viscera, providing thoracic and pelvic stability
rectus abdominis Pubis Costal cartilage of ribs 5-7, xiphoid process of sternum inferior epigastric artery segmentally by thoraco-abdominal nerves (T7 to T12) flexion of trunk/lumbar vertebrae Erector spinae
pyramidalis pubic symphysis and pubic crest linea alba Subcostal nerve (T12) tensing the linea alba
cremaster inguinal ligament Cremasteric artery genital branch of genitofemoral nerve raise and lower the scrotum
quadratus lumborum iliac crest and iliolumbar ligament Last rib and transverse processes of lumbar vertebrae Lumbar arteries, Iliolumbar artery The twelfth thoracic and first through fourth lumbar nerves Alone, lateral flexion of vertebral column; Together, depression of thoracic rib cage

เชิงกราน[แก้]

กล้ามเนื้อลีเวเตอร์ เอไน (Levator ani) :

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
iliococcygeus ischial spine and from the posterior part of the tendinous arch of the pelvic fascia coccyx and anococcygeal raphé supports the viscera in pelvic cavity
pubococcygeus back of the pubis and from the anterior part of the obturator fascia coccyx and sacrum controls urine flow and contracts during orgasm
puborectalis lower part of the symphysis pubis S3, S4. levator ani nerve [2] inhibit defecation
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
coccygeus Sacrospinous ligament a branch from the fourth and fifth sacral nerves closing in the back part of the outlet of the pelvis

ฝีเย็บ[แก้]

กล้ามเนื้อหูรูดรอบทวารหนัก (sphincter ani) :

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
externus branch from the fourth sacral and twigs from the inferior hemorrhoidal branch of the pudendal nerve keep the anal canal and anus closed, aids in the expulsion of the feces
internus pudendal nerve keep the anal canal and anus closed, aids in the expulsion of the feces

ช่องฝีเย็บชั้นตื้น (superficial perineal pouch) :

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
transversus perinei superficialis anterior part of ischial tuberosity central point of perineum pudendal nerve
bulbospongiosus Median raphé Perineal artery pudendal nerve in males, empties the urethra; in females, clenches the vagina
ischiocavernosus Perineal artery pudendal nerve assists the bulbospongiosus muscle

ช่องฝีเย็บชั้นลึก (deep perineal pouch) :

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
transversus perinei profundus inferior rami of the ischium its fellow of the opposite side pudendal nerve
sphincter urethrae membranaceae junction of the inferior rami of the pubis and ischium to the extent of 1.25 to 2 cm., and from the neighboring fasciæ its fellow of the opposite side perineal branch of the pudendal nerve (S2,3,4) Constricts urethra, maintain urinary continence

กล้ามเนื้อของรยางค์บน[แก้]

กระดูกสันหลัง[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
ทราพีเซียส (Trapezius) ตลอดแนวกระดูกสันหลังกลางลำตัว ตั้งแต่ปุ่มนอกของท้ายทอย (external occipital protuberance) , เอ็นหลังคอ (nuchal ligament) , เส้นหลังคอ (nuchal line) ด้านกลางลำตัวและ spinous process ของกระดูกสันหลัง C7-T12 ที่ไหล่ ไปยัง 1/3 ด้านนอกของกระดูกไหปลาร้า, อโครเมียน (acromion) , และแนวสันกระดูกสะบัก (scapular spine) เส้นประสาทที่เลี้ยงส่วนใหญ่มาจากเส้นประสาทแอกเซสซอรี (เส้นประสาทสมองคู่ที่ 11) ส่วนเส้นประสาทคอที่ 3 และ 4 รับข้อมูลความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อนี้ ดึงรั้ง (retraction) กระดูกสะบัก กล้ามเนื้อเซอร์ราตัส แอนทีเรียร์
แลททิสซิมุส ดอร์ไซ (Latissimus dorsi) spinous processes ของกระดูกสันหลังส่วนอก T6-T12, พังผืดทอราโคลัมบาร์ (thoracolumbar fascia) , สันกระดูกอิลิแอค (iliac crest) และกระดูกซี่โครง 3-4 ชิ้นล่าง floor of intertubercular groove of the humerus subscapular artery, dorsal scapular artery thoracodorsal nerve pulls the forelimb dorsally and caudally deltoid, trapezius
rhomboids nuchal ligaments, spinous processes of C7-T5 vertebrae medial border of the scapula dorsal scapular artery dorsal scapular nerve (C4 and C5) Retracts the scapula and rotates it to depress the glenoid cavity. fixes the scapula to the thoracic wall. Serratus anterior muscle
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
rhomboid major spinous processes of the T2 to T5 vertebrae medial border of the scapula, inferior to the จุดเกาะปลาย of rhomboid minor muscle dorsal scapular artery dorsal scapular nerve (C4 and C5) Retracts the scapula and rotates it to depress the glenoid cavity. It also fixes the scapula to the thoracic wall. Serratus anterior muscle
rhomboid minor nuchal ligaments and spinous processes of C7- to T1 vertebrae medial border of the scapula, superior to the จุดเกาะปลาย of rhomboid major muscle dorsal scapular artery dorsal scapular nerve (C4 and C5) Retracts the scapula and rotates it to depress the glenoid cavity. It also fixes the scapula to the thoracic wall. Serratus anterior muscle
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
levator scapulae Posterior tubercles of transverse processes of C1 - C4 vertebrae Superior part of medial border of scapula dorsal scapular artery cervical nerve (C3, C4) and dorsal scapular nerve (C5) Elevates scapula and tilts its glenoid cavity inferiorly by rotating scapula

ผนังช่องอก[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
pectoralis major anterior surface of the medial half of the clavicle.
Sternocostal head: anterior surface of the sternum, the superior six costal cartilages
intertubercular groove of the humerus pectoral branch of the thoracoacromial trunk lateral pectoral nerve and medial pectoral nerve
Clavicular head: C5 and C6
Sternocostal head: C7, C8 and T1
Clavicular head: flexes the humerus
Sternocostal head: extends the humerus
As a whole, adducts and medially rotates the humerus. It also draws the scapula anteriorly and inferiorly.
pectoralis minor 3rd to 5th ribs, near their costal cartilages medial border and superior surface of the coracoid process of the scapula Pectoral branch of the thoracoacromial trunk Medial pectoral nerves (C8, T1) stabilizes the scapula by drawing it inferiorly and anteriorly against the thoracic wall
subclavius first rib subclavian groove of clavicle thoracoacromial artery, clavicular branch nerve to subclavius depression of clavicle
serratus anterior fleshy slips from the outer surface of upper 8 or 9 ribs costal aspect of medial margin of the scapula lateral thoracic artery (upper part) , thoracodorsal artery (lower part) long thoracic nerve (from roots of brachial plexus C5, 6, 7) protract and stabilize scapula, assists in upward rotation Rhomboid major, Rhomboid minor, Trapezius

ไหล่[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
deltoid clavicle, acromion, spine of the scapula deltoid tuberosity of humerus primarily posterior circumflex humeral artery Axillary nerve shoulder abduction, flexion and extension Latissimus dorsi
teres major posterior aspect of the inferior angle of the scapula medial lip of the intertubercular sulcus of the humerus Subscapular and circumflex scapular arteries Lower subscapular nerve (segmental levels C5 and C6) Internal rotation of the humerus
Rotator cuff: Various aspects of scapula greater tubercle of humerus, except subscapularis, which inserts on lesser tubercle of humerus. lateral rotation (Infraspinatus teres minor) , medial rotation (subscapularis) , abduction (supraspinatus) [3]
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
supraspinatus supraspinous fossa of scapula superior facet of greater tubercle of humerus suprascapular artery suprascapular nerve abduction of arm and stabilizes humerus
infraspinatus infraspinous fossa of the scapula middle facet of greater tubercle of the humerus suprascapular and circumflex scapular arteries suprascapular nerve Lateral rotation of arm & Adduction of arm and stabilizes humerus
teres minor lateral border of the scapula inferior facet of greater tubercle of the humerus lateral circumflex humeral artery and the circumflex scapular artery axillary nerve laterally rotates and adducts the arm
subscapularis subscapular fossa lesser tubercle of humerus subscapular artery upper subscapular nerve, lower subscapular nerve (C5, C6) rotates medially humerus; stabilizes shoulder

ต้นแขน[แก้]

พื้นที่ด้านหน้าต้นแขน[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
คอราโคเบรเคียลิส (coracobrachialis) โคราคอยด์ โพรเซส (coracoid process) ของกระดูกสะบัก ด้านใกล้กลางของกระดูกต้นแขน หลอดเลือดแดงแขน (brachial artery) เส้นประสาทมัสคิวโลคิวทาเนียส (musculocutaneous nerve) หุบกระดูกต้นแขนเข้า
ไบเซ็ปส์ เบรกิไอ (biceps brachii) ด้านสั้น: โคราคอยด์ โพรเซส (coracoid process) ของกระดูกสะบัก ด้านยาว: ปุ่มเหนือแอ่งกลีนอยด์ (supraglenoid tubercle) ปุ่มนูนเรเดียส (radial tuberosity) หลอดเลือดแดงแขน (brachial artery) เส้นประสาทมัสคิวโลคิวทาเนียส (musculocutaneous nerve) (แลทเทอรัลคอร์ด: C5–C7) งอข้อศอก และพลิกหงายปลายแขน กล้ามเนื้อไตรเซ็ปส์ เบรกิไอ
เบรเคียลิส (brachialis) พื้นผิวด้านหน้าของกระดูกต้นแขน โดยเฉพาะท่อนล่างของกระดูกต้นแขน โคโรนอยด์ โพรเซส (coronoid process) และปุ่มนูนอัลนา (tuberosity of the ulna) หลอดเลือดแดงเรเดียลรีเคอร์เรนท์ (radial recurrent artery) เส้นประสาทมัสคิวโลคิวทาเนียส (musculocutaneous nerve) งอข้อศอก

พื้นที่ด้านหลังต้นแขน[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
ไตรเซ็ปส์ เบรกิไอ (triceps brachii) ด้านยาว: กระดูกสะบัก
ด้านข้าง: ด้านหลังของกระดูกต้นแขน
ด้านใกล้กลาง: ด้านหลังของกระดูกต้นแขน
โอเลครานอน โพรเซส (olecranon process) ของกระดูกอัลนา หลอดเลือดแดงแขนชั้นลึก (deep brachial artery) เส้นประสาทเรเดียล (radial nerve) เหยียดปลายแขน, ปลายจุดเกาะต้นด้านยาวทำหน้าที่หุบไหล่ กล้ามเนื้อไบเซ็ปส์ เบรกิไอ
แอนโคเนียส (anconeus) ปุ่มแลทเทอรัล อีพิคอนไดล์ (lateral epicondyle) ของกระดูกต้นแขน พื้นผิวด้านข้างของโอเลครานอน โพรเซสและปลายส่วนบนของกระดูกอัลนาด้านหลัง หลอดเลือดแดงแขนชั้นลึก (deep brachial artery) , หลอดเลือดแดงรีเคอร์เรนท์อินเตอร์ออสเซียส (recurrent interosseous artery) เส้นประสาทเรเดียล (C7, C8, และ T1) กล้ามเนื้อนี้บางส่วนรวมกับไตรเซ็ปส์ซึ่งช่วยในการเหยียดปลายแขน และยังช่วยให้ข้อศอกอยู่นิ่ง และกางกระดูกอัลนาออกระหว่างที่คว่ำฝ่ามือ

ปลายแขน[แก้]

พื้นที่ด้านหน้าปลายแขน[แก้]

ชั้นตื้น[แก้]
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
โปรเนเตอร์ เทเรส (pronator teres) ปลายจุดเกาะด้านกระดูกต้นแขน: ปุ่มมีเดียล อีพิคอนไดล์ของกระดูกต้นแขน (เอ็นกล้ามเนื้อคอมมอนเฟลกเซอร์)
ปลายจุดเกาะด้านกระดูกอัลนา: โคโรนอยด์ โพรเซสของกระดูกอัลนา
กระดูกเรเดียส หลอดเลือดแดงอัลนาและหลอดเลือดแดงเรเดียล เส้นประสาทมีเดียน คว่ำปลายแขน, งอข้อศอก กล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์
ปาล์มาริส ลองกัส (palmaris longus) ปุ่มมีเดียล อีพิคอนไดล์ของกระดูกต้นแขน (เอ็นกล้ามเนื้อคอมมอนเฟลกเซอร์) เอ็นแผ่ฝ่ามือ (palmar aponeurosis) หลอดเลือดแดงอัลนา เส้นประสาทมีเดียน งอข้อมือ กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส เบรวิส, กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส ลองกัส, กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส
เฟลกเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส (flexor carpi radialis) ปุ่มมีเดียล อีพิคอนไดล์ของกระดูกต้นแขน (เอ็นกล้ามเนื้อคอมมอนเฟลกเซอร์) ฐานของกระดูกฝ่ามือ (metacarpal bone) ชิ้นที่ 2 และ 3 หลอดเลือดแดงอัลนา เส้นประสาทมีเดียน งอและกางออกที่ข้อมือ กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส เบรวิส, กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส ลองกัส
เฟลกเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส (flexor carpi ulnaris) ปุ่มมีเดียล อีพิคอนไดล์ (เอ็นกล้ามเนื้อคอมมอนเฟลกเซอร์) กระดูกพิสิฟอร์ม (pisiform) หลอดเลือดแดงอัลนา แขนงเลี้ยงกล้ามเนื้อของเส้นประสาทอัลนา งอที่ข้อมือ กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส
เฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิส (flexor digitorum superficialis) ปุ่มมีเดียล อีพิคอนไดล์ของกระดูกต้นแขน (เอ็นกล้ามเนื้อคอมมอนเฟลกเซอร์) และส่วนของกระดูกเรเดียสและกระดูกอัลนา กระดูกนิ้วมือ หลอดเลือดแดงอัลนา เส้นประสาทมีเดียน งอนิ้วมือ (ที่ข้อต่อระหว่างกระดูกนิ้วมือส่วนต้น) กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ ดิจิทอรุม
ชั้นลึก[แก้]
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
โปรเนเตอร์ ควอดราตัส (pronator quadratus) พื้นผิวด้านใกล้กลางและด้านหน้าของกระดูกอัลนา พื้นผิวด้านข้างและด้านหน้าของกระดูกเรเดียส หลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส เส้นประสาทมีเดียน (เส้นประสาทแอนทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส) คว่ำปลายแขน กล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์
เฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม โปรฟันดัส (flexor digitorum profundus) กระดูกอัลนา กระดูกนิ้วมือท่อนปลาย หลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส เส้นประสาทมีเดียน (เส้นประสาทแอนทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส) , แขนงเลี้ยงกล้ามเนื้อของเส้นประสาทอัลนา งอมือ (ที่ข้อต่อระหว่างกระดูกนิ้วมือ) กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ ดิจิทอรุม
เฟลกเซอร์ พอลิซิส ลองกัส (flexor pollicis longus) ด้านใกล้กลาง 2/4 ของพื้นผิวด้านฝ่ามือของกระดูกเรเดียสติดกับเอ็นเยื่อระหว่างกระดูกของปลายแขน (อาจพบว่ามีจุดเกาะต้นเล็กๆ บนปุ่มมีเดียล อีพิคอนไดล์ของกระดูกอัลนา) ฐานของกระดูกนิ่วมือท่อนปลายของนิ้วหัวแม่มือ หลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส เส้นประสาทแอนทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส (แขนงของเส้นประสาทมีเดียน) (C8, T1) งอนิ้วหัวแม่มือ กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิส, กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส ลองกัส

พื้นที่ด้านหลังปลายแขน[แก้]

ชั้นตื้น[แก้]
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
เบรกิโอเรเดียลิส (brachioradialis) แนวสันแลทเทอรัล ซุปปราคอนไดลาร์ของกระดูกต้นแขน ปลายกระดูกเรเดียส (สไตลอยด์ โพรเซสของกระดูกเรเดียส) หลอดเลือดแดงเรเดียลรีเคอร์เรนท์ เส้นประสาทเรเดียล งอปลายแขน
เอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส ลองกัส (extensor carpi radialis longus) แนวสันแลทเทอรัล ซุปปราคอนไดลาร์ กระดูกฝ่ามือชิ้นที่ 2 หลอดเลือดแดงเรเดียล เส้นประสาทเรเดียล เหยียดข้อมือ, กางมือที่ข้อมือ กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส
เอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส เบรวิส (extensor carpi radialis brevis) กระดูกต้นแขนตำแหน่งด้านหน้าของปุ่มแลทเทอรัล อีพิคอนไดล์ (เอ็นคอมมอนเอกซ์เทนเซอร์) ฐานของกระดูกฝ่ามือชิ้นที่ 3 หลอดเลือดแดงเรเดียล แขนงลึกของเส้นประสาทเรเดียล เหยียดและกางมือที่ข้อมือ กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
เอกซ์เทนเซอร์ ดิจิทอรุม (extensor digitorum) ปุ่มแลทเทอรัล อีพิคอนไดล์ (เอ็นคอมมอนเอกซ์เทนเซอร์) กระดูกนิ้วมือชิ้นที่ 2 และ 3 เส้นประสาทโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส (C7, 8) เหยียดมือและนิ้วมือ กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิส, กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม โปรฟันดัส
เอกซ์เทนเซอร์ ดิจิไต มินิไม (extensor digiti minimi) ส่วนหน้าของปุ่มแลทเทอรัล อีพิคอนไดล์ของกระดูกต้นแขน (เอ็นคอมมอนเอกซ์เทนเซอร์) ส่วนของเอกซ์เทนเซอร์ เอกซ์แพนชัน (extensor expansion) , ตั้งอยู่ที่ฐานของกระดูกนิ้วมือท่อนต้นด้านหลัง หลอดเลือดแดงโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส ซึ่งมาจากหลอดเลือดแดงคอมมอนอินเตอร์ออสเซียสและส่วนก่อนหน้านี้, หลอดเลือดแดงอัลนา เส้นประสาทโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส (C7, 8) เหยียดนิ้วก้อยที่ทุกข้อต่อ กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิไต มินิไม เบรวิส
เอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส (extensor carpi ulnaris) เอ็นคอมมอนเอกซ์เทนเซอร์ (ปุ่มแลทเทอรัล อีพิคอนไดล์) , กระดูกอัลนา กระดูกฝ่ามือชิ้นที่ 5 หลอดเลือดแดงอัลนา เส้นประสาทโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส (C7, 8) เหยียดและหุบข้อมือ กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส
ชั้นลึก[แก้]
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
สุพิเนเตอร์ (supinator) ปุ่มแลทเทอรัล อีพิคอนไดล์ของกระดูกต้นแขน, สันสุพิเนเตอร์ของกระดูกอัลนา, เอ็นเรเดียลคอลแลทเทอรัล (ข้อศอก), เอ็นแอนนูลาร์ ส่วนต้นด้านข้างของตัวกระดูกเรเดียส หลอดเลือดแดงเรเดียลรีเคอร์เรนท์ เส้นประสาทโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส (C7, 8) หงายปลายแขน กล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ เทเรส, กล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ ควอดราตัส
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
แอบดักเตอร์ พอลิซิส ลองกัส (abductor pollicis longus) กระดูกอัลนา, สไตลอยด์ โพรเซสของกระดูกเรเดียส กระดูกฝ่ามือชิ้นที่ 1 เส้นประสาทโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส (C7, 8) กางและเหยียดนิ้วหัวแม่มือ กล้ามเนื้อแอดดักเตอร์ พอลิซิส
เอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิส (extensor pollicis brevis) กระดูกเรเดียส กระดูกนิ้วมือท่อนต้นของนิ้วหัวแม่มือ หลอดเลือดแดงโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส เส้นประสาทโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส (C7, 8) เหยียดนิ้วหัวแม่มือที่ข้อต่อระหว่างฝ่ามือกับนิ้วมือ กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ พอลิซิส ลองกัส, กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ พอลิซิส เบรวิส
เอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส ลองกัส (extensor pollicis longus) กระดูกอัลนา กระดูกนิ้วมือท่อนปลายของนิ้วหัวแม่มือ เส้นประสาทโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส (C7, 8) เหยียดนิ้วหัวแม่มือ (ข้อต่อระหว่างฝ่ามือกับนิ้วมือ และ ข้อต่อระหว่างกระดูกนิ้วมือ) กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ พอลิซิส ลองกัส, กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ พอลิซิส เบรวิส
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
เอกซ์เทนเซอร์ อินดิซิส (extensor indicis) กระดูกอัลนา นิ้วชี้ (เอกซ์เทนเซอร์ เอกซ์แพนชัน) เส้นประสาทโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส (C7, 8) เหยียดนิ้วชี้, ข้อมือ

มือ[แก้]

ฝ่ามือด้านข้าง[แก้]

เนินโคนหัวแม่มือ[แก้]
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
opponens pollicis trapezium and transverse carpal ligament metacarpal bone of the thumb on its radial side median nerve Opposition of the thumb
flexor pollicis brevis trapezoid, flexor retinaculum thumb, proximal phalanx median nerve, deep branch of ulnar nerve (medial head) Flexion of thumb Extensor pollicis longus muscle, Extensor pollicis brevis muscle
abductor pollicis brevis Transverse carpal ligament, the scaphoid and trapezium Radial base of proximal phalanx of thumb and the thumb extensors Median nerve Adduction of thumb Adductor pollicis muscle
adductor pollicis Transverse head: anterior body of the third metacarpal
Oblique head: bases of the second and the third metacarpals and the adjacent trapezoid and capitate bones
medial side of the base of the proximal phalanx of the thumb and the ulnar sesamoid deep branch of the ulnar nerve (T1) adducts the thumb at the carpometacarpal joint Abductor pollicis longus muscle, Abductor pollicis brevis muscle

ฝ่ามือด้านใกล้ลำตัว[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
palmaris brevis flexor retinaculum (medial) , palmar aponeurosis palm superficial branch of ulnar nerve wrinkle skin of palm

เนินโคนนิ้วก้อย (Hypothenar eminence) :

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
abductor minimi digiti pisiform base of the proximal phalanx of the 5th digit on the ulnar or medial side ulnar artery deep branch of ulnar nerve Abduction of little finger
flexor digiti minimi brevis hamate bone little finger ulnar artery deep branch of ulnar nerve flexes little finger Extensor digiti minimi muscle
opponens digiti minimi Hook of hamate and flexor retinaculum Medial border of 5th metacarpal ulnar artery deep branch of ulnar nerve (C8 and T1) Draws 5th metacarpal anteriorly and rotates it, bringing little finger (5th digit) into opposition with thumb

กลางมือ[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
lumbrical flexor digitorum profundus extensor expansion superficial palmar arch, common palmar digital arteries, deep palmar arch, dorsal digital artery deep branch of ulnar nerve, median nerve flex metacarpophalangeal joints, extend interphalangeal joints
dorsal interossei metacarpals proximal phalanges Dorsal metacarpal artery and palmar metacarpal artery deep branch of ulnar nerve abduct finger Palmar interossei muscles
palmar interossei metacarpals proximal phalange deep branch of ulnar nerve adduction

กล้ามเนื้อของรยางค์ล่าง[แก้]

บริเวณปีกสะโพก[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
Iliopsoas iliac fossa (iliacus, sacrum (iliacus) , spine (T12-L5) & intervertebral discs (psoas major, psoas minor) [4] femur - lesser trochanter (psoas major/minor) , shaft below lesser trochanter (iliacus) , tendon of psoas major & femur (iliacus) [4] medial femoral circumflex artery, iliolumbar artery femoral nerve, Lumbar nerves L1, L2 flexion of hip (psoas major/minor, liacus) , spine rotation (psoas major/minor) Gluteus maximus, posterior compartment of thigh
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
psoas major lower spine in the lesser trochanter of the femur Iliolumbar artery Lumbar plexus via anterior branches of L2-L4 nerves flexes and rotates laterally thigh Gluteus maximus
psoas minor Side of T12+L1 and IV Disc between Pectineal line and iliopectineal eminence L1 Weak trunk flexor Gluteus maximus
iliacus iliac fossa lesser trochanter of femur medial femoral circumflex artery, Iliolumbar artery femoral nerve flexes and rotates laterally thigh Gluteus maximus

ก้น[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
gluteals:
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
gluteus maximus muscle Gluteal surface of ilium, lumbar fascia, sacrum, sacrotuberous ligament Gluteal tuberosity of the femur, iliotibial tract superior and inferior gluteal arteries inferior gluteal nerve (L5, [[sacral segment|S1, S2 nerve roots) external rotation and extension of the hip joint, supports the extended knee through the iliotibial tract, chief antigravity muscle in sitting Iliacus, Psoas major, Psoas minor
gluteus medius muscle Gluteal surface of ilium, under gluteus maximus Greater trochanter of the femur superior gluteal artery superior gluteal nerve (L4, L5, S1 nerve roots) abduction of the hip; preventing adduction of the hip. Medial rotation of thigh. lateral rotator group
minimus Gluteal surface of ilium, under gluteus medius. Greater trochanter of the femur superior gluteal artery superior gluteal nerve (L4, L5, S1 nerve roots) Works in concert with gluteus medius: abduction of the hip; preventing adduction of the hip. Medial rotation of thigh. lateral rotator group
tensor fasciae latae iliac crest iliotibial tract primarily lateral circumflex femoral artery, Superior gluteal artery Superior gluteal nerve (L4-L5) Thigh - flexion, medial rotation. Trunk stabilization.
lateral rotator group: at or below the acetabulum of the ilium on or near the greater trochanter of the femur Inferior gluteal artery, Lateral sacral artery, Superior gluteal artery Obturator nerve, nerve to the Piriformis, nerve to quadratus femoris lateral rotation of hip Gluteus minimus muscle, Gluteus medius muscle
piriformis sacrum greater trochanter Inferior gluteal artery , Lateral sacral artery, Superior gluteal artery nerve to the Piriformis (L5, S1, and S2 nerve roots) rotate laterally (outward) the thigh
obturator externus obturator foramen and obturatory membrane medial aspect of greater trochanter of femur obturator artery posterior branch of obturator nerve (third and fourth lumbar nerves) adduct thigh, rotate laterally thigh
obturator internus Ischiopubic ramus & obturator membrane medial aspect of the Greater trochanter เส้นประสาท to obturator internus (L5, S2) Abducts & rotates laterally thigh, and stabiliser of the hip during walking
inferior gemellus Ischial tuberosity Obturator internus tendon เส้นประสาท to Quadratus femoris (L4-S1) Rotates laterally thigh
superior gemellus spine of the ischium Obturator internus tendon Sacral plexus (S1, S2, S3) Rotates laterally thigh
quadratus femoris Ischial tuberosity Intertrochanteric crest Inferior gluteal artery เส้นประสาท to quadratus femoris (L4-S1) lateral rotation of thigh

ต้นขา[แก้]

พื้นที่ด้านหน้าต้นขา[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
sartorius superior to the anterior superior iliac spine medial side of the upper tibia in the pes anserinus femoral artery femoral nerve flexion, lateral rotation and abduction of thigh; flexion and medial rotation of leg
quadriceps femoris combined rectus femoris and vastus muscles Patella and Tibial tuberosity via the Patellar ligament femoral artery Femoral nerve Knee extension; Hip flexion (R.Fem. only) Hamstring
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
rectus femoris anterior inferior iliac spine and the exterior surface of the bony ridge which forms the iliac portion of the acetabulum Patella and Tibial tuberosity via the Patellar ligament femoral artery femoral nerve knee extension; hip flexion Hamstring
vastus lateralis Greater trochanter, Intertrochanteric line, and Linea aspera of the Femur Patella and Tibial tuberosity via the Patellar ligament femoral artery femoral nerve Extends and stabilizes knee Hamstring
vastus intermedius antero/ lateral femur Patella and Tibial tuberosity via the Patellar ligament femoral artery femoral nerve extends leg Hamstring
vastus medialis femur Patella and Tibial tuberosity via the Patellar ligament femoral artery femoral nerve extends leg Hamstring
articularis genu femur suprapatellar bursa femoral artery femoral nerve Pulling the suprapatellar bursa during extension of the knee.

พื้นที่ด้านหลังต้นขา/กล้ามเนื้อกลุ่มแฮมสตริง[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
biceps femoris tuberosity of the ischium, linea aspera, femur the head of the fibula which articulates with the back of the lateral tibial condyle inferior gluteal artery, perforating arteries, popliteal artery long head: tibial nerve, short head: common peroneal nerve flexes knee joint, laterally rotates knee joint (when knee is flexed) , extends hip joint (long head only) Quadriceps muscle
semitendinosus tuberosity of the ischium pes anserinus inferior gluteal artery, perforating arteries sciatic (tibial, L5, S1, S2) flex knee, extend hip joint Quadriceps muscle
semimembranosus Ischial tuberosity Medial surface of tibia profunda femoris, gluteal artery sciatic nerve Hip extension, Knee flexion Quadriceps muscle

พื้นที่ตรงกลางต้นขา[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
adductor muscles of the hip pubis femur, tibia obturator nerve adduction of hip
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
gracilis ischiopubic ramus tibia (pes anserinus) obturator artery anterior branch of obturator nerve flexes hip, knee
pectineus Pubis - superior ramus Lesser trochanter, linea aspera Obturator artery Femoral nerve, sometimes obturator nerve Thigh - flexion, adduction, medial rotation
adductor brevis anterior surface of the inferior ramus and body of the pubis the lesser trochanter and linea aspera of the femur Obturator artery obturator nerve adduction of hip
adductor longus pubic body just below the pubic crest middle third of linea aspera obturator artery anterior branch of obturator nerve adduction of thigh
adductor magnus pubis, tuberosity of the ischium femur Obturator artery posterior branch of obturator nerve (adductor) and sciatic nerve (hamstring) [5] adduction of hip

ขา[แก้]

พื้นที่ด้านหน้าขา[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
tibialis anterior body of tibia medial cuneiform and first metatarsal bones of the foot anterior tibial artery Deep Fibular (peroneal) nerve dorsiflex and invert the foot Fibularis longus, Gastrocnemius, Soleus, Plantaris, Tibialis posterior
extensor hallucis longus middle portion of the fibula on the anterior surface and the interosseous membrane dorsal side of the base of the distal phalanx of the big toe anterior tibial artery peroneal nerve Extends the big toe and assists in dorsiflexion of the foot at the ankle. Also is a weak invertor Flexor hallucis longus, Flexor hallucis brevis
extensor digitorum longus Lateral Condyle of tibia and superior ¾ of interosseous membrane Middle and Distal phalanges of lateral four digits anterior tibial artery peroneal nerve extension of toes and ankle Flexor digitorum longus, Flexor digitorum brevis
fibularis tertius distal anterior surface of the fibula dorsal surface of metatarsal 5 anterior tibial artery deep fibular nerve dorsi flexes and everts foot

พื้นที่ด้านหลังขา[แก้]

ชั้นตื้น[แก้]
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
calf/triceps surae achilles tendon, calcaneus posterior tibial artery tibial nerve plantarflexion
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
gastrocnemius femur calcaneus sural arteries tibial nerve from the sciatic, specifically, nerve roots S1S2 plantarflexion, flexion of knee (minor) Tibialis anterior muscle
soleus fibula, medial border of tibia (soleal line) tendo calcaneus sural arteries tibial nerve, specifically, nerve roots L5-S2 plantarflexion Tibialis anterior muscle
plantaris Lateral supracondylar ridge of femur above lateral head of gastrocnemius Tendo calcaneus (medial side, deep to gastrocnemius tendon) sural arteries tibial nerve Plantar flexes foot and flexes knee Tibialis anterior muscle
ชั้นลึก[แก้]
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
popliteus middle facet of the lateral surface of the lateral femoral condyle posterior tibia under the tibial condyles popliteal artery tibial nerve Medial rotation and flexion of knee

ทาร์ซัล ทันเนล (tarsal tunnel) :

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
flexor hallucis longus fibula, posterior aspect of upper 1/3 base of distal phalanx of hallux Peroneal artery (peroneal branch of the posterior tibial artery tibial nerve, S1 & S2 nerve roots flexes all joints of the big toe, plantar flexion of the ankle joint Extensor hallucis longus muscle
flexor digitorum longus posterior tibial artery Tibial nerve Primary action is Flex digits Extensor digitorum longus, Extensor digitorum brevis
tibialis posterior tibia, fibula navicular, medial cuneiform posterior tibial artery tibial nerve inversion of the foot, plantar flexion of the foot at the ankle Tibialis anterior muscle

พื้นที่ด้านข้างขา[แก้]

กล้ามเนื้อกลุ่มฟิบูลาริส (fibularis muscles) :

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
longus fibula first metatarsal, medial cuneiform fibular (peroneal) artery superficial fibular (peroneal) nerve plantarflexion, eversion Tibialis anterior muscle
brevis fibula fifth metatarsal fibular (peroneal) artery superficial fibular (peroneal) nerve plantarflexion, eversion

เท้า[แก้]

หลังเท้า[แก้]

กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
extensor digitorum brevis calcaneus toes peroneal nerve extends digits 2, 3, and 4 Flexor digitorum longus, Flexor digitorum brevis
extensor hallucis brevis calcaneus deep peroneal nerve Extension of hallux Flexor hallucis brevis muscle

ฝ่าเท้า[แก้]

ชั้นที่ 1[แก้]
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
abductor hallucis plantar nerve abducts hallux Adductor hallucis muscle
flexor digitorum brevis plantar nerve flexes lateral four toes Extensor digitorum longus, Extensor digitorum brevis
abductor digiti minimi Plantar aponeurosis Fifth toe or Phalanges lateral plantar artery lateral plantar nerve (S1,2) flex and abduct the fifth toe Flexor digiti minimi brevis muscle
ชั้นที่ 2[แก้]
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
quadratus plantae Calcaneus Tendons of Flexor Digitorum Longus lateral plantar nerve (S1,2) Assists Flexor Digitorum Longus in flexion of DIP joints
lumbrical muscle plantar nerve
ชั้นที่ 3[แก้]
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
flexor hallucis brevis medial plantar nerve flex hallux Extensor hallucis longus muscle
adductor hallucis plantar nerve adducts hallux Abductor hallucis muscle
flexor digiti minimi brevis fifth metatarsal bone phalanx of the fifth toe plantar nerve extend and adduct the fifth toe Abductor digiti minimi muscle
ชั้นที่ 4[แก้]
กล้ามเนื้อ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย หลอดเลือดแดง เส้นประสาท หน้าที่ กล้ามเนื้อต้าน
dorsal interossei plantar nerve abduct toes Plantar interossei muscles
plantar interossei metatarsals proximal phalanges plantar nerve adduct toes Dorsal interossei of the foot

อ้างอิง[แก้]

  1. "Enotes". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-10-03. สืบค้นเมื่อ 2007-12-22.
  2. Wallner C, Maas C, Dabhoiwala N, Lamers W, Deruiter M (2006). "Evidence for the innervation of the puborectalis muscle by the levator ani nerve". Neurogastroenterol Motil. 18 (12): 1121–2. PMID 17109696.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
  3. "List of major muscles of the human body". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-12-19. สืบค้นเมื่อ 2007-12-22.
  4. 4.0 4.1 exrx.net[ลิงก์เสีย]
  5. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-10-06. สืบค้นเมื่อ 2007-12-22.

บรรณานุกรม[แก้]

  • April EW. Anatomy. 2nd Ed. William and Wilkins, 1990.
  • มีชัย ศรีใส และคนอื่นๆ, มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 2: ศีรษะและคอ, พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ: เยียร์บุ๊คพับลิชเชอร์, 2541.
  • สิทธิพร แอกทอง และคนอื่นๆ, กายวิภาคศาสตร์ของช่องอกและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก, กรุงเทพฯ: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

เชิงอรรถ[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]