รายการปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้เป็นรายการปริพันธ์ (ฟังก์ชันปฏิยานุพันธ์) ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยทั่วไป ถ้าฟังก์ชัน เป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติใด ๆ และ เป็นอนุพันธ์ของมัน แล้ว

ในทุกสูตร กำหนดให้ ค่าคงตัว a เป็นจำนวนที่ไม่ใช่ศูนย์ และ C เป็นค่าคงตัวของการหาปริพันธ์

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะไซน์[แก้]

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะโคไซน์[แก้]

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะแทนเจนต์[แก้]

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะเซแคนต์[แก้]

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะโคเซแคนต์[แก้]

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะโคแทนเจนต์[แก้]

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งไซน์และโคไซน์[แก้]

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งไซน์และแทนเจนต์[แก้]

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งโคไซน์และแทนเจนต์[แก้]

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งไซน์และโคแทนเจนต์[แก้]

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งโคไซน์และโคแทนเจนต์[แก้]

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งเซแคนต์และแทนเจนต์[แก้]

ปริพัทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งโคเซแคนต์และโคแทนเจนต์[แก้]