รามา สเปลล์เช็ก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รามา สเปลล์เช็ก
ผู้ออกแบบนายแพทย์ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต
ผู้พัฒนาชมรมไมโครคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่เปิดตัวกรกฎาคม 1989; 33 ปีที่แล้ว (1989-07)[1]
สถานะการพัฒนายุติการพัฒนา
เขียนบนภาษาซี[2] และ ภาษาแอสเซมบลี[2]
ระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอส
แพลตฟอร์มIBM PC compatible
ประเภทโปรแกรมประมวลคำ

รามา สเปลล์เช็ก (อังกฤษ: Rama SpellCheck) หรือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า เวิร์ดรามา เป็นโปรแกรมประมวลคำ ทำงานบนเอ็มเอสดอส สร้างขึ้นโดยชมรมไมโครคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำโดยนายแพทย์ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต

ประวัติ[แก้]

รามา สเปลล์เช็ก พัฒนาโดยนายแพทย์ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต เมื่อ พ.ศ. 2528 โดยเริ่มพัฒนาให้ใช้งานกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แอปเปิล II แต่ในขณะนั้น ความนิยมใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แอปเปิล II เริ่มเสื่อมลง จึงได้หยุดการพัฒนาไว้ชั่วคราว[3]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 นายแพทย์ทวีศักดิ์ฯ ได้เริ่มเขียนโปรแกรมตรวจคำสะกดภาษาไทยบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ IBM PC แต่ยังขาดส่วนของโปรแกรมแก้ไขข้อความอยู่ จึงได้นำโปรแกรม เวิร์ดรามา (WordRama) สำหรับเครื่อง IBM PC ของชมรมไมโครคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งยังไม่เคยออกแผยแพร่ นำมาตัดความสามารถบางส่วนออก และเพิ่มความสามารถในการตรวจคำสะกดภาษาไทย โดยคาดหวังว่าจะพัฒนาเสร็จสิ้น และนำออกแสดงในงานฉลองครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลรามาธิบดี ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2532 แต่ไม่สามารถพัฒนาเสร็จได้ทันเวลา[3]

ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2532 ได้ออกรุ่นสดสอบ โดยสามารถใช้งานได้กับการ์ดแสดงผลแบบโมโนโครมที่ดัดแปลงใส่รอมอักขระภาษาไทยลงไป หรือการ์ดภาษาไทย แสดงผลภาษาไทยได้ 7 บรรทัด ในภาวะข้อความ ในช่วงเดียวกันนี้ ทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ได้เผยแพร่โปรแกรมประมวลผลคำ ซียูไรเตอร์ โดยโปรแกรมนี้มีการแสดงผลในภาวะกราฟิก ซึ่งมีข้อดีคือไม่ต้องใช้การ์ดภาษาไทยในการแสดงผล ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2532 นายแพทย์ทวีศักดิ์ฯได้ชวน นายดาวุด สุมานะนันท์ เข้ามาช่วยพัฒนาให้โปรแกรม รามา สเปลล์เช็ก ให้สามารถแสดงผลในภาวะกราฟิกบนการ์ดแสดงผลแบบ Hercules โดยพัฒนาเสร็จในเดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2532[3]

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2533 ได้พัฒนาให้สามารถแสดงผลในภาวะกราฟิกกับการ์ดแสดงผลแบบ VGA โดยมีนายวิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์ เป็นผู้รับอาสาพัฒนา[3]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ชมรมไมโครคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้แผยแพร่รุ่น 2.1 (RMSC 2.1) ซึ่งเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างนายแพทย์วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์ ผู้พัฒนาส่วนของโปรแกรมแก้ไขข้อความ และอาจารย์ชูเกียรติ แสงมณี ผู้พัฒนาโปรแกรมอลงกต เป็นผู้พัฒนาในส่วนของการพิมพ์[ต้องการอ้างอิง]

คุณลักษณะ[แก้]

 • ตรวจคำสะกดภาษาไทยตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525[4] มีจำนวนคำในพจนานุกรมประมาณ 9,600 คำ[5]
 • ตรวจคำสะกดภาษาอังกฤษโดยใช้ร่วมโปรแกรมเทอร์โบ ไลท์นิ่ง[6]
 • ตรวจแฟ้มข้อมูลของโปรแกรมประมวลผลคำภาษาไทยอื่นได้ ทั้งแฟ้มที่ใช้รหัสภาษาไทยแบบ "เกษตร" และรหัส "สมอ." (เทียบเท่า TIS-620)
 • สามารถเก็บคำที่ไม่มีในพจนานุกรมหลักไว้ในพจนานุกรมส่วนตัว[4]
 • มีส่วนของโปรแกรมแก้ไขข้อความ สามารถแก้ไขคำผิดได้ทันที
 • ไฟลล์ที่ทำการตรวจคำสะกด จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด โดยจะบันทึกไฟลล์ที่อยู่ในชื่อเดิม แต่มีนามสกุลเป็น .SPC[4]
 • สามารถแยกเก็บพารามิเตอร์ที่อยู่ท้ายแฟ้มข้อมูล และเขียนกลับลงไปหลังจากแก้ไขแฟ้มข้อมูลและทำการบันทึก
 • ไม่ต้องใช้การ์ดภาษาไทยหรือไดร์เวอร์ภาษาไทยในการแสดงผล[4]

อ้างอิง[แก้]

 1. ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต, 2535, หน้า 2
 2. 2.0 2.1 ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต, 2535, หน้า 58
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต, 2535, หน้า 1-3
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต, 2535, หน้า 70
 5. ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต, 2535, หน้า 69
 6. ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต, 2535, หน้า 90

บรรณานุกรม[แก้]

 • ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต. การตรวจคำสะกดภาษาไทย. ชมรมไมโครคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2535. ISBN 974-587-330-6