ข้ามไปเนื้อหา

ราชาธิปไตยของปวงชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชาธิปไตยของปวงชน (อังกฤษ: popular monarchy) เป็นระบบการปกครองแบบราชาธิปไตยอย่างหนึ่งซึ่งบรรดาศักดิ์ของพระมหากษัตริย์ยึดโยงกับอาณัติประชาชนแทนรัฐ เป็นธรรมเนียมในบางท้องที่ เช่น สกอตแลนด์ ตั้งแต่สมัยกลาง และใช้บ้างในทวีปยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ซึ่งมักสะท้อนผลแห่งการปฏิวัติของประชาชน ฉะนั้น ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 จำต้องทรงเปลี่ยนบรรดาศักดิ์เพื่อชี้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของประชาชนแทนผู้ปกครองแผ่นดินองค์อธิปัตย์

ปัจจุบัน ประเทศเบลเยียมเป็นประเทศเดียวที่แสดงอย่างชัดเจนเป็นราชาธิปไตยของปวงชน ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญในความหมายสมัยใหม่อาจถือว่าเป็นวิวัฒนาการของความคิดดังกล่าว เช่น โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน มิใช่พระมหากษัตริย์