ราชวงศ์จูลิโอ-คลอเดียส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
ราชวงศ์จูลิโอ-คลอเดียส
พระราชอิสริยยศ จักรพรรดิ แห่ง จักรวรรดิโรมัน
ปกครอง จักรวรรดิโรมัน
เชื้อชาติ โรมัน
จำนวนพระมหากษัตริย์ 5 พระองค์
ประมุขพระองค์แรก ออกุสตุส ซีซาร์
ประมุขพระองค์สุดท้าย เนโร
สถาปนา พ.ศ. 516
สิ้นสุด พ.ศ. 611
    

ราชวงศ์จูลิโอ-คลอเดียส (27 ปีก่อน ค.ศ. - ค.ศ. 68) เป็นราชวงศ์แรกที่ปกครอง จักรวรรดิโรมัน มีจักรพรรดิปกครองทั้งสิ้น 5 พระองค์โดย ปฐมจักรพรรดิคือ ออกุสตุส ซีซาร์ และจักรพรรดิองค์สุดท้ายคือ จักรพรรดิเนโร (ค.ศ. 54-ค.ศ. 68)