ข้ามไปเนื้อหา

รางวัลเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รางวัลเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น (Best e-Commerce Website Award) เป็นรางวัลที่ริเริ่มมอบครั้งแรกในโครงการพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2558 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มอบให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ดีเด่นในด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการค้าพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งเป็นนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ของรัฐบาลไทย [1]

การมอบรางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการให้ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างโอกาส สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค  รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฏหมายและพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐาน

ประเภทรางวัล

[แก้]

ประเภทรางวัลตามหลักเกณฑ์ ปี 2558 แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังต่อไปนี้

 • ด้านการนำเสนอธุรกิจ
 • ด้านการบริหารจัดการ
 • ด้านการตลาด  

ประเภทรางวัลตามหลักเกณฑ์ ปี 2559 แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังต่อไปนี้ [2]

 • ด้านการบริหารจัดการ e-Commerce
 • ด้านการตลาดสร้างสรรค์ (Creative Marketing)
 • ด้านความน่าเชื่อถือ e-Commerce

ผู้ได้รับรางวัล

[แก้]

ตารางแสดงรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น (Best e-Commerce Website Award)

รางวัลเว็บไซต์พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น
(Best e-Commerce Website Award)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ครั้งที่/ปี ประธานมอบรางวัล ประเภทรางวัล ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล
ครั้งที่ 1 [3] [4]

ประจำปี 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการค้า

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ประจำปี 2558

นายวิชัย โภชนกิจ

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์  

รางวัลด้านการนำเสนอธุรกิจ ระดับดีเยี่ยม
1. บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด
ระดับดีเด่น
1. บริษัท เซ็นคลีนพัลพ์แอนด์เปเปอร์ จำกัด
2. บริษัท มัลติพลัสแทรเวิล จำกัด
3. BRAIN TOY SHOP
รางวัลด้านการบริหารจัดการ ระดับดีเยี่ยม
1. บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ระดับดีเด่น
1. บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
2. บริษัท ไทย แอคทิวิตี้ จำกัด
3. บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด
รางวัลด้านการตลาด     ระดับดีเยี่ยม
1. บริษัท เอสเค คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จำกัด
ระดับดีเด่น
1. บริษัท พลาซ่า บายอิ้ง จำกัด
2. บริษัท นาวิเกเตอร์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
3. บริษัท นาราดี เทรดดิ้ง จำกัด
ครั้งที่ 2 [5] [6] [7]ประจำปี 2559

Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 5

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์

รางวัลดีเด่นระดับ 3 ด้าน
 • ด้านการบริหารจัดการ e-Commerce
 • ด้านการตลาดสร้างสรรค์ (Creative Marketing)
 • ด้านความน่าเชื่อถือ e-Commerce
1. บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท ซาโลร่า (ไทยแลนด์) จำกัด

3. บริษัท คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รางวัลดีเด่นระดับ 2 ด้าน
 • ด้านการบริหารจัดการ e-Commerce
 • ด้านความน่าเชื่อถือ e-Commerce
1. บริษัท คิทเช่นฟอร์ม จำกัด

2. บริษัท แวร์ยูวอนท์ จำกัด

รางวัลดีเด่นระดับ 2 ด้าน
 • ด้านการตลาดสร้างสรรค์ (Creative Marketing)
 • ด้านความน่าเชื่อถือ e-Commerce
1. บริษัท ไทยช้อป อีคอมเมิร์ซ จำกัด

2. บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

รางวัลดีเด่นระดับ 1 ด้าน
 • ด้านการบริหารจัดการ e-Commerce
1. สลีค
รางวัลดีเด่นระดับ 1 ด้าน
 • ด้านการตลาดสร้างสรรค์ (Creative Marketing)
1. บริษัท เฮลท์ตี้ อเวค จำกัด

2. ซินเนีย เบดดิ้ง สโตส์ (นาย ภูมิพัฒน์ พรหิรัณย์กุล)

รางวัลดีเด่นระดับ 1 ด้าน
 • ด้านความน่าเชื่อถือ e-Commerce
1. บริษัท บ้านภาษาและวัฒนธรรม จำกัด

2. บริษัท พิกเซล แพลนเน็ต ดีไซน์ จำกัด

3. บริษัท 3เอ็ม ฟูด โปรดัก จำกัด

4. บริษัท เคแอลซี ไบร์ท จำกัด

5. บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด

6. บริษัท พลาซ่า บายอิ้ง จำกัด

7. บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

8. บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด

9. บริษัท ชีโระ ไทยแลนด์ จำกัด

10. บริษัท แม็ดดั๊กเจเวลส์ จำกัด

11. ห้างหุ้นส่วนสามัญ มอร์ชสโตร์

12. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบียูวาย

13. ช็อปสวัสดี (นางกรกนก พันธ์ธรรม)

อ้างอิง

[แก้]
 1. "ไปรู้จัก เว็บไซต์ e-Commerce ดีเด่น ในประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-04-20. สืบค้นเมื่อ 2016-07-07.
 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเชิญผู้ประกอบการ e-Commerce เข้าร่วมประกวดสุดยอดรางวัล e-Commerce แห่งปี Best e-Commerce Website Award 2016.[ลิงก์เสีย]
 3. มอบรางวัลผู้ประกอบการ e-Commerce ดีเด่น. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. สืบค้น 26 มิ.ย. 2558[ลิงก์เสีย]
 4. "กรมพัฒน์ฯ มอบรางวัลผู้ประกอบการ e-Commerce ดีเด่น แบบอย่างที่ดีของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย. สืบค้น 26 มิถุนายน 2558". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-07-11. สืบค้นเมื่อ 2016-07-07.
 5. "ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น (Best e-Commerce Website Award 2016). กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. สืบค้น 15 มิถุนายน 2559". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-09-30. สืบค้นเมื่อ 2016-07-07.
 6. การประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. กระทรวงพาณิชย์. สืบค้น 31 พฤษภาคม 2559.[ลิงก์เสีย]
 7. การประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น[ลิงก์เสีย]