รางวัลเมขลา สาขานักแสดงสมทบหญิงดีเด่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รางวัลเมขลา สาขานักแสดงสมทบหญิงดีเด่น
Siraphan Wattanajinda.jpg
รางวัลสำหรับนักแสดงสมทบหญิงดีเด่นแห่งปี
ประเทศ ไทย
นำเสนอโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
รางวัลแรก16 มกราคม พ.ศ. 2525 (39 ปี)

รางวัลเมขลา สาขานักแสดงสมทบหญิงดีเด่น เป็นรางวัลที่จัดเป็นประจำทุกปีโดย สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ (สสภช) เพื่อเป็นเกียรติแก่นักแสดงหญิงในบทนำจากภาพยนตร์ที่ทำผลงานได้โดดเด่นและดีเยี่ยม เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย

ผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าชิง[แก้]

อรสา พรหมประทาน ชนะจากละคร อีแตน (2526)

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 1 - 23[แก้]

สัญลักษณ์
double-dagger ผู้ได้รับรางวัล

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 1 - 23 สาขานักแสดงสมทบหญิงดีเด่นจะมีผู้ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัล 5 รายชื่อ และจะมีผู้ได้รับรางวัลเพียงหนึ่งเดียว

ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2524
(ครั้งที่ 2)
รัชนู บุญชูดวงdouble-dagger ไฟรักไฟพยาบาท - ช่อง 3
2525
(ครั้งที่ 3)
ดวงตา ตุงคะมณีdouble-dagger สนิมสังคม - ช่อง 3
2526
(ครั้งที่ 4)
อรสา พรหมประทานdouble-dagger อีแตน - ช่อง 3
2528
(ครั้งที่ 5)
เยาวเรศ นิสากรdouble-dagger มัสยา ศจี ราชบริรักษ์ ช่อง 7
2529
(ครั้งที่ 6)
เยาวเรศ นิสากรdouble-dagger แหวนทองเหลือง เสาวรส ช่อง 7
2530
(ครั้งที่ 7)
ดวงตา ตุงคะมณีdouble-dagger แต่ปางก่อน หม่อมเจ้าหญิงวิไลเลขา (ท่านหญิงแต้) ช่อง 3
2531
(ครั้งที่ 8)
เยาวเรศ นิสากรdouble-dagger อีสา หม่อมพริ้ม รวีวาร ณ อยุธยา ช่อง 7
2532
(ครั้งที่ 9)
สมฤทัย กล่อมน้อยdouble-dagger อยู่เพื่อรัก - ช่อง 7
ดวงดาว จารุจินดา สมการวัย - ช่อง 7
อภิรดี ภวภูตานนท์ เมียหลวง อรอินทร์ ช่อง 7
2533
(ครั้งที่ 10)
ดวงดาว จารุจินดาdouble-dagger คู่กรรม แม่อร ช่อง 7
จามจุรี เชิดโฉม บัวแล้งน้ำ มนตรา ช่อง 7
บรรเจิดศรี ยมาภัย คู่กรรม ยาย ช่อง 7
2534
(ครั้งที่ 11)
สมฤทัย กล่อมน้อยdouble-dagger สุสานคนเป็น อุษา ช่อง 7
ชุดาภา จันทเขตต์ วิมานไฟ ทาทอง ช่อง 3
2535
(ครั้งที่ 12)
อัญชลี ไชยศิริdouble-dagger คนบาป - ช่อง 5
2536
(ครั้งที่ 13)
วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้งdouble-dagger หมาดำ - ช่อง 5
สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์ วันนี้ที่รอคอย เจ้าเหม่ยอิง ช่อง 7
2537
(ครั้งที่ 14)
พิศมัย วิไลศักดิ์double-dagger ปีกมาร สลัก ช่อง 5
ดวงดาว จารุจินดา ผ้าทอง เจริญ ช่อง 7
วัลวิภา โยคะกุล ตุ๊กตาเริงระบำ สลีวัลย์ ช่อง 3
วิไลวรรณ วัฒนพานิช ปลายฝนต้นหนาว ช่อง 7
2538
(ครั้งที่ 15)
ญาณี จงวิสุทธิ์double-dagger ผู้กองยอดรัก จันทร์ ช่อง 9
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ คือหัตถาครองพิภพ เมี้ยน ช่อง 7
2539
(ครั้งที่ 16)
สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์double-dagger มงกุฎดอกส้ม เหม่เกว่/โรส (คุณนายที่ 3) ช่อง 7
พาเมล่า เบาว์เด้น สาบนรสิงห์ วิภาวี ช่อง 5
2540
(ครั้งที่ 17)
ดวงดาว จารุจินดาdouble-dagger เงิน เงิน เงิน คุณนายเม้า ช่อง 7
2541
(ครั้งที่ 18)
อภิรดี ภวภูตานนท์double-dagger ดวงยิหวา วีนัส ช่อง 3
วรนุช วงษ์สวรรค์ อีสา-รวีช่วงโชติ หม่อมราชวงศ์หญิงโสภาพรรณวดี รวีวาร ช่อง 7
2542
(ครั้งที่ 19)
ดวงดาว จารุจินดาdouble-dagger ข้ามสีทันดร สกาว ช่อง 7
2543
(ครั้งที่ 20)
จริยา แอนโฟเน่double-dagger อาญารัก สน ช่อง 3
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ พิษกุหลาบ อริน ช่อง 5
ดวงดาว จารุจินดา กว่าจะรู้เดียงสา แม่ของทิพย์ ช่อง 7
2544
(ครั้งที่ 21)
สุวัจนี ไชยมุสิกdouble-dagger โนห์รา แข่งแข ช่อง 7
2545
(ครั้งที่ 22)
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณdouble-dagger รอยไถ บัว ช่อง 7
2547
(ครั้งที่ 23)
สุฐิตา เรืองรองหิรัญญาdouble-dagger แม่อายสะอื้น ช่อเอื้อง ช่อง 7

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 24 - 25[แก้]

สัญลักษณ์
double-dagger ผู้ได้รับรางวัลประเภทมหานิยม
ผู้ได้รับรางวัลประเภทยอดนิยม

ในปีนี้ได้มีการแยกรางวัลเป็น 2 ประภทคือ รางวัลนักแสดงสมทบหญิงดีเด่น ประเภทยอดนิยม และ รางวัลนักแสดงสมทบหญิงดีเด่น ประเภทมหานิยม โดยผู้เข้าชิงจะได้รับรางวัลประเภทยอดนิยมทุกคน และนอกจากนี้ยังให้ประชาชนโหวตผลงานที่ดีที่สุดในบรรดาผู้ได้รับรางวัลประเภทยอดนิยมมา 1 รายชื่อ เพื่อรับรางวัลประเภทมหานิยม

ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2554
(ครั้งที่ 24)
ศิริลักษณ์ ผ่องโชคdouble-dagger ตลาดอารมณ์ ชโลธร ลีลาทิพย์ ช่อง 5
ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล ดอกแก้ว ชไมพร ช่อง 7
ชุดาภา จันทเขตต์ รอยไหม อีเม้ย ช่อง 3
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ มงกุฎดอกส้ม เหม่เกว่ / โรส (คุณนายที่ 3) ช่อง 3
ปภัสรา เตชะไพบูลย์ ค่าของคน คุณแข ช่อง 7
ปุณยาพร พูลพิพัฒน์ เพลิงพรหม อินตรา / มณชญา ช่อง 7
พรชิตา ณ สงขลา เมียแต่ง ปรุงฉัตร (ปรุง) ช่อง 3
มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล ดอกส้มสีทอง ณฤดี (ดี๋) ช่อง 3
สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ พระอาทิตย์คืนแรม เพ็ญประภา ไทยพีบีเอส
อภิษฎา เครือคงคา ดอกส้มสีทอง เด่นจันทร์ ชลธี (เด่น) ช่อง 3
เอมี่ กลิ่นประทุม เส้นตายสลายโสด บีบี ช่อง 7
แอริน ยุกตะทัต ตลาดอารมณ์ ชลาธาร ลีลาทิพย์ ช่อง 5
2555
(ครั้งที่ 25)
ศิรพันธ์ วัฒนจินดาdouble-dagger บ่วง แพง ช่อง 3
ชฎาพร รัตนากร ตะวันทอแสง รัชนี ช่อง 7
ชุดาภา จันทเขตต์ อำแดงเหมือนกับนายริด นางแฟง ไทยพีบีเอส
ธัญญาเรศ เองตระกูล แรงเงา นพนภา อภิบาลบดินทร์ (นภา) ช่อง 3
สาวิกา ไชยเดช มารยาริษยา ดีนี่ ช่อง 5
อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล หยกเลือดมังกร ดุจแพร ช่อง 7

อ้างอิง[แก้]