รากที่สิบสองของสอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รากที่สิบสองของสอง หรือ \sqrt[12]{2} เป็นจำนวนอตรรกยะ เป็นจำนวนที่ใช้ในทางดนตรีในการแสดงถึงอัตราส่วนของความถี่ระหว่างตัวโน้ตสองตัวที่อยู่ติดกัน

รากที่สิบสองของสองมีค่าประมาณคือ 1.0594630943593... และสามารถเขียนในรูปเศษส่วนต่อเนื่องได้ดังนี้

1 + \frac{1}{16 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4 + \frac{1}{2 + \frac{1}{7 +\frac{1}{1 + \frac{1}{1+ \frac{1}{2 + \frac{1}{\ddots}}}}}}}}}