ข้ามไปเนื้อหา

รัตนตรัย (ศาสนาเชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในศาสนาเชน รัตนตรัย (สันสกฤต: रत्नत्रय; ratnatraya) หมายถึง แก้วสามประการ อันเป็นหลักการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากสังสารวัฏ[1] ได้แก่

  1. สัมยัคทรรศนะ (सम्यग्दर्शन) หมายถึง ความเห็นชอบ
  2. สัมยัคชญานะ (अभ्यग्ज्ञान) หมายถึง ความรู้ชอบ
  3. สัมยักจริตระ (सम्यक्‌ चरित्र) หมายถึง การกระทำชอบ

ทั้ง 3 ประการ ถือเป็น "โยคะ" หรือ หลักการประกอบความเพียรทางร่างกายและจิตวิญญาณเพื่อความหลุดพ้น ซึ่งประกอบด้วยองค์ 3 เช่นกัน คือ

  1. ชญาน การรู้สิ่งทั้งปวงตามเป็นจริง
  2. ศรัทธา ความเชื่อมั่นในองค์ตีรถังกร
  3. จาริตระ การละเว้นจากการทำชั่ว

อ้างอิง[แก้]