รัฐใหม่ของเยอรมนี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รัฐใหม่ของเยอรมนี (German: die neuen Länder) เป็นรัฐทั้งห้าที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ของอดีตเยอรมนีตะวันออกที่ได้รวมเข้ากับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีสิบรัฐจากการรวมประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1990

รัฐใหม่ซึ่งถูกยุบโดยรัฐบาลเยอรมันตะวันออกในปี ค.ศ. 1952 และสร้างขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1990 คือ รัฐบรันเดินบวร์ค รัฐเมคเลินบวร์ค-ฟอร์พ็อมเมิร์น รัฐแซกโซนี รัฐแซกโซนี-อันฮัลท์ และรัฐทือริงเงิน ส่วนรัฐเบอร์ลินซึ่งเป็นผลมาจากการรวมกันระหว่างเบอร์ลินตะวันออกและเบอร์ลินตะวันตก ซึ่งไม่ถือว่าเป็นหนึ่งในรัฐใหม่ แม้ว่าผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะเป็นอดีตชาวเยอรมันตะวันออก

ปัจจุบัน เยอรมนีมี 16 รัฐ ภายหลังจากการรวมประเทศอีกครั้ง