รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารอากาศสหรัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารอากาศ
ตราประจำตำแหน่ง
ธงประจำตำแหน่งเลขาธิการทบวงทหารอากาศ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
John P. Roth

ตั้งแต่ 20 มหราคม 2021
ทบวงกองทัพอากาศสหรัฐ
การเรียกขานท่าน
ฯพณฯ(เมื่อใช้ในจดหมาย หรือเอกสารทางการ)
รายงานต่อรมว.กลาโหมสหรัฐ
รมช.กลาโหมสหรัฐ
ผู้แต่งตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
โดยคำแนะนำและเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐ
วาระไม่จำกัดวาระ
ผู้ประเดิมตำแหน่งสจวต ไซมิงตัน
สถาปนา18 กันยายน 1947; 76 ปีก่อน (1947-09-18)
รองปลัดทบวงทหารอากาศสหรัฐ
(ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายพลเรือน)
The เสนาธิการทหารอากาศสหรัฐ
(ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายทหาร)
เว็บไซต์Official website

รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารอากาศสหรัฐ (อังกฤษ: Secretary of the Department of the Air Force; (คำย่อ SecAF, หรือ SAF/OS)) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายการเมือง เป็นผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าเจ้าพนักงานในทบวงทหารอากาศสหรัฐ ซึ่งเป็นพลเรือนที่ประธานาธิบดีสหรัฐแต่งตั้งโดยความยินยอมและเห็นชอบโดยวุฒิสภาสหรัฐ[1] เลขาธิการทบวงทหารอากาศฯ ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและ/หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่สามารถบริหารกิจการต่างๆภายในทบวงทหารอากาศ[2]

ผู้ที่ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวง มีผู้ช่วยในการปฏิบัติงานที่มีศักดิ์อาวุโสภายในกระทบวงกองทัพอากาศ คือ ปลัดดทบวงทหารอากาศซึ่งเป็นผู้ช่วยฝ่ายพลเรือน และเสนาธิการทหารอากาศซึ่งเป็นผู้ช่วยฝ่ายทหาร

รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารอากาศคนแรกคือ สจวต ไซมิงตัน ซึ่งสาบานตนเมื่อวันที่ 18 กันยายน 1947 เมื่อตอนมีการปฏิรูปกองทัพอากาศทหารบกสหรัฐ ให้เปลี่ยนสถานะเป็นทบวงที่เป็นอิสระจากกระทรวงกลาโหมและดำเนินกิจการของตนเอง ตามรัฐบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ[แก้]

รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าเจ้าพนักงานของกองทัพอากาศสหรัฐ คล้ายคลึงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท [3] ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่สำนักงานใหญ่ที่วอชิงตัน หรือหน่วยงานซึ่งประกอบได้ด้วยหน่วยงานต่างๆทั้งหมดของกองทัพอากาศสหรัฐ และ กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิฝ่ายการทัพอากาศ

ความรับผิดชอบพิเศษของรัฐมนตรีว่าการทบวงทหารอากาศ ได้รับการระบุไว้ในหัวข้อ 10 มาตรา 8013 (b) ของ กฎหมายสหรัฐอเมริกา รวมไปถึง: การสรรหาบุคลากร, การจัดระเบียบกองทัพ, การสนับสนุนกองทัพ, งานด้านยุทธภัณฑ์ (รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนา), การฝึกฝนกำลังพล, งานบริการประชาชน, การสั่งระดมพล, การสั่งเลิกพล, การบริหาร(รวมไปถึงการบำรุงขวัญกำลังใจและด้านสวัสดิการ), การบำรุงรักษา, งานก่อสร้างและซ่อมแซมของกองทัพ, การก่อสร้างและบำรุงรักษาใดๆที่ซึ่งเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ สิ่งสาธารณูปโภค ที่กองทัพได้มีซึ่งกรรมสิทธิ์ในการครอบครองอยู่ในทรัพย์สินนั้นๆ จำเป็นต้องดำเนินการรับผิดชอบอย่างเฉพาะเจาะจงตามที่กฎหมายระบุไว้[4]

โดยอำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารอากาศสามารถแต่งตั้งนายทหารผู้หนึ่งผู้ใดให้มาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ทำหน้าที่ตามที่ระบุในประมวลกฎหมายสหรัฐหัวข้อ 10 มาตรา 8013 (b) ไปยังกองบัญชาการสั่งการทหาร เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้ หากหน่วยของกองทัพอากาศได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการรบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเท่านั้นที่มีอำนาจสั่งการ [5]

อ้างอิง[แก้]

  1. 10 USC 8013 (a)
  2. 10 USC 8013 (a)-(b)
  3. 10 USC 101 (a)(8)
  4. 10 USC 8013 (b)
  5. 10 USC 162 (a)