รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารอากาศสหรัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารอากาศ
SecAF Seal.png
ตราประจำตำแหน่ง
Flag of the Secretary of the Air Force.svg
ธงประจำตำแหน่งเลขาธิการทบวงทหารอากาศ
John P. Roth (2).jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
John P. Roth

ตั้งแต่ 20 มหราคม 2021
ทบวงกองทัพอากาศสหรัฐ
การเรียกขานท่าน
ฯพณฯ(เมื่อใช้ในจดหมาย หรือเอกสารทางการ)
รายงานต่อรมว.กลาโหมสหรัฐ
รมช.กลาโหมสหรัฐ
ผู้แต่งตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
โดยคำแนะนำและเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐ
วาระไม่จำกัดวาระ
ผู้ประเดิมตำแหน่งสจวต ไซมิงตัน
สถาปนากันยายน 18, 1947; 75 ปีก่อน (1947-09-18)
รองปลัดทบวงทหารอากาศสหรัฐ
(ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายพลเรือน)
The เสนาธิการทหารอากาศสหรัฐ
(ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายทหาร)
เว็บไซต์Official website

รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารอากาศสหรัฐ (อังกฤษ: Secretary of the Department of the Air Force; (คำย่อ SecAF, หรือ SAF/OS)) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายการเมือง เป็นผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าเจ้าพนักงานในทบวงทหารอากาศสหรัฐ ซึ่งเป็นพลเรือนที่ประธานาธิบดีสหรัฐแต่งตั้งโดยความยินยอมและเห็นชอบโดยวุฒิสภาสหรัฐ[1] เลขาธิการทบวงทหารอากาศฯ ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและ/หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่สามารถบริหารกิจการต่างๆภายในทบวงทหารอากาศ[2]

ผู้ที่ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวง มีผู้ช่วยในการปฏิบัติงานที่มีศักดิ์อาวุโสภายในกระทบวงกองทัพอากาศ คือ ปลัดดทบวงทหารอากาศซึ่งเป็นผู้ช่วยฝ่ายพลเรือน และเสนาธิการทหารอากาศซึ่งเป็นผู้ช่วยฝ่ายทหาร

รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารอากาศคนแรกคือ สจวต ไซมิงตัน ซึ่งสาบานตนเมื่อวันที่ 18 กันยายน 1947 เมื่อตอนมีการปฏิรูปกองทัพอากาศทหารบกสหรัฐ ให้เปลี่ยนสถานะเป็นทบวงที่เป็นอิสระจากกระทรวงกลาโหมและดำเนินกิจการของตนเอง ตามรัฐบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ[แก้]

รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าเจ้าพนักงานของกองทัพอากาศสหรัฐ คล้ายคลึงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท [3] ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่สำนักงานใหญ่ที่วอชิงตัน หรือหน่วยงานซึ่งประกอบได้ด้วยหน่วยงานต่างๆทั้งหมดของกองทัพอากาศสหรัฐ และ กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิฝ่ายการทัพอากาศ

ความรับผิดชอบพิเศษของรัฐมนตรีว่าการทบวงทหารอากาศ ได้รับการระบุไว้ในหัวข้อ 10 มาตรา 8013 (b) ของ กฎหมายสหรัฐอเมริกา รวมไปถึง: การสรรหาบุคลากร, การจัดระเบียบกองทัพ, การสนับสนุนกองทัพ, งานด้านยุทธภัณฑ์ (รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนา), การฝึกฝนกำลังพล, งานบริการประชาชน, การสั่งระดมพล, การสั่งเลิกพล, การบริหาร(รวมไปถึงการบำรุงขวัญกำลังใจและด้านสวัสดิการ), การบำรุงรักษา, งานก่อสร้างและซ่อมแซมของกองทัพ, การก่อสร้างและบำรุงรักษาใดๆที่ซึ่งเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ สิ่งสาธารณูปโภค ที่กองทัพได้มีซึ่งกรรมสิทธิ์ในการครอบครองอยู่ในทรัพย์สินนั้นๆ จำเป็นต้องดำเนินการรับผิดชอบอย่างเฉพาะเจาะจงตามที่กฎหมายระบุไว้[4]

โดยอำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารอากาศสามารถแต่งตั้งนายทหารผู้หนึ่งผู้ใดให้มาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ทำหน้าที่ตามที่ระบุในประมวลกฎหมายสหรัฐหัวข้อ 10 มาตรา 8013 (b) ไปยังกองบัญชาการสั่งการทหาร เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้ หากหน่วยของกองทัพอากาศได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการรบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเท่านั้นที่มีอำนาจสั่งการ [5]

อ้างอิง[แก้]

  1. 10 USC 8013 (a)
  2. 10 USC 8013 (a)-(b)
  3. 10 USC 101 (a)(8)
  4. 10 USC 8013 (b)
  5. 10 USC 162 (a)