ปลัดทบวงทหารอากาศสหรัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เลขาธิการทบวงทหารอากาศ
สหรัฐอเมริกา
SecAF Seal.png
ตราประจำตำแหน่ง
Flag of the Secretary of the Air Force.svg
ธงประจำตำแหน่งเลขาธิการทบวงทหารอากาศ
Heather Wilson official photo (2).jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
เฮทเทอร์ วิลสัน

ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2017
ทบวงกองทัพอากาศสหรัฐ
การเรียกขานท่าน
ฯพณฯ(เมื่อใช้ในจดหมาย หรือเอกสารทางการ)
รายงานตัวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ
ผู้แต่งตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
โดยคำแนะนำและเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐ
วาระไม่จำกัดวาระ
ผู้ประเดิมตำแหน่งสจวต ไซมิงตัน
สถาปนา18 กันยายน 1947; 73 ปีก่อน (1947-09-18)
ตำแหน่งที่มาแทนลำดับสืบทอดรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ อันดับที่ 4
รองปลัดทบวงกองทัพอากาศสหรัฐ
(ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายพลเรือน)
The เสนาธิการกองทัพอากาศสหรัฐ
(ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายทหาร)
เงินตอบแทนตารางเงินเดือนผู้บริหาร ระดับ 2
เว็บไซต์Official website

เลขาธิการทบวงกองทัพอากาศสหรัฐ (ย่อ:เลขาธิการทหารอากาศสหรัฐ) (อังกฤษ: Secretary of the Air Force; (คำย่อ SecAF, หรือ SAF/OS)) ตำแหน่งข้าราชการฝ่ายการเมือง เป็นผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าเจ้าพนักงานในทบวงกองทัพอากาศสหรัฐ ซึ่งเป็นพลเรือนที่ประธานาธิบดีสหรัฐแต่งตั้งโดยความยินยอมและเห็นชอบโดยวุฒิสภาสหรัฐ[1] เลขาธิการทบวงทหารอากาศฯ ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ และ/หรือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่สามารถบริหารกิจการต่างๆภายในกระทรวงกองทัพอากาศได้[2]

ผู้ที่ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการนั้น มีผู้ช่วยในการปฏิบัติงานที่มีศักดิ์อาวุโสภายในกระทบวงกองทัพอากาศ คือ ปลัดกระทรวงกองทัพอากาศซึ่งเป็นผู้ช่วยฝ่ายพลเรือน และ เสนาธิการกองทัพอากาศซึ่งเป็นผู้ช่วยฝ่ายทหาร

เลขาธิการทบวงกองทัพอากาศคนแรกคือ สจวต ไซมิงตัน ซึ่งสาบานตนเมื่อวันที่ 18 กันยายน 1947 เมื่อตอนมีการปฏิรูปกองบินกองทัพบก ให้เปลี่ยนสถานะเป็นทบวงที่เป็นอิสระจากกระทรวงกลาโหมและดำเนินกิจการของตนเอง ตามรัฐบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติ

ฮีทเทิอร์ วิลสัน ได้เข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเป็นเลขาธิการทบวงกองทัพอากาศคนถัดมา โดยประธานาธิบดี ดอนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2017 และวุฒิสภาสหรัฐได้ลงมติรับรองเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2017

หน้าที่ความรับผิดชอบ[แก้]

รัฐมนตรีกระทรวงกองทัพอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าเจ้าพนักงานของกองทัพอากาศสหรัฐ คล้ายคลึงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท กระทรวงกองทัพอากาศหมายถึงทบวงทหาร [3] ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่สำนักงานใหญ่ที่วอชิงตัน หรือหน่วยงานซึ่งประกอบได้ด้วยหน่วยงานต่างๆทั้งหมดของกองทัพอากาศสหรัฐ และ กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิฝ่ายการทัพอากาศ:

คำว่า 'กระทรวง'นี้ เมื่อใช้กับกองกำลังทหารหมายถึงส่วนผู้บริหารของกระทรวง ที่รวมทั้งงานสำนักงานใหญ่ก็ดี สำนักงานภาคสนามก็ดี กองกำลังสำรองก็ดี การที่มั่นก็ดี กิจกรรมและหน้าที่ภายใต้การควบคุมหรือการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการบวง[4]

ความรับผิดชอบพิเศษของรัฐมนตรีกระทรวงกองทัพอากาศ ได้รับการระบุไว้ในหัวข้อ 10 มาตรา 8013 (b) ของ กฎหมายสหรัฐอเมริกา รวมไปถึง:

(1) การสรรหาบุคลากร

(2) การจัดระเบียบกองทัพ
(3) การสนับสนุนกองทัพ
(4) งานด้านยุทธภัณฑ์ (รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนา)
(5) การฝึกฝนกำลังพล
(6) งานบริการประชาชน
(7) การสั่งระดมพล
(8) การสั่งเลิกพล
(9) การบริหาร(iรวมไปถึงการบำรุงขวัญกำลังใจ และ ด้านสวัสดิการ).
(10) การบำรุงรักษา
(11) งานก่อสร้างและซ่อมแซมของกองทัพ
(12) การก่อสร้างและบำรุงรักษาใดๆที่ซึ่งเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ สิ่งสาธารณูปโภค ที่กองทัพได้มีซึ่งกรรมสิทธิ์ในการครอบครองอยู่ในทรัพย์สินนั้นๆ จำเป็นต้องดำเนินการรับผิดชอบอย่างเฉพาะเจาะจงตามที่กฎหมายระบุไว้[5]

Stuart Symington is sworn-in as Secretary of the Air Force by Chief Justice Fred M. Vinson on September 18, 1947.

โดยอำนาจรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ รัฐมนตรีกระทรวงกองทัพอากาศสามารถแต่งตั้งนายทหารผู้หนึ่งผู้ใดให้มาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ทำหน้าที่ตามที่ระบุในประมวลกฎหมายสหรัฐหัวข้อ 10 มาตรา 8013 (b) ไปยังกองบัญชาการสั่งการทหาร เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้ หากหน่วยของกองทัพอากาศได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการรบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเท่านั้นที่มีอำนาจสั่งการ [6]

อ้างอิง[แก้]

  1. 10 USC 8013 (a)
  2. 10 USC 8013 (a)-(b)
  3. 10 USC 101 (a)(8)
  4. 10 USC 101 (a)(6)
  5. 10 USC 8013 (b)
  6. 10 USC 162 (a)