รัฐบัญญัติห้ามปกปิดใบหน้าในสาธารณสถาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตัวอย่างสิ่งคลุมหน้าแบบอิสลามที่ถูกห้ามตามกฎหมายในฝรั่งเศส
สิ่งคลุมหน้าเช่น ฮิญาบ อนุญาตให้ใส่ได้

รัฐบัญญัติห้ามปกปิดใบหน้าในสาธารณสถาน (ฝรั่งเศส: Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public) เป็นรัฐบัญญัติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งได้รับความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และของวุฒิสภาฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

รัฐบัญญัติดังกล่าว ห้ามบุคคลสวมใส่ในสาธารณสถาน (ฝรั่งเศส: espace public) ซึ่งผ้าคลุมทุกประเภทที่จะปิดบังดวงหน้าทั้งหมด เช่น บูร์กา (อังกฤษ: burqas) และนิกอบ (อังกฤษ: niqābs) [1] ดังนั้น อาภรณ์ที่มิได้ปกปิดใบหน้าผู้สวม เช่น ชาดอร์ (อังกฤษ: chador) หรือ ฮิญาบ ก็ไม่ถูกห้ามตามกฎหมายนี้[2] อนึ่ง นอกจากรัฐบัญญัติดังกล่าวจะมีผลต่อชาวฝรั่งเศสทั่วไปแล้ว ยังจะใช้บังคับแก่นักท่องเที่ยวทั้งหลายในประเทศด้วย[3]

เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายนี้ คือ การสวมผ้าคลุมหน้านั้น ทำให้ระบุตัวและมองใบหน้าผู้สวมยาก เป็นความกังวลด้านสิทธิสตรี และขัดกับค่านิยมในประเทศ[4]

ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554 ซึ่งรัฐบัญญัติเริ่มใช้บังคับเป็นต้นไป การสวมสิ่งคลุมหน้าเต็มใบในสถานที่สาธารณะ อย่างเช่น ตามท้องถนน ร้านค้า พิพิธภัณฑ์ การขนส่งมวลชนและสวนสาธารณะ เป็นความผิด ยกเว้นหากหญิงนั้นกำลังเดินทางอยู่ในรถส่วนบุคคล (ไม่ได้เป็นผู้ขับ) หรืออยู่ในบริเวณมัสยิด[5] กฎหมายนี้ยังรวมไปถึงพลเมืองทุกคน รวมทั้งชายและผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม ผู้ซึ่งไม่อาจปกปิดใบหน้าของตนทั้งหมดได้ในสาธารณะยกเว้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้งเช่นคาร์นิวัลหรือสถานการณ์พิเศษที่กฎหมายกำหนด (เช่นนักปั่นจักรยานและเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย)

ร่างรัฐบัญญัติ[แก้]

ร่างรัฐบัญญัตินี้ ได้รับความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส ด้วยคะแนนเสียง 335 ต่อ 1 เสียง[6] และได้รับความเห็นชอบของวุฒิสภาฝรั่งเศส ด้วยคะแนนเสียง 246 ต่อ 1 เสียง งดออกเสียง 100 เสียง[2]

ร่างรัฐบัญญัติ วางโทษปรับ 150 ยูโร สำหรับผู้สวมใส่ผ้าคลุมหน้าโดยฝ่าฝืนรัฐบัญญัตินี้ กับทั้งโทษจำคุก 1 ปี และปรับ 30,000 ยูโร สำหรับผู้ให้ผู้อื่นสวมใส่ผ้าคลุมหน้า รวมถึงโทษจำคุก 1 ปี และปรับ 60,000 ยูโร สำหรับผู้ให้ผู้เยาว์สวมใส่ผ้าคลุมหน้าเช่นว่านั้น [7] [3][7]

ร่างรัฐบัญญัติจะเริ่มใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับแต่วันประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาฝรั่งเศส เว้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสจะวินิจฉัยให้สิ้นสุดลงเสียก่อน

อ้างอิง[แก้]

  1. Allen, Peter (2010-09-14). "France's Senate backs National Assembly and bans women from wearing the burka in public". Daily Mail. Associated Newspapers Ltd. สืบค้นเมื่อ 2010-09-14.
  2. 2.0 2.1 "French senate approves burqa ban". CNN. 14 September 2010. สืบค้นเมื่อ 14 September 2010.
  3. 3.0 3.1 "French Senate votes to ban Islamic full veil in public". BBC. 2010-09-14. สืบค้นเมื่อ 2010-09-14.
  4. "French Senate bans burka Bill awaits President Nicolas Sarkozy's signature". CBC News. Radio Canada. 2010-09-14. สืบค้นเมื่อ 2010-09-14.
  5. France’s face veil ban to take effect next month
  6. Erlanger, Steven (13 July 2010). "Parliament Moves France Closer to a Ban on Facial Veils". The New York Times. สืบค้นเมื่อ 14 September 2010.
  7. 7.0 7.1 "Texte adopté n° 524 - Projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public". www.assemblee-nationale.fr. สืบค้นเมื่อ 2010-09-15.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]