รัฐบัญญัติสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐบัญญัติสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์
มหาลัญจกรแห่งสหรัฐอเมริกา (Great Seal of the United States).
ชื่อในภาษาปาก Endangered Species Conservation Act
ผู้ตรา 93rd United States Congress
วันเริ่มใช้ 27 ธันวาคม ค.ศ.1973
การเรียก
กฎหมายมหาชน 93–205
ประชุมกฎหมาย 87 Stat. 884
การประมวล
ลักษณะที่แก้ไขเพิ่มเติม 16 U.S.C.: Conservation
มาตราที่เพิ่มเข้าประมวลกฎหมาย แม่แบบ:Usc-title-chap § 1531 et seq.
ประวัติทางนิติบัญญัติ
  • แฮร์ริสสัน เอ. วิลเลียมส์ (DNJ) เสนอ แม่แบบ:USBill ต่อ วุฒิสภา เมื่อ 12 มิถุนายน ค.ศ.1973
  • Senate Commerce Committee พิจารณา
  • วุฒิสภา เห็นชอบเมื่อ 24 กรกฎาคม ค.ศ.1973 (92–0)
  • สภา เห็นชอบเมื่อ 18 กันยายน ค.ศ.1973 (390-12, in lieu of แม่แบบ:USBill) แปรญัตติ
  • บรรจุเข้าวาระของคณะกรรมาธิการร่วมเมื่อ 19 ธันวาคม ค.ศ.1973 โดย วุฒิสภา ตกลงรับเมื่อ 19 ธันวาคม ค.ศ.1973 (ยอมรับ) และ สภา ตกลงรับเมื่อ 20 ธันวาคม ค.ศ.1973 (355–4)
  • ประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน ลงลายมือชื่อตราเป็นกฎหมายเมื่อ 28 ธันวาคม ค.ศ.1973
การแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ
คดีที่เกี่ยวข้องของศาลสูงสุด
Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555 (1992)
Tennessee Valley Authority v. Hill, 437 U.S. 153 (1978)
นกกระเรียนกู่

รัฐบัญญัติสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ (อังกฤษ: Endangered Species Act of 1973) (7 U.S.C. § 136 และ 16 U.S.C. § 1531 et seq., ESA) คือรัฐบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาหลายฉบับที่ได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 1970 วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้เพื่อการพิทักษ์สิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ให้พ้นจากการสูญพันธุ์โดยสิ้นเชิงซึ่งเป็น “ผลสะท้อนอันเกิดจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาอันปราศจากความคำนึงอันพอเพียง และ การอนุรักษ์ของสถานที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต”

สาระสำคัญของรัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์:

1-มอบอำนาจในการกำหนดรายชื่อสปีชีส์ที่ถือว่ามีอันตรายจาก หรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์;
2-ห้ามการยึด การเป็นเจ้าของ, การขาย และการขนย้ายสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยมิได้รับการอนุญาต;
3-มอบอำนาจในการซื้อหาที่ดินสำหรับการพิทักษ์สัตว์ที่ได้รับการระบุในรายการ โดยการใช้ทุนอนุรักษ์ที่ดินและผืนน้ำ;
4-มอบอำนาจในการก่อตั้งความตกลงความร่วมมือระหว่างกัน และ ทุนช่วยเหลือต่อรัฐในการก่อตั้งและบำรุงรักษาโครงการที่เพียงพอต่อสำหรับการพิทักษ์สัตว์ป่าและพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์;
5-มอบอำนาจในการกำหนดบทลงโทษทางแพ่งและทางอาญาต่อผู้ล่วงละเมิดรัฐบัญญัติ; และ
6-มอบอำนาจในการให้รางวัลแก่ผู้ที่ให้ข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมและการลงโทษผู้ที่ละเมิดรัฐบัญญัติที่กำหนดภายใต้รัฐบัญญัตินี้[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.fws.gov/laws/lawsdigest/ESACT.html เก็บถาวร 2009-11-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Digest of Federal Resource Laws of Interest to the U.S. Fish and Wildlife Services-Endangered Species Act of 1973,10/12/09.