ข้ามไปเนื้อหา

ร่างรัฐบัญญัติคุ้มครองไอพี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ร่างรัฐบัญญัติคุ้มครองไอพี
มหาลัญจกรแห่งสหรัฐอเมริกา (Great Seal of the United States).
ชื่อเต็ม ร่างรัฐบัญญัติป้องกันการคุกคามเสมือนจริงต่อความสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจในโลกออนไลน์และการโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ. 2011
ชื่อย่อ พีพา (PIPA)
การเรียก
การประมวล
ประวัติทางนิติบัญญัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ
ไม่มี
คดีที่เกี่ยวข้องของศาลสูงสุด
ไม่มี

ร่างรัฐบัญญัติคุ้มครองไอพี (อังกฤษ: PROTECT IP Act) ย่อมาจาก ร่างรัฐบัญญัติป้องกันการคุกคามเสมือนจริงต่อความสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจในโลกออนไลน์และการโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ. 2011 (Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011) หรือนิยมย่อว่า พีพา (PIPA) และรหัสว่า ร่างรัฐบัญญัติของวุฒิสภาที่ 968 (Senate Bill 968) หรือ ว. 968 (S. 968) เป็นร่างรัฐบัญญัติที่ แพทริก เลฮี (Patrick Leahy) สมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกา เสนอเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 พร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกอีกสิบเอ็ดคน โดยนำเอาร่างรัฐบัญญัติต่อสู้การละเมิดสิทธิและการปลอมแปลงในโลกออนไลน์ (Combating Online Infringement and Counterfeits Act) ที่ตกไปเมื่อปีก่อน ขึ้นมาปัดฝุ่น และในเวลาเดียวกัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เสนอร่างรัฐบัญญัติเนื้อหาคล้ายคลึงกัน คือ ร่างรัฐบัญญัติหยุดยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ (Stop Online Piracy Act) โดยร่างรัฐบัญญัติทั้งสองกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา และจะได้ลงมติรับรองกันในวันที่ 24 มกราคม 2555

ดูเพิ่ม[แก้]