รัฐบัญญัติความรักปิตุภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู. บุช ลงนามในรัฐบัญญัติความรักปิตุภูมิที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2544

รัฐบัญญัติความรักปิตุภูมิ (อังกฤษ: PATRIOT Act) หรือชื่อเต็มว่า "รัฐบัญญัติสร้างความสมานฉันท์และความเข้มแข็งให้แก่อเมริกาโดยกำหนดเครื่องมือที่เหมาะสมอันจำเป็นแก่การขจัดและขัดขวางการก่อการร้าย ค.ศ. 2001" (อังกฤษ: Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001) เป็นรัฐบัญญัติฉบับหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ลงนามโดยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2544