ประเทศราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก รัฐบรรณาการ)
"ต้นไม้เงินต้นไม้ทอง" ที่หัวเมืองมลายูส่งมาเป็นเครื่องราชบรรณาการแก่พระเจ้ากรุงสยาม

ประเทศราช[1] หรือ รัฐบรรณาการ เป็นสถานะของรัฐที่ปรากฏอยู่ในทวีปเอเชีย หมายถึงรัฐกึ่งเอกราชซึ่งได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะภักดีแก่กษัตริย์ของรัฐอื่น(การถือน้ำพิพัฒสัตยา)ที่เข้มแข็งกว่าซึ่งเรียกว่า "เจ้าอธิราช" โดยที่เจ้าอธิราชมีภาระหน้าที่ต้องคุ้มครองประเทศราชจากภัยคุกคามจากรัฐอื่น และในบางครั้ง เจ้าอธิราชอาจร้องขอให้ประเทศราชสนับสนุนด้านกำลังพลในยามสงคราม ซึ่งเจ้าประเทศราชจะส่งหรือไม่ส่งก็ได้ เนื่องจากเจ้าประเทศราชมีอำนาจเต็มและสิทธิเด็ดขาดในกิจการทั้งปวงในประเทศราช มีอำนาจสามารถสั่งการทหารได้อย่างอิสระ เจ้าประเทศราชมีหน้าที่ต้องส่งเครื่องบรรณาการถวายเจ้าอธิราชเป็นประจำตามกำหนด

ตัวอย่างของประเทศราชได้แก่ เกาหลีภายใต้ราชวงศ์หยวนของจีน (พ.ศ. 1813–1899), กรุงศรีอยุธยาภายใต้พม่า (พ.ศ. 2112–2127), กัมพูชาภายใต้สยาม (ค.ศ. 2337–2427), นครเชียงใหม่ภายใต้สยาม (พ.ศ. 2317–2437)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, กรุงเทพพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 708