ระบบสุขภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ระบบสุขภาพ ได้รับการนิยามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกใน รายงานสุขภาพประชาชาติ พ.ศ. 2543 และต่อมาได้รับการบรรจุไว้ในมาตรา 3 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ดังนี้ ระบบสุขภาพ หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่มีผลต่อสุขภาพ

ประวัติศาสตร์[แก้]

ก่อนหน้านั้นคำที่ใช้เป็นหลักคือ ระบบสาธารณสุข การปรับเปลี่ยนความเข้าใจของคนในสังคมเกี่ยวกับสุขภาพและระบบสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเรื่อง การปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศไทย โดยคำว่า "ระบบสุขภาพ" ได้รับการนิยามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในปี 2543 ในรายงาน "ระบบสุขภาพประชาชาติ" ของวุฒิสภา และต่อมาใน พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550.[1]

การปฎิรูประบบสุขภาพ ในกระบวนการปฏิรูปมีการร่าง "คำประกาศ องค์กรภาคีความร่วมมือเพื่อปฏิรูประบบบริการสุขภาพ"[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. [1][ลิงก์เสีย],พระราชบัญญัตินี้มีการแก้ไขอีกครั้งใน 3 ปีต่อมา.
  2. [2],แหล่งข้อมูลจากหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ