ระบบบริหารจัดการเครือข่าย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ระบบบริการจัดการเครือข่าย (Network MaSystem) เป็นการดูแล และจัดการทรัพยากรในเครือข่ายหนึ่ง ๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการดูแลปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ให้มากจนเกินไปเพื่อนำมาตัดสินใจต่อการจัดการเครือข่าย ซึ่งการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นสามารถที่จะแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้เป็น 5 ส่วนหลักคือ

  1. การจัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย (Fault Management)
  2. การจัดการคุณสมบัติของอุปกรณ์ของเครือข่าย (Performance Management)
  3. การจัดการรูปแบบของเครือข่าย (Configuration Management)
  4. การจัดการระบบบัญชีของเครือข่าย (Accounting Management)
  5. การจัดการระบบความปลอดภัยของเครือข่าย (Security Management)