ข้ามไปเนื้อหา

ยุคกึ่งก่อนประวัติศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ยุคกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ (อังกฤษ: protohistory) เป็นยุคสมัยระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ ซึ่งวัฒนธรรมหรืออารยธรรมหนึ่งยังไม่พัฒนาอักษร แต่วัฒนธรรมอื่นรับรู้ถึงการมีอยู่ในการจดบันทึกของตนแล้ว ตัวอย่างเช่น ในทวีปยุโรปเผ่าเคลต์และกลุ่มชนเจอร์แมนิกถือว่าเป็นยุคกึ่งก่อนประวัติศาสตร์เมื่อเริ่มปรากฏในแหล่งข้อมูลของกรีกและโรมัน

ยุคกึ่งก่อนประวัติศาสตร์อาจยังเรียกว่าเป็นยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างการมาถึงของการรู้หนังสือในสังคมหนึ่งกับการเขียนของนักประวัติศาสตร์คนแรก การสงวนประเพณีมุขปาฐะอาจทำให้ปัญหายุ่งยากขึ้นเมื่อประเพณีเหล่านี้อาจเป็นแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ทุติยภูมิแม้แต่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้