ยาเรน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่แสดงเขตยาเรนบนเกาะนาอูรู

ยาเรน (อังกฤษ: Yaren) เป็นเมืองหลวงโดยพฤตินัยของประเทศนาอูรู ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ มีประชากรราว 1,100 คน ซึ่งที่นี่เป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลนาอูรู และท่าอากาศยานนานาชาตินาอูรู เนื่องจากประเทศนาอูรูไม่มีเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ ยาเรนจึงถือว่าเป็นเมืองหลวงโดยอนุโลม