ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ยาฉีดคุมกำเนิด (อังกฤษ: Injectable Contraceptives) [1] [2] เป็นวิธีคุมกำเนิดชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพในการตั้งครรภ์สูง ที่ได้รับความนิยมจากสตรีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสะดวกในการใช้ เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ชอบกินยา หรือมักลืมกิน

กลไกในการป้องกันการตั้งครรภ์[แก้]

ทำให้เมือกที่บริเวณปากมดลูกเหนียวข้นขึ้น มีผลทำให้อสุจิผ่านเข้ามาผสมกับไข่ได้ยากขึ้น ทำให้เยื่อบุมดลูกบางลง ไม่เหมาะต่อการฝังตัวของไข่ Progesterone ในขนาดสูงๆ ทำให้ผนังมดลูก และกล้ามเนื้อมดลูกฝ่อไม่เจริญ


อาการไม่พึงประสงค์[แก้]

อาจทำให้เกิดฝ้าขึ้นที่หน้า น้ำหนักตัวเพิ่ม ปวดศีรษะ เป็นต้น ทำให้ภาวะประจำเดือนผิดปกติ คือมีประจำเดือนกระปริดกระปรอย,ประจำเดือนมาไม่แน่นอน, สตรีบางคนประจำเดือนอาจไม่มาเลยในระหว่างที่ฉีดยาคุมกำเนิด หลังจากหยุดฉีดยาคุมกำเนิดแล้ว โอกาสมีบุตรอีกจะช้า บางคนอาจเป็นปี หรือหลายปีก็ได้ ดังนั้นสตรีที่จะฉีดยาคุมกำเนิดควรเคยมีบุตรมาแล้ว หรือไม่ต้องการมีบุตรอีก

ข้อห้ามใช้สำหรับยาฉีดคุมกำเนิด[แก้]

  • เลือดออกผิดปกติจากเยื้อมดลูกไม่ทราบสาเหตุ
  • สตรีที่ยังไม่เคยมีบุตร
  • โรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์
  • โรคเบาหวาน
  • มีประวัติโรค Tromboembolism
  • โรคตับ
  • สงสัยหรือมีการตั้งครรภ์


ตัวอย่างยาฉีดคุมกำเนิด[แก้]

ยาฉีดคุมกำเนิดที่มี Progestogen อย่างเดียว เช่น Medroxyprogesterone acetate (DMPA) (Depo-Provera®, Depo-progesta®) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อในขนาด 150 mg สามารถคุมกำเนิดได้ 3 เดือน Norethisterone enanthate (NET – EN) (Noristerat®) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อในขนาด 200 mg สามารถคุมกำเนิดได้ 3 เดือน

อ้างอิง[แก้]

  1. สมเฮง นรเศรษฐีกุล. คู่มือประกอบการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเมดอินโฟ จี ดี จำกัด; 2551. หน้า 145 – 189.
  2. 2. Arias R, Ballagh S, Wysocki S. Administration Of Hormonal Contraceptive Drugs. Association of Reproductive Health Professionals. URL : www.arhp.org/files/DelSys.pdf