ยงค์วิมล เลณบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี
Yongwimon.jpg
เกิด 23 สิงหาคม พ.ศ. 2495 (65 ปี)
สัญชาติ ไทย
เป็นที่รู้จักจาก นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย

ศาสตราจารย์ ยงค์วิมล เลณบุรี (23 สิงหาคม 2495 - ) เกิดที่กรุงเทพมหานคร เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวไทย ที่มีผลงานดีเด่นในสาขาคณิตศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 11 สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการยกย่องให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2541 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์[ต้องการอ้างอิง] นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2550 สาขาคณิตศาสตร์[ต้องการอ้างอิง]และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544[ต้องการอ้างอิง]

ประวัติ[แก้]

ประวัติการศึกษา[แก้]

เรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับทุนโคลอมโบ จากรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (A2 Honours) ในปี พ.ศ. 2519[ต้องการอ้างอิง] และปริญญาโท ในปี พ.ศ. 2521 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University)[ต้องการอ้างอิง] ในระหว่างศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัล P. Bok Prize for the Best Female Science Student of the Year ประจำปี พ.ศ. 2515 จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย[ต้องการอ้างอิง]จบปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Vanderbilt ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2528[ต้องการอ้างอิง]

ประวัติการทำงาน[แก้]

ตำแหน่งบริหาร[แก้]

เกียรติคุณและรางวัล[แก้]

ผลงานด้านการวิจัย[แก้]

ศ.ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เป็นการนำทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับระบบไม่เชิงเส้นและระบบพลวัต มาประยุกต์เพื่อสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองของปรากฏการณ์ในธรรมชาติ โดยเน้นไปในทางด้านการจำลองเชิงพลวัตของระบบไม่เชิงเส้นในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ ชีววิทยาการแพทย์ และนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวนกว่า 60 เรื่อง[ต้องการอ้างอิง] บทความในหนังสือตำราทั้งไทยและต่างประเทศ จำนวน 5 เรื่อง[ต้องการอ้างอิง] บทความในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 31 เรื่อง[ต้องการอ้างอิง]

ศ.ดร. ยงค์วิมล เป็นนักคณิตศาสตร์ผู้หนึ่งในจำนวนไม่มากนัก ในยุคเริ่มต้นของการนำคณิตศาสตร์เข้าไปศึกษาวิเคราะห์ระบบทางชีววิทยาและการแพทย์[ต้องการอ้างอิง] ได้นำทฤษฎีเกี่ยวกับระบบไม่เชิงเส้นเข้าไปใช้ในการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การหลั่งฮอร์โมนหลากหลายชนิดในร่างกายมนุษย์ ซึ่งความผิดปกติในการหลั่งฮอร์โมนเหล่านี้เกี่ยวโยงกับอาการป่วยเป็นโรคสำคัญต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคทางการผิดปกติของการเจริญเติบโตของร่างกาย โรคทางสมอง โรคกระดูกพรุน มะเร็ง โรคเส้นเลือดสู่หัวใจอุดตัน เป็นต้น ซึ่งผลจากการวิเคราะห์แบบจำลองสามารถช่วยแพทย์ในการวินิจฉัย และเยียวยารักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น งานวิจัยดังกล่าวเพิ่งเริ่มมีผู้หันมาให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นในช่วง 30 กว่าปีให้หลังนี้เท่านั้น[ต้องการอ้างอิง] ตั้งแต่ยังไม่มีใครรู้จักว่ามีแขนง Biomathematics จนกลายเป็นการวิจัยทางด้าน ชีววิทยาระบบ (System biology) ซึ่งเป็นหัวข้อวิจัยที่ได้รับความสนใจเป้นอย่างมาก สำหรับนักวิจัยในปัจจุบัน จึงถือว่า ศ.ดร. ยงค์วิมล อยู่ในกลุ่มของผู้บุกเบิกให้การใช้เทคนิคทางด้านการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (mathematical modelling)[ต้องการอ้างอิง] กลายมาเป็นที่ยอมรับว่า สามารถมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในทางการแพทย์ จนเป็นที่สนใจศึกษากันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน