มูลค่าปัจจุบัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มูลค่าปัจจุบัน (present value ย่อว่า PV) นิยามขึ้นตามหลักแนวคิดที่ว่า เงิน 1บาท หรือ 1 หน่วยในวันนี้ จะมีค่าเท่าไรในอนาคต หรือ เงินจำนวนหนึ่งในอนาคต ถ้าคิดย้อนกลับมาในวันนี้จะมีค่าเท่าไร โดยตามหลักทั่วๆไปแล้ว เรามักจะกล่าวกันว่า เงิน 1 หน่วยในวันนี้ จะมีค่ามากขึ้นในอนาคต ซึ่งตัวแปรสำคัญที่ทำให้เป็นเช่นนั้น คือ อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราผลตอบแทน โดยสูตรการคิดหามูลค่าปัจจุบัน คือ PV = FV/(1+r) ^n เมื่อ r คืออัตราดอกเบี้ยต่องวด และ n คือจำนวนปี หรือจำนวนงวด pv คือมูลค่าปัจจุบัน fv คือมูลค่าในอนาคต [1]

อ้างอิง[แก้]