มังกรสลาวิค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในปุราณวิทยาของชาวสลาฟ คำว่า “zmey” (บัลแกเรีย และ รัสเซีย: змей, มาซิโดเนีย: змеj) บางที่อาจเรียก zmiy (โปแลนด์: żmij, ยูเครน: змій) และ zmaj (เซอร์เบีย และ บอสเนีย: змај, สโลวีเนีย โครเอเชีย: zmaj) เป็นคำที่ใช้เรียก มังกร และในคำสลาวิคคำนี้อาจจะหมายถึงสัตว์ในวงค์ตระกูล "งู"

ใน ประเทศโรมาเนีย คำว่ามังกรสลาวิค ได้มีการเรียกแบบลั้นว่า zmeu และในเรื่องปรัมปราของเบลารุสและโปแลนด์ รวมถึงเรื่องราวปรัมปราอื่น ๆ ของชาวสลาฟ มังกรจะถูกเรียกว่า smok (смок), tsmok (цмок)