มอดูล:Pages with authority control identifiers

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
require('Module:No globals')

local p = {}
local ac_conf = require('Module:Authority control').conf
local currentTitle = mw.title.getCurrentTitle()
local title = currentTitle.text
local isCat = (currentTitle.namespace == 14)

--[[==========================================================================]]
--[[             Local Utility Functions             ]]
--[[==========================================================================]]

local function whichTOC( frame )
	--local pageCount = mw.site.stats.pagesInCategory(title, 'pages')
	--if pageCount > 1200 then
	--	return frame:expandTemplate{ title = 'Large category TOC' }
	--elseif pageCount > 100 then
	--	return frame:expandTemplate{ title = 'Category TOC', args = { align = 'center' } }
	--end
	--return ''
	
	-- standardize TOC behavior via {{CatAutoTOC}}
	return frame:expandTemplate{ title = 'CatAutoTOC', args = { align = 'center' } }
end

local function redCatCheck( catName ) --catName == 'Blah', not 'Category:Blah', not '[[Category:Blah]]'
	if catName and catName ~= '' and mw.title.new(catName, 14).exists == false then
		return '[[Category:Pages with authority control identifiers red-linked category]]'
	end
	return ''
end

--[[==========================================================================]]
--[[          Local Category-Specific Functions           ]]
--[[==========================================================================]]

--For indirect use on [[Category:<catType> with multiple identifiers]],
--  i.e. on [[Category:Wikipedia articles with multiple identifiers]]
local function multiple( frame, catType, pre, post )
	local txCatMore = frame:expandTemplate{ title = 'Cat more', args = { ':en:Wikipedia:Authority control' } }
	local txEmptyCat = frame:expandTemplate{ title = 'Possibly empty category' }
	local txWPCat  = frame:expandTemplate{ title = 'Wikipedia category', args = { hidden = 'yes', tracking = 'yes' } }
	local txQ    = frame:expandTemplate{ title = 'Q', args = { 'Q7245' } }
	local txWdpl1  = frame:expandTemplate{ title = 'Wikidata property link', args = { 'P213' } }
	local txWdpl2  = frame:expandTemplate{ title = 'Wikidata property link', args = { 'P244' } }
	local txTOC   = whichTOC( frame )
	local ex = 'For example, '..txQ..' contains multiple IDs for '..txWdpl1..', '..txWdpl2..', etc.<br/>'
	local only = 'หน้าในหมวดหมู่นี้ควรจะถูกเพิ่มโดย [[มอดูล:Authority control]] เท่านั้น'
	if catType and catType == 'pages' then
		txEmptyCat = ''
		txWPCat = frame:expandTemplate{ title = 'Wikipedia category' }
		ex = ''
		only = ''
	end
	local outString = txCatMore..txEmptyCat..txWPCat..txTOC..'\n'..ex..only
	return (pre or '')..outString..(post or '')
end

--For use in [[Category:Pages with authority control information]],
--  i.e. on [[Category:Pages with VIAF identifiers]]
local function pages( frame, id )
	if id == 'multiple' then
		local pagesCat = 'Pages with authority control information'
		local pagesCatFull = '[[Category:'..pagesCat..']]'..redCatCheck(pagesCat)
		return multiple( frame, 'pages', '', pagesCatFull )
	end
	for _, conf in pairs( ac_conf ) do
		if conf.category == id or conf[1] == id then
			local link = conf[2]
			local linktarget = mw.ustring.match(link, '%[%[([^%|%]]+)')
			local wdpl = ':d:Property:P'..conf[3]
			local txCatMore = frame:expandTemplate{ title = 'Cat more', args = {':en:Wikipedia:Authority control', linktarget, wdpl} }
			local txWPCat  = frame:expandTemplate{ title = 'Wikipedia category' }
			local pagesCat = 'Pages with authority control information'
			local outString = txCatMore..txWPCat..'\n'..
							'[[Category:'..pagesCat..'|'..id..']]'..redCatCheck(pagesCat)
			return outString
		end
	end
	return ''
end

--For use in [[Category:Miscellaneous pages with authority control information]],
--  i.e. on [[Category:Miscellaneous pages with VIAF identifiers]]
local function misc( frame, id )
	if id == 'multiple' then
		local link = id
		local txCatExplain = frame:expandTemplate{ title = 'Category explanation', 
				args = { 'pages, other than main user pages or Wikipedia articles, using {{[[Template:Authority control|Authority control]]}} with '..link..' identifiers.' } }
		local idCat  = 'Pages with '..id..' identifiers'
		local miscCat = 'Miscellaneous pages with authority control information'
		local idCatFull  = '[[Category:'..idCat..']]'..redCatCheck(idCat)
		local miscCatFull = '[[Category:'..miscCat..'|'..id..']]'..redCatCheck(miscCat)
		return multiple( frame, 'misc', txCatExplain, idCatFull..miscCatFull )
	end
	for _, conf in pairs( ac_conf ) do
		if conf.category == id or conf[1] == id then
			local link = conf[2]
			local wdpl = ':d:Property:P'..conf[3]
			local txCatExplain = frame:expandTemplate{ title = 'Category explanation', 
					args = { 'pages, other than main user pages or Wikipedia articles, using {{[[Template:Authority control|Authority control]]}} with '..link..' identifiers.' } }
			local txCatMore = frame:expandTemplate{ title = 'Cat more', args = {':en:Wikipedia:Authority control', wdpl} }
			local txEmptyCat = frame:expandTemplate{ title = 'Possibly empty category' }
			local txWPCat  = frame:expandTemplate{ title = 'Wikipedia category', args = { hidden = 'yes', tracking = 'yes' } }
			local txTOC = whichTOC( frame )
			local idCat = 'Pages with '..id..' identifiers'
			local miscCat = 'Miscellaneous pages with authority control information'
			local outString = txCatExplain..txCatMore..txEmptyCat..txWPCat..txTOC..'\n'..
							'หน้าในหมวดหมู่นี้ควรจะถูกเพิ่มโดย [[มอดูล:Authority control]] เท่านั้น'..
							'[[Category:'..idCat..']]'..redCatCheck(idCat)..
							'[[Category:'..miscCat..'|'..id..']]'..redCatCheck(miscCat)
			return outString
		end
	end
	return ''
end

--For use in [[Category:User pages with authority control information]],
--  i.e. on [[Category:User pages with VIAF identifiers]]
local function user( frame, id )
	if id == 'multiple' then
		local idCat  = 'Pages with '..id..' identifiers'
		local userCat = 'User pages with authority control information'
		local idCatFull  = '[[Category:'..idCat..']]'..redCatCheck(idCat)
		local userCatFull = '[[Category:'..userCat..'|'..id..']]'..redCatCheck(userCat)
		return multiple( frame, 'user', '', idCatFull..userCatFull )
	end
	for _, conf in pairs( ac_conf ) do
		if conf.category == id or conf[1] == id then
			local link = conf[2]
			local linktarget = mw.ustring.match(link, '%[%[([^%|%]]+)')
			local wdpl = ':d:Property:P'..conf[3]
			local txCatMore = frame:expandTemplate{ title = 'Cat more', args = {':en:Wikipedia:Authority control', linktarget, wdpl} }
			local txEmptyCat = frame:expandTemplate{ title = 'Possibly empty category' }
			local txWPCat  = frame:expandTemplate{ title = 'Wikipedia category', args = { hidden = 'yes', tracking = 'yes' } }
			local txTOC   = whichTOC( frame )
			local idCat  = 'Pages with '..id..' identifiers'
			local userCat = 'User pages with authority control information'
			local outString = txCatMore..txEmptyCat..txWPCat..txTOC..'\n'..
							'หน้าในหมวดหมู่นี้ควรจะถูกเพิ่มโดย [[มอดูล:Authority control]] เท่านั้น'..
							'[[Category:'..idCat..']]'..redCatCheck(idCat)..
							'[[Category:'..userCat..'|'..id..']]'..redCatCheck(userCat)
			return outString
		end
	end
	return ''
end

--For use in [[Category:Wikipedia articles with authority control information]],
--  i.e. on [[Category:Wikipedia articles with VIAF identifiers]]
local function wp( frame, id )
	if id == 'multiple' then
		local link = id
		local txCatExplain = frame:expandTemplate{ title = 'Category explanation', args = {'บทความที่มีข้อมูลบ่งชี้ '..link..' กรุณาอย่าเพิ่ม[[วิกิพีเดีย:การจัดหมวดหมู่|หมวดหมู่ย่อย]]'} }
		local idCat = 'Pages with '..id..' identifiers'
		local wpCat = 'Wikipedia articles with authority control information'
		local idCatFull = '[[Category:'..idCat..']]'..redCatCheck(idCat)
		local wpCatFull = '[[Category:'..wpCat..'|'..id..']]'..redCatCheck(wpCat)
		return multiple( frame, 'wp', txCatExplain, idCatFull..wpCatFull )
	end
	for _, conf in pairs( ac_conf ) do
		if conf.category == id or conf[1] == id then
			local link = conf[2]
			local wdpl = ':d:Property:P'..conf[3]
			local txCatExplain = frame:expandTemplate{ title = 'Category explanation', args = {'บทความที่มีข้อมูลบ่งชี้ '..link..' กรุณาอย่าเพิ่ม[[วิกิพีเดีย:การจัดหมวดหมู่|หมวดหมู่ย่อย]]'} }
			local txCatMore  = frame:expandTemplate{ title = 'Cat more', args = {':en:Wikipedia:Authority control', wdpl} }
			local txEmptyCat  = frame:expandTemplate{ title = 'Possibly empty category' }
			local txWPCat   = frame:expandTemplate{ title = 'Wikipedia category', args = { hidden = 'yes', tracking = 'yes' } }
			local txTOC = whichTOC( frame )
			local idCat = 'Pages with '..id..' identifiers'
			local wpCat = 'Wikipedia articles with authority control information'
			local outString = txCatExplain..txCatMore..txEmptyCat..txWPCat..txTOC..'\n'..
							'หน้าในหมวดหมู่นี้ควรจะถูกเพิ่มโดย [[มอดูล:Authority control]] เท่านั้น'..
							'[[Category:'..idCat..']]'..redCatCheck(idCat)..
							'[[Category:'..wpCat..'|'..id..']]'..redCatCheck(wpCat)
			return outString
		end
	end
	return ''
end

--For use in [[Category:Wikipedia articles with faulty authority control information]],
--  i.e. on [[Category:Wikipedia articles with faulty VIAF identifiers]]
local function wpfaulty( frame, id )
	for _, conf in pairs( ac_conf ) do
		if conf.category == id or conf[1] == id then
			local link = conf[2]
			local linktarget = mw.ustring.match(link, '%[%[([^%|%]]+)')
			local wdpl = ':d:Property:P'..conf[3]
			local txCatMore = frame:expandTemplate{ title = 'Cat more', args = {':en:Wikipedia:Authority control', linktarget, wdpl} }
			local txEmptyCat = frame:expandTemplate{ title = 'Possibly empty category' }
			local txWPCat  = frame:expandTemplate{ title = 'Wikipedia category', args = { hidden = 'yes', tracking = 'yes' } }
			local txDirtyCat = frame:expandTemplate{ title = 'Polluted category' }
			local txTOC = whichTOC( frame )
			local idCat = 'Pages with '..id..' identifiers'
			local wpfCat = 'Wikipedia articles with faulty authority control information'
			local outString = txCatMore..txEmptyCat..txWPCat..txDirtyCat..txTOC..'\n'..
							'หน้าในหมวดหมู่นี้ควรจะถูกเพิ่มโดย [[มอดูล:Authority control]] เท่านั้น'..
							'[[Category:'..idCat..']]'..redCatCheck(idCat)..
							'[[Category:'..wpfCat..'|'..id..']]'..redCatCheck(wpfCat)
			return outString
		end
	end
	return ''
end

--[[==========================================================================]]
--[[              Main/External Call              ]]
--[[==========================================================================]]
function p.autoDetect( frame )
	if isCat then
		local pagesID  = mw.ustring.match(title, 'Pages with ([%w%.%- ]+) identifiers')
		local miscID   = mw.ustring.match(title, 'Miscellaneous pages with ([%w%.%- ]+) identifiers')
		local userID   = mw.ustring.match(title, 'User pages with ([%w%.%- ]+) identifiers')
		local wpfaultyID = mw.ustring.match(title, 'Wikipedia articles with faulty ([%w%.%- ]+) identifiers')
		local wpID    = mw.ustring.match(title, 'Wikipedia articles with ([%w%.%- ]+) identifiers')
		
		if   pagesID  then return pages( frame, pagesID )
		elseif miscID   then return misc( frame, miscID )
		elseif userID   then return user( frame, userID )
		elseif wpfaultyID then return wpfaulty( frame, wpfaultyID ) --must be before wpID check, in case they both match
		elseif wpID    then return wp( frame, wpID )       --to keep the regex simple
		else  return '[[Category:Pages with authority control identifiers unknown category]]'
		end
	end
	return ''
end

return p