ข้ามไปเนื้อหา

มอดูล:Location map/data/Canada Nunavut

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
แผนที่ที่ตั้งของดินแดนนูนาวุต
name ดินแดนนูนาวุต
x 100*( 218 +(638/2 + 100)*(1 - 2.486*($1-67.395)*(0.01745329252 + 0.00000177219231*($1-67.395)*($1-67.395)))*(($2-(-90))*0.958*(0.01745329252 - 0.000000886096156*($2-(-90))*($2-(-90))*0.958*0.958)))/512
y 100*(-100 +(638/2 + 100)*(1 - 2.486*($1-67.395)*(0.01745329252 + 0.00000177219231*($1-67.395)*($1-67.395)))*(1- 0.00015230871*($2-(-90))*($2-(-90))*0.958*0.958))/638
image Canada Nunavut location map-lambert proj3.svg
image2 Canada Nunavut location map-lambert proj.svg
image3 Nunavut regions map.svg
image4 Map of the Nunavut regions.png

มอดูล:Location map/data/Canada Nunavut คือมอดูลนิยามแผนที่แบบ equirectangular projection ของดินแดนนูนาวุต เพื่อใช้กำหนดตำแหน่งบนแผนที่ค่าเริ่มต้นหรือแผนที่ใกล้เคียงด้วยสัญลักษณ์หรือข้อความโดยใช้ค่าพิกัดละติจูดและลองจิจูด

การใช้งาน

เมื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์ "Canada Nunavut" ลงในแม่แบบต่าง ๆ ด้านล่าง จะใช้ค่านิยามจากมอดูลนี้

ค่านิยาม

 • name = ดินแดนนูนาวุต
  ชื่อที่ใช้ในคำอธิบายแผนที่ค่าเริ่มต้น (default map)
 • image = Canada Nunavut location map-lambert proj3.svg
  ภาพแผนที่ค่าเริ่มต้น ไม่ต้องใส่ "Image:" หรือ "File:" (หรือ "ภาพ:" หรือ "ไฟล์:")
 • image2 = Canada Nunavut location map-lambert proj.svg
 • image3 = Nunavut regions map.svg
 • image4 = Map of the Nunavut regions.png
  Alternative map images which can be displayed via the AlternativeMap parameter
 • x = 100*( 218 +(638/2 + 100)*(1 - 2.486*($1-67.395)*(0.01745329252 + 0.00000177219231*($1-67.395)*($1-67.395)))*(($2-(-90))*0.958*(0.01745329252 - 0.000000886096156*($2-(-90))*($2-(-90))*0.958*0.958)))/512
  An expression to calculate a location on the map via its longitude; evaluates as 0 along the left edge and 100 along the right edge
 • y = 100*(-100 +(638/2 + 100)*(1 - 2.486*($1-67.395)*(0.01745329252 + 0.00000177219231*($1-67.395)*($1-67.395)))*(1- 0.00015230871*($2-(-90))*($2-(-90))*0.958*0.958))/638
  An expression to calculate a location on the map via its latitude; evaluates as 0 along the top edge and 100 along the bottom edge

แผนที่ทางเลือก (Alternative map)

The {{Location map}}, {{Location map many}}, and {{Location map+}} templates have parameters to specify an alternative map image. The maps displayed as image2 / image3 / image4 can be used with the AlternativeMap parameter. Examples may be found below or in the following:


ดูเพิ่ม

แม่แบบตำแหน่งบนแผนที่
 • แม่แบบ:Location map แสดงสัญลักษณ์และข้อความบนแผนที่ได้ 1 ตำแหน่งโดยใช้ค่าละติจูดและลองจิจูด
 • แม่แบบ:Location map many แสดงสัญลักษณ์และข้อความบนแผนที่ได้สูงสุด 9 ตำแหน่ง
 • แม่แบบ:Location map+ แสดงสัญลักษณ์และข้อความบนแผนที่ได้ไม่จำกัดจำนวน
การสร้างค่านิยามแผนที่ใหม่
แม่แบบกล่องข้อมูล (Infobox template) ที่ใช้แม่แบบตำแหน่งบนแผนที่
List

การใช้งาน

{{#invoke:Location map/data|function_name}}

return {
	name = 'ดินแดนนูนาวุต',
	x = '100*( 218 +(638/2 + 100)*(1 - 2.486*($1-67.395)*(0.01745329252 + 0.00000177219231*($1-67.395)*($1-67.395)))*(($2-(-90))*0.958*(0.01745329252 - 0.000000886096156*($2-(-90))*($2-(-90))*0.958*0.958)))/512',
	y = '100*(-100 +(638/2 + 100)*(1 - 2.486*($1-67.395)*(0.01745329252 + 0.00000177219231*($1-67.395)*($1-67.395)))*(1- 0.00015230871*($2-(-90))*($2-(-90))*0.958*0.958))/638',
	image = 'Canada Nunavut location map-lambert proj3.svg',
	image2 = 'Canada Nunavut location map-lambert proj.svg',
	image3 = 'Nunavut regions map.svg',
	image4 = 'Map of the Nunavut regions.png'
}