มอดูล:Infobox road/locations

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
local p = {}

local function countries(args, country)
  local data = {EUR = "no", ASIA = "no", default = "yes"}
  local yesOrNo = data[country] or data.default
  if yesOrNo == "no" then
    return args.countries
  else
    return nil
  end
end

local function regions(args, country)
	local data = {EUR = "no", ESP = "no", ITA = "no", HRV = "no", CZE = "no", CAN = "no", CYP = "no", GRC = "no", POL = "no", HUN = "no",
	       SVN = "no", SVK = "no", AUT = "no", TUR = "no", UKR = "no", BIH = "no", SRB = "no", SGP = "no", AUS = "no", default = "yes"}
	if args.communities then
		return "Autonomous communities:", args.communities
	end
	local yesOrNo = data[country] or data.default
	if yesOrNo == "no" then
		return "Regions:", args.regions
	else
		return "Regions:", nil
	end
end

local function states(args, country)
  local data = {USA = "no", IND = "no", DEU = "no", AUT = "no", MEX = "no", AUS = "no", BRA = "no", default = "yes"}
  local yesOrNo = data[country] or data.default
  if yesOrNo == "no" then
    return args.states
  else
    return nil
  end
end

local function provinces(args, country)
  local data = {CAN = "no", TUR = "no", THA = "no", IRN = "no", NLD = "no", ESP = "no", PHL = "no", default = "yes"}
  local yesOrNo = data[country] or data.default
  if yesOrNo == "no" then
    return args.provinces
  else
    return nil
  end
end

local function counties(args, country)
  local counties = args.counties
  local districts = args.districts
  local municipalities = args.municipalities
  local parishes = args.parishes
  local boroughs = args.boroughs
  if counties then
    return "[[เคาน์ตี]]", counties
  elseif districts then
    return "Districts", districts
  elseif municipalities then
    return "Municipalities", municipalities
  elseif parishes then
    return "[[เขตแพริช|แพริช]]", parishes
  elseif boroughs then
    return "โบโร", boroughs
  else
    return '', nil
  end
end

local function ruralMunis(args, country)
  local label
  local province = country or ''
  if province == "AB" then
    label = "Specialized<br>and rural<br>municipalities"
  else
    label = "Rural<br>municipalities"
  end
  local data = {MB = "no", SK = "no", AB = "no", default = "yes"}
  local yesOrNo = data[province] or data.default
  if yesOrNo == "no" then
    return label, args.rural_municipalities
  else
    return '', nil
  end
end

local function divisions(args, country)
  local province = country or ''
  local data = {ON = "no", default = "yes"}
  local yesOrNo = data[province] or data.default
  if yesOrNo == "no" then
    return args.divisions
  else
    return nil
  end
end

local function cities(args, country, parameter)
  local data = {USA = "yes", default = "no"}
  local yesOrNo = data[country] or data.default
  if yesOrNo == "no" then
    return args[parameter]
  else
    return nil
  end
end

local function destinations(args, country)
  local label
  if country == "GBR" then
    label = "[[ถนนในสหราชอาณาจักร|ปลายทาง<br>หลัก]]"
  else
    label = "ปลายทาง<br>หลัก"
  end
  local data = {AUS = "no", NZL = "no", GBR = "no", IRL = "no", MYS = "no", IND = "no", NPL = "no", default = "yes"}
  local yesOrNo = data[country] or data.default
  if yesOrNo == "no" then
    return label, args.destinations
  else
    return '', nil
  end
end

local function lga(args, country)
  local labels = {SA = "[[Local government areas of South Australia|LGA(s)]]", VIC = "[[Local government in Victoria|LGA(s)]]", NSW = "[[Local government areas of New South Wales|LGA(s)]]",
          QLD = "[[Local government areas of Queensland|LGA(s)]]", NT = "[[Local government areas of the Northern Territory|LGA(s)]]",
          WA = "[[Local government areas of Western Australia|LGA(s)]]", TAS = "[[Local government areas of Tasmania|LGA(s)]]", ACT = "District(s)"}
  local data = {AUS = "no", default = "yes"}
  local yesOrNo = data[country] or data.default
  if yesOrNo == "no" then
    local state = args.state or ''
    local label = labels[state] or "[[Local government in Australia|LGA(s)]]"
    return label, args.lga
  else
    return '', nil
  end
end

local function locations(args, country)
  local labels = {highway = "Major settlements", ["rural road"] = "Major settlements", freeway = "Major suburbs", ["city highway"] = "Major suburbs", road = "Major suburbs", street = "Suburb"}
  local data = {AUS = "no", default = "yes"}
  local yesOrNo = data[country] or data.default
  if yesOrNo == "no" then
    local type = args.type or ''
    local label = labels[type] or "Primary<br>destinations"
    return label, args.locations
  else
    return '', nil
  end
end

function p.locations(frame)
  local pframe = frame:getParent()
  local config = frame.args -- the arguments passed BY the template, in the wikitext of the template itself
  local args = pframe.args -- the arguments passed TO the template, in the wikitext that transcludes the template
  
  local parameters = {label1 = "ประเทศ:", label2 = "ภูมิภาค:", label3 = "รัฐ:", label4 = "จังหวัด:", label7 = "เขตการปกครอง:", label8 = "เมืองหลัก:",
            label9 = "เมือง:", label10 = "หมู่บ้าน:", child = "yes", decat = "yes", labelstyle = "text-align:right", title = "ตำแหน่งที่ตั้ง"}
  local data ={}
  
  local function emptyParam(param)
    if param == '' then
      return nil
    else
      return param
    end
  end

  local country = emptyParam(args.country)
  local state = emptyParam(args.state)
  local province = emptyParam(args.province)
  if not(country) then
    local stateParam = args.state or args.province
    if not(stateParam) then
      country = ''
    else
      local countryMask = require "Module:Infobox road/meta/mask/country"
      country = countryMask._country(stateParam, country)
    end
  end
  data[1] = countries(args, country)
  parameters.label2, data[2] = regions(args, country)
  data[3] = states(args, country)
  data[4] = provinces(args, country)
  parameters.label5, data[5] = counties(args, country)
  parameters.label6, data[6] = ruralMunis(args, province)
  data[7] = divisions(args, province)
  data[8] = cities(args, country, 'cities')
  data[9] = cities(args, country, 'towns')
  data[10] = cities(args, country, 'villages')
  parameters.label11, data[11] = destinations(args, country)
  parameters.label12, data[12] = lga(args, country)
  parameters.label13, data[13] = locations(args, country)
  
  local hasData = false
  for k,v in pairs(data) do
    if v ~= '' then
      hasData = true
      break
    end
  end
  if not(hasData) then
    return ''
  end
  
  for k,v in pairs(data) do
    parameters["data" .. k] = v
  end
  
  local infoboxModule = require 'Module:Infobox'
  return infoboxModule.infobox(parameters)
end

return p