มอดูล:Details

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
--[[
-- This module produces a "For more details on this topic" link. It implements
-- the {{details}} template.
--]]

local mHatnote = require('Module:Hatnote')
local mArguments -- lazily initialise

local p = {}

function p.details(frame)
	mArguments = require('Module:Arguments')
	local args = mArguments.getArgs(frame, {parentOnly = true})
	local page = args[1]
	local topic = args[2]
	if not page then
		return mHatnote.makeWikitextError(
			'no page name specified',
			'แม่แบบ:Details#Errors',
			args.category
		)
	end
	local options = {
		selfref = args.selfref,
	}
	return p._details(page, topic, options)
end

function p._details(page, topic, options)
	page = mHatnote._formatLink(page)
	topic = topic or 'หัวข้อนี้'
	local text = string.format('สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ%s โปรดดู %s', topic, page)
	options = options or {}
	options.extraclasses = 'boilerplate seealso'
	return mHatnote._hatnote(text, options)
end

return p